Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

03/01/2018

Singapore có dễ ‘nhả’ Vũ ‘Nhôm’ cho Việt Nam ?

Phạm Chí Dũng

Rất nhanh, ch trong vài ba ngày, v đào thoát ca trùm bt đng sn Vũ "Nhôm" vào nhng ngày cui năm 2017 đã được quc tế hóa đ tr thành mt scandal ca thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ vào đu năm 2018, đy ha hn cho mt trn xung đt mi toanh trong nội b Đảng cộng sản Việt Nam, thm chí còn có th "máu la" hơn c v "ai bo kê cho Trnh Xuân Thanh trn" và "bt cóc Trnh Xuân Thanh".

singa1

Bà Petra Schlagenhauf - lut sư đi din cho Trnh Xuân Thanh ti Đc : nếu người này có thông tin ai là người ra lnh cho v bt cóc thì điu này s rt đáng chú ý. Điu này là quan trng đi vi phía Đc

Vũ có "hồ sơ bt cóc Trnh Xuân Thanh" ?

Bất k h thng tuyên giáo đng và báo chí nhà nước Vit Nam vn gn như im thin thít theo đúng tinh thần v "tau khe mà, có chi mô" ca bnh nhân ung thư kiêm trưởng ban ni chính trung ương Nguyn Bá Thanh vào khong thi gian gn tết nguyên đán năm 2014, nhiu hãng tin quc tế đã dn dp đưa tin Phan Văn Anh Vũ đã chính thức gửi đơn xin t nn chính tr cho các cơ quan tư pháp và ngoi giao ca Chính ph Đc và Hoa Kỳ. Đến ngày 3/1/2017, còn có thông tin t Đc cho biết "nguyn vng ca ông Phan Văn Anh Vũ được ti Đc khai báo người ch mưu cùng toàn b đường dây t chc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh Berlin đã được B Ngoi giao, B Tư pháp Đc tiếp nhn".

Chỉ mt ngày trước đó và rt có th không h ngu nhiên, mt lung thông tin có đa ch trên mng xã hi đã khng đnh rng Phan Văn Anh Vũ còn có c h sơ và nhng bng chng v v "bt cóc Trnh Xuân Thanh" mà Vũ đang mun chuyn cho người Đức như mt điu kin đ đi ly cơ chế t nn chính tr cho bn thân.

Cũng trước đó, mt vài trang báo đin t ngoài nước và mt s trang facebook Vit Nam ln nước ngoài đã đưa tin v v Phan Văn Anh Vũ đã tu thoát trót lt, và là mt tình báo viên công an, Phan Văn Anh Vũ đang nắm trong tay mt bn danh sách mng lưới tình báo viên ca công an Vit Nam nước ngoài và nhiu công ty "bình phong" ca ngành công an. Nếu danh sách gián đip này và các công ty "bình phong" b Phan Văn Anh Vũ tiết l, sẽ xảy đến vô khi chao đo trong ni b ngành công an…

Khỏi phi nói thêm rng người Đc quan tâm đến v thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ, ch không phi trùm bt đng sn Vũ "Nhôm", đến thế nào.

Vũ có được "bơm" tài liu ?

Chẳng hiu t đâu và do duyên cớ nào, người Đc li phát hin ra Trnh Xuân Thanh biến mt khi Đc vào cui tháng By năm 2017 không phi mt cách t do mà b mt v Vit Nam cưỡng bc. Vy là phát sinh cuc khng hong "bt cóc Trnh Xuân Thanh", kéo theo di chng khng hong ngoại giao Đc - Vit cho ti nay.

Từ đó đến nay, nhng thông tin t phía B Ngoi giao Đc và báo chí quc tế cho thy người Đc vn kiên nhn điu tra v "bt cóc Trnh Xuân Thanh".

Không sau tuyên bố phn đi, người Đc đã thng tay tm thi đình ch mi quan h đi tác chiến lược vi Vit Nam - mt mc đ trng pht thuc loi cao nht. Chưa k đến vic Đc trc xut mt lot quan chc ngoi giao ca Vit Nam và hy luôn hip đnh gia hai nước v min visa cho quan chc Vit Nam đi công cán Đc.

Chưa hết, hu qu cuc khng hong Đc - Vit có th còn lan rng c Châu Âu, mà bng chng ngay trước mt là Hip đnh thương mi t do Vit Nam - Châu Âu (EVFTA) đang tr nên xương xu hơn rt nhiu so vi cách đây ch na năm…

Cho đến nay, vn còn nhiu dư luận cho rng Tng bí thư Trng - người đã phát lnh "bng mi cách tìm bt Trnh Xuân Thanh v nước quy án" - là nhân vt phi chu trách nhim cao nht trong cuc khng hong Đc-Vit.

Một du hi ln đang ni lên là thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ có nắm được "h sơ bt cóc Trnh Xuân Thanh", hay ít nht cũng th trong mình mt s bng chng nào đó v v vic chn đng này, đ "làm quà" và đi chác vi cơ quan tư pháp Đc, hay không ?

Hoặc gi s Phan Văn Anh Vũ không nm trong din cán bnh báo được biết v v "bt cóc Trnh Xuân Thanh", liu Vũ có được mt thế lc chính tr nào đó trong ni b "bơm" cho tài liu v v vic này ?

Nếu Vũ đã "khai sch" ?

Tính chất nghiêm trng ca v Phan Văn Anh Vũ đã tr nên cc kỳ nghiêm trng đi vi nội bộ đng khi bà Petra Schlagenhauf - lut sư đi din cho Trnh Xuân Thanh ti Đc - tr li câu hi :

"Có thông tin một sĩ quan an ninh Vit Nam đã chy sang Singapore và có thông tin đ có th cung cp cho phía Đc v v bt cóc Trnh Xuân Thanh. Nếu đúng là như vy thì theo bà điu này có ý nghĩa gì ?" cĐài Á Châu Tự Do, đã nhn đnh "Có thể là nếu người này có thông tin ai là người ra lnh cho v bt cóc thì điu này s rt đáng chú ý. Điu này là quan trng đi vi phía Đc".

Trên phương din ni b đng cm quyn Vit Nam, gi đây vn đ không ch là cuc xung đt gia cánh ca Vũ "Nhôm" vi Huỳnh Đức Thơ - ch tch thành ph Đà Nng, người được cho là "thân vi Th tướng Phúc", mà đã dt dây lên c "trung ương".

Ngay sau khi Vũ "Nhôm" đào thoát, có những du hiu cho thy B Chính tr đng không xem v này là bình thường và do đó đã t chc cả một "chuyên án" đ "bng mi cách bt bng được Phan Văn Anh Vũ v quy án" như mt quyết tâm tương t vào tháng Tư năm 2017 đi vi Trnh Xuân Thanh.

Nếu qu thc đã xy ra v "bt cóc Trnh Xuân Thanh" như cáo buc ca Chính ph Đc, nhng nhân vt ch đo v bt cóc có th đang lo lng đến mt ng trước thông tin, dù chưa được kim chng, v Phan Văn Anh Vũ nm được "h sơ bt cóc Trnh Xuân Thanh". Hu qu kinh khng nào s xy ra đi vi h nếu như qu thc trong vài ngày qua và trong nhng ngày sp đến, "kẻ phn bi" Phan Văn Anh Vũ tiếp xúc được vi phía Đc và "khai sch" đ đi ly "quy chế t nn chính tr" - điu tương t vi tình báo viên Litvinenko ca Nga đã đào thoát và t nn nước khác ?

Một đường dây bo kê cho Vũ ?

Nhưng ngược hn vi mong mun tha thiết cùng quyết tâm chưa tng có v chuyn "bt bng được Phan Văn Anh Vũ" ca B Chính tr, Th tướng Nguyn Xuân Phúc và Tng bí thư Trng, nhng quan chc đã tng "ăn chu" vi trùm bt đng sn Vũ "Nhôm" hoc vi thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ lại mt ng sau khi Vũ "Nhôm" b khám nhà, đã tm th phào khi Vũ "Nhôm" b trn, s tiếp tc mt ng và c mt ăn khi nghe tin mng xã hi v v Vũ "Nhôm" s b "dn đ" v Hà Ni.

Chưa k mt đường dây (nếu có) đã bo kê cho Vũ "Nhôm" lng biến khi Vit Nam…

Nếu thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ sm b "dn đ" v Vit Nam, rt có th "chuyên án" ca B Chính tr đng s sm biết rõ Phan Văn Anh Vũ đã có hay không, và nếu có thì có được nhng tài liu ni b thuc đ "Mt", thm chí "Tuyt Mt" nào v nhng vn đ nghip v ca ngành công an, hay nhng tài liu v mi quan h ngm trong gii quan chc lãnh đo ra sao - nhng bng chng mà có th đ sc "giết sng" nhiu quan chc đang ti v.

Dù chỉ được đánh giá là một con cht, nhưng Vũ "Nhôm" li có vai trò như mt "h sơ sng" đi vi nhiu quan chc, và Phan Văn Anh Vũ có th tác đng ln đi vi bàn c tương quan quyn lc và xung đt chính tr Vit Nam.

Phan Văn Anh Vũ cũng rất có th đóng vai trò đột phá khẩu cho bt kỳ phe phái nào biết li dng nhân vt mà b mt s dư lun xem là "tình báo hai mang" này.

Nếu Phan Văn Anh Vũ b lôi v Vit Nam, gn như chc chn đó s là đi án. Đi án không ch v kinh tế và tham nhũng mà còn v "an ninh quc gia" và chính trị. Và đó s là cơ s rt quan trng đ ông Trng s ngay lp tc tiến hành mt kế hoch không ch "chn chnh ni b" mà còn có th ci t B Công An - mt đng thái mà Tp Cn Bình đã làm đến mc "long tri l đt" bt đu t mùa Xuân năm 2014.

Việt Nam có "mi" được Vũ ?

Khả năng "mi" Phan Văn Anh Vũ v Vit Nam không quá nh. Bi nếu Trnh Xuân Thanh đã có mt thi gian đ dài tm trú Đc và đã làm h sơ xin t nn nước này, Phan Văn Anh Vũ ch mi Singapore mà còn chưa đt chân lên đt Đc.

Phan Văn Anh Vũ cũng quá khó để được cơ quan Cao y t nn Liên hip quc (UNHCR) cp quy chế t nn đ được Liên Hp Quc bo v theo Công ước v v thế ca người t nn 1951.

Và còn lâu Phan Văn Anh Vũ mới tr thành "người đu tranh nhân quyn" đ được cng đng nhân quyn quc tế quan tâm, tác đng vi các chính ph phương Tây cho Vũ t nn chính tr.

hi t nn mong manh ca Phan Văn Anh Vũ và s phn ca nhng quan chc Vit Nam đ đu cho Vũ "Nhôm" ch còn tùy thuc vào Chính ph Singapore.

Tuy vậy, gia Singapore và Vit Nam li chưa có hip đnh nào v dn đ ti phm. Vy kch bn nào có th xy ra nếu Hà Ni quyết "mi" Phan Văn Anh Vũ v nước ?

Luật sư Phùng Thanh Sơn - Giám đc công ty Lut Thế Gii Lut Pháp Sài Gòn - đã nêu ra mt nhận đnh đáng chú ý trên BBC : "Theo nhn đnh ch quan ca tôi, v thế kinh tế ln chính tr ca Vit Nam đang top dưới ca thế gii và thuc top trung ca khu vc Đông Nam Á nên kh năng dn đ ti phm thành công trên nguyên tc có đi có li là không cao, đặc bit khi ti phm đang cư trú ti quc gia có v thế kinh tế ln chính tr cao hơn Vit Nam".

Ngoài vấn đ "v thế ca Vit Nam", còn có mt yếu t khác, có th quan trng không kém, mà s khiến vic "dn đ" Phan Văn Anh Vũ v Vit Nam tr nên chậm chạp đến mc khiến các ông Trng và Phúc "lên rut’. Đó là cách nhìn và cách hành x ca người Đc v v Phan Văn Anh Vũ.

Trong trường hp Phan Văn Anh Vũ có được "h sơ bt cóc Trnh Xuân Thanh" và sn sàng trình h sơ này ra đ đi ly trng thái an toàn cho mình, đó sẽ là mt giá tr không nh vi Đc. Khi đó, xác sut Vũ được t nn chính tr Đc có th vượt hơn 50%.

Nhưng ngay c nếu Phan Văn Anh Vũ chng có "h sơ bt cóc Trnh Xuân Thanh", cũng chng có "danh sách tình báo viên ngoi tuyến", và nói chung là chẳng có được tài liu nào có giá tr v phương din hot đng tình báo, nước Đc vn có th dành cho Vũ mt mc đ quan tâm nào đy, có th đàm phán vi Singapore đ kéo dài quá trình điu tra xác minh và nhng th tc pháp lý quc tế liên quan đến vic xem xét đơn xin t nn chính tr ca Phan Văn Anh Vũ. Nhưng đng thái này không phi đ Vũ được t nn chính tr, mà đó ch thun túy là mt bin pháp trng pht mi đi vi chính th Vit Nam trong v "bt cóc Trnh Xuân Thanh".

Phạm Chí Dũng

Nguồn : 03/01/2018

Quay lại trang chủ
Read 519 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)