Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

02/03/2023

Chiến lược chiến tranh với Trung Quốc

VOA tiếng Việt

B trưởng Lc quân Hoa Kỳ vch chiến lược chiến tranh vi Trung Quc

Quan chc chu trách nhim trc tiếp v Lc quân Hoa K đưa ra chi tiết đáng ngc nhiên trong tun này v mt chiến lược nhiu gng kìm đ ngăn chn, và nếu cn, chiến thng trong bt k cuc chiến nào trong tương lai vi Trung Quc.

lucquan1

B trưởng Lc quân Hoa K Christine Wormuth.

"Cá nhân tôi không cho rng mt cuc đ b vào Đài Loan sp xy ra", B trưởng Lc quân Hoa K Christine Wormuth phát biu trước c ta ti Vin Doanh nghip Hoa K (AEI) hôm 27/2. "Nhưng rõ ràng là chúng ta phi chun b, sn sàng chiến đu và giành chiến thng trong cuc chiến đó".

Các yếu t ca kế hoch bao gm trin khai thêm binh sĩ Châu Á và trang b cho h các thiết b được nâng cp, bao gm c tàu đ b và vũ khí siêu thanh, phn ln trong s đó s được b trí sn trong khu vc.

"Mc tiêu ca chúng tôi là tránh xy ra chiến tranh trên b Châu Á", bà Wormuth nói. "Tôi nghĩ cách tt nht đ tránh gây ra cuc chiến đó là cho Trung Quc và các nước trong khu vc thy rng chúng ta thc s có th thng cuc chiến đó".

Các thành phn chính ca chiến dch

Bà Wormuth đã đưa ra ba thành phn chính ca cái mà bà gi là "chiến dch" ca Lc quân Hoa K nhm ngăn chn mt cuc chiến như vy, bt đu bng vic xây dng liên minh vi các đng minh và đi tác nước ngoài đ "làm phc tp" quá trình ra quyết đnh ca gii lãnh đo Trung Quc.

Bà nói, th hai là, Lc quân đang xem xét vic xây dng "các trung tâm phân phi" trong khu vc đ d tr vt tư và nhiên liu, "có kh năng bt đu t Úc". Bà Wormuth cũng nêu tên Nht Bn là mt đa đim tim năng và bà gi ý rng các thiết b phi sát thương có th được tn tr Philippines và Singapore.

Yếu t th ba ca chiến dch răn đe là b trí các lc lượng có th nhìn thy được, đáng tin cy trong chiến đu, các lc lượng trong khu vc, bà Wormuth nói. "Mc tiêu ca chúng tôi là trin khai các lc lượng Lc quân n Đ Dương-Thái Bình Dương t 7 đến 8 tháng trong năm".

Nếu vic răn đe tht bi, bà Wormuth nói vi c ta ti Vin Doanh nghip Hoa K AEI, Lc quân Hoa K, mà bà gi là "lc lượng cht", có năm nhim v ct lõi.

Trước hết, "công vic ca chúng tôi là thiết lp, sau đó xây dng, kế đó là gi an toàn và bo v, b trí các căn c cho Hi quân, Thy quân lc chiến, Không quân, và đó là lý do ti sao chúng tôi đang thc s xây dng h thng phòng không hi nhp và kh năng phòng th phi đn, chng hn, đ có th bo v nhng loi căn c đóng quân s là then cht", bà nói.

Nhim v ct lõi th hai là duy trì lc lượng chung, "và đó là lúc các trung tâm phân phi phát huy tác dng. Chúng tôi mang đến cơ hi cung cp thông tin liên lc an toàn cho lc lượng rng ln hơn, đ mt ln na cung cp kh năng duy trì bên trong, thiết lp kho d tr đn dược, thiết lp các đim tiếp nhiên liu trên không, bo v chúng".

Bà nói, tt c nhng điu trên s cc k quan trng, "da trên nhng khong cách rng ln mà chúng ta đang thy".

Bà Wormuth cho biết Lc quân cũng đang m rng đi tàu mt nước ca mình, lưu ý rng mt công ty tàu mt nước s được thành lp ti Nht Bn. Mt đơn v quân đi c đi đi có th có t vài chc đến 200 binh sĩ.

Lc quân hin báo cáo có mt hm đi gm 132 chiếc tàu mt nước như vy, phù hp đ vn chuyn binh lính và thiết b t các tàu nước sâu đến các bãi bin và b bin, cũng như tiến hành các hot đng kéo và cu h.

Bà Wormuth cho biết nhim v quan trng th tư ca Lc quân, đang được tiến hành, là cp nht kho vũ khí và phát trin các kh năng khác mà theo truyn thng thường không liên quan đến lc lượng trên b.

Bà nói : "Chúng tôi thc s đã có dàn vũ khí siêu thanh tm xa đu tiên ca mình", đng thi cho biết thêm bà hy vng đơn v này s được đưa vào s dng vào mùa thu và tr thành mt phn ca "lc lượng đc nhim đa lĩnh vc đu tiên ca Lc quân".

"Và điu cui cùng chúng tôi làm, tt nhiên, là cung cp các lc lượng phn công nếu cn", bà nói. "Có rt nhiu cuc tho lun v cách thc hot đng trong các tình hung khác nhau".

Bà Wormuth đã ch ra mt vai trò quan trng khác ca Lc quân nếu xung đt n ra vi Trung Quc - đó là bo v quê hương Hoa K.

Bà nói : "Nếu chúng ta tham gia vào mt cuc chiến tranh ln vi Trung Quc, quê hương Hoa K cũng s gp ri ro, vi c các cuc tn công sát thương và các cuc tn công không sát thương".

"Cho dù đó là các cuc tn công mng vào lưới đin hay đường ng, tôi chc chn, Lc quân Hoa K s được kêu gi đ cung cp h tr phòng th cho các cơ quan dân s".

Bà Wormuth cho biết, chc năng quan trng này ca Lc quân thường được t th yếu", đó là mt suy nghĩ hng nhì, đó là mt sai lm, bà nói.

Bà nói : "Quân đi Trung Quc "s theo dõi ý mun ca công chúng Hoa K, h s c gng làm xói mòn s ng h cho mt cuc xung đt". "Tôi nghĩ Lc quân s đóng mt vai trò đây ti quê nhà".

Khi được VOA hi liu bà có tin rng người M sn sàng chu đng mc thương vong có th xy ra trong mt cuc chiến vi Trung Quc hay không, bà cho biết bà tin rng h sn sàng chiến đu cho quê hương và lý tưởng ca mình trong trường hp và khi điu đó tr nên cn thiết, "ging như chúng ta đã làm trong Thế chiến Th hai".

Cui cùng, bà nói, "sc mnh trên b là sc mnh duy trì, đó là nhng gì chúng tôi hướng ti".

Nguồn : VOA, 02/03/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 50 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)