Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/10/2017

Hội nghị trung ương 6 : chỉ ‘diệt ruồi’ và ‘đổi mới chính trị’

Phạm Chí Dũng

Sự hin din ca hai chuyên đ "dân s" và "chăm sóc sc khe nhân dân" trong ngh trình Hi nghị trung ương 6 có th cho thy quyết tâm ln không khí "chng tham nhũng" ti kỳ hp kéo dài c tun l này b pha loãng đến thế nào.

npt2

Ông Nguyễn Phú Trọng "chùn tay" tại Hội nghị trung ương 6 ?

Đinh La Thăng "tạm thoát" ?

Sát thời đim khai mc Hi ngh trung ương 6 vào ngày 4/10/2017, không có mt thông tin chính thc nào v "h Đinh La Thăng", trong khi nhân vt được "nht chung quyn lc vào lng" cùng vi ông Thăng là Nguyn Văn Bình - y viên b chính tr, Trưởng ban Kinh tế trung ương - còn được dn đu mt phái đoàn sang Cng hòa liên bang Nga vi mc đích và ni dung làm vic rt mông lung.

npt1

Đinh La Thăng có th được xem là "tm thoát".

Thay cho những cái tên Đinh La Thăng và Nguyn Văn Bình, có v chiến dch nhm to ra mt s đo ln ln v nhân s cp cao ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng ch gói gn cái tên nh bé : Nguyn Xuân Anh, Bí thư thành y Đà Nng.

Đinh La Thăng, cũng bởi thế, có th được xem là "tm thoát".

Những chi tiết có th to ra n tượng là ch trước Hi ngh trung ương 6 vài tun l, nhân vt này đã bị mt cp nào đó bt đèn xanh đ lut sư ca Nguyn Xuân Sơn - người va lãnh án t hình trong v án Hà Văn Thm ca Ngân hàng Đi Dương - tung ra mt văn bn chng minh rõ s ch đo ca Đinh La Thăng khi còn là Ch tch Hi đng thành viên Tp đoàn Dầu khí quc gia (PViệt Nam) v yêu cu các đơn v thành viên m tài khon và giao dch vi ngân hàng Đi Dương.

Kết thúc phiên tòa x Hà Văn Thm, Hi đng xét x còn đ ngh cơ quan điu tra làm rõ trách nhim ca người ch đo gi 800 t đng ca PViệt Nam vào Ngân hàng Đại Dương đ sau đó s tin này hoàn toàn biến mt. Báo chí nhà nước đã n ào đưa tin v v vic này, thm chí mt s t báo đã bt đu đng chm đến cái tên Đinh La Thăng theo quan đim được bt đèn xanh v "không có vùng cm".

"Không có Đinh La Thăng" tại Hi ngh trung ương 6 li có th khiến Huy Đc - mt blogger và là người tung ra nhiu nht các bài viết công kích, lên án nhng du hiu tham nhũng ca ông Thăng - rt không tha mãn khi cho ti gi Đinh La Thăng vn chưa b cơ quan cnh sát điều tra thuc B Công an khi t.

Còn ông Nguyễn Phú Trng đang tính toán gì vi trường hp Đinh La Thăng ? Phi chăng ông Trng mun "đ dành" Đinh La Thăng cho sau này, cho Hi ngh trung ương 7 ?

Hay Tổng bí thư Trng không đ lc đ "x" Đinh La Thăng, dù ông Trọng đã thành công khá trn vn trong chiến dch "đy" Đinh La Thăng khi B Chính tr ti Hi ngh trung ương 5 vào tháng 5/2017 ?

Khối đi th không ngang tm

Giả thiết "không đ lc" là có th có cơ s. T đu năm 2017 đến nay, và đc bit t sau vụ "bt cóc Trnh Xuân Thanh", v thế chính tr ca Nguyn Phú Trng có th được xem là không còn đi th ngang tm, cũng như hàng lot v bt b gii đi gia ngân hàng và du khí được đy mnh hơn hn thi gian trước khi "Thanh v". Tuy thế, thái đ chm chạp truyn thng ca các cơ quan thanh tra và điu tra vn có th là mt rào cn ln đi vi nhng ch đo ca tng bí thư trong các v án đã được "quy hoch", dù ông Trng đã có thâm niên đến mt năm tri trong Thường v đng y công an trung ương, tính từ thi đim tháng 10/2016. Đơn c như v "MobiFone mua AVG" mà cho ti nay, bt chp ch đo ca ông Trng, bn kết lun thanh tra ca Thanh tra chính ph vn chưa được công b.

Nhưng nhng đi th chính tr hin thi ca ông Trng - tuy không ngang tm nng li chiếm s đông - chc chn đã không th b qua v vic bit ph ca giám đc S Tài nguyên môi trường Yên Bái là Phm S Quý, khi cho ti nay cũng chưa được Thanh tra chính ph công b kết lun, cho dù v vic này gây phn n ln trong c nước.

Cũng còn những cái tên khác như Võ Kim C - cu bí thư Hà Tĩnh và là mt trong nhng "ti phm" tiếp tay cho nhà máy Formosa gây ra nn ô nhim khng khiếp đi vi bin 4 tnh min Trung, và Nguyn Th Kim Tiến - nhân vt có bit danh "Kim Tiêm" mà t năm 2014 đến nay, đc bit vi v dính líu trách nhim đ cho Công ty Pharma nhp thuc ung thư gi mà đã gây oán thán ln phn n ghê gm t dư lun xã hi. C hai cái tên này đu chưa b h hn gì. Còn trên phương din ni b, hu qu tai hi đi vi Tng bí thư Trng là nhiu dư lun cho rng s dĩ nhng v vic Phm S Quý, Võ Kim C, Nguyn Th Kim Tiến vn còn trong vòng an toàn là do được tng bí thư "bo bc".

Có thể, s châm chích ca các đi th chính tr không ngang tm v nhng v vic trên đã khiến ông Trọng chùn tay trước Đinh La Thăng.

Điều được gi là "thành công" ca ông Trng ti Hi ngh trung ương 6 cũng bi thế không hn trn vn là "ra mt cho Hi ngh 6".

"Rửa mt" không trn vn

Cách đây đúng 5 năm, cũng vào tháng Mười năm 2012, đã din ra một hi ngh trung ương cũng vi s th t là 6 - mt rn v công khai đu tiên trong ni b đng cm quyn Vit Nam. Ti hi ngh đó, liên minh Nguyn Phú Trng- Trương Tn Sang nhm k lut "đng chí X" rt cuc đã b đến 2/3 Ban chp hành trung ương phủ quyết. Cũng ti hi ngh trung ương đó, ln đu tiên ông Trng không cm ni nước mt khi đc bài phát biu bế mc hi ngh. Ni đau quá ln…

Năm năm sau, Nguyễn Phú Trng phn nào h hê, bt đu t v cu b trưởng công thương Vũ Huy Hoàng : cách chc như thế đã đ đau chưa ?

2017 có thể được xem là năm "thng li ln 2" ca Nguyn Phú Trng, sau "thng li ln 1" ti đi hi 12 vào đu năm 2016 khi ông Trng đt được kỳ tích "bt c ai tr Dũng".

Nếu Hi ngh trung ương 5 vào năm 2017 mang du n loi được Đinh La Thăng - người được đn đoán "thân" vi Nguyn Tn Dũng, thì Hi ngh trung ương 6 cùng năm cũng cho ra rìa mt y viên trung ương là Nguyn Xuân Anh - người được đn đoán là "thân" vi Trn Đi Quang - Ch tch nước.

Sau những "thành tích" đó, còn lại là "đi mi chính tr" ca Hi ngh trung ương 6.

Có thể cho rng đây là ln đu tiên Tng bí thư Trng không còn quá e dè khi đ cp đến cm ti mi chính tr", trong khi nhng năm trước ông ch thp thoáng nói vi mi".

Nhưng li hoàn toàn không rõ nghĩa của "đi mi chính tr" là thế nào - tương t cm t lê thê "hoàn hin th chế kinh tế th trường xã hi ch nghĩa" ca ông Trng mà chng làm cho ai hiu ra sao.

"Đổi mi chính tr" Hi ngh trung ương 6 còn xa mi mi tiếp cn được "đi mi ln 1" ca c tng bí thư Nguyn Văn Linh ba chc năm v trước, cho dù "đi mi ln 1" rt cuc cũng ch "dit rui".

Trong thực tế, Hi ngh trung ương 6, ngoài nhng vài chuyên đ "làm màu" như dân s và chăm sóc sc khe nhân dân, ch còn bàn đến việc "tinh gn b máy đng" và "tinh gin biên chế", đt ra mc tiêu cc kỳ khó khăn là làm sao gim được 10% trong tng s 2,5 triu công chc viên chc nhà nước, k c phi tính toán b ban 3 ch đo "Ba Tây" - Tây Bc, Tây Nguyên và Tây Nam B

Nguồn cơn ln nht vn là nguy cơ rng rut và cn kit ngân sách. Ăn cho lm mà làm ít hoc chng làm gì thì đến núi cũng l.

Nhưng Vit Nam li là đnh lut bù tr thu nhp và tài sn. Ngân sách và dân sinh cn kit và khn qun là thế, nhưng hàng núi tài sản vn dch chuyn sang gii quan chc và cht cao ngút tri.

Cho tới nay, không có bt kỳ phn hi nào t chính Nguyn Phú Trng v căn bnh kinh niên "ch phát hin 5 trường hp k khai không trung thc trong s hơn mt triu công chc kê khai tài sn". Cũng chng còn thy ai nhc đến ch trương "kim tra tài sn 1000 cán b" ca ông Trng trong Hi ngh trung ương 6 kỳ này…

Cuối cùng là cuc chiến ni b. Có th xem Hi ngh trung ương 6 là cuc hp m màn chính thc cho chiến dch "nht th hóa" cùng những xáo trn chưa tng có v nhân s đu tnh và k c nhân s "t tr" trong ít nht 2 năm ti.

Chiến dch trên được h tr đc lc bi mt quy đnh v "luân chuyn cán b" do Tng bí thư Nguyn Phú Trng ký ban hành vào ngày 7/10/2017, mà theo đó có thể được người đi hiu như "không làm được vic thì luân chuyn", "không chu đi thì luân chuyn", "không ăn cánh cũng đương nhiên b luân chuyn".

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 12/10/2017

Quay lại trang chủ
Read 969 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)