Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

17/09/2017

Đại án PVN và OceanBank : Mọi con đường đều dẫn tới… Đinh La Thăng

Ngô Đồng - VOA tiếng Việt

Đinh La Thăng là củi tươi hay củi khô ?

Ngô Đồng, VOA, 15/09/2017

Ông Đinh La Thăng, ủy viên B Chính Tr cộng sản Việt Nam b tht sng sau nhiu tai tiếng b bi móc t khi cm đu Tp đoàn Du Khí Vit Nam (PVN) đến thi làm B trưởng Giao thông vận tải, hin có th đang sng trong nhng ngày php phng bt an.

dlt1

Ông Đinh La Thăng.

Liệu ông s có th b lôi ra tòa hành tội hay không dù ông tng bí thư đng cộng sản Việt Nam Nguyn Phú Trng tng ví von "Lò nóng lên ri thì ci tươi vào cũng phi cháy" khi ông hp "Ban ch đo Trung ương v phòng chng tham nhũng" ngày 31/7/2017.
Hôm Th
Năm 14-9, người ta thy trên t Giáo Dc Việt Nam (GDVN) có bài điu tra nêu hai chuyn ông Đinh La Thăng phi chu trách nhim trong thi gian làm B trưởng Giao thông Vn ti. Th nht, hàng lot các d án cu đường BOT đy tai tiếng, dân chúng kêu than dy đt. Th hai, b nhim mt s chc sc cấp cao không đ tiêu chun, tc trái vi quy đnh lut l.

Bài viết trên t GDVN dn li kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố ngày 6/9/2017 nói 7 d án BOT có rt nhiu sai phm t xây dng đến thu phí. Đường l có sn ch cào lên, tráng lp nhựa mng ri thu "phí" như đường xây dng mi hoàn toàn, đc bit là BOT Pháp Vân - Cu Gi. Mt s trc l khác cũng như vy, chng hn như Quc l 1A qua Cai Ly đã b dân chúng phn ng đến phi "x trm" nhiu ngày và phi theo nhau "gim phí".

BOT là nhóm từ viết tt "Build-Operate-Transfer" (Xây dng – Vn hành - Chuyn giao) Vit Nam bây gi dùng khá quen thuc thường đ ch các d án công ích mà chính quyn giao cho tư nhân xây dng, thu c vn ln lãi qua "phí" s dng, sau đó chuyn giao li cho nhà nước.

Theo quy định, c 70Km đt mt trm thu "phí", nhưng thc tế theo thng kê ca B Giao thông vn ti, c nước Vit Nam có 86 trm thu "phí" thì 9 trm có khong cách t 60-70km ; 24 trm có khong cách nh hơn 60km ; li còn mt s tuyến đường, trm thu phí "dày đc". Con đường đi t Hà Ni đến Thái Bình ch khong 110 km nhưng có ti 4 trm thu "phí".

Tờ GDVN thut li ông Nguyn Xuân Thy - nguyên Giám đc Nhà xut bn Giao thông Vn ti : "Thi kỳ ông Đinh La Thăng làm B trưởng B Giao thông vn tải thì d án BOT giao thông được làm cách xô b, làm mt cách đi trà vô nguyên tc". Vy có gì gn ging vi ti danh "c ý làm trái hay không ?"

Tờ GDVN cho rng, ngoài những "bất cập" ở các dự án BOT, ông Đinh La Thăng cũng "không th thoái thác trách nhiệm" đối với một loạt v̉ nhiệm ở các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải, "cho đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm".

Tờ GDVN̉ vụ̉ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải vào năm 2015 dù ông này đã "thi trượt Chuyên viên Chính vào năm 2014 do Bộ̣i vụ̉ chức". B nhim ông Nguyn Đình Vit làm Cc phó Cc Hàng Hi khi "chưa có bng đi hc. Ông Hoàng Hng Giang "nhy cóc" t v trí Phó trưởng khoa ca Đi hc Hàng hi lên thẳng Cc trưởng dù "chưa phi là Chuyên viên, mà ch là Ging viên, vì vy vic b nhim này cũng là trái vi tiêu chun lãnh đo đơn v hành chính theo chính Quy đnh mà B Giao thông Vận tải ban hành".

Cùng ngày với bn tin ca t GDVN, người ta thy t báo infonet ca B Thông Tin và Truyn Thông đưa tin, nhm cu mng cho thân ch, trong phiên tòa Hà Ni hôm Th Năm 14 tháng 9, lut sư ca ông Nguyn Xuân Sơn cáo buc Hi đng Xét x đã l mt chng c quan trng đ chng minh ông Sơn ch là người thi hành lệnh ca cp trên. Đng thi nhng món "li qu" t ngân hàng Ocean Bank qua tay ông thì li được chuyn đến các xếp ca PVN.

Luật sư Nguyn Minh Tâm đã trưng ra văn bn ngày 7/9/2010 do Ch tch HĐTV Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam (PVN) Đinh La Thăng ký ra lệnh cho tt c các công ty ln nh ca tp đoàn phi m trương mc ti OceanBank, giao dch tài chính qua trương mc ti OceanBank bao gm : cp phát vn, thanh toán, gi tin, và các dch v tài chính khác, trong đó có các quan h tài chính giữa các đơn v vi nhau.

Luật sư Tâm dn lnh trên văn bn do ông Đinh La Thăng ký : "Các đơn v khn trương phi hp vi OeanBank thc hin và phi báo cáo kết qu v Tp đoàn trước ngày 15/10/2010".

Theo lut sư Tâm được báo chí ti Vit Nam theo dõi phiên tòa thuật li, v mt pháp lý, quan h gia hai pháp nhân PVN và OceanBank đã được xác lp bng văn bn tha thun cam kết tháng 9/2008 do chính ông Đinh La Thăng ký vi Hà Văn Thm vi các cam kết rõ ràng v nghĩa v ca PVN trong vic h tr OceanBank thực hin các dch v ngân hàng. Ông Đinh La Thăng còn đích thân quán trit đến tng đơn v thuc Tp đoàn bng văn bn đã nêu trên.

Như vy, ông Nguyn Xuân Sơn không th làm trái lnh cp trên là ông Đinh La Thăng nên không th kết ti ông "t hình" vì đã lợi dng uy tín, v thế và s ph thuc ca OceanBank vào ngun tin ca PVN đ gây áp lc và chi phi lãnh đo OceanBank phi "chi tin lãi ngoài, nhm thc hin mc đích cá nhân".

Cui tháng Tư 2017, ông Đinh La Thăng b y ban Kim Tra Trung Ương Đng hài tội ra các quyết đnh đ các công ty con ca tp đoàn PVN ch đnh nhiu gói thu trái pháp lut ; góp vn trái quy đnh vào Ocean Bank gây thit hi cho PVN (mt trng 800 t đng), nhiu công ty con ca tp đoàn này tht bi vì đám cm đu ch lo đục khoét hơn là kinh doanh.

Trong 12 đại d án k ngh gây tht thoát hàng chc ngàn t đng đang "đp chiếu" vì tham nhũng và nhiu lý do khác, có 5 d án là ca PVN mà ông Đinh La Thăng cm đu tp đoàn. Nhng người cm đu trc tiếp các d án này, ít k trốn ra nước ngoài, nhiu người đang nm trong các nhà tù.

Ngày 13/9/2017, Bộ Công an loan báo "ra Quyết đnh khi t 03 v án hình s lm dng chc v quyn hn chiếm đot tài sn xy ra ti Liên doanh Vit – Nga Vietsovpetro (VSP) ; Công ty TNHH MTV Lc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ; Tng Công ty Thăm dò khai thác Du khí (PVEP) và khi t b sung đi vi b can Ninh Văn Quỳnh".

Đây là cuộc điu tra được m rng thêm ra (tc giai đon II) ca v án Hà Văn Thm, nguyên Ch tch Hi đng qun tr OceanBank và đng phạm vi các kết qu ca cuc điu tra giai đon hot đng kéo dài t 2010 đến 2014. Trong đó đc bit nhn mnh đến s tin Ocean Bank hi l cho viên chc quc doanh và liên doanh lên hơn 1,576 t đng, gi là chi "lãi ngoài".

Dù rất nhiu ti n được nêu ra đều nm gn trong điu 165 ca Lut hình s cộng sản Việt Nam "C ý làm trái quy đnh ca nhà nước v qun lý kinh tế gây thit hi nghiêm trng" và có th vi phm mt s ti hình s khác nếu b moi móc thêm, nhưng ông Đinh La Thăng ch b gt ra khi B Chính Trị, mất ghế bí thư thành y Sài Gòn và v "ngi chơi xơi nước" Ban Kinh Tế Trung Ương vi cái chc hàm "phó ban".

Thấy dư lun xã hi ngc nhiên v cách tr ti nng nh khác nhau ca chế đ, tng bí thư Nguyn Phú Trng ngày 13/5/2017, khi tiếp xúc vi cử tri quận Ba Đình, Tây H đã gii thích rng vic "k lut" ông Đinh La Thăng "mi ch v mt đng". Ông hàm ý v "k lut" ông Đinh La Thăng s không dng đó.

Nhưng đếm các bài viết liên quan đến trách nhim và nhng vic làm sai trái ca ông Đinh La Thăng từ khi còn cm đu tp đoàn PVN đến khi làm b trưởng cũng phi hàng chc bài viết trên nhiu t báo khác nhau ca h thng báo chí chính thng ca chế đ.

Vài chục thuc cp ca ông đi din vi các bn án nng k, k c t hình, nhưng ông thì không biết được xếp vào loi ci tươi hay ci khô. Còn có b ném vào lò hay không, không có mt tiêu chun nào c đnh trong mt chế đ mà lut l được gii thích hay áp dng co giãn không chng tùy người đng canh lò.

Ngô Đồng

Nguồn : VOA, 15/09/2017

*******************

Đinh La Thăng liên quan gì đến án tử Nguyễn Xuân Sơn phải đối mặt ?

VOA, 14/09/2017

Đại din Vin Kim sát nhân dân Hà Ni hôm 14/9 đ ngh vi tòa án mc án t hình đi vi ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tng giám đc OceanBank, cũng tng gi chc Ch tch Hi đng Thành viên Tp đoàn Du khí Quc gia (PVN).

dlt2

Có bằng chng ông Đinh La Thăng tng yêu cầu các thành viên PVN gi tin vào OceanBank năm 2010

Ông Sơn, 55 tui, là nhân vt ch cht trong s 51 người đang b xét x trong v mt ngân hàng c phn tht thoát gn 2.000 t đng, gây chn đng c nước, thường được gi là "đi án kinh tế OceanBank".

Các tội dn đến vic ông Sơn đi mt vi án t hình là "tham ô tài sn, lm dng chc v quyn hn chiếm đot tài sn, và c ý làm trái quy đnh nhà nước v qun lý kinh tế gây hu quả nghiêm trng".

Một b cáo quan trng khác trong v này, ông Hà Văn Thm, 44 tui, cu Ch tch Hi đng Qun tr ca ngân hàng OceanBank, b Vin kim sát đ ngh mc án chung thân.

Ông Thắm b buc ti ging ông Sơn, ngoài ra còn thêm ti danh "vi phạm quy định v cho vay trong hot đng ca các t chc tín dng".

Bn lun ti ca Vin Kim sát, được báo chí Vit Nam dn li, nói ông Nguyn Xuân Sơn trong thi gian được PVN c sang gi chc Tng giám đc OceanBank, đã lm dng chc v quyn hn. C th, ông Sơn đã yêu cu ông Hà Văn Thm chi thêm tin "chăm sóc khách hàng" ngoài lãi sut theo hp đng đi vi tin gi ca PVN, và giao cho ông Sơn toàn b s tin đó.

Sở dĩ ông Sơn có th làm như vy vì ông li dng v thế ca PVN là đi tác chiến lược có lượng gi tin ln ti ngân hàng. Khi đó ông cũng gi tư cách là người đi din phn góp vn ca PVN ti OceanBank. T năm 2009, PVN nm lượng c phn trong OceanBank tr giá 800 t đng.

Trong khi đó, về lý thuyết là cp trên ca ông Sơn, ông Hà Văn Thắm ở cương v Ch tch Hội đồng quản trị đã không phn đi yêu cu ca ông Sơn, mà còn trin khai tích cc vic chi tin lãi ngoài hp đng. Bn lun ti xác đnh rng vì vic đó, ông Thm gi vai trò đng phm vi ông Xuân Sơn.

dlt3

Ông Nguyễn Xuân Sơn, cu Tổng Giám đốc OceanBank, đi mt án t vì ti tham ô

Trong diễn biến mi nht được báo chí trong nước tường thut, sau khi Vin Kim sát đ ngh mc án t hình đi vi ông Sơn, chiu 14/9, lut sư ca ông đã đưa ra chng c quan trng nhm g ti cho thân ch.

Tin cho hay luật sư Nguyn Minh Tâm đã trưng ra văn bn ngày 7/9/2010 do Ch tch Hi đng Thành viên PVN khi đó là ông Đinh La Thăng ký.

Văn bản này yêu cu các đơn v thành viên thuc PVN và các nhà thu du khí "phi thc hin m tài khon ti OceanBank, thực hin các giao dch qua tài khon ti OceanBank".

Một đon trích trong văn bn cho thy ông Đinh La Thăng ch đo rng "Các đơn v khn trương phi hp vi OceanBank thc hin và phi báo cáo kết qu v Tp đoàn trước ngày 15/10/2010".

Luật sư Tâm lập luận rng do có ch đo bng văn bn cp lãnh đo cao nht ca PVN là ông Thăng, nên ông Sơn không th làm trái. Nói cách khác, theo lut sư Tâm, ông Sơn không th "dùng tư cách cá nhân" yêu cu các đơn v phi gi tin.

"Vì thế không th quy buc Nguyn Xuân Sơn đã li dng uy tín, v thế và s ph thuc ca OceanBank vào ngun tin ca PVN đ gây áp lc và chi phi lãnh đo OceanBank phi chi tin lãi ngoài", Lut sư Tâm phát biu ti tòa, được báo chí trích đăng li.

Tình tiết mi này đang làm nóng lên những phng đoán rng cuc chiến chng tham ô, tham nhũng do Tng bí thư Đng Nguyn Phú Trng ch đo đang ngày càng quyết lit hơn.

Một s lut sư và nhà quan sát đ ngh không nêu tên nói vi VOA rng h không loi tr kh năng nhà chc trách Vit Nam sẽ có hành đng pháp lý đi vi ông Đinh La Thăng.

Ông Thăng đã bị k lut phi ra khi B Chính tr đy quyn lc hi tháng 5 năm nay, đng thi cũng thôi chc Bí thư Thành y thành ph H Chí Minh. Quyết đnh k lut ca đng cng sn nói khi còn nm các chức v lãnh đo cao nht PVN, ông đã mc nhng khuyết đim, vi phm "rt nghiêm trng". Ông Thăng cũng tng là B trưởng Giao thông-Vn ti.

Theo thông tin từ phiên tòa xét x v OceanBank, đến cui 2014, ngân hàng này chi hơn 1.500 t đng ngoài hp đồng cho hơn 50.000 cá nhân và gn 400 t chc gi tin ti ngân hàng.

Chi tiết gây chn đng là trong 1.500 t đó, ti hơn 246 t chi riêng cho ông Nguyn Xuân Sơn, khi đó là phó tng giám đc PVN, và b ông này chiếm đot.

dlt4

Ông Hà Văn Thắm, cu ch tch Hội đồng quản trị OceanBank, đi mt án trung thân vì các sai phm nghiêm trng

Viện Kim sát nói các lãnh đo ca OceanBank đã mc nhiu sai phm trong công tác điu hành dn đến vic ngân hàng b mc những khon n xu rt ln. Tính đến cui tháng 3/2014, n xu đt gn 15.000 t đng, ngoài ra là khon l hơn 10.000 t đng.

Dường như đ tránh nguy cơ ngân hàng phá sn, gây tác đng dây chuyn không lường trước được, nên đu tháng 5/2015, Ngân hàng Nhà nước đã mua li Oceanbank vi giá 0 đng.

Ngoài ông Sơn và ông Thm, 49 b cáo khác đang đi mt vi các mc án t 18 tháng tù treo cho đến 27 năm tù. Bà Nguyn Minh Thu, mt cu ch tch Hội đồng quản trị khác ca OceanBank, có th chu hình pht t 24-27 năm tù v hai tội "c ý làm trái" và "lm dng chc v quyn hn".

Từ nhng gì thu thp được qua v OceanBank, công an Vit Nam hôm 13/9 tuyên b h m rng điu tra sang nhng sai phm liên quan đến các quan chc ca PVN.

Báo chí Việt Nam dn thông tin ca B Công an cho hay bộ đã quyết đnh khi t 3 v án hình s xy ra ti Liên doanh Du khí Vit-Nga Vietsovpetro (VSP), Công ty Trách nhim Hu hn Mt thành viên Lc hóa du Bình Sơn (BSR), và Tng Công ty Thăm dò Khai thác Du khí (PVEP). Công an nói ti danh chính trong các vụ này là "lm dng chc v quyn hn chiếm đot tài sn".

Thông tin sơ b t công an cho hay OceanBank đã chi tr lãi ngoài tng cng là 120 t đng cho 3 doanh nghip k trên. Các nhà điu tra cho rng vic nhn hoc s dng các khon tin ngoài lãi suất đó là "hành vi vi phm pháp lut".

Tình trạng tham ô, tham nhũng Vit Nam b mt s t chc quc tế đánh giá là nghiêm trng. Ch s tham nhũng năm 2016 ca t chc Minh bch Quc tế (Transparency International) xếp Vit Nam v trí 113 trong số 176 nước. tháng 3 năm nay, mt kho sát ca Minh bch Quc tế cho thy Vit Nam đng th 2 v mc đ tham nhũng trong s 16 nước Châu Á-Thái Bình Dương.

Quay lại trang chủ
Read 766 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)