Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

18/05/2024

Văn Bút Mỹ vinh danh tác giả Phạm Đoan Trang

VOA tiếng Việt

Ti đêm Gala trao gii thưởng T do sáng tác Barbey 2024 hôm 16/5 New York, t chc Văn Bút M (PEN America) vinh danh nhà báo đc lp Phm Đoan Trang, gi bà là "nhà văn, nhà hot đng tiêu biu trong cuc đu tranh không ngng ngh cho quyn t do ngôn lun và t do sáng tác Vit Nam".

penclub1

Ông Dinaw Mengestu, phó ch tch Văn Bút M, bà Trn Quỳnh Vi, và ông Đng Đình Mnh ti l trao gii T do sáng tác Barbey 2024 cho tác gi Phm Đoan Trang hôm 16/5/2024 New York, M. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for PEN America)

Ông Dinaw Mengestu, tiu thuyết gia và nhà văn người M gc Ethiopia, đng thi là phó ch tch Văn Bút M, đã trao gii thưởng T do sáng tác Barbey 2024 cho hai đi din ca bà Trang là lut sư Đng Đình Mnh và bà Trn Qunh Vi - mt người bn và đng thi là đng sáng lp t chc phi li nhun Sáng kiến Pháp lý cho Vit Nam (LIV).

Gii thưởng này được trao hàng năm cho mt nhà văn đang b b tù vì nhng tác phm ca mình và ghi nhn lòng dũng cm và s hy sinh khi đi mt vi áp bc.

Được biết đến như là mt blogger, mt nhà hot đng và là tác gi ca nhng quyn sách v quyn t do dân s, chính tr, bà Trang b chính quyn Vit Nam kết án 9 năm tù vào năm 2021 vi ti danh "Tuyên truyn chng nhà nước".

"B giáng mc án 9 năm tù vì dám thách thc chính quyn Vit Nam qua các bài viết ca mình, bà Phm Đoan Trang là đin hình cho cuc đu tranh không ngng ngh ca nhiu nhà văn và nhà hot đng vì quyn t do biu đt Vit Nam", bà Anh-Thu Vo, trưởng phòng nghiên cu và vn đng chính sách ca Trung tâm T do Sáng tác PEN/Barbey thuc Văn Bút M, viết trong mt bài xã lun trên trang Just Security hôm 17/5 ca ngi s kiên cường ca bà Trang.

penclub2

Ông Đng Đình Mnh (trái) và bà Trn Quỳnh Vi (gia) ti bui Gala trao gii thưởng. (Photo by Bryan Bedder/Getty Images PEN America)

Bà Trn Qunh Vi phát biu ti l trao gii : "Bà Trang là biu tượng ca lòng dũng cm và s kiên trì, truyn cm hng cho vô s bn tr hình dung và phn đu vì mt Vit Nam nơi t do và nhân quyn được đ cao", theo mt thông cáo hôm 16/5 ca Văn Bút M.

VOA đã liên lc B Ngoi giao Vit Nam và đ ngh h cho ý kiến v vic trao gii thưởng này cho bà Trang, nhưng chưa được tr li.

"Là lut sư bào cha cho cô Phm Đoan Trang, tôi hiu v s dn thân ca cô y đ đu tranh cho nhng giá tr mang tính cách ph quát, cùng vi cái giá rt đt mà cô y đã phi đánh đi : Bng sc khe, bng tui thanh xuân, bng s t do…", lut sư nhân quyn Đng Đình Mnh, người bào cha cho bà Trang và hin đang t nn chính tr ti M, nêu nhn đnh vi VOA trước khi din ra l trao gii.

"Theo đó, cô y hoàn toàn xng đáng vi mi s vinh danh, tt nhiên, bao gm s vinh danh dành cho Đoan Trang ln này đến t hi Văn Bút Hoa K - mt t chc hàng đu c võ cho quyn t do ngôn lun", ông Mnh cho biết thêm.

"Trong bi cnh hin nay, khi mà chính quyn trong nước gia tăng s đàn áp quyn t do ngôn lun đến mc khc lit chưa tng có, thì s vinh danh Đoan Trang ca hi Văn Bút Hoa K càng mang ý nghĩa đc bit. Nó chng khác nào là thông đip phn đi mnh m ca thế gii văn minh gi đến chính quyn trong nước, rng s đàn áp quyn t do ca người dân không h được chào đón, thm chí, còn b lên án khp mi nơi".

"PEN America đã trao nhng gii thưởng này cho nhng người mà h tin là nhng nhà văn truyn cm hng và s dng bài viết ca mình đ truyn cm hng cho người khác làm nhng điu tt đp hơn trong xã hi", bà Trn Qunh Vi, hin đang làm vic ti Đài Loan, chia s vi VOA trước khi đến New York nhn gii thưởng thay mt cho người bn đang b giam cm.

"Tôi xin cm ơn PEN America và PEN International vì h đã ng h quyn t do ca cô Trang và h cũng nhn thc rt rõ v quyn t do biu đt Vit Nam", bà Vi cho biết thêm.

Bà Phm Đoan Trang, 45 tui, hin đang th án ti tri giam An Phước, tnh Bình Dương, đã viết nhiu cun sách, trong đó có "Chính tr ca mt Nhà nước Công an" và "Chính tr bình dân".

Gii thưởng ca Văn Bút M ra đi vào năm 2016, đt theo tên ca ông Peter Barbey, giám đc điu hành ca nhà xut bn Reading Eagle, có tr s bang Pennsylvania, M. Gii thưởng này được thiết kế đ hàng năm vinh danh mt nhà văn b b tù vì các tác phm ca mình.

Cũng trong tun này, như VOA đưa tin, bà Uzra Zeya, Th trưởng B Ngoi giao Hoa K đc trách An ninh Dân s, Dân ch, và Nhân quyn nêu ra nhng "lo ngi nghiêm trng" v tình trng nhân quyn Vit Nam, nơi mà trong nhng năm gn đây xy ra các v bt giam nhng người bt đng chính kiến.

Phát biu hôm 14/5 ti s kin Ngày Nhân quyn Vit Nam Quc hi M, bà Zeya nhc đến trường hp nhà báo Phm Đoan Trang đang b chính quyn Vit Nam giam cm, cũng như các nhà hot đng tôn giáo, h nm trong s hơn 180 tù nhân chính tr b Vit Nam giam gi oan ung.

Chính quyn Vit Nam t trước đến nay luôn bác b các cáo buc vi phm nhân quyn, khăng khăng rng các quyn căn bn ca công dân, bao gm quyn t do biu đt, luôn được tôn trng.

Nguồn : VOA, 18/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 193 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)