Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/01/2018

Mỹ thăm Indonesia, Việt Nam : cơ hội để thực thi chiến lược quốc phòng mới

William Gallo

Chỉ vài ngày sau khi ra mt chiến lược mi ca Ngũ Giác Đài đt trng tâm vào s cnh tranh địa chính tr vi Trung Quc, B trưởng Quc phòng M Jim Mattis đang có cơ hi đ bt đu thc thi chiến lược mi.

my1

Bộ Trưởng Quc Phòng M James Mattis thảo luận v Chiến lược An ninh Quc gia mi. nh chp ngày 19/1/2018 ti Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Ông Mattis đang ở Jakarta, Indonesia, chng dng chân đu tiên ca ông trong chuyến đi kéo dài 1 tun cũng s đưa ông ti Vit Nam. C Việt Nam và Indonesia đu đang hin đi hóa quân đi ca mình và đã tìm cách cưỡng li các tuyên b ch quyn có tính ln át ca Trung Quc.

Hôm thứ Sáu, ông Mattis ra mt Chiến lược Quc phòng phác ha mt n lc mi nhm chuyn trng tâm s chú ý t cuc chiến chng khng b sang "s cnh tranh nước ln" vi Trung Quc và Nga.

Trên chuyến bay trc ch Jakarta, B trưởng Mattis nói vi các nhà báo :

"Điều mà chúng tôi tìm kiếm là mt thế gii trong đó chúng ta có th gii quyết nhng vn đ mà không hy hoại niềm tin nơi nhau, mt thế gii trong đó chúng ta không xâm phm lãnh th ca các nước khác, như trong trường hp Nga".

Phân tâm

Chính phủ ca Tng Thng Obama trước đây đã tìm cách tái cân bng lc lượng và c vũ hp tác kinh tế đ xoay trc sang Thái Bình Dương, rõ ràng là đ đương đu vi mt nước Trung Quc hùng mnh và hung hăng hơn.

Tuy nhiên chiến lược xoay trc tr nên phc tạp vi s tri dy ca Nhà Nước Hi giáo và mi đe da do các chương trình ht nhân và phi đn đn đo ca Triu Tiên tiếp tc đt ra, trong khi vn phi đương đu vi nhng thách thc toàn cu còn li.

Bộ trưởng Mattis xác nhn Triu Tiên s là vn đ được nêu lên trong các cuc tho lun ca ông ti Vit Nam và Indonesia.

Nỗ lc chng khng b và chng Nhà Nước Hi giáo (IS) có phn chc s vn là trng tâm ti Indonesia, nước Hi giáo đông dân nht thế gii. Nước này s phi đương đu vi him ha đt ra bởi hàng trăm công dân Indonesia tng cm súng chiến đu bên cnh IS Syria và Iraq, nay có th tr v nước.

Vấn đ Bin Đông

Một trng tâm quan trng ca chuyến đi ca B trưởng Quc phòng Jim Mattis là Bin Đông, nơi Bc Kinh đã xây dng nhiu căn c quân sự và phương tin khác, bt chp tuyên b ch quyn ca các nước láng ging nh hơn.

my2

Bộ trưởng Quc Phòng Jim Mattis ti Jakarta, ngày 22/1/2018 (Foto courtesy : Kemlu RI).

Bộ trưởng Quc phòng Mattis nói :

"Các nước nh l ra phi được tôn trng, và được đi x y nhưc nước ln. S tn ti ca mi quc gia là quan trng bi vì không nên đ din ra bt c hành vi hiếp đáp nào, hoc xé b nim tin ca các nước khác".

Ông Mattis nói thêm :

"Điều mà chúng tôi mun đây là mt Châu Á hòa bình, thnh vượng và t do, vi mt trật t khu vc tư do và ci m, da trên pháp quyn".

Việt Nam có l là đi th hay lên tiếng chng đi các đòi hi ch quyn ca Trung Quc nht. Trong my năm gn đây Vit Nam nhiu ln đi đu vi tàu bè Trung Quc.

Mặc dù Indonesia ít n ào hơn và không coi mình là một nước tranh chp ch quyn, thế nhưng Jakarta cũng đã có nhng đng thái nhm chng li tuyên b ch quyn ca Trung Quc. Năm ngoái, Jakarta đi tên mt vùng bin trong Bin Đông, làm Bc Kinh gin d.

Ông Joseph Felter, giới chc quc phòng Mỹ hàng đu đc trách Đông Nam Á, phát biu :

"Chúng tôi hoan nghênh các nỗ lc ca bt c nước nào nhm bo v ch quyn và vùng đc quyn kinh tế ca h, quyn t do hàng hi và t do hàng không, cũng như quyn được hot đng bt c nơi nào mà lut pháp quốc tế cho phép".

Chiến lược lâu dài :

Trong năm qua, vấn đ Bin Đông không xut hin trên các hàng tít ln nh s phi hp ca nhiu yếu t : Mt chính ph mi Philippines dường như ít cng rn hơn trong lp trường đi đu vi Bc Kinh, mt nước M tp trung nhiu hơn vào vic thuyết phc Trung Quc hp tác đ tránh mt cuc khng hong trên bán đo Triu Tiên, và nhng công trình xây đo nhân to ca Trung Quc chm li, mc dù lý do có th là vì Bc Kinh đã hoàn tt xây đo, theo ông Felter.

"Trung Quốc áp dng mt chiến lược dài ngày trong khu vc, và chúng ta cũng cn phát trin mt chiến lược đ th hin s chân thành ca chúng ta trong tư cách mt đi tác đáng tin cy, có th cung cp nhng s la chn cho các nước khác ".

Một trong nhng la chọn đó là tái tc cuc đi thoi bn bên v an ninh", mt liên minh không chính thc gia Hoa Kỳ, n Đ, Úc và Nht Bn được hình thành t năm 2007.

Nỗ lc này nhanh chóng b mt đà, mt phn do nhng lo s ca Trung Quc là liên minh này nhm mc đích kim hãm Bc Kinh, tuy nhiên các nước trong liên minh 4 bên đã nhóm hp vào tháng 11, ln đu k t khi được hình thành, và mt s nhà bình lun đt câu hi : liu có phi các đi tác đang tho lun vic hình thành mt liên minh " NATO Á Châu " hay không.

"Cơn ác mộng lớn nhất đối với Trung Quốc là một liên minh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, Ấn Độ và Úc.

Giáo sư Alexander Vuving thuc Trung tâm Nghiên cu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Hawaii

Ông Alexander Vuving, giáo sư thuc Trung tâm Nghiên cu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Hawaii, nhn đnh :

"Cơn ác mng ln nht đi vi Trung Quc là mt liên minh gia Hoa Kỳ và Nht Bn, n Đ và Úc. Câu hi ln là, làm thế nào đ 4 quc gia này ni kết các n lc ca h vi mt s đi tác đa phương mi ni, như Vit Nam và Indonesia".

Giáo sư Vuving nói liên minh 4 bên không phi là trng tâm chính, tuy nhiên đó có th là do c ý.

Ông nói : "Các nước đó không mun khích Trung Quc đ gióng lên mt hi chuong báo đng Bc Kinh v mt chiến lược kim hãm mi".

"Vì vậy, tôi nghĩ không nên quá n ào vi liên minh 4 bên, và duy trì nó trong tình trng không chính thc".

Nhưng lên tiếng hi tun trước cùng vi các đi tác bn bên ti mt din đàn New Delhi, Đô đc Harry Harris, Tư lnh Hm đi Thái Bình Dương ca Hoa Kỳ, mạnh m công kích Trung Quc là mt "lc lượng chuyn đi có tính cách phá hoi ti vùng n Đ-Thái Bình Dương".

Đô Đốc Harris nhn mnh : "Chúng ta phi sn sàng đưa ra nhng quyết đnh khó khăn trong năm 2018, chng li nhng cách đơn phương thay đổi hin trng bng quyn t do hàng hi da trên lut pháp quc tế".

William Gallo

Nguồn : VOA, 23/01/2018

Quay lại trang chủ
Read 280 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)