Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/02/2024

Ai dám mua một vị Thẩm phán Tối cao ?

Ngô Nhân Dụng

Trên ti vi, John Oliver đã đưa ra mt "bn hp đng" đ mi Thm phán Thomas ký và cho biết chính ông s chi tin túi ca mình ra, "Tôi không ly tin ca chương trình HBO, chính tôi là người chu trách nhim...".

muathamphan1

John Oliver là mt nhà hài hước, đ ngh mua Thm phán Clarence Thomas vi giá mt triu đô la mt năm trong chương trình ti vi HBO, cho nên ông Thomas có th coi đây ch là chuyn đùa.

Ông John Oliver công khai nói trên đài truyn hình, đ ngh mua Thm phán Clarence Thomas vi giá mt triu đô la mt năm, tr t nay cho đến khi mt trong hai người qua đi. Đi li, ông Thomas t ý rút lui khi Ti cao Pháp vin. Thm phán Thomas có th sng rt lâu, giá mua s lên ti vài chc triu m kim !

John Oliver là mt nhà hài hước, đưa đ ngh này trong chương trình ti vi HBO, cho nên ông Thomas có th coi đây ch là chuyn đùa. Nhưng Oliver nói rt nghiêm trang : "Thm phán Clarence Thomas nh hưởng mnh nht trong Tòa Ti cao hin nay và ông có v không thích công vic đó. Ông tng nói, Không b vi ni mt nhc phi chu. Bây gi, ông nghĩ sao nếu có th vn được hưởng nhng th đang có mà không phi mt nhc na ?"

Ông Thomas thc s có lúc đã ng ý mun rút lui đ tr v hot đng trong lãnh vc tư. Nếu tham gia mt t hp lut sư, ông có th kiếm li tc rt cao vì ít có người đy đ nhng kinh nghim lut pháp như ông. Nếu ông t nhim, Ti cao Pháp vin s mt mt tiếng nói bo th hùng hn. Gii bo th c gi ông li ; còn John Oliver hiến giá đ thúc đy ông ngh hưu !

S b chê là s tin còn quá, John Oliver xin tr thêm, bng mt chiếc "xe nhà " lưu đng tr giá 2,4 triu USD kê chiếc giường rng thênh thang, có c lò sưởi vi 4 cái ti vi đ ngi góc nào cũng coi được. Oliver đã nghiên cu biết Thm phán Thomas và bà v, Virginia, quen gi là "Ginni" rt thích du lch. Năm 1999 hai ông bà đã vay tin ca t phú Anthony Welters, mua mt chiếc xe "nhà lưu đng" nhãn hiu Le Mirage XL, tr giá 267.230 đô la. S tin vay này, theo ngun tin t quc hi, vn chưa tr li hết.

muathamphan02

Thẩm phán Ti cao Pháp vin Mỹ Clarence Thomas – Ảnh minh họa

Clarence Thomas là v Thm phán k cu nht trong Tòa Ti cao, ông quen biết nhiu nhà t phú mà ông coi là bn thân. Hai ông bà đã tng được mi s dng chiếc máy bay riêng và du thuyn dài 54 mét ca đi gia Harlan Crow, đi du lch chín ngày trong vùng quanh nước New Zealand. Chuyến đi này, nếu phi tr tin túi, s tn đến na triu đô la, mt v thm phán không đ tin đ tr, theo báo New York Times.

Thm phán Thomas đã b chê trách là ông không khai báo gì khi được tng nhng món quà ln như vy, theo thông l. Nhưng ông Thomas đã bác b lun điu đó, cho biết ông đã hi ý kiến nhiu người và biết rng không cn phi khai báo các món quà do nhà giàu hiến tng, nhng người ông coi là bn thân thiết nht. Hi tháng Tư năm ngoái, ông nói vi nht báoThe Washington Post, "Khi mi nhm chc, tôi đã thnh ý các bn đng vin và nhiu người trong gii tư pháp. H khuyên tôi rng các món quà do bn thân thiết tng thì không cn khai báo, vì nhng người bn đó không bao gi b đem x trước Tòa án Ti cao". Mng thông tin ProPublica cho biết ông Harlan Crow ch quen biết Thm phán Thomas sau khi lên ngi Tòa, nhưng ông và công ty ca ông chưa bao gi có vic gì phi ra trước Tòa Ti cao.

John Oliver nghĩ khác, như ông gii thích, "Tôi không nói các nhà t phú đã tng quà cho ông Thomas đ thay đi ý kiến khi xét x, nhưng h rt thích quan đim ca ông cho nên đã tìm cách lưu gi ông ngi li trong Tòa du tn tin bc. Hai chuyn này khác nhau, nhưng hu qu không thay đi".

John Oliver cũng nêu trường hp Thm phán Samuel A. Alito Jr., ông cũng không khai báo đã được mt đi gia cung cp mt chuyến du lch trong vùng Alaska, vi nhng ba tic ung rượu vang giá 1.000 đô la mt chai, theo mng ProPublica k.

Trong nhng năm qua, nhiu người tha mãn v nhng ý kiến ca các Thm phán Alito và Thomas cho nên h tng quà đ bày t lòng ngưỡng m. Có th nói, các quan tòa có khuynh hướng bo th thường cũng đưa ra các phán quyết phù hp vi quan đim ca gii kinh doanh bo th. Cho nên, các đi gia tng quà đ lưu gi h ngi li, không quay v công vic làm lut sư dù li tc s cao hơn.

Ông Oliver cho biết đã tham kho ý kiến các lut gia và h cho rng đ ngh tr tin cho mt v thm phán ngh hưu không trái vi pháp lut. Có th coi đây là mt hành đng hi l hay không ? Rt khó, vì người ta không tr tin đ nh hưởng đến mt phán quyết. Ông Oliver hin không có vic gì phi ra tòa !

Nhưng mt nhà hài hước dám đưa ra đ ngh "mua" mt Thm phán Ti cao Pháp vin có th coi là vic "bt kính". John Oliver dám đưa ra đ ngh này, dù biết không bao gi được chp nhn, vì biết dân chúng M hin nay không kính trng Tòa án Ti cao như trong truyn thng na.

Năm ngoái, mt cuc nghiên cu dư lun ca hãng Gallup cho thy ch còn 9 phn trăm dân M "tin tưởng hoàn toàn" vào "ngành tư pháp do Ti cao Pháp vin dn đu". Có đến 58% không đng ý vi các phán quyết ca Tòa Ti cao, t s cao nht k t khi Gallup bt đu nhng cuc nghiên cu này, năm 2000. Công ty gii thích : "Mi quan tâm ca mi người v chuyn các thm phán đã nhn được các quà tng và nhng chuyến du lch sang trng đt tin khiến công chúng mt nim tin vào Tòa ti cao". Không nhng thế, người ta nghĩ rng gung máy chính quyn b các thế lc tin bc thao túng ; nim tin vào chế đ t do dân ch đã gim bt.

Nhiu đi biu Dân chủ trong quc hi đã đ ngh phi thông qua mt bn quy tc đo đc cho các Thm phán Ti cao, như các thm phán cp lâu nay vn thi hành. Trước tình trng gim mt uy tín đó, tháng 11 năm ngoái, Ti cao Pháp vin đã thông qua mt bn "quy tc hành s" mi, tuy nhiên không biết Tòa s làm gì đ áp dng các quy tc này.

Khi các thông tin v Thm phán Thomas được đãi đng xa x, Dân biu Bill Pascrell Jr., tiu bang New Jersey đã lên tiếng yêu cu ông t chc. Năm 1969, chuyn này đã xy ra. Thm phán Ti cao Abe Fortas do mt v tng thng đng Dân chủ đ c, b t cáo đã đóng vai c vn và nhn 20.000 đô la ca mt t chc vn đng dân quyn. Đây là chuyn bình thường, như các Thm phán William O. Douglas đã làm c vn cho Albert Parvin Foundation, và Warren Burger đã cng tác vi Mayo Foundation. Nhưng ông Fortas đã nhn tin đ giúp mt t chc do Louis Wolfson thành lp. Ông này lúc đó đã b b Tư pháp điu tra v các ti trng tài chánh, ri khi đưa ra tòa, b kết án "thao túng th trường chng khoán". Khi tun báo Life đăng ti các vi phm pháp lut ca Wolfson, do Tòa Bch c ca Tng thng Richard Nixon cung cp, các đi biu đng Cộng hòa yêu cu Thm phán Fortas phi t chc. Các đi biu Dân chủ cũng ng h ý kiến này, dù biết rng sau đó Tng thng Nixon s đ ngh mt Thm phán Ti cao mi, vi khuynh hướng Cộng hòa, thay đi cán cân trong Ti cao Pháp vin !

Nếu Thm phán Clarence Thomas t chc, ông Joe Biden có th s đ c mt người mi, chc chn s được Thượng vin, vi đa s đng Dân chủ, chp thun, và cán cân trong Ti cao Pháp vin s thay đi : Bn Dân chủ, năm Cộng hòa, thay vì t l 6 Cộng hòa 3 Dân chủ hin nay. Nhưng chc chn Thm phán Thomas s không t chc. Vì vy, nhà hài hước John Oliver mi đưa ra đ ngh "mua" ông Thomas vi giá mt triu m kim mt năm cho ti mãn đi !

Trên ti vi, John Oliver đã đưa ra mt "bn hp đng" đ mi Thm phán Thomas ký và cho biết chính ông s chi tin túi ca mình ra, "Tôi không ly tin ca chương trình HBO, chính tôi là người chu trách nhim. Tôi s đi trình din các màn hài hước ly tin tr cho ông thm phán ngh hưu trong nhng năm ti".

John Oliver đ ngh trong 30 ngày Thm phán Thomas phi quyết đnh ! Nhưng ai cũng biết ông Thomas không thèm tr li, vì cui cùng, đây ch là mt màn hài hước trên đài truyn hình !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 21/02/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 443 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)