Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

29/06/2018

Vương Đình Huệ đi Mỹ tiền trạm cho ai ?

Phạm Chí Dũng

Tròn một quý sau chuyến công du chng ra kết qu Pháp ca Tng bí thư Trng, ‘người hc trò nghèo hiếu hc’ ca ông Trng - Phó Th tướng và cũng là nhân vt được b sung vào B Chính tr khóa 12 sau khi đã tht bi trong ý đ tr thành y viên b chính tr vào năm 2013 - Vương Đình Hu - đã cht có mt chuyến đi đến Hoa Kỳ t ngày 25-27/6/2018, nhưng không được thông báo trước trên các phương tin thông tin đi chúng - mt chuyến đi mà nhiu kh năng không ch liên quan đến chc trách ca ông Hu mà còn có th mang nhiu hàm ý và n ý v ‘không ngng nâng cao v thế Vit Nam trên trường quc tế’, tin trm cho mt ‘đoàn cp cao’ và c… xin vin tr.

vdh1

Phó Thủ tướng Vit Nam Vương Đình Hu (bìa phi) chng kiến tha thuân Bamboo Airways mua 20 máy may Boeing ca M hôm 25/6/2018 ti Washington. Photo VietnamNews

Vương Đình Huệ ‘bao sân’

Tại th đô Washington D.C., quan chc Vương Đình Hu đã ln lượt có các cuc gp, làm vic vi Ngoi trưởng Mike Pompeo và Th trưởng Ngoi giao John Sullivan ; B trưởng Tài chính Steven Mnuchin ; Phó C vn an ninh quc gia Mira Ricardel và Thượng ngh sĩ Mazie Hirono - thành viên cao cp Tiu ban Bin, y ban Quân v Thượng vin.

Chức trách hin thi ca Phó Th tướng Vương Đình Hu là ph trách v kinh tế. Tuy nhiên lch làm vic trên cho thy ông Hu đã ‘bao sân’ c chc trách ca hai người đồng chí ca ông trong B Chính tr là Phó th tướng kiêm b trưởng ngoi giao Phm Bình Minh và Phó th tướng ph trách ni chính Trương Hòa Bình.

Có thể cho rng đây là ln th hai k t năm 2015, Tng bí thư Trng y quyn cho mt quan chc cao cp để ‘bao sân’ nhiều lĩnh vc trong mt chuyến công du đi ngoi như thế. Quan chc cao cp trước đây được ông Trng y quyn đi M là Trn Đi Quang, khi đó ch là b trưởng b công an nhưng đã làm vic không ch vi các cơ quan CIA, FBI mà c vi các đi diện của B Ngoi giao, Quc hi M.

Đã rõ là sau chuyến đi M ca Trưởng ban đi ngoi trung ương Hoàng Bình Quân vào năm 2017, chuyến đi M tiếp theo ca Phó th tướng Vương Đình Hu được xác đnh là ‘tin trm cho mt đoàn cp cao’ ca gii chóp bu Vit Nam sang Hoa Kỳ trong thi gian ti.

Cho ai ?

Ai trong số ‘t tr triu đình’ ?

Nếu loi tr Ch tch quc hi Nguyn Th Kim Ngân là nhân vt mà t trước ti nay ch ch yếu quan h đi ngoi theo ‘kênh gt’, khuôn mt nào trong s Nguyn Xuân Phúc, Trn Đi Quang và Nguyn Phú Trng s dn ‘đoàn cấp cao Vit Nam’ sang thăm Hoa Kỳ ?

Sau đại hi 12 ca đng cm quyn vào đu năm 2016, Nguyn Xuân Phúc đã tr thành chóp bu đu tiên ca Vit Nam đt chân đến Washington vào tháng Năm năm 2017 - mt chuyến đi khá vô thưởng vô pht và chng mang li lợi l