Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

01/10/2023

Ferdinand Marcos không sợ Tập Cận Bình

Ngô Nhân Dụng

Quân đi Phi xác nhn chính ông Ferdinand E. Marcos Jr. ra lnh ct g các dây phao ni. Quyết đnh can đm này được dân chúng hoan nghênh vì ai cũng biết rng tàu hi giám Trung Quc trang b mnh hơn gp nhiu so vi hi quân Philippines.

marcos1

Tng thng Ferdinand Marcos Jr. mi ra lnh ct đt đường dây "cáp" đeo phao ni do Trung Quc đt đ ngăn cn thuyn đánh cá ca dân Philippines không th vào vùng đo Scarborough. (Philippine Coast Guard via AP)

Tng thng Ferdinand Marcos Jr. mi ra lnh ct đt đường dây "cáp" đeo phao ni do Trung Quc đt đ ngăn cn thuyn đánh cá ca dân Philippines không th vào vùng đo Scarborough. Chính quyền cộng sản Trung Quc phn đi nhưng cui cùng phi nhượng b, rút các tàu hi giám đi và b ý đnh lp mt "hàng rào trên bin" cm người Phi đánh cá.

Mt ngày sau khi ông Marcos Jr. hành đng, phát ngôn viên B ngoi giao Vit Nam cũng lên tiếng phn đi Trung Quốc v hai đài kim soát thiết lp trên đo Phú Lâm. Chính quyn Hà Ni phn ng chm tr hai tun và ch nói mà không có kh năng hành đng c th ; Bc Kinh coi như không nghe, không biết.

Đo Phú Lâm là trung tâm ch huy ca th xã Tam Sa do Trung Quốc thành lp năm 2012, ghép tên các qun đo Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa, đ cai qun 260 hòn đo và các mm đá trong vùng qun đo Trường Sa và Hoàng Sa thuc Bin Đông nước ta.

Trong lch s, t năm 1932 chính quyn thuc đa Pháp xác nhn đo Phú Lâm thuc Vit Nam, đt tên là "ile Boisée" và đưa quân sĩ người Vit ti đóng t năm 1938. Trong Đi chiến th 2, máy bay M đã ti b bom trm thông tin và đài khí tượng ca quân Nht đt trên đo, tên gi quc tế là Woody Island. Khi Nht thua trn, quân Trung Hoa Dân Quc ti thay thế t năm 1946 đến 1950, đi tên là Vĩnh Hưng Đo. Sau sáu năm b trng, quân Trung Quốc đã ti chiếm hòn đo. Năm đó, chính quyn Hà Ni không phn đi, cũng như đã im lng khi Trung Quốc đánh chiếm đo Hoàng Sa ca Vit Nam Cng Hòa năm 1974. Năm 1958, Thủ tướng Phm Văn Đng đã viết mt công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai chính thc công nhn bn tuyên b v ch quyn lãnh hi ca Bc Kinh. Ti nay Trung Quốc đã xây dng nhà ca, đường xá, phi trường, và trên đo, din tích khong 2 km vuông, đã có 1,500 dân vi các cơ s Thương mại và ngân hàng.

cộng sản Trung Quc mi lp hai đài kim soát hi hành trên đo Phú Lâm buc tt c thuyn, tàu đi qua phi báo hiu đ theo dõi, tăng cường cho H thng Nhn din T đng (Automatic Identification System- AIS) ni vi các v tinh Bc Đu (BeiDou), theo bn tinThe Maritime Executive. Hai tun l sau Hà Ni mi lên tiếng phn đi sau khi Philippines ct đường dây phao ni ca Trung Quốc.

Chính ph Phi Lut Tân đã phn ng nhanh chóng khi Trung Quốc xâm phm ch quyn trong vùng Scarborough Shoal. Nhiu quc gia, k c Đài Loan, Malaysia và Brunei đang tranh chp ch quyn trên các hòn đo trong vùng Bin Đông vì các m du la và khí đt ln chưa khai thác và ngun li đánh cá. Hơn mt na s thuyn đánh cá ca thế gii hot đng trong vùng bin này. Thương thuyn quc tế qua li trong vùng, mi năm chuyên ch hàng hóa tr giá $3.4 ngàn t m kim.

Scarborough Shoal do người Anh đt tên, k nim thương thuyn b đm ngày 12/09/1748, theo bn tinAl Jazeera. Năm 2012, Trung Quốc đưa hi quân ti chiếm mt s bãi đá ngm, đi tên là Hoàng Nham (Đá Vàng). Bc Kinh tuyên b có quyn trên tt c hi phn bên trong ường Chín Đon" h v ra, cm thuyn đánh cá Philippine qua li. Năm 2016, Tòa án Trng Tài Quc tế Den Haag (Hague) đã bác b lp trường ca Trung Quốc, da trên Công Ước Lut Hàng Hi ca Liên Hip Quc (UNCLOS) mà h đã ký kết năm 1996. Bãi cn Scarborough, cách đo Luzon 222 km và cách xa đo Hi Nam 1,100 km, thuc ch quyn Philippines vì nm trong gii hn 370 km theo đnh nghĩa "vùng đc quyn kinh tế" (EZZ, exclusive economic zone) ca các nước ven bin.

Dưới thi Tng thng Rodrigo Duterte thân thin vi Bc Kinh và chng M, t năm 2016 đến 2022 dân Philippines được phép ti gn Bãi cn Scarborough. Các thuyn ca h quá nh so vi nhng tàu đánh cá ln ca người Trung Hoa. Tng thng Ferdinand E. Marcos Jr. ni li các quan h gia Manila và Washington, da trên Hip ước H tương Quc phòng năm 1951, theo đó M phi tiếp cu Philippines nếu b nước khác tn công.

Trên nguyên tc, chính ph M đng trung lp trước các cuc tranh chp ch quyn trong vùng Biển Đông Nam Á, nhưng cho máy bay và chiến thuyn qua li vùng này thường xuyên vi mc đích biu dương "quyn t do hàng hi".

Tháng Tám va qua Bộ trưởng Quc phòng M Lloyd Austin mi xác đnh rng theo hip ước năm 1951 quân M có nhim v bo v "tt c các các tàu, thuyn cũng như các máy bay, quân đi, k c quân Hi V canh phòng b bin ca Philippines". Ông Austin nhn mnh " bt c nơi nào" trong vùng bin Nam Hi.

Năm nay, Tng thng Marcos Jr. cho phép quân đi M được s dng bn căn c quân s trên các hòn đo phía Bc. Bc Kinh đã lên án M thiết lp mt "vòng đai trên bin," kéo dài t Nht Bn, Nam Hàn, qua Philippines ti Australia, nhm bao vây Trung Quc.

Th Sáu tun trước, nhân viên Ngư nghip và đi Hi V (quân bo v bin) Philippines khám phá ra đường phao ni dài 300 mét cn tr tàu đánh cá trong vùng Scarborough, vi các tàu hi giám ca Trung Quốc th neo gn đó. Mt đon video ca chính ph Manila, công b ngày Ch Nht, đã trình bày trước thế gii các hình nh này. Ngày Th Hai, lính Hi V ci trang làm ngư ph, dùng thuyn máy tiến đến đ phá hy các dây phao ni.

Khi h ti nơi, các chiến thuyn Hi Giám Trung Quốc vn đang đt thêm nhng phao ni mi. H còn gi 15 tín hiu radio buc ti các thuyn đánh cá Phi đang vi phm hi phn Trung Quc và ra lnh cm đi qua. Người nhái ca Hi quân Phi đã ln xung, dùng kim ct các đon dây cáp đeo các phao ni và tháo b nhng cây neo gi đường dây. Khi nhìn thy có nhiu phóng viên truyn thông trên các tàu Philippines, quân Trung Quốc đã rút đi, mang theo các dây cáp và phao ni.

Quân đi Phi xác nhn chính ông Ferdinand E. Marcos Jr. ra lnh ct g các dây phao ni. Quyết đnh can đm này được dân chúng hoan nghênh vì ai cũng biết rng tàu hi giám Trung Quc trang b mnh hơn gp nhiu so vi hi quân Philippines. Ông Marcos Jr. dám hành đng bo v các ngun li kinh tế và danh d ca nước mình có th vì theo gương chính ph hai nước Malaysia và Indonesia. H đã cho hi quân tiến vào tun thám trong nhng vùng bin mà Trung Quốc vn t coi nm ch quyn, tng đe da không nước nào được xâm phm. Khác Philippines, c hai nước Malaysia và Indonesia đu không có nhng hip ước an ninh vi M.

Bc Kinh có th đã nhượng b vì chính ph M mi xác đnh li các cam kết h tương bo v Philippines nếu có chiến tranh, dù ch liên quan đến các tàu bo v b bin. Ông Tp Cn Bình có lý do mun tránh mt cuc đi đu quân s vi M trong thi gian này. Vì cuc chiến có th s lôi cun nhng đng minh ca M, t Nht Bn đến Australia, chưa k các nước Anh, Pháp và n Đ, vì nhng hip ước an ninh h đã ký kết vi các nước trong vùng. Ngoài ra, Tp Cn Bình còn đang lo nn kinh tế đang trì tr, khng hong th trường đa c và s thanh niên tht nghip lên cao.

Hành đng cương quyết bo v ch quyn đt nước ca Tng thng Ferdinand E. Marcos Jr. cũng như ca các chính ph Malaysia và Indonesia có th là tm gương cho chính quyn cộng sản Vit Nam khi tiếp tc phi đương đu vi Trung Quốc Bin Đông. Dù c hai vn cùng tôn th ch nghĩa Mác Lê Nin và Tư tưởng Mao Trch Đông, nhưng quyn li trên bin ca hai nước hoàn toàn đi nghch. Đã ti lúc Hà Ni phi ra mi nhc ca dân tc vì bc công hàm ca Phm Văn Đng năm 1958.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 01/10/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 511 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)