Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

29/06/2018

Vương Đình Huệ đi Mỹ tiền trạm cho ai ?

Phạm Chí Dũng

Tròn một quý sau chuyến công du chng ra kết qu Pháp ca Tng bí thư Trng, ‘người hc trò nghèo hiếu hc’ ca ông Trng - Phó Th tướng và cũng là nhân vt được b sung vào B Chính tr khóa 12 sau khi đã tht bi trong ý đ tr thành y viên b chính tr vào năm 2013 - Vương Đình Hu - đã cht có mt chuyến đi đến Hoa Kỳ t ngày 25-27/6/2018, nhưng không được thông báo trước trên các phương tin thông tin đi chúng - mt chuyến đi mà nhiu kh năng không ch liên quan đến chc trách ca ông Hu mà còn có th mang nhiu hàm ý và n ý v ‘không ngng nâng cao v thế Vit Nam trên trường quc tế’, tin trm cho mt ‘đoàn cp cao’ và c… xin vin tr.

vdh1

Phó Thủ tướng Vit Nam Vương Đình Hu (bìa phi) chng kiến tha thuân Bamboo Airways mua 20 máy may Boeing ca M hôm 25/6/2018 ti Washington. Photo VietnamNews

Vương Đình Huệ ‘bao sân’

Tại th đô Washington D.C., quan chc Vương Đình Hu đã ln lượt có các cuc gp, làm vic vi Ngoi trưởng Mike Pompeo và Th trưởng Ngoi giao John Sullivan ; B trưởng Tài chính Steven Mnuchin ; Phó C vn an ninh quc gia Mira Ricardel và Thượng ngh sĩ Mazie Hirono - thành viên cao cp Tiu ban Bin, y ban Quân v Thượng vin.

Chức trách hin thi ca Phó Th tướng Vương Đình Hu là ph trách v kinh tế. Tuy nhiên lch làm vic trên cho thy ông Hu đã ‘bao sân’ c chc trách ca hai người đồng chí ca ông trong B Chính tr là Phó th tướng kiêm b trưởng ngoi giao Phm Bình Minh và Phó th tướng ph trách ni chính Trương Hòa Bình.

Có thể cho rng đây là ln th hai k t năm 2015, Tng bí thư Trng y quyn cho mt quan chc cao cp để ‘bao sân’ nhiều lĩnh vc trong mt chuyến công du đi ngoi như thế. Quan chc cao cp trước đây được ông Trng y quyn đi M là Trn Đi Quang, khi đó ch là b trưởng b công an nhưng đã làm vic không ch vi các cơ quan CIA, FBI mà c vi các đi diện của B Ngoi giao, Quc hi M.

Đã rõ là sau chuyến đi M ca Trưởng ban đi ngoi trung ương Hoàng Bình Quân vào năm 2017, chuyến đi M tiếp theo ca Phó th tướng Vương Đình Hu được xác đnh là ‘tin trm cho mt đoàn cp cao’ ca gii chóp bu Vit Nam sang Hoa Kỳ trong thi gian ti.

Cho ai ?

Ai trong số ‘t tr triu đình’ ?

Nếu loi tr Ch tch quc hi Nguyn Th Kim Ngân là nhân vt mà t trước ti nay ch ch yếu quan h đi ngoi theo ‘kênh gt’, khuôn mt nào trong s Nguyn Xuân Phúc, Trn Đi Quang và Nguyn Phú Trng s dn ‘đoàn cấp cao Vit Nam’ sang thăm Hoa Kỳ ?

Sau đại hi 12 ca đng cm quyn vào đu năm 2016, Nguyn Xuân Phúc đã tr thành chóp bu đu tiên ca Vit Nam đt chân đến Washington vào tháng Năm năm 2017 - mt chuyến đi khá vô thưởng vô pht và chng mang li lợi lc gì v các bn hip đnh thương mi song phương.

Phúc đã đi Mỹ, đã không th thuyết phc Trump và t đó đến nay cũng chng thy hy vng nào s thuyết phc được Trump g b Vit Nam khi danh sách các nước ‘gây hi cho M’ và b M áp dng nguyên tc ‘công bằng và đi ng’. Do vy Phúc s khó đi M thêm ln na.

Còn Trần Đi Quang ?

Có một mi duyên đnh gia Trn Đi Quang và Nguyn Phú Trng.

Vào tháng Ba năm 2015, khi còn là Bộ trưởng công an, Trn Đi Quang có mt chuyến công du khá hoành tráng đến Hoa Kỳ, đặt du tin trm cho mt chuyến công du sau đó và quan trng hơn hn là ca Tng bí thư Trng đến Washington vào tháng 7/2015, nơi ông Trng được phía M đón tiếp như mt nguyên th quc gia.

Hai năm sau đó, Trần Đi Quang đã tr thành ch tch nước và đã có mt v thế chính tr khác hn, dù cũng phi đi mt vi nhiu ri ro hơn hn.

Sau một ln ‘biến mt’ c tháng tri t cui tháng By đến cui tháng Tám năm 2017, trùng vi v ‘bt cóc Trnh Xuân Thanh’ n ra Đc và ‘lò đã nóng lên ri thì củi tươi đưa vào cũng phi cháy’ ca Nguyn Phú Trng, Trn Đi Quang đã ‘tái xut’, đ đến tháng Mười Mt năm 2017, Quang đã ln đu tiên được gii quan sát chính tr xem là nhân vt đóng vai trò, ít ra trên danh nghĩa, là ch tch nước trong mt s kin đối ngoại đc bit quan trng đi vi Vit Nam : Hi ngh thượng đnh kinh tế châu Á - Thái bình Dương (APEC) được t chc ti thành ph Đà Nng. Khi đó, chính là Trn Đi Quang, ch không phi là Nguyn Phú Trng, đã có cơ hi được đón tiếp và trao đi vi hàng loạt th lĩnh quc tế như Donald Trump, Tp Cn Bình, Putin…

Nhưng ch vài ngày sau khi APEC kết thúc ti Đà Nng mà được h thng báo đng t ca ngi hết li, Nhân Dân - "cơ quan ngôn lun ca đng Cng sn Vit Nam" - đã đăng bn tin vi ta đ kỳ quc : "Tng bí thư Nguyn Phú Trng tiếp ; Ch tch nước Trn Đi Quang đón, hi đàm ; Th tướng Nguyn Xuân Phúc hi kiến Tng thng Hoa Kỳ Đ. Trăm".

Tựa đ trên có th khiến người đc cm thy ngay đã có mt s phân chia "quyn lc" rt có ch ý và cũng rt tỉ mn, lc đc gia 3/4 ca "t tr" trong vic tiếp "Trăm" (phiên sang tiếng Anh là Trump).

Kể t lúc đó, báo đng nói riêng và báo chí nhà nước Vit Nam nói chung khá hiếm hoi đăng hình nh ca Trn Đi Quang, hoàn toàn tương phn vi hình nh tràn ngp ‘Người đt lò vĩ đi’, ‘Bc nhân kit thế thiên hành đo’ và ‘Minh quân’ ca Nguyn Phú Trng.

Vào tháng Tư năm 2018 và ngay trước khi Hi ngh trung ương 7 ca đng cm quyn din ra, Trn Đi Quang li mt ln na ‘biến mt’.

Còn sau Hội ngh trung ương 7, người ta cht chng kiến mt phát ngôn ‘cn lut Biu tình’ ca Trn Đi Quang b báo chí thng tay bóc g. Ln đu tiên t khi tr thành ch tch nước, Trn Đi Quang b đng ‘khóa ming’. S kin chng biết mô t ra sao y càng làm dĩ vãng ‘Trn Đi Quang tiền trm cho Nguyn Phú Trng’ ch còn là thi phô din mn nng xa xưa, trong lúc có quá nhiu nghi ng v chuyn ‘cơm không lành canh không ngt’ gia hai nhân vt này.

Trần Đi Quang, cũng bi thế, khó có th công du M trong thi gian ti.

Chỉ còn lại Nguyn Phú Trng.

Tham vọng gp Trump

Vào năm 2015, dù chỉ là ‘đng trưởng’ nhưng Nguyn Phú Trng đã được tng thng M khi đó là Barak Obama đc cách tiếp ti Phòng Bu Dc và tiếp như mt nguyên th quc gia. S hin din ln đu tiên Washington lần đó ca Nguyn Phú Trng đã ch phi đánh đi bng vic chính th đc đng và chưa bao gi yêu mến dân ch Vit Nam chp nhn đnh chế công đoàn đc lp mà người M đòi hi - như mt điu kin quan trng trong Hip đnh TPP và mt khi Vit Nam mun tham gia vào hiệp đnh này.

Chỉ là sau đó, TPP đã gn như tan v và do vy nhng cam kết ca chính th Vit Nam v công đoàn đc lp cũng chng còn thy tăm hơi đâu.

Nhưng gi đây, s th còn d dàng hơn cho Nguyn Phú Trng và đng ca ông ta, khi Donald Trump đã có khá đủ thi gian đ tr thành mt v tng thng chng my quan tâm đến quá nhiu vi phm nhân quyn Vit Nam và s cp thiết phi ci thin tình trng này.

Nhưng ni khó chu cũng không vì thế mà gim đi. Dù bàng quan vi nhân quyn, Trump lại là một trong nhng chính khách thc dng nht trong các triu đi tng thng Hoa Kỳ. Bài toán thương mi song phương ‘công bng và đi ng’ mà Trump đang đt ra đi vi Vit Nam xem ra còn khó nhn hơn nhiu so vi nhng yêu cu v c thin nhân quyn trước đây.

Nhiều kh năng, và trên thc tế tương quan quyn lc ni b đng hin nay thì cũng chng còn kh năng nào khác, chính Nguyn Phú Trng s dn ‘đoàn cp cao’ đ công du M, trên cơ s chuyến đi tin trm ca Vương Đình Hu.

Nguyễn Phú Trng có v đang muốn tái hin ‘ kỳ tích’ ca ông ta M cách đây ba năm, đng thi ‘phát huy thng li’ t chuyến công du Pháp ca ông ta vào tháng Ba năm 2018.

Nhưng khác hn vi bi cnh ca chuyến công du Hoa Kỳ năm 2015, vào ln này ông Trng phi mang trên mình trách nhiệm vô cùng ln lao : kiếm tin nuôi đng.

Sự tht đng ngt là trong vài ba năm qua, người M đã ct kênh vin tr ODA và vin tr không hoàn li cho Vit Nam. Khác hn thi kỳ Nguyn Tn Dũng làm th tướng vi tin vay quc tế nhiu như nước và đổ vào túi quan tham cũng chẳng kém gì, thi ca cp đôi Trng - Phúc đã sinh ra ni bĩ cc khi mun vay cũng chng được.

Nhiều kh năng s din ra cuc gp Trump - Trng ti Washington mà đã không xy ra ti Hi ngh APEC Đà Nng vào tháng Mười Mt năm 2017. D trù cho cái tương lai cn cnh và khá phiêu lưu y, dường như Nguyn Phú Trng còn chun b lá bài ‘không ngng nâng cao vị thế Vit Nam trên trường quc tế’ : tiến trình bình thường hóa có tc đ tên la gia Kim Jong-un - người đng chí Bc Triu Tiên ca Vit Nam - vi Hàn Quc và vi M có th đã khiến ông Trng không mun đng ngoài cuc. Phi có mt hành đng gì đó, dù chỉ thun túy ‘làm màu’, đ cho thy ‘Minh quân’ Nguyn Phú Trng và chính th cng sn ca ông vn to ra được mt nh hưởng nào đy - như mt cu ni nhanh chóng hơn cho công cuc hòa bình trên bán đo Triu Tiên và sán ln trong mt người Mỹ.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 29/06/2018

Quay lại trang chủ
Read 1033 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)