Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

06/08/2018

Cung mệnh nào cho Trương Minh Tuấn ?

Phạm Chí Dũng

Chẳng ai tiên liu được tương lai. Dù được gp rút và đc cách chỉ đnh ngi vào ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương khi âm mưu ăn cp tin ‘MobiFone mua AVG’ còn chưa hoàn tt cái bi kch lch s ca nó, s phn ca cu B trưởng thông tin và truyn thông Trương Minh Tun vn còn rt bp bênh trong mt tương lai không quá xa.

tuan1

Bộ trưởng Trương Minh Tun - Photo Thanh tra Chính ph.

Lại răn dy ‘đo đc cách mng sáng ngi’

Trương Minh Tun được B Chính tr ch đnh là Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương - mt cp phó cho đàn em Võ Văn Thưởng - ch vài ngày sau khi ông Tun phi nhn thông báo b ‘thôi gi chc’, mà thc cht là b cách chc bí thư ban cán s đng B Thông tin và truyền thông, đồng nghĩa vi vic b cách chc b trưởng b nm quyn sinh quyn sát đi vi báo chí nhà nước - v trí mà ch trong mt thi gian ngn chp nhim, Trương Minh Tun đã ni danh vi bit hiu ‘sát th báo chí’.

Trương Minh Tun là quan chc b nghi ng rất lớn v ‘âm mưu chia chác’ bi nhân vt này đã trc tiếp ký phê duyt hp đng ‘Mobifone mua AVG’ khi còn là cp phó cho đàn anh Nguyn Bc Son, đ Lê Nam Trà ca Công ty Mobifone ký hp đng mua Công ty AVG. Trương Minh Tun cũng là quan chc b dư lun nghi ngờ v vic đã nhn mt ngôi bit th tr giá hàng triu USD ca Phm Nht Vũ - em trai ca t phú Phm Nht Vượng và là mt trong nhng k ch mưu v AVG nhưng cho ti nay vn không h xut hin tên tui trong kết lun thanh tra ca Thanh tra chính phủ v v AVG cũng như trong công b khi t và bt giam ca B Công an.

Thế nhưng chính vào lúc này đây, quan chc Trương Minh Tun - suýt na đã hoàn tt b phim ăn cp khi tin khng l trong v AVG - li mt ln na nghim nhiên tr thành sếp ca hơn 800 tờ báo nhà nước và có quyn răn dy v ‘đo đc cách mng sáng ngi’.

‘Củi nhà’ khác ‘ci rng’ như thế nào ?

Cái ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương phi chăng là đng tác vt vát ‘th din và uy tín’ cho Trương Minh Tun ?

Có thể lm.

Nhưng vì sao lại thêm mt quyết đnh ch đnh Trương Minh Tun làm Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương, khi vào tháng Tám năm 2016 ông Tun đã được Nguyn Phú Trng ch đnh ngi vào cái ghế y kiêm chc b trưởng Thông tin và truyền thông – mt cương v đã chính thc đưa Trương Minh Tuấn thành ‘người ca đng nm chính quyn’ ?

Phải chăng ông Trng s rng hai năm qua công lun đã quên bng Trương Minh Tun là người ca Ban Tuyên giáo trung ương, nên hai năm sau phi công b mt quyết đnh mi nhm ‘tân trang’ cho nhân vt đã chìm lm dưới vũng lầy lch s này ?

Tình cảm ưu ái ca Nguyn Phú Trng dành cho Trương Minh Tun là khá rõ, khác hn vi trường hp Đinh La Thăng, dù Trương Minh Tun ‘ng’ vi Đinh La Thăng bi tính cht ‘rt nghiêm trng’ trong kết lun ca y ban Kim tra Trung ương.

Vào tháng Năm năm 2016, ngay sau khi bị kết lun ‘rt nghiêm trng’ v nhng sai phm vào thi kỳ còn là ch tch hi đng thành viên Tp đoàn Du khí Vit Nam, b k lut và phi ri hai cái ghế y viên b chính tr ln bí thư thành y Thành phố Hồ Chí Minh quá màu mỡ, dù được ch đnh làm Phó trưởng ban Kinh tế trung ương, nhưng v Thăng b khi t và tng giam by tháng sau đó đã khiến l rõ ý đ ca Nguyn Phú Trng : đưa Thăng v Ban Kinh tế trung ương ch do ‘bin pháp tình thế’, tc Tng Trng chưa th ‘x’ Thăng ngay vào thời đim đó, mà đ ‘tm’ ti Ban Kinh tế trung ương như mt cách ‘nht quyn lc vào lng’, ch cơ hi thun li s tng Thăng vào ‘lò’.

Còn Trương Minh Tun t năm 2016 đã ni lên như mt ngôi sao sáng trên chính trường Vit Nam vi thành tích lặp đi lp li không biết ngán ngm công cuc ‘chng t din biến, t chuyn hóa’ ca người thày Nguyn Phú Trng. V mt tư tưởng h và cách thc giáo điu, ít ra trên phương din đu môi chót lưỡi Trương Minh Tun đã t ra đng cm tuyt đi vi nhà mác xít Nguyễn Phú Trng và dành được nhiu thin cm ca ông Trng.

Chẳng quá ngc nhiên khi khác hn ‘ci rng’ Đinh La Thăng mà đã b Nguyn Phú Trng sn lòng x án tù giám đến 31 năm, Trương Minh Tun li là mt dng ‘ci nhà’, đ dù có b k lut và b cách chức thì vn có th ‘h cánh an toàn’.

Với tình hình như hin thi và nếu không có gì thay đi, Trương Minh Tun s ngi ghế Phó ban Tuyên giáo trung ương cho đến hết nhim kỳ và s đường hoàng nhn s hưu trí mà không phi quá lo lng v kh năng b tống vào tù như các quan chc ‘thi kỳ trước’.

Trừ vài tình hung mà s khiến ông Tun khó còn cơ hi nhìn thy ánh sáng ca ‘thiên đường xã hi ch nghĩa’…

Những kch bn ca đa ngc

Một trong nhng kch bn có th s đt ngt xy đến là sc ép gia tăng mạnh m ca dư lun xã hi và t ngay trong ni b đng - bao gm không ít quan chc thuc phe cánh chính tr ‘không thích Tun’, gii cách mng lão thành và c nhng cu thn mà Tng bí thư Trng thường xuyên tham kho ý kiến.

Cho đến tn gn cui quý 2 năm 2018, vụ Trương Minh Tun b k lut có v đã b chìm xung, nếu ông Trng không phi chu mt sc ép đ ln t trong ni b đng đ buc phi mang Tun ra ‘mn cho có’.

Khi đó, kết lun ‘rt nghiêm trng’ ca y ban Kim tra Trung ương đi vi hai quan chức cao cp Nguyn Bc Son và Trương Minh Tun, cùng cái cách phát thông cáo báo chí ca y ban Kim tra Trung ương cho thy áp lc dư lun đi vi Nguyn Phú Trng trong v ‘Mobifone mua AVG’ là đ ln, đ ông Trng không th ch ‘chng tham nhũng thi kỳ trước’ hay ‘chng tham nhũng mt bên’, mà còn phi ‘chng tham nhũng c phe ta’.

Nhưng sp ti, s phn ca Trương Minh Tun không ch ph thuc vào ý ch ca Nguyn Phú Trng, mà còn biến đi theo s thay đi bt thường trong quan đim Nguyn Phú Trng, trong trường hp ông Trng b ch trích nng n vì đã không x Trương Minh Tun đ ‘công bng’ vi các v x ‘phe Nguyn Tn Dũng’.

Cũng còn một nhng kch bn khác : nếu trong tương lai không xa, Tng bí thư Trng mt mi trong cuc chiến được xem là ‘chng tham nhũng’ nhưng chng đi ti đâu ca ông ta mà do đó bt đu tìm cách thoái lui khi cái ghế quyn lc, hoc ‘im cho nó lành’ trong cơn b dâu chính tr ni b và nhng đi ngoi xáo xào chng biết đâu mà lường, hoc chính quyn lc ca ông Trng b lấn át bi nhng thế lc mi ni lên trong ni b đng, khi đó không có gì bo đm là v Trương Minh Tun s không b mt phe cánh chính tr nào đó trong đng ‘xi’ li, chưa k vài trăm t báo nhà nước tng b Trương Minh Tun ‘bóp ming’ s đng lot nhảy chồm lên đu ông ta.

Khi đó, cái thế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương ca ông Tun s ch là ‘tm’ như Đinh La Thăng đã tng ‘tm Phó trưởng ban Kinh tế trung ương’, đ tương lai ‘theo chân Đinh La Thăng’ s tràn ngp cung mnh Trương Minh Tun

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 06/08/2018

Quay lại trang chủ
Read 248 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)