Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

16/07/2021

Tại sao Cuba bị coi là nhà nước thất bại ?

VOA tổng hợp

Tổng thống M gi Cuba là nhà nước tht bi ; Vit Nam tin Cuba s vượt qua khó khăn

VOA, 16/07/2021

Tng thng M hôm 15/7 gi Cuba là mt nhà nước tht bi, đng thi ông cũng cho rng ch nghĩa cng sn là mt chế đ tht bi.

failed1

Tng thng M Joe Biden gi Cuba là mt nhà nước tht bại và cho rằng ch nghĩa cng sn là mt chếđ tht bi..

Trong khi đó, hôm 16/7, người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam nói đt nước này tin tưởng Cuba s vượt qua khó khăn, và Hà Ni đ ngh Washington chm dt s thù đch và lnh cm vn chng Cuba.

"Đáng tiếc thay, Cuba là mt nhà nước tht bi và đàn áp công dân ca h", Tng thng Joe Biden phát biu trong cuc hp báo chung vi Th tướng Đc Angela Merkel th đô Washington ca M, theo tường thut ca Reuters và nhiu đài báo M.

Li bình lun ca nhà lãnh đo M được đưa ra sau khi biu tình phn đi chính ph Cuba n ra trên đo quc theo đường li cng sn nm ngay sát nước M.

Khi phóng viên hi v quan đim ca ông đi vi ch nghĩa cng sn, Tng thng M Joe Biden đáp : "Ch nghĩa cng sn là mt chế đ tht bi, mt chế đ tht bi v mi mt. Và tôi thy ch nghĩa xã hi không phi là mt s thay thế ra hn. Nhưng đó là mt câu chuyn khác".

Hàng ngàn người Cuba đ xung đường biu tình trên toàn quc hôm Ch nht 11/7 vì khan hiếm hàng hóa cơ bn, các quyn t do dân s b hn chế và chính ph lúng túng trong đi phó vi đi dch Covid-19.

Làn sóng biu tình này được xem là chn đng nht trong hàng thp k qua ti đt nước nm dưới s điu hành ca nhng người cng sn.

Trong dp cui tun đó, phát biu trên truyn hình quc gia, Ch tch Cuba Miguel Diaz-Canel đ li v tình trng kinh tế ti t là do các lnh cm vn ca M.

Cách M và Cuba na vòng trái đt, mt phát ngôn viên ca B Ngoi giao Vit Nam hôm 16/7 gi các đng thái phn đi chính ph ca người dân Cuba hôm 11/7 là "biu tình gây mt trt t" và nhn xét thêm rng "tình hình đã n đnh tr li ngay sau đó".

failed3

Người biu tình chng chính ph Cuba xung đường th đô Havana, 11/7/2021.

N phát ngôn viên Lê Th Thu Hng tiếp đến cho biết "Vit Nam luôn quan tâm và tin tưởng Cuba s vượt qua các khó khăn kinh tế-xã hi hin nay do đi dch Covid-19 và hu qu ca bao vây cm vn".

Đi din ca B Ngoi giao Vit Nam kêu gi M "chm dt chính sách thù đch và lnh cm vn đơn phương v kinh tế và tài chính chng Cuba", và nói thêm rng các bin pháp bao vây cm vn trong gn 60 năm và được tht cht trong thi gian qua "ch làm trm trng hơn các khó khăn kinh tế-xã hi ca nhân dân Cuba".

Vn n quan chc ngoi giao ca Vit Nam cho rng M "cn có bước đi c th theo hướng bình thường hóa quan h vi Cuba".

Bà Lê Th Thu Hng cũng đ cp đến "s ng h quý báu Cuba dành cho Vit Nam trước đây vào nhng lúc khó khăn nht" và nói rng "Vit Nam luôn ghi nh", đng thi khng đnh "Vit Nam s luôn bên cnh ng h và h tr nhân dân Cuba trong kh năng ca mình".

Cùng ngày 16/7, trong mt din biến khác liên quan đến tình hình Cuba, Cao y Nhân quyn ca Liên Hip Quc, bà Michelle Bachelet, kêu gi Cuba th nhng người biu tình và mt s nhà báo b bt gi trong các cuc xung đường, theo mt bn tin ca Reuters.

Bà Bachelet cũng lên án hành vi s dng bo lc quá đáng đi vi mt s người trong nhng người đó. Bà nói trong mt tuyên b : c bit đáng lo ngi là có thông tin cho hay có nhng người b bit giam và có nhng người không còn rõ tung tích. Tt c nhng ai b giam gi vì thc hin các quyn ca h phi được phóng thích nhanh chóng".

Tuyên b ca bà cũng kêu gi thc hin đi thoi đ x lý s bt bình, bt mãn, và cn khôi phc hoàn toàn mng internet Cuba.

Gia lúc n ra các cuc biu tình, chính ph Cuba đã hn chế vic truy cp vào mng xã hi và các ng dng nhn tin, bao gm c Facebook và WhatsApp.

"H đã ct vic truy cp internet. Chúng tôi đang xem xét xem liu chúng tôi có kh năng v k thut đ khôi phc li vic truy cp đó hay không", Tng thng M Joe Biden phát biu ti cuc hp báo hôm 15/7.

*************************

Ch tch Cuba phn bác bình lun ca ông Biden nói Cuba là ‘nhà nước tht bi’

VOA, 16/07/2021

Ch tch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 16/7 nói Hoa K, ch không phi là Cuba, mi là mt nhà nước tht bi, theo Reuters.

failed2

Ch tch Cuba Miguel Diaz-Canel.

Phát biu ca ông Miguel Diaz-Canel nhm phn ng li bình lun ca Tng thng M Joe Biden vào ngày hôm trước cho rng đt nước do cộng sản điu hành là mt "nhà nước tht bi" đang "đàn áp công dân ca h", và ông hy vng sm có th d b các lnh trng pht đã góp phn vào cuc khng hong kinh tế ti t nht Cuba trong nhiu thp niên.

Phát biu ca các lãnh đo M và Cuba được đưa ra trong bi cnh Cuba đang xy ra các cuc biu tình chưa tng có trên quc đo này.

Trong chiến dch tranh c tng thng trước đây, ông Biden mt đng viên Dân ch, cam kết s gim bt mt s lnh trng pht đi vi Cuba mà người tin nhim Donald Trump – mt đng viên Đng Cng hòa đã áp đt lên Cuba. Nhưng các nhà phân tích nói rng các cuc biu tình đã làm phc tp thêm khong thi gian mà ông có đ làm điu này.

"Mt nhà nước tht bi đó là, đ ly lòng mt thiu s phn đng và uy hiếp, đã có kh năng hãm hi 11 triu con người", Reuters dn li Ch tch Diaz-Canel viết trên trang Twitter.

Các quan chc Cuba và nhiu nhà phân tích cáo buc rng chính sách ca Hoa K đi vi Cuba được thúc đy bi cng đng người M gc Cuba chng cng có nh hưởng mnh m bang chiến trường Florida, ch không phi li ích ca người dân Cuba.

Chính ph Cuba cáo buc Hoa K đng sau các cuc biu tình n ra trên toàn quc vào ngày 11/7 - mt điu hiếm khi xy ra khi gii bt đng chính kiến công khai b hn chế - bng cách tài tr cho nhng k phn cách mng đ gây ra bt n.

"Hoa Kỳ đã tht bi trong n lc tiêu dit Cuba mc dù đã chi hàng t đô la cho âm mưu này", ông Diaz-Canel nói trên Twitter, đng thi chê bai Washington v s người chết vì đi dch Covid-19 cao, v tình trang cnh sát bo lc, phân bit chng tc và "k lc đáng xu h v các cuc chiến".

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 74 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)