Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

16/11/2023

Bối cảnh quốc nội và quốc tế của Quy định 132

Vũ Hải Lê

Trên bình diện rng ln hơn, phi chăng B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam đã đến lúc không th "nhm mt làm ngơ" cho Tòa án, Vin Kim sát và Công an tác oai tác quái mãi được ?

quyetdinh1

Trên thực tế, 28 hành vi li dng, lm dng chc v, quyn hn, lm quyn, tham nhũng, tiêu cực trong hot đng t tng, thi hành án được lit kê trong Quy đnh 132 đu đã có trong tt c các b lut hin hành.

Thay mặt B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 27/10/2023, Thường trc Ban Bí thư Trương Th Mai va ký quy đnh s 132 v kim soát quyn lc, phòng, chng tham nhũng, tiêu cc trong hot đng điu tra, truy t, xét x, thi hành án (1). Ti sao bà Mai phi ký Quy đnh này ? Phải chăng vì, không có nơi đâu trên trái đt này, nghi can b kết án t nhưng thi đim xy ra án mng, li có đy đ bng chng ngoi phm ? Chưa hết, hung khí gây án là cái tht và con dao đã b công an nhanh chóng phi tang khi hin trường, nghĩa là vết máu và vân tay trên hung khí gây án kp thi được loi b, sau đó cơ quan chc năng ra ch mua mt cái tht và con dao khác v làm vt chng thay thế. y mà bn thân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyn Hòa Bình, tuy tha nhn đúng là có các sai sót trong quá trình điều tra, nhưng ly Chúa, v Giáo sư-Tiến sĩ duy nht trong ngành khoa hc an ninh này vn kết lun, điu y không h làm thay đi bn cht v án H Duy Hi (2). V này thc s đã gây sc và rung lc đi vi toàn xã hi sut hàng mấy năm tri, cho tn đến hôm nay.

Bi thảm hơn là trường hp mt nn nhân khác, t tù Lê Văn Mnh. V án khét tiếng này đã vượt khi biên gii quc gia hình ch S, di ra thế gii văn minh v mt th chế đc tài công an tr, va tàn bo va vô nhân. Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu (EU) cùng với Đi S quán ca Canada, Vương quc Anh và Vương quc Na Uy ti Vit Nam đã ra tuyên b chung kêu gi Hà Ni dng vic thi hành án đi vi Lê Văn Mnh, người b kết án t hình t năm 2005 nhưng b can và gia đình liên tục kêu oan. Tuyên b ca EU đã "cực lc phn đi vic áp dng hình pht t hình trong mi thi đim, mi hoàn cnh, đây là mt hình pht tàn ác, vô nhân đo, h thp nhân phm và không bao gi có th bin minh được, đng thi vn đng Vit Nam hoãn thi hành tất c các án t hình" (3). Nhưng bt chp s lên tiếng ca các phái đoàn ngoi giao và các t chc quc tế, Hà Ni vn thi hành án t hình Lê Văn Mnh bng hình thc tiêm thuc đc. Tổ chc Ân xá Quc tế (Amnesty International) nhn được tin này đã phải kêu lên, hành vi ca Vit Nam "tht là ghê tm (sickening) !" (4).

Trước bão táp ca dư lun trong và ngoài nước, Chánh án Nguyn Hòa Bình buc phi lên tiếng chng chế. Nhưng càng thanh minh, càng l rõ bn cht "tam v nht th" ca các cơ quan tham gia tố tng. Dù vy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyn Hòa Bình vn chi pht hin tượng "án b túi", "hp án" hay "chy án phi đng b". Bình thừa nhn, trong các v án, tuy Tòa án, Vin Kim sát và Công an vn có hp chung vi nhau, nhưng hp là đ bàn giao tài liu, thống nht l trình, thi gian xét x, "ch không phi bàn v ti danh hay mc án" (5). Nhưng "du đu h đuôi", mi đây thôi, đánh mt hoàn toàn tính liêm s và lòng t trng, Nguyn Hòa Bình lên truyn thông trong nước công khai phát đng mt cuc thi sáng tác ca khúc về cái gi là " Tòa án nhân dân". Nguyn Hòa Bình không che du tham vng, qua cuc thi này có th tìm được nhng bn nhc, bài hát có sc sng đi cùng năm tháng, "tr thành nim t hào ca đi ngũ Thm phán, mi Thm phán hay cán b Tòa án khi hát lên sẽ say sưa vi đy nim t hào" (6).

Trên bình diện rng ln hơn, phi chăng B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam đã đến lúc không th "nhm mt làm ngơ" cho Tòa án, Vin Kim sát và Công an tác oai tác quái mãi được ? Gn đây, hàng trăm người dân đã ký tên vào một thnh nguyn thư do các lut sư tho ra, yêu cu các lãnh đo cao nht ca Vit Nam cùng các cơ quan có thm quyn xem xét và điu tra li các v án mà h cho là oan sai đi vi các t tù H Duy Hi, Nguyn Văn Chưởng và Lê Văn Mnh, trong đó t tù Mạnh đã bị hành quyết (7). Đã đến lúc chính quyn Hà Ni không th che giu ni s tht, Vit Nam là mt trong nhng quc gia áp dng nhiu án t hình nht Châu Á và trên thế gii. Các v án nêu trong thnh nguyn thư ch là mt s ví d ni bt v hàng lot sai trái trong h thng tư pháp ca Vit Nam. Không th b ngoài tai mi phn ng ca lương tri và văn minh nhân loi, trước s oán thán quá tri ca dân chúng, Đảng cộng sản Việt Nam thế chng đng, buc phi ban hành Quyết đnh s 132 v kim soát quyn lc trong hot động tư pháp. Nhưng Quyết đnh chng qua cũng là đ trn an vy thôi !

Vì vậy, hết thy nhng ai có lương tâm và lương tri đu chia s vi li kêu gi ca Facebooker Lâm Bình Duy Nhiên : "Lên án nhng sai lm ca nhà nước là điu cp bách đ tránh nhng ‘tội ác có hệ thng’ ca nn tư pháp Vit Nam. Chn thái đ chính tr đi lp vi nhà cm quyn là lương tâm và trách nhim ca mi công dân. Ch có mt xã hi đa nguyên, đa đng thì tiếng nói ca người dân mi thc s được tôn trng và lut pháp mi thc s đứng v k cn được bo v. Bng không, sau Lê Văn Mnh s là Nguyn Văn Chưởng, H Duy Hi và bao nn nhân khác… trong s bt lc ca tt c chúng ta !" (8). Bi vì, bng cách nào mà Quy đnh 132 va ban hành có th tr thành "tng đá vng chc trong thành trì chống tham nhũng" như báo nhà nước tng ca (9), khi đưa ra đ ngh gim hình thc k lut nếu ch đng xin thôi gi chc v ? Hóa ra, cán b đng viên tham nhũng mà nhn ti thì s được gim nh hơn so vi "phó thường dân" ? Trên thc tế, 28 hành vi li dụng, lm dng chc v, quyn hn, lm quyn, tham nhũng, tiêu cc trong hot đng t tng, thi hành án được lit kê trong Quy đnh 132 đu đã có trong tt c các b lut hin hành. Nhưng tt c ch tn ti trên giy. Có thêm nhiu Quy đnh 132 na cũng không thể nào gii quyết được các vn nn liên quan đến các bt cp trong h thng tư pháp công an tr.

Vũ Hải Lê

Nguồn : VOA, 16/11/2023

(1) https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/quy-dinh-so-132-qdtw-ngay-27102023-cua-bo-chinh-tri-ve-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-hoat-dong-dieu-9876

(2) https://lsvn.vn/chanh-an-nguyen-hoa-binh-bao-cao-truoc-quoc-hoi-vu-ho-duy-hai.html

(3) https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/eu-calls-for-halting-execution-of-death-row-le-van-manh-09222023072507.html

(4) https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3235593/vietnam-executes-man-despite-diplomatic-pleas-mercy-sickening-amnesty-says

(5) https://vnexpress.net/chanh-an-nguyen-hoa-binh-hop-ba-nganh-khong-phai-de-ban-toi-danh-muc-an-4583175-tong-thuat.html

(6) https://baochinhphu.vn/phat-dong-cuoc-thi-sang-tac-ca-khuc-ve-toa-an-nhan-dan-102231101153721263.htm

(7) https://www.voatiengviet.com/a/hang-tram-nguoi-keu-goi-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-viet-nam-dieu-tra-lai-3-vu-an-oan/7343659.html

(8)https://www.facebook.com/duynhienlambinh/posts/pfbid02rcpXckx99GRbL4LwRaKzgDitNNaPku52G4FkhCe8qEo1cBQ8cDQATxMS1dw7Bdzvl

(9) https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/quy-dinh-so-132-qd-tw-tang-da-vung-chac-trong-thanh-tri-chong-tham-nhung-750944

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Vũ Hải Lê
Read 168 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)