Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

28/02/2018

"Sự nguy hiểm khi lãng quên : Chủ nghĩa cộng sản là thứ phản tiến bộ"

Hà Vũ

Những thông tin sai lm v ch nghĩa cng sn khiến cho ch nghĩa này vn còn sc thu hút mt cách nguy him, theo nhn xét ca bà Romina Bandura, mt chuyên gia ca CSIS :

"Thứ nht, 26% dân s và 32% nhng người tr trong đ tui 18 đến 34 (sinh trong khoảng đu nhng năm 1980 đến đu nhng năm 2000) cho là có nhiu người b giết dưới thi Tng thng M George W. Bush hơn dưới thi nhà đc tài Nga Joseph Stalin. Th hai, gn 70% người M và gn 60% thế h nhng người tui t 16 đến 20 tin mt cách sai lầm là nhiu người b giết bi Hitler hơn là bi Stalin. Và th ba, nhiu người tr trong đ tui 18 đến 34 không biết các nhân vt lãnh đo ca cng sn : 42% biết v Mao trch Đông, 40% biết đến Che Guevara, 18% biết Stalin, 33% biết đến Lenin mà trong số này có 25% có quan đim thun li đi vi Lenin".

cncs1

Hội tho v nh hưởng ca chù nghĩa cng sn đi vi kinh tế, xã hi và môi trường ti Trung tâm Nghiên cu Chiến lược và Quc tế CSIS Washington DC, ngày 23/2/2018

Ngoài ra, vẫn theo chuyên gia nghiên cu Romina Bandura, còn có mt s nguyên nhân khác khiến ch nghĩa cộng sản vn còn v trí, trong đó phi k đến thc trng gii tr thiếu nhn thc v s khng khiếp, sự la gt, di trá ca ch nghĩa cng sn. Lch s b bóp méo cũng là điu đáng nói khi mà hc sinh, sinh viên thường không được ging dy v s ác đc, giết chóc và khng b ca ch nghĩa cng sn. Th đến, vn còn mt s người nghĩ rng ch nghĩa cng sản là mt lý tưởng tt đp, và theo h, vn đ nm ch thc thi ch nghĩa này chưa đúng mà thôi. Ch nghĩa cng sn cũng b lm tưởng là mt la chn tt hơn trong mt nhng ai không hài lòng vi kinh tế th trường.

Trong 100 triệu người chết vì cộng sản trên thế gii, chiếm phn ln là Trung Quc : 65 triu nn nhân. Kế đến là 20 triu nn nhân chết vì cng sn Liên Xô. Ti Campuchea và Triu Tiên, mi nơi có 2 triu nn nhân. S t vong vì cng sn Châu Phi là 1,7 triu ; ti Afghanistan là 1,5 triệu. Số nn nhân chết vì cng sn Vit Nam là 1 triu người. cộng sản Đông Âu cướp đi mng sng ca 1 triu người. cộng sản Châu M Latin chu trách nhim 150 ngàn sinh mng b bc t.

Đáp câu hỏi con s 1 triu nn nhân ca cng sn Vit Nam bao gm nhng ai, ông Marion Smith, giám đốc điu hành Qu Tưởng nim Nn nhân cộng sản, mt din gi ti bui hi tho, đáp :

"Số này bao gm nhng thit hi v thường dân trong chiến tranh Vit Nam, nhng người tù ci to…"

Ngoài những hu qu tai hi đi vi kinh tế và xã hi, các chuyên gia ti bui hi tho ca CSIS cũng cho rng ch nghĩa cng sn còn làm tn hi đến môi trường na.

Ông Marion Smith giải thích :

"Tại Trung Âu, mt trong nhng phong trào phn kháng sm nht bắt đu vi mt s t chc môi trường biu tình chng li mt s d án ca nhà nước làm tn hi môi trường đa phương, như ngun nước, đt đai, cnh sc thiên nhiên".

Trả li câu hi có phi ch nghĩa cng sn ti Trung Quc hay Vit Nam chng hn đã tiến hóa thích nghi với tình hình đ sng còn hay không. Ông Smith nói :

"Đảng cộng sản đã hc được nhng bài hc ca thế k 20 hơn chúng ta hc được v thế k 20. Chúng ta phi hiu rõ, công vic ca chúng ta là làm thế nào chế ng và hn chế đng cng sn trên sân khấu thế gii. Nếu chúng ta hiu được, chúng ta đã chế ng được nh hưởng ca cng sn trong 20 năm qua ti Châu Á cũng như chúng ta hn chế được hot đng ca Cuba ti Venezuela trong 3, 4 năm qua. Do đó chúng ta chn chn là phi hc nhng bài hc lịch s. cộng sản Trung Quc là mt ví d đin hình. Nước này đã s dng công ngh thông tin đ phc v cho mt chế đ đc tài, nhà nước kim soát. Thành th, truyn thông xã hi và công ngh thông tin không mang li mt xã hi ci m, và ch nghĩa cng sản hiện nay tinh khôn hơn".

Một din gi khác ti bui hi tho, cô Laura M. Nicolae, hin là sinh viên trường đi hc Havard, con gái ca mt người t nn trn khi chế đ cng sn Romania, chia s s khó khăn ca vic tiếp nhn thông tin t bên ngoài khi phải sng trong mt chế đ đc tài cng sn :

"Cha mẹ tôi trưởng thành trong chế đ cng sn Romania vi nhng hn chế sách v và các ngun thông tin khác đến t các nước phương Tây, nên không biết đi sng bên ngoài chế đ cng sn như thế nào".

Cô Nicolae cho rằng đi vi gii tr sng trong thế gii t do, vic giáo dc nht thiết phi va lý thuyết va thc tế đ h khi b ch nghĩa cng sn chiêu d. Cô khuyến ngh :

"Khi giáo dục gii tr thì phi nói tht rõ v ch nghĩa cng sn, không làm sai lc nhưng nhn mnh đến hu qu thc tế ca ch nghĩa này, s mt mát v sinh mng do ch nghĩa cng sn gây ra".

"Điều tuyt đi cn thiết là trong thế k 21 này, Hoa Kỳ phi tiếp tc đi din cho t do và chúng ta phi quy tránh nhim cho chế đ cng sn trong cách đối x vi người dân hay cách h phá hoi mu dch quc tế và giá tr ca thế gii t do", giám đc điu hành Qu Tưởng nim Nn nhân cộng sản, Marion Smith, kêu gi.

Hà Vũ

Nguồn : VOA, 28/02/2018

Quay lại trang chủ
Read 962 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)