Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

16/12/2019

Vị

Lê Hữu Khóa

lhk1

Vị kiếp

Xếp chồng chất ba sinh vào sâu huyền não

Dựng ham muốn tinh khơi soi hạnh ngộ

Quê xưa, tình mới, ước nguyền gây vị kiếp

lhk2

Về miền trận mạc

Tiếng hát cạn lời chân trời vơi nhân dạng

Đêm đánh thức linh cảm vết thương

Vết thương nào tìm đường về miền trận mạc ?

Ngàn sao mồ côi rứt tìm nhân dạng.

Lê Hữu Khóa

Vị - Lê Hữu Khóa.pdf 

(Tuyển tập Thơ - Lê Hữu Khóa PDF, 129 trang)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 322 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)