Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

27/07/2018

Cổ phiếu Facebook lao dốc, Zuckerberg mất 16 tỷ USD

VOA tiếng Việt

Khi tài sn ca Mark Zuckerberg, CEO ca Facebook đã b giáng mt đòn mnh hôm 26/7, làm ch nhân Facebook mt đi 16 t USD, mt món tin ln k lc trong cùng mt ngày và là mc thit hi lch s trên th trường chng khoán M.

face1

CEO ca Facebook, Mark Zuckerberg, ra điu trn trước Quc hi M Washington, DC, hi tháng 4 năm nay. C phiếu ca Facebook xung thp k lc hôm 26/7 làm Zuckerberg mt gn 16 t USD.

S vic này din ra mt ngày sau khi các giám đc điu hành ca Facebook d báo t sut li nhun thp hơn trong nhiu năm ti.

Ít nht 16 nhà môi gii c phiếu đã ct gim mc tiêu giá ca h trên Facebook sau khi Giám đc tài chính David Wehner bt ng tiết l vi các nhà phân tích trong mt cuc gi thường k rng công ty FB s phi đi mt vi nguy cơ li nhun b siết li trong nhiu năm ti.

“Qu bom tn" đó, như mt nhà phân tích đã gi, làm Ph Wall lo ngi rng mô hình ca Facebook có th đang b lung lay sau mt năm b chi phi bi nhng n lc nhm loi b nhng lo ngi v quyn riêng tư và vai trò ca h trong lung tin tc toàn cu.

C phiếu Facebook gim 19,6% xung mc 174,78 USD, mt s suy gim mà nếu tiếp tc s làm giá tr ca công ty mt đi khong 124 t USD gn gp bn ln toàn b vn hóa th trường ca Twitter Inc.

S tht thoát v doanh thu ban đu đã kéo c phiếu xung gn 9% vào ngày 26/7, và rõ ràng đây ch mi là bước đu đi vi các nhà đu tư đã b tác đng.

Li nhun ca Facebook gim xung còn 44% trong quý 2 so vi 47% cách đây mt năm vì h đã phi chi tiêu rt nhiu cho lĩnh vc an ninh và các sáng kiến đ thuyết phc người dùng rng FB s bo v quyn riêng tư ca h.

Công ty cũng cho biết tăng trưởng doanh thu t các th trường mi ni và ng dng Instagram, vn ít b nh hưởng bi nhng lo ngi v quyn riêng tư, s không đ đ bù đp nhng thit hi.

Tác đng đi vi phn còn li ca nhóm c phiếu công ngh cao ca FAANG là không đáng k.

C phiếu ca Alphabet không thay đi trong khi c phiếu ca Apple Inc và Netflix Inc ch gim khong 0,3%.

C phiếu ca Amazon.com Inc gim 2.8% trước khi báo cáo kết qu ca chính h được đưa ra vào cui ngày 26/7.

Trong s 47 nhà phân tích chng khoán Facebook, 43 người vn đánh giá là nên mua c phiếu này, hai nhà phân tích đánh giá là “tiếp tc gi và ch có hai người cho là nên bán. Giá mc tiêu trung v ca c phiếu Facebook là 219,30 đô la.

Các nhà phân tích ca Moffett Nathanson gi d báo ca Facebook hoc là thc tế kinh tế mi ca mô hình kinh doanh hoc là mt hành đng t thiêu công khai đ ngăn chn áp lc điu tiết tiếp theo.

Tng tr giá 15,8 t đô la mà Zuckerberg va mt tương đương vi khi tài sn ca người giàu th 81 trên thế gii, hin là doanh nhân người Nht Takemitsu Takizaki, theo d liu thi gian thc ca Forbes.

Quay lại trang chủ
Read 635 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)