Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

17/11/2023

Tập Cận Bình độc tài ?

Ngô Nhân Dụng

Joe Biden nói cho người M nghe. nước M, nói đến cng sn thì ai cũng hiu đó là mt chế đ đc tài !

xi1

Khi gp mt Tp Cn Bình, Joe Biden nói, "Tôi thy hai chúng ta nói chuyn vi nhau là rt quan trng, đ hai bên hiu ln nhau, gia hai người lãnh đo, không còn hiu lm và b thông tin sai lc".

Mt t bn trăm triu người Trung Hoa không ai dám công khai gi ông Tp Cn Bình là mt nhà đc tài. Sang M mi thy có người dám nói, chính là ông tng thng M. Sau khi gp Ch tch Tp Cn Bình San Francisco hôm ri, nhà báo hi bây gi ông còn nghĩ ông Tp là mt nhà đc tài hay không, Joe Biden nói sõng ba ch : "Look, he is" dch ra tiếng Vit nghe nh nhàng hơn : "Coi kìa, ông y là thế".

Nếu khôn khéo, ông Biden có th hi ngược li nhà báo : "Quý v nghĩ thế nào ?".

Ông có th làm b ngc nhiên : "Tôi đã nói thế à ?". Ông cũng có th nói lng : "Dù mình gi bng danh hiu nào thì ông Tp Cn Bình ch không phi là ông Kim Jong-un vn đng đu mt t bn trăm triu dân" ! Hoc Biden c nói đùa : tôi hi ý kiến Ch tch Tp Cn Bình xong s tr li quý vị" !

Điu đáng ngc nhiên là Đảng cộng sản Trung Quc li ni gin ! H không chp nhn lãnh t x mình là đc tài ! Trung Quốc đã phn ng d di. Phát ngôn viên Mao Ninh (Mao Ning, ) phát ngôn rt mnh : "Li phát biu này sai cùng cc và là mt th đon chính tr vô trách nhim" !

Bà Mao Ninh kết án người gi ông Tp là đc tài : "Chúng ta phi biết rng có nhng k mang sn ý đ chc phá và làm tn thương cuc bang giao gia M và Trung Quc" ! Bà báo trước : "Chc chn h s tht bi" ! Trong tt c li tuyên b dài dòng đó, bà Mao Ninh không h nói ai là "tác gi li phát biu" b bà công kích. Cũng vì bà không mun "làm tn thương" cuc gp g gia Tp và Biden !

Bi vì Tp Cn Bình cn cuc gp g này hơn Joe Biden. Vì mun trình din cho dân Trung Hoa thy mình vn là mt chính khách ln, ra nước ngoài được kính n. So vi ln gp Biden năm ngoái, v thế ca h Tp hin đang xung thp hơn nhiu.

Khi hai người gp nhau năm ngoái ti hi ngh G-20 Bali, Indonesia, Tp Cn Bình đang phn khi vì hy vng kinh tế sp phc hi sau khi chm dt cnh cm đoán vì bnh Covid. Ngi đa v mt lãnh t toàn quyn, trong đng không ai là đi th, nhim k không gii hn, Tp hp mt vi 20 v nguyên th quc gia khác, rt đường v.

Năm nay tình thế thay đi hoàn toàn. Kinh tế Trung Quc vn chưa ngóc dy được dù không còn b cm đoán, khó khăn như thi bnh dch. Dân không mun tiêu xài, các ca hàng và nhà máy đng. T l tht nghip trong gii thanh niên và trung niên lên cao nht t 30 năm nay. Th trường đa c lâm khng hong, công ty Hng Đi (Evergrande) phá sn sm nht. Nhng người mun đu tư, mua nhà trước khi xây, bng thy các công trường xây ct ngưng hot đng, vì hết tin. H bèn thôi, không góp tin tr trước na, công ty càng túng, ch tch Hng Đi đang b điu tra, cm ra khi nhà.

Nay li đến lượt Bích Nhai Viên (Country Garden) hết tin tr n. Theo công ty tài chánh Nomura, Bích Nhai Viên đang phi b gi dang 20 triu căn h, không xây na. Vn theo tin Nomura, mun tiếp tc hot đng, cn 3,2 ngàn t đng nguyên (440 t đô la), khó kiếm được người cho vay. Các công ty xây ct khác Trung Quc cũng gp cnh nhà ca đang xây phi ngng, tng s nhà b gi không hoàn tt ln ti 400 triu ; vì người mua không chu góp tin hàng tháng na. Cui cùng, li phi moi tin nhà nước !

Tình cnh trì tr trên khiến các công ty ngoi quc càng thêm mt tin tưởng vào th trường Trung Quc. H còn b chính quyn gây khó khăn vi các lut l thay đi tùy tin. Nhiu công ty rút tin li v và không đu tư thêm ; s vn rút ra ngoài lên cao nht t trước đến nay.

Mt du hiu cho thy dân Trung Hoa bt mãn là người ta r nhau t chc tưởng nim cu th tướng Lý Khc Cường (Li Keqiang). Năm 1989, các v tưởng nim H Diu Bang, mt ngày 13/4 đã đưa ti cuc biu tình Thiên An Môn ngày 4/6 đe da c chế đ. Đng cng sn phi ra lnh các mng xã hi, hn chế không cho ca ngi Lý Khc Cường "quá đáng" ! Nhng li nng nhit ca ngi người quá c "biết lo đến đi sng dân chúng" trên mng khiến mi người so sánh thy Tp ch biết nói mà không biết lo như Lý !

Đ t nâng uy tín vi dân, Tp Cn Bình phi chng t mình vn là mt lãnh t được thế gii bên ngoài kính n. Hơn na, cũng cn gim bt tình trng căng thng vi M đ chuyên tâm vào các vn đ trong nước. Cn gp Joe Biden, trước cui năm nay, vì sang năm dân M đi bu ; các ng c viên c hai đng s chy đua coi ai đ kích Trung Quốc mnh hơn ! Còn Joe Biden gp Tp Cn Bình bây gi thì chng li lc gì mà có th còn thit hi nếu b đng Cộng hòa ch trích là mm yếu đi vi Trung Quốc.

Sau nhng năm gung máy tuyên truyn đã kích M không hết li, Tp Cn Bình cn chun b dư lun trước. Cho nên, các báo đài ca nhà nước m chiến dch "Nói tt v nước M". Ngày Th hai va ri, Tân Hoa Xã đã viết mt bài dài, k chuyn Tp Cn Bình đã sng trong mt gia đình nông gia M Iowa năm 1985, khi còn chưa lên hàng lãnh đo. Bài báo 1.500 ch k rng dân Iowa khen ngi lãnh t có n "cười tươi không bao gi ngh".

Có bc hình Tp trong phòng ca người con trai nhà này ; hình Tp ngi trên cái máy kéo cy vi ch nhà. Tân Hoa Xã còn công b mt lot 5 bài vi ta đ : "Bình thường hóa quan h Trung-M". Các báo, đài khác cho chiếu li hình nh Ban vũ Ballet M và Giàn nhc Giao hưởng Philadelphia mi qua Trung Quc. Tháng này, mt cu phi công M đã chiến đu bên cnh quân Trung Quốc trong thi kháng Nht mi được mi qua thăm li các chiến trường xưa, báo chí khp nước đu ca ngi. Li đăng mt bc hình cũ cho thy Joe Biden và Tp Cn Bình bc sô cô la ra ăn t cùng mt cái hp.

Khi gp mt Tp Cn Bình, Joe Biden nói, "Tôi thy hai chúng ta nói chuyn vi nhau là rt quan trng, đ hai bên hiu ln nhau, gia hai người lãnh đo, không còn hiu lm và b thông tin sai lc".

Sau cuc gp g, tng cng bn gi đng h k c mt ln tn b trong vườn, hai bên có v "hiu ln nhau" tht. Và khi hiu ri, Joe Biden vn không b được cái tt nói s tht. Cho nên lúc nhà báo hi ông còn nghĩ Tp Cn Bình là mt nhà đc tài hay không, Biden nói ngay, "Yes" !

Ln trước Biden phát biu ý kiến này là vào tháng 2, nhân v mt khinh khí cu gián đip ca Trung Quốc "bay lc" vào không phn M, bay qua c các phi trường và căn c quân s. Khi đó b ngoi giao Bc Kinh đã t cáo đó là mt li "vu khng và khiêu khích" ! Ln này, Biden còn gii thích : ng ta là mt nhà đc tài bi vì đang cai tr mt nước cng sn, mt chế đ khác hn nước ta".

Joe Biden nói cho người M nghe. nước M, nói đến cng sn thì ai cũng hiu đó là mt chế đ đc tài !

Các lãnh t cng sn không mun nhn h là đc tài, mc dù trên cương lĩnh vn đ cao ch trương "chuyên chế vô sn" theo li ca Lenin. Chuyên chế khác đc tài thế nào ? Ch th nht nói v mt chế đ, ch sau thường ch vào cá nhân mt lãnh t ! Nói chế đ chuyên chế thì người ta thy đó là mt câu chuyn lý thuyết, tru tượng. Lãnh t đc tài thì nghe cm thy nht !

Nhưng đã chuyên chế thì làm sao tránh đc tài ? Chuyên chế tc là ch có mt đng được nm quyn sinh sát trên hàng t con người. Trong đng này, h li chuyên chế vi nhau, trên bo dưới nghe, đ đa nào dám cãi ! Thế thì phi gi người nm quyn cao nht là cái gì nếu không gi là đc tài ?

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 17/11/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 333 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)