Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

25/07/2018

Điểm báo Pháp - Một bài học dân chủ cho tổng thống Pháp

RFI tiếng Việt

Vụ Benalla : Một bài học dân chủ cho tổng thống Pháp

V tai tiếng Benalla dĩ nhiên tiếp tc chiếm trang nht các nht báo Pháp s đ ngày hôm 25/07/2018.

danchu1

Alexandre Benalla (trái) bên cnh ông Emmanuel Macron ti Touquet, tháng 6/2017. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / POOL / AFP

"Benalla. Áp lc gia tăng lên đin Elysée".Đó là tít trên trang nht ca t Le Monde. Theo t báo này, v Benalla không đơn thun là mt s ri lon t chc trong ni b do cách hành x vô trách nhim ca mt quan chc ph tng thng. Qua v này, các ngh sĩ bt v tng thng tr tr giá đt v thái đ ca ông, c tưởng mình mun làm gì thì làm bt chp các ch trích, các li khuyên. H không ch dy cho tng thng mt bài hc v dân ch, mà còn ngăn chn c d án ci t Hiến Pháp ca ông Macron. Nói cách khác, quyn lc đã sang tay.

Le Figaro thì đưa hàng ta : "V Benalla : Chính ph dưới ha lc ca nhng câu hi". Theo t báo cánh hu, th tướng Edouard Philippe trước các dân biu, cũng như b trưởng Ni V và chánh văn phòng đin Elysée trước các y ban điu tra ca Quốc hội đu đã bo v ph tng thng, nhưng h đã không xóa tan được nhng vùng ti trong v tai tiếng này.

"V Benalla. S tht, toàn b s tht ?", Libération đt ta dưới dng câu hi. Trong bài xã lun, t báo ch trích nhng lp lun bào cha ca th tướng Edouard Philippe cho rng v Benalla là mt cuc "khng hong báo chí, khng hong ngh vin và khng hong chính tr".Theo Libération, trong v này, báo chí ch thi hành nhim v ca quyn lc đi trng vi chính quyn, còn các ngh sĩ ch làm đúng vai trò ca h trong mt th chế mà hành pháp vn chiếm li thế hơn. T báo này ch công nhn là đang có mt khng hong chính tr Pháp và hin còn quá nhiu vùng ti trong v Benalla, cho nên các phóng viên và các ngh sĩ s phi tiếp tc làm công vic ca h.

Benalla : Con đường thăng tiến nhanh chóng

Ngoài nhng thông tin mi nht v v Benalla, t Le Monde dành mt bài đ nói v nhân vt có con đường thăng tiến rt nhanh chóng.

Sinh ti Evreux (Pháp) năm 1991, có bng c nhân lut và bng thc sĩ v "an ninh công cng", Benalla đã có mt trong mi giai đon đánh du con đường đến vinh quang ca cu b trưởng kinh tế Emmanuel Macron, đã nhanh chóng gt b nhng cn v ca ng c viên tng thng, đ tr thành "giám đc an ninh ca đng Tiến Bước", như chc danh được ghi danh thiếp ca Benalla. Ngay trong đêm Macron thng c, ti khu Kim t tháp bo tàng Louvre, Benalla là người duy nht, trong bóng đêm, dn bước cho tân tng thng Pháp.

Alexandre Benalla không đơn thun là cn v ca tng thng, mà còn có thm quyn gp g các dân biu, các lãnh đo doanh nghip, các nhà vn đng hu trường, tiếp xúc vi gii tình báo, lut sư cũng như các quan chc chính quyn nước ngoài. Benalla được tín nhim đến mc mà, theo mt ngun tin t đin Elysée, anh ta còn được tham gia nhóm làm vic v ci t b máy an ninh ca đin Elysée, đ lp ra mt cơ chế duy nht ch tuân theo lnh ca tng thng.

Thương mi : Châu Âu c thuyết phc Trump

V thi s quc tế, nht báo kinh tế Les Echos quan tâm đến chuyến đi ca ch tch y Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker đến Washington hôm nay đ c thuyết phc tng thng M Donald Trump không thc thi các bin pháp bo h mu dch.

C th, ch tch y Ban Châu Âu s c thuyết phc Donald Trump không áp nhng thuế mi lên xe hơi nhp khu vào M, thm chí ông s thuyết phc tng thng Hoa K bãi b thuế quan đánh vào thép và nhôm nhp khu, được ban hành tháng Sáu va qua. Mt nhim v vô cùng nng n.

Theo Les Echos, tuy không được y nhim thương lượng, ông Juncker s đ ngh vi tng thng M hai phương án đ ra khi khng hong. Phương án th nht là ký mt hip đnh thương mi v các sn phm công nghip thông qua vic gim thuế quan gia hai khi. Phương án th hai là ký riêng mt hip đnh v ngành công nghip xe hơi. Nhưng có mt điu kin tiên quyết cho hai hip đnh này, đó là Washington phi hy b vic tăng thuế nhp khu lên thép và nhôm. Nếu không đt được tha thun nào, Liên Hip Châu Âu s tr đũa vic M tăng thuế lên xe hơi nhp khu.

Nhưng trong khi đó, theo Les Echos, Liên Hip Châu Âu cũng đang n lc đóng vai trò trung gian hòa gii trong cuc chiến thương mi gia Hoa K vi Trung Quc. Cho ti nay, Bruxelles vn không đ b lôi kéo v phe nào. Vi ch trương ng h trao đi mu dch công bng và cân đi, Liên Hip Châu Âu c gng thuyết phc Washington và Bc Kinh ngi vào bàn thương lượng đ cùng kiến to mt h thng thương mi quc tế mi. Đành rng T chc Thương mi Thế gii (WTO) và các quy đnh thương mi không còn thích hp vi thế gii hin nay, nhưng Bruxelles cho rng Donald Trump đã chn mt gii pháp sai lm là bo h mu dch và thu mình li đ đi phó vi mt vn đ tht s, đó là nhng hot đng thương mi và chính sách thương mi ca Trung Quc.

Theo Les Echos, Trung Quc ng h vic ci t s vn hành ca WTO, nhưng chưa rõ là s chp nhn nhng nhân nhượng nào, còn M vn theo chiến lược gt Bc Kinh ra khi WTO đ thành lp mt t chc khác không có Trung Quc, vì h thng kinh tế ca Trung Quc hin nay b xem không tương hp vi các quy tc ca kinh tế th trường. Kt gia hai ln đn, Liên Hip Châu Âu c tìm ra đng thun cho hai bên. Mi tht bi trong n lc này s dn đến mt cuc chiến tranh thương mi mà chưa ai có th lường hết nhng hu qu.

Pakistan : Bu c và nguy cơ bt n

Hôm nay c tri Pakistan đi bu Quốc hội và tình hình ti quc gia này cũng thu hút s chú ý ca mt s báo Pháp, như t Le Figaro trong bài viết dưới hàng ta "Pakistan trước him ha bt n".
T
báo trích li mt thm phán Tòa án Ti cao Islamabad hôm th By tun trước tiết l rng cơ quan tình báo quân đi đã ra lnh cho chánh án Tòa án Ti cao bác đơn kháng cáo ca cu th tướng Nawaz Sharif đ ông này tiếp tc tù cho đến khi bu c. Tiết l ca v thm phán này có tác đng như mt qu bom chính tr, cho thy là 10 năm sau khi Pakistan chm dt chế đ đc tài Musharraf và tái lp nn dân ch ngh vin, c b máy tư pháp, Quốc hội ln các chính đng đu không th gim bt được nh hưởng ca quân đi trên chính trường nước này. Và s can thip ca quân đi đang đè nng lên cuc bu c hôm nay.

Theo t Le Figaro, hin gi trong các cuc thăm dò, hai đng đang chiếm thế thượng phong : đng PTI ca cu danh th cricket Imran Khan, được cho là có kh năng thng c, và đng PML-N, theo sát đng sau. Nhưng mt s người t hi là nếu giành chiến thng, liu ông Imran Khan s có đ tính chính đáng đ lãnh đo hay không, do trong thi gian qua, quân đi đã tìm đ mi cách đ ngăn cn đng PML-N vn đng tranh c.

Le Figaro d báo, cho dù kết qu bu c như thế nào, đng thng c cũng s phi liên minh vi các dân biu không đng phái đ có đ đa s Quốc hội mi. Nhưng nếu có mt chính ph liên minh như vy thì các ci t kinh tế s ngưng tr, trong khi Pakistan đang có nguy cơ b v n.

Còn t Libération thì ghi nhn là ti bang Pendjab, biu tượng cho cuc đi đu gia gia đình Sharif vi Imran Khan, các ng c viên đã không h quan tâm đến nhng vn đ ca người dân đa phương : Khan hiếm nước, nghèo đói, tht hc. Đc bit là theo d báo thì đến năm 2025, Pakistan s gp tình trng "khan hiếm nước tuyt đi", vi mi người dân có chưa ti 500 mét khi nước đ xài.

Ozil : Tuyn th gây chia r nước Đc

T Le Monde hôm nay cũng chú ý đến Mesut Ozil, ngôi sao bóng đá đang gây chia r nước Đc. Cu th gc Th Nhĩ K, biu tượng cho s hi nhp, đã quyết đnh ri khi đi tuyn quc gia, đ phn đi thái đ k th đi vi anh.

Sau thm bi th thao, bây gi đến chn đng chính tr. Gn mt tháng sau khi đi tuyn Đc b loi ngay t vòng đu Cúp bóng đá thế gii ti Nga, vic Mesut Ozil ri khi đi tuyn quc gia đang gây ra nhiu tranh cãi.

Theo Le Monde, đ hiu được vì sao v này gây nhiu phn ng như vy, phi tr ngược v ngày 13/05 va qua. Hôm đó, các mng xã hi đăng ti nhiu bc nh chp hai tuyn th Đc gc Th Nhĩ K, trong đó có Ozil, vi tng thng Erdogan, đang tng cho nguyên th quc gia Th Nhĩ K áo ca hai câu lc b mà h đang đá, Arsenal và Manchester City.

Sáu tun trước bu c tng thng và Quốc hội Th Nhĩ K, không th nào có mt hình thc qung cáo tt hơn cho ông Erdogan bng các bc nh nói trên. Nhưng ti Đc, các chính đng đã đng lot lên án vic hai tuyn th vinh danh lãnh đo nước ngoài ca mt chế đ đc đoán. Hôm Ch nht, Ozil cho rng đi vi anh, vic chp hình vi tng thng Th Nhĩ K không h mang tính chính tr, mà ch vì anh không mun t ra thiếu tôn trng ngun gc ca mình.

Theo Le Monde, trong bc thư bin minh cho vic ri khi đi tuyn quc gia, Ozil đã ch trích ch tch Liên đoàn Bóng đá Đc Reinhard Grindel : "Đi vi ông Grindel và nhng người ng h ông, tôi là người Đc khi chúng tôi giành chiến thng, nhưng tôi là mt người nhp cư khi chúng tôi đá thua".

Chính ph Th Nhĩ K thì dĩ nhiên rt h hê : Đi vi b trưởng tư pháp Abduhamit Gul, vic Ozil ri khi đi tuyn Đc là "bàn thng hay nht chng virus ca ch nghĩa phát-xít".

Djibouti : gián đip quc tế

Tiếp tc lot bài v các gián đip trên thế gii, t Le Monde hôm nay nói v Djibouti, nơi đang tr thành sân chơi ln ca gián đip quc tế

Cho dù vn còn gi được nh hưởng đáng k quc gia sa mc ch có 800 ngàn dân này, Pháp không còn là nước duy nht xem Djibouti là có tm quan trng chiến lược hàng đu. Djibouti nay va được dùng làm căn c chng khng b Al Qaeda và các đng bn Yemen và Somalia, va là nơi đt b ch huy lc lượng hi quân quc tế chng hi tc. Hoa Kỳ đã đ quân đến đây vào cui năm 2001 sau các v tn công khng b New York và Washington.

Sau đó ln lượt Nht Bn, Ý và cui cùng là Trung Quc vào năm 2017 đến đây lp căn c quân s. Không ai nghĩ là quc gia vi cái nóng như thiêu đt này li là nơi quy t mi đip viên ca c vùng, ch không còn là sân sau ca Pháp như thi xưa na. Djibouti nay là nơi duy nht trên thế gii mà Hoa K và Trung Quc chung sng trên cùng mt lãnh th. Căn c quân s ca hai nước này ch cách nhau có 9 km. Vì mun tránh xy ra nhng v chm gia hai cường quc, chính quyn Djibouti tháng Năm va qua đã mi hai đi s d mt bui tiếp tân đ h chng t s thân thin gia hai bên. Và các lãnh đo Djibouti xem Pháp là mt đng minh gia hai anh khng l M và Trung Quc.

Thuc chng SIDA đã chng t hiu qu

V y tế, Le Figaro vui mng loan tin là "thuc viên chng SIDA" đã chng t được hiu qu. Được s dng trước khi có mt quan h tình dc nguy cơ cao, thuc PrEP có th giúp ngăn chn virus phát trin. Đây qu là mt cuc cách mng tht s.

K t tháng Giêng năm 2016 ti Pháp, có mt phương tin ngăn nga hu hiu đ không b lây nhim virus SIDA. Viên thuc thn này có tên là PrEP, dành riêng cho nhng người chưa lây nhim HIV và không phi lúc nào cũng s dng bao cao su, trong khi h thuc nhng gii có nguy cơ lây nhim cao. Theo Le Figaro, nếu s dng thuc này đúng cách, nguy cơ lây nhim HIV là gn như không có.

Nhưng mt s người s rng các chiến dch qung cáo cho loi thuc chng SIDA s khiến nhng người có nguy cơ lây nhim cao lơ là vic s dng bao cao su. Thế mà trái vi bao cao su, thuc PrEP không bo v chng các bnh khác lây qua đường tình dc. Cho nên, giáo sư Jean-Michel Molina, trưởng khoa bnh truyn nhim và bnh nhit đi ca bnh vin Saint-Louis (Paris), nhc nh rng bao cao su vn là công c phòng nga thiết yếu, còn thuc PrEP ch là phương tin ph.

Thanh Phương

Quay lại trang chủ
Read 327 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)