Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/12/2017

Nước cờ ‘được ăn cả, ngã về không’

Bùi Tín

Công cuộc chng tham nhũng do tng bí thư Nguyn Ph Trng trc tiếp ch đo c năm 2017 do d, ngp ngng, như hết hơi đến cui năm bng sôi ni hn lên, ha hn "khn trương, quyết lit, mnh m" trong 2 tháng ti.

nuocco1

Ông Trọng tiếp ông Tp ti Hà Ni, 12 tháng 11, 2017.

Trong thời gian này s "quyết tâm" đưa ra xét x hơn 20 v án kinh tế tài chính ln, có liên quan đến vài chc viên chc cao cp ca đng cng sn và Nhà nước, liên quan đến nhng s tin khng khiếp hàng vài trăm nghìn t đng b các quan tham các đnh cao quyn lc ăn cp, chia chác cho nhau cùng một lũ tay chân b h tu tán gn hết, không chc thu hi có được vài phn trăm.

Đây là lần rt hiếm hoi các b cáo là nhng k các cương v lãnh đo cao nht,y viên B Chính tr, y viên Ban chp hành trung ương đng, b trưởng, th trưởng, các Tổng giám đc, Ch tch y ban qun tr các Tng công ty quc doanh to ln nht vn được coi là nhng qu đm thép ca nn kinh tế quc gia.

Riêng vụ án đu v Tng công ty du khí Vit Nam PVN dính đến nguyên y viên B Chính tr, nguyên B trưởng giao thông vận ti, nguyên bí thư thành y Sài Gòn Đinh La Thăng, b thi hành k lut cnh cáo trut chc y viên Bộ chính trị, nhưng vn còn đ gi chc y viên trung ương, phó ban kinh tế trung ương, đi biu Quc hi, biu hin rõ s do d, ngp ngng, va đánh va run ca ông tng Trng.

Một quy đnh kỳ quc làm trò cười cho nhân dân và thiên h là đng viên cp cao phm pháp không th b công an tóm gáy ngay, mà phi được đng xem xét trước, được Ban kim tra trung ương đng hoc B Chính tr quyết đnh khai tr đã, hoc là đi biểu quc hi thì phi b Quc hi trut chc, ri Công an mi dược quyn đến bt tm giam, ch ngày xét x.

Điều này nói lên 2 đim phi lý và phm pháp. Mt là gi danh d hão cho đng. Cán b là đng viên đương chc không bao gi b công an tóm gáy, trói tay giải đi khi phm lut. Ch khi nào đã b khai tr, trut chc ri, - là công dân thường, mi b công an đng đến. Như thế đng chia ra 2 lai công dân : mt lai "công dân đng viên" là bt kh xâm phm và mt loi công dân thường ngoài đng là công dân lọai 2, hng bét, tha h b bt b.

Điểm phi lý th 2 là đng đng ra xét x kết ti, khai tr trước khi đưa ra tòa án xét x mt cách hình thc, nghĩa là đng ngi trên lut pháp, ngi trên đu các cơ quan tư pháp, bao bin, vi phm hiến pháp quy đnh rõ ràng "Đảng cng sn Vit Nam hot đng trong khuôn kh ca Hiến pháp và lut pháp".

Hai vụ xét x đi án Đinh La Thăng và đi án Trnh Xuân Thanh sp ti s là cuc biu din công khai đ xét nghim li ha ca ông Tng Trng là s xét x "khn trương, kiên quyết, nghiêm khc và đúng lut" có tht lòng hay không ?

Đúng luật nghĩa là phi đ cho b cáo t bào cha đến cùng, không được ct li, bt mm bng bt c cách nào ; đúng lut nghĩa là phi có lut sư được cãi đy đ, có tranh tng, đi đáp công khai giữa bên nguyên và bên b, có nhân dân và các nhà báo trong và ngoài nước chng kiến đy đ đ đánh giá phiên tòa có công tâm, công bng, x đúng lut t tng hình s hay không.

Đúng luật còn có nghĩa là x công bng cho mi người, không theo phe cánh, phe của "đng chí thù đch" thì x thng tay, người ca cánh mình thì x qua loa nh nhàng hay là cho lt lưới.

Trong vụ x Trnh Xuân Thanh, cn mi đi din S quán Cộng hòa liên bang Đc, các nhà báo Đc và Liên Âu, bà lut sư Đc ca Trnh Xuân Thanh tham d, để chng t s công khai, minh bch ca mt nn tư pháp đã đi mi theo hướng thi đi, đng thi biết hòa gii, phc thin vi Cộng hòa liên bang Đc đã b xúc phm qua cuc bt cóc trên đt Đc.

Nhiều nhà bình lun am hiu tính tình, tâm lý ca ông Trng, oán thù dai dẳng vi "đng chí thù đch" Ba X - Nguyn Tn Dũng, cho rng cái đích ln nht ca ông Trng là con h s 1 này, sau v x Đinh La Thăng và Trnh Xuân Thanh s đến Nguyn Tn Dũng. Và sau Nguyn Tn Dũng s đến lượt Nguyn Văn Bình, Tô Lâm và Trn Đi Quang (3 ủy viên Bộ chính trị), m đường cho ông Trng kiêm luôn chc Ch tch nước, đ tr thành mt phiên bn ca ông hoàng đế Đ Tp Cn Bình thiên triu Bc Kinh.

Một cuc phiêu lưu liu lĩnh khó được lòng tán thưởng ca đng viên thường và đông đo nhân dân. Ông có thể b ngã nga ngay t trên lưng con nga thn mã "chng tham nhũng" ca ông. Nước c được ăn c ngã v không là thế.

Nếu y ban Phòng chng tham nhũng trung ương do ông Nguyn Phú Trng đích thân ch đo không hành đng minh bch theo luật như nói trên, vn xét x theo kiu qua loa, "b túi" theo ch th cp y như xưa nay - thì thà rng đng xét x, ch làm mt thêm uy tín, danh d ca đng cng sn và Nhà nước, nói mt đng làm mt no, khinh thường thế gii văn minh, coi thường nhân dân. Một cuc phiêu lưu mù quáng t mình làm hi mình, gn như mt cuc t sát.

Trái lại nếu như vic x các đi án sp đến đu được tiến hành đúng pháp lut, vi các Hi đng xét x nghiêm chnh, có tranh tng công khai đy đ, ly cung và tranh tng đếni đến chn, có lut sư tham gia tn cùng, có thm đnh các nhân chng và chng c, đựợc công lun trong ngoài nước hoan nghênh đng tình ca ngi, s là mt thng li ca chế đ, thng li rc r ca y ban phòng chng tham nhũng, mt thng li huy hoàng của riêng tng bí thư Nguyn Phú Trng.

Một cuc phiêu lưu lú ln di dt hay mt thng li lch s huy hoàng ? S tùy các ông Trn Quc Vượng, Phm Minh Chính và Nguyn Phú Trng là b ba lãnh đo các v x án sp ti la chn.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 12/12/2017

Quay lại trang chủ
Read 813 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)