Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/05/2024

Sau tuyên thệ của Tô Lâm, ‘cuộc chiến cung đình’ có đảo chiều ?

Trần Đông A

Nếu trường hp Quc hi s phê chun Phan Đình Trc làm Bộ trưởng công an thì chung kết gia Đình Trc, Tô Lâm và Minh Chính s kch chiến. Trò đi (La Comédie Humaine) t Đảng cộng sản Việt Nam s có nhiu tp hay hơn ca Balzac.

Khúc khuu đường dn đến l tuyên th

cungdinh1

Ông Tô Lâm tuyên th nhm chc Ch tch nước Vit Nam ti Quc hi Vit Nam ngày 22/5/2024.

Sáng 22/5/2024, Đi tướng Công an Tô Lâm đã tuyên th đ tr thành Ch tch nước (Ch tch nước) mi ca Vit Nam.Ông Lâm cam kết s thc hin nghiêm túc, đy đ nhim v, quyn hn ca Ch tch nước đã được Hiến đnh (1). Đáng chú ý là bui l ti Quc hi có s tham d ca đy đ các lãnh đo hàng đu ca Vit Nam, nhưng li vng mt Tng bí thư Nguyn Phú Trng vn theo thông l trước gi đu phi có mt ti nhng bui l như thế này, đng thi cũng không có c s hin din ca cu Ch tch nước Võ Văn Thưởng đ chúc mng người kế nhim (2). Sau khi bu ông Lâm làm Ch tch nước, Quc hi đã xúc tiến quy trình min nhim chc Bộ trưởng công an cũng trong bui sáng cùng ngày.

Tin ni chính ca Vit Nam nhng ngày này xoay như chóng chóng. Mi sáng hôm 19/5, báo chí nhà nước vn ‘đng ca bài chưa phê chun hoc min nhim B trưởng B Công an ti k hp th 7 (3).Bi l, sau bế mc Hi ngh Trung ương bt thường (Trung ương 9) ngày 18/5 trước đó, các bên vn chưa th thng nht được, chn ra ai s ngi vào ghế Bộ trưởng công an thay Đi tướng Tô Lâm.

Vic Ch tch nước kiêm nhim Bộ trưởng công an tưởng như đã là thng li chc chn ca Đi tướng Tô Lâm. y vy nhưng trưa ngày 21/5, gió đã đt ngt đo chiu. Truyn thông nhà nước đng lot thông tin, Quc hi căn c ý kiến cp có thm quyn (B Chính tr và cuc hp ca các lãnh đo ch cht), căn c quy đnh pháp lut, s b sung thêm ni dung min nhim chc v Bộ trưởng công an đi vi Tô Lâm, sau khi ông s được bu làm Ch tch nước trong bui sáng 22/5. Tc là vào phút 89 ca trn đu, cơ quan có thm quyn li lt kèo, t ch đng ý cho ngi hai ghế đến quyết đnh ch cho ngi mt ghế, cu cho Hiến pháp khi b khng hong. Trước đó, tr li BBC ngày 19/5, Tiến sĩ Hà Hoàng Hp, nhà nghiên cu cao cp t Vin Nghiên cu Đông Nam Á (Singapore) nói rng, theo quy đnh hin hành ca Hiến pháp, Ch tch nước không th kiêm nhim chc v Bộ trưởng công an. Vic kiêm nhim như thế s dn đến xung đt thm quyn và vi phm nguyê n tc phân công, phân nhim, phân quyn trong b máy nhà nước (4).Tm hình Tô Đi tướng mà tt c báo chí nước ngoài chuyn ti trưa 20/5, không th nào chua bên dưới là N cười chiến thng ca Tô Lâm ! Chưa thy Nguyên th quc gia nào nhm chc mà thiu não đến như vy !

Sáng 22/5, Thượng tướng Th trưởng công an Trn Quc T đã được Th tướng Phm Minh Chính phân công điu hành hot đng ca Bộ Công an cho đến khi cp có thm quyn tc B Chính Tr, kin toàn chc danh Bộ trưởng công an.Ch có th gii thích s lt kèo này bng quyết đnh trong cuc hp ca lãnh đo ch cht nói trên.

đây mi thy hết tài thao lược ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng. Khi B Chính tr đã trám được 4/6 ghế trng trong cơ quan quyn lc cao nht nước, tc B Chính tr đã có 14 thành viên, li hu hết là người bên Đng, đ đ thay đi tương quan lc lượng trong B Chính tr, nên đã thuyết phc được ông Tô Lâm buông ghế Bộ trưởng công an !Trong tay ‘Cơ quan có thm quyn có Phan Đình Trc, Trn Cm Tú, Nguyn Hòa Bình. Tt c đu là y viên B Chính tr, đã tng lãnh đo ngành, đa phương và đu đang là Đi biu quc hi, 100% đt tiêu chun Bộ trưởng công an, nhưng phía ông Tô Lâm chưa chu buông. Trong khi đó, các th trưởng ca Tô Đi tướng li còn non xanh, tuy đu y viên trung ương nhưng chưa tròn mt khóa, li không phi là Đi biu quc hi, thì rõ ràng đã không th trám vào mt trong hai ghế trng ca B Chính tr như ý mun ca Tô Đi tướng trước khi chp nhn ri Bộ Công an.

Không ‘trám’ được hai chiếc ghế trng

Đng sau câu chuyn B Chính tr không trám đ s ghế trng có th hé l my điu sau đây.

Th nht, phơi bày mt s tht là Trung ương 9 va qua đã v trn ! Vn đ nhân s cp cao xưa nay phn ln bàn trong B Chính tr là xong, ch đưa ra Trung ương đ b phiếu ly l (ít khi nào Trung ương chng li B Chính tr). Trường hp đưa ra mà không k lut ni Nguyn Tn Dũng cách đây my năm là mt ngoi l hiếm hoi. Nếu có v trí nào liên quan bên Nhà nước hoc Chính ph thì đưa thêm ra Quc hi đ bm nút.‘Đng ch tay, Quc hi giơ tay, Mt trn v tay là quy trình chán ngt đến mc người dân chng my ai quam tâm. Nhưng câu chuyn ca tun qua li hoàn toàn khác, nó không th ngy to như t trước ti nay rng, Trung ương 9 đã thành công tt đp.

Th hai, h ly ca vic ‘đ trng hai v trí trong B Chính tr s kéo dài cuc đu đá gia các lãnh đo ch cht chưa biết đến bao lâu. Các bè phái trong Đng phi tiếp tc dàn quân đ cho người ca mi cánh phi trám được vào nhng v trí béo b. Theo tin ni b không mun nêu danh tính, Quc hi s phê chun Phan Đình Trc làm Bộ trưởng công an. Nếu thế thì cuc chung kết gia Phan Đình Trc, Tô Lâm và Phm Minh Chính có th kch chiến.

Th ba, không trám đ ch trng còn liên quan đến vic tái phân công, phân nhim phm vi công tác ca bn tân y viên B Chính tr.Ai được kiêm nhim công tác cũ, ai phi đưa li phn vic cho người khác ? Li mt cuc xáo bài mi s tiếp din

Nhưng vic trám được hai ghế trng nóng, đ Tô Lâm và Trn Thanh Mn tuyên th nhm chc cũng li gây nên nhiu dư âm trong dân. Theo báo chí nhà nước mô t, dưới c đ sao vàng thiêng liêng ca T quc, trước Quc hi và đng bào, c tri c nước, hai tân thành viên T tr đã th bi bng nhng đon văn mu. Lâu nay, th bi là quy trình bt buc nhưng ch my ai đ ý. Quc hi, đng bào và c tri c nước tng nghe quá nhiu các li th như thế t my ông Nguyn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Hu đc thuc lòng các ‘đon văn mu y và cũng như nhng phát biu theo các công thc đnh sn. Chng có cách nào thm đnh được các li th y có xut phát t đáy lòng hay không và ràng buc người đng ra th bi như thế nào ?

Điu nghch lý tr trêu là nhng người dân chưa bao gi được biết, các T tr b rt đài tng th tht trước ng kính và dưới c đ thiêng liêng cho đến nay, đã mc phi nhng ti danh c th gì ? Nng nh đến mc nào ? Phm ti vì không gi được liêm chính trong thc thi công v hay phm ti do phn bi nhân dân, phn bi T quc ? Người dân giu nhi th cá trê chui ng (trôi tut và khó nm bt) có phi hàm ý như vy không ?Bi vì tt c th trước dân nhưng dân không biết chuyn gì thc s đã xy ra :

nhng ch lõm. li trên mt trăng sao,

nhng vết bùn trên tn đnh chín tng cao ?

(Thơ Vit Phương)

Th chế vn chưa đến đim ti hn

Trước khi ông Tô Lâm chính thc tr thành Ch tch nước, Tiến sĩ Bill Hayton đã viết trên trang web ca Chatham House, Vin nghiên cu Quc tế Hoàng gia Anh quc rng, Vit Nam s ngày càng tô đm n tượng v mt nhà nước công an tr (5). ‘T Tr gi đây quy t hai người đi lên t ngành công an là Ch tch nước Tô Lâm và Th tướng Phm Minh Chính. Tính c các nhân vt khác như các ông Trc, Tú và Bình thì B Chính tr có năm nhân vt xut thân t tướng tá công an. Nếu tính thêm hai ông Đi tướng (Giang và Cường) và mt Thượng tướng (Nghĩa) có gc gác quân đi thì B Chính tr có tám y viên là t các lc lượng vũ trang. Tám trên mười sáu, đúng 50%. Bn nhân vt va b sung ch yếu cũng li là người làm công tác Đng, tr Lê Minh Hưng có chuyên môn v Ngân hàng. Nhưng có l ông Hưng gi đây chng mun ai nhc li thi ông làm Thng đc Ngân hàng, vì đó là nhng năm t phú Trương M Lan tác oai tác quái trên đa bàn ca ông như ch không người. Cũng chưa ai cht vn ông v trách nhim người đng đu t ngày ông v đu quân làm Tr lý cho Tng bí thư.

Vi mt th chế mà đi ngũ "tinh hoa" gm nhng thành phn ưu vit như trên thì không có gì l là nhng ngày qua, khi ngoi đã bán ròng hơn 5.000 t VND. Nếu tính t đu năm đến nay, nhóm này bán ròng 25.000 t VND tương đương vi gn 1 t USD, vượt c giá tr bán ròng trong sut c năm 2023 (6). Bên cnh vic vn ngoi t rút khi sàn chng khoán, Vit Nam đã mt ít nht 2,5 t USD vin tr nước ngoài trong ba năm qua và có th mt thêm 1 t USD na do tình trng tê lit b máy hành chính. Thông tin này t lá thư do người đng đu Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế gii gi Th tướng Phm Minh Chính, kèm theo ch ký ca 18 Đi s, trong đó có Hoa K, Liên Hiệp Châu Âu, Nht Bn và người đng đu Ngân hàng Phát trin Châu Á ti Hà Ni (7). Trong mt din biến liên quan, Phó Th tướng Lê Minh Khái hôm 20/5 đã tha nhn nn kinh tế Vit Nam đang đi mt vi áp lc ngày càng tăng và cho biết chính ph s c gng duy trì các chính sách h tr tăng trưởng, dù sn xu t công nghip phc hi chm. Sn xut nông nghip, nht là ti vùng đng bng sông Cu Long gp nhiu khó khăn do hn hán, xâm nhp mn kéo dài và nng n hơn (8).

Vi nhng thách thc k trên, th chế lc lõng ca Vit Nam vn chưa đến đim ti hn. Mc du có nhiu d báo bi quan, nhưng vi mt th chế ly thành tích bo lc và đàn áp dân chúng làm tiêu chí duy nht đ n đnh xã hi, th chế đó vn còn không gian tn ti trong mt thi gian dài. Dân chúng tuy đã chán ngy dàn lãnh đo hin nay, nhưng tâm lý chung là vn là nhn nhn và cam chu. Chế đ toàn tr không ch dit hết mi tư duy sáng to, mà còn trit tiêu tt c mm mng phn bin và đi mi trên tt c các lĩnh vc ca đi sng hàng ngày. C xã hi hu hư nght th và lay lt vi nhng ni lo cơm áo. Trình đ c dân ln quan không khá hơn thi k c Phan Chu Trinh kêu gi Khai dân trí Chn dân khí Hu dân sinh cách đây trăm năm. Phi nhìn thng vào s tht như thế đ tránh mi o tưởng ! Đng thy lãnh đo đánh nhau trên thượ ng tng mà ng nhn rng, đt nước đng trước bước ngot. Các cuc tiến hóa không t trên tri rơi xung, nó phi t người dân đi lên. Chng nào người dân còn thái đ cam chu, thì không có lý do gì đ hy vng vào bước ngot hay s chuyn đi h thng mt cách ngon mc.

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 23/05/2024

Tham kho :

(1) https://baochinhphu.vn/tan-chu-tich-nuoc-to-lam-thuc-hien-nghiem-tuc-day-du-nhiem-vu-quyen-han-cua-chu-tich-nuoc-da-duoc-hien-dinh-102240522100253473.htm

(2) https://www.voatiengviet.com/a/tan-chu-tich-nuoc-to-lam-tuyen-the-ong-nguyen-phu-trong-vang-mat/7622043.html

(3) https://tuoitre.vn/chua-phe-chuan-hoac-mien-nhiem-bo-truong-bo-cong-an-tai-ky-hop-thu-7-20240519083042417.htm

(4) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ckddwe5k9pjo

(5) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd1816966m9o

(6) https://vneconomy.vn/xa-rong-1-ty-usd-tu-dau-nam-nhung-khong-tiec-tien-gom-mot-co-phieu-khoi-ngoai-da-tot-nghiep-va-truong-thanh-hon.htm

(7) https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-forfeits-billions-dollars-foreign-aid-amid-anti-graft-freeze-document-2024-05-17/

(8) https://www.voatiengviet.com/a/7619468.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Đông A
Read 610 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)