Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

29/06/2018

Việt Nam kỳ vọng bùng phát kinh tế nhờ FTA với Châu Âu

Ralph Jennings

Thỏa thun thương mi vi Liên minh Châu Âu (EU) d kiến s được phê chun trong năm nay s thúc đy tăng trưởng ca nn kinh tế xut khu ca Vit Nam mà không cần đến s tr giúp t th trường M, các nhà phân tích nói.

fta1

Công nhân làm việc ti mt xưởng may mc tnh Vĩnh Phúc.

Hiệp đnh thương mi t do Vit Nam - Liên minh Châu Âu đã hoàn tt đàm phán năm 2015, nếu được ký kết, s giúp đy tc đ tăng trưởng kinh tế hàng năm ca Vit Nam thêm na phn trăm, tức trên 7% vào năm 2019, theo s liu t công ty tư vn kinh doanh Dezan Shira & Associates.

Ba thành viên của khi liên hip 28 quc gia Châu Âu này là Đc, Hà Lan và Vương quc Anh đã chiếm đế 9% tng lượng xut khu t Vit Nam.

Bộ Công Thương Vit Nam hôm 26/6 cho biết hai bên đã hoàn tt quá trình rà soát pháp lý cho tha thun này, theo Nhân Dân, trang web tin tc ca Đng Cng sn Vit Nam.

Thỏa thun được các nhà đàm phán ký vào tháng 12 năm 2015 cn phi được Ngh vin Châu Âu cũng như các nhà lp pháp Vit Nam thông qua.

Adam McCarty, kinh tế gia trưởng ca Mekong Economics ti th đô Hà Ni cho rng : "Hip đnh s giúp Vit Nam tiếp cn tt hơn vi th trường Châu Âu, không ch là hàng may mc và giày dép thông thường, mà còn hi sn và các loi nông sn chế biến khác. Nói chung là rt tt".

Các đối tác thương mi hàng đu

Liên minh Châu Âu, với th trường khong 500 triu người, là đi tác thương mi s 3 ca Vit Nam, sau Trung Quc và Hoa Kỳ. Trao đi thương mi năm ngoái đt khong 50,4 t USD.

Việt Nam da vào xut khu hàng may mc, ph tùng ô tô và hàng đin t gia dng đ kích thích GDP, vn đã mc cao trên thế gii. Quc gia Đông Nam Á từng hy vng Hip đnh Thương mi Đi tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) s m con đường min thuế vào th trường Hoa Kỳ cho đến khi Tng thng M Donald Trump rút M ra khi hip đnh này vào năm ngoái.

Thỏa thun gia EU và Vit Nam s giúp b thuế nhập khu hơn 99% trên tt c hàng hóa trong vòng mt thp niên và m ca cho Vit Nam vào các dch v ca Châu Âu như chăm sóc sc khe, đóng gói và t chc hi ngh.

"Nó sẽ không th bù đp được, bi vì M vn là nn kinh tế ln nht và quan trng nht, nng nó mang li cơ hi cho doanh nghip", Song Seng Wun, mt chuyên gia kinh tế chuyên v Đông Nam Á thuc đơn v ngân hàng tư nhân ca CIMB Singapore nhn đnh.

Liên minh Châu Âu theo đuổi tha thun thương mi vi Vit Nam đ các công ty ca h có thể tiếp cn tt hơn th trường tiêu dùng đang ngày càng thnh vượng vi khong 93 triu dân. Các nhà đu tư nước ngoài thích Vit Nam vì giá nhân công r, to ra công ăn vic làm trong nước nhm thúc đy chi tiêu ca người tiêu dùng.

Việc ct gim thuế quan sẽ giúp nhp khu các mt hàng xa x ca Châu Âu vào Vit Nam, Maxfield Brown, cng s cp cao ca công ty tư vn Dezan Shira & Associates ti thành ph H Chí Minh cho biết.

Hiệp đnh cũng s giúp EU đi vào Hip hi các quc gia Đông Nam Á (ASEAN), là khối 10 quốc gia mà Vit Nam là mt trong nhng thành viên.

EU đã không đạt được tha thun thương mi vi hip hi này vào năm 2009, sau 2 năm đàm phán, mt phn vì ASEAN không th hòa gii các chương trình ngh s khác nhau ca tt c các quc gia thành viên.

Các bước cui cùng

Các nhà phân tích nói rằng cuc hp ca B Công thương Vit Nam trong tháng này vi y viên thương mi ca EU cho thy hip đnh gn như đã hoàn tt. Hai bên đã "đt được đng thun" ti cuc hp, trên tt c mi ni dung ca tha thun bo v đu tư, theo Nhân Dân.

Trong một tình hung có th xy ra, vào năm ngoái, các thành viên ca Ngh vin Châu Âu đã lên tiếng bày t quan ngi v nhân quyn ti Vit Nam. Mt s người đ xut phi có thêm tranh lun ti Vit Nam v quyn chính tr và tự do ngôn lun.

"Việt Nam có th mun có được tha thun thương mi cui cùng đ xóa b vic EU phân loi Vit Nam là mt nn kinh tế phi th trường", chuyên gia McCarty nói. "Ch đnh đó s giúp gii phóng lĩnh vc thương mi giày dép ca Vit Nam", ông nói.

Chuyên gia này cho rằng nhng quy đnh mà EU đt ra hin nay đ chng bán phá giá hàng nhp khu t Vit Nam, đang khiến Hà Ni "đau đu".

Đầu tư ca Châu Âu ti Vit Nam tăng lên trong hai năm qua vi kỳ vng hip đnh thương mi t do s hoàn thành, ông Brown nói.

Tính đến năm ngoái, 24 quc gia t Châu Âu đã thc hin tng cng 2.000 khon đu tư ti Vit Nam, đt tng tr giá 21,5 t USD.

Đầu tư trc tiếp nước ngoài (FDI) ti các nhà máy sn xut hàng xut khu ch yếu vn đến các quc gia Châu Á như Nht Bn, Singapore và Hàn Quc.

"Đã đạt ti giai đon này thì cn phi có mt s khích l cho c hai bên đ vượt qua vch đích và m ra th trường cho các nhà sn xut và xut khu Châu Âu, còn Vit Nam nhn được nhiu FDI hơn", chuyên gia Brown nói.

Ralph Jennings

Nguồn : VOA, 29/06/2018

Quay lại trang chủ
Read 890 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)