Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Trong suốt hai năm qua, mt nhân vt đc bit thu hút s chú ý ca công lun M và quc tế. Kín đáo đến mc có th được coi nhưn, Robert Mueller được trao chc v công t viên đc bit đ giám sát cuc điu tra v nghi án Nga can thip vào cuc bu cử Tổng thng M năm 2016. Theo hc lut ti Đi hc Virginia, bn thân là mt người ng h Đng Cng hoà, ông Mueller ni tiếng là mt người chính trc, đc lp và không b bt c phe phái nào chi phi. Ông tng đng đu Cơ quan Điu tra Liên Bang Hoa Kỳ -FBI, phục v dưới quyn các v Tng thng thuc c hai chính đng ln ca M, Cng hòa và Dân ch. VOA-Vit ng phác ha chân dung ca công t viên Mueller, nhân dp ông t nhim sau khi hoàn tt báo cáo gi lên B Tư pháp Hoa Kỳ.

mueller1

Công tố viên Đc bit Robert Mueller phát biu v cuc điu tra vào nghi án Nga can thip vào cuc bu c Tổng thống M 2016 ti th đô Washington, hôm 29/5/2019. REUTERS/Jim Bourg

Hầu như ai cũng công nhn ông Robert Mueller là một người chính trc, không th b mua chuc, và bt chp nhng li ch trích mang đng cơ chính tr, không ai thc s tranh cãi v uy tín cá nhân ca ông, và nhng thành tích ca ông trong tư cách mt người đã tng cm súng chiến đu cho đất nước, và cng hiến cuc đi còn li cho công v. Vic ông chiếm được lòng kính trng ca hu hết mi người, không phân bit đng phái chính tr, là mt thành tích đáng n trong mt xã hi M nhiu chia r dưới ‘thi đi Trump’, và bt chp báo cáo của công t viên đc bit vn tiếp tc gây chia r và tranh cãi.

Ông Mueller là ai ?

mueller2

Robert Mueller, trong cương v Giám đc FBI, điu trn trước y ban Tư pháp H vin Hla Kỳ ti Đin Capitol Washington, ngày 13/6/2013.

Câu hỏi đó đã được thường xuyên đt ra t khi ông Mueller được b nhim làm công t viên đc bit, giám sát cuộc điu tra v s can thip ca Nga vào cuc bu c Tng thng M 2016, và liu chiến dch vn đng tranh c ca ông Trump có thông đng vi phía Nga hay không ?

Được Tng thng Đng Cng hòa George W. Bush b nhim vào chc v Giám đốc FBI 1 tun trước khi xảy ra các cuc tn công khng b ngày 11/9/2001, trong cương v này, ông Mueller là "mt trong nhng nhân vt ch cht đã giúp cho nước M được an toàn sau biến c 11/9/2001", theo tp chí UVA Lawyer.

Ông cải cách toàn din cơ quan FBI t mt t chc điu tra nhng ti ác đã din ra, thành mt t chc có kh năng phi hp vi các cơ quan thc thi pháp lut khác và cng đng tình báo, đ chn trước nhng mi đe da.

Thành tích của ông dn ti quyết đnh ca Tổng thống Barack Obama, người ca Đng Dân ch, vận đng đ ông duy trì chc v quá gii hn 10 năm cho phép.

Năm nay 74 tuổi, Robert Swan Mueller III ra đi vào ngày 7/8/1944 ti thành ph New York nhưng ông ln lên ti mt vùng ngoi ô thành ph Philadelphia. Ông là con trai duy nht trong mt gia đình 5 con, được miêu t là giàu có và có truyn thng phc v quân đi. Cha ông tng ch huy mt tàu ngm trong Thế chiến II, trước khi làm vic vi tp đoàn Dupont New York.

Chiến tranh Vit Nam

Thời thanh niên, sau khi tt nghip Đi hc Princeton, Robert Mueller tình nguyện gia nhp quân ngũ và được điu đng sang Vit Nam. Ông phc v quân chng Thủy quân Lc chiến trong tư cách sĩ quan pháo binh. Nh thành tích chiến đu và lòng qu cm, ông được trao tng Anh dũng Bi tinh, Huân chương sao Đng và Chiến thương Bi tinh.

Ông Marschall Smith, một bn đng môn trường Lut ca ông Mueller, nói mc dù đt được nhiu thành tích trong thi gian tham chiến ti Vit Nam, nhưng Mueller hiếm khi nhc ti giai đon này.

Biến c 11/9 và công cuc ci cách FBI

Mueller đang làm việc trong lĩnh vc tư khi Tổng thống Trump bãi nhim Giám đốc FBI James Comey vào ngày 9/5/2017. Th trưởng Tư pháp Rod Rosenstein b nhim ông Mueller vào chc v Công t viên đc bit ca B Tư pháp trong c