Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

01/11/2020

Mỹ công bố thêm thông tin giải mật về ông Ngô Đình Diệm

VOA tiếng Việt

Da trên các đon băng ghi âm ca Nhà Trng mi được công b, Cơ quan Lưu tr An ninh Quc gia đt ti Đi hc George Washington th đô ca Hoa K hôm 1/11 nhn đnh rng hi cui năm 1963, Tng thng John F. Kennedy "có khuynh hướng ng h vic phế trut Tng thng Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Dim hơn người ta nghĩ trước đây".

diem1

Tổng thống Ngô Đình Diệm tiếp Tướng Maxwell Taylor, cố vấn cao cấp về quân sự của Tổng thống Kennedy trong cuộc gặp ở Sài Gòn

T chc phi chính ph trên đưa ra đánh giá như vy đúng ngày đánh du 57 năm xy ra cuc đo chính đã khiến ông Dim và em trai mt mng.

Theo Cơ quan Lưu tr An ninh Quc gia, quan đim ca ông Kennedy v vic loi b ông Dim tr nên rõ ràng hơn trong các đon thu âm cuc gp ca nguyên th M và tân Đi s Hoa K Sài Gòn Henry Cabot Lodge Jr vào gia tháng Tám năm 1963, ngay trước khi nhà ngoi giao mi được b nhim này lên đường đi nhn nhim v.

Cơ quan này nhn đnh thêm rng cá nhân ông Kennedy biết v quan đim ng h ông Dim ca ông Frederick E. Nolting, người tin nhim ca tân Đi s Lodge.

Ngoài ra, vin nghiên cu và lưu tr tài liu trên cho biết rng đánh giá ca h cũng da trên các h sơ công b ngày 1/11, trong đó có bn ghi cuc hp ca Hi đng An ninh Quc gia ca Nhà Trng và báo cáo t min Nam Vit Nam ca CIA, cho thy vai trò ca các quan chc tình báo và ngoi giao M ti thc đa.

Hi cui tháng Mười năm 2017, hãng AP dn tài liu được gii mt khi đó nói rng Tng thng Lyndon B. Johnson tin là người tin nhim John F. Kennedy đng đng sau v ám sát ông Dim vài tun trước khi ông qua đi và v ám sát ông Kennedy là s báo ng.

Hãng M này trích tài liu đưa tin rng Giám đc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa K Richard Helms cho biết trong mt phiên ly li khai vào năm 1975 rng ông Johnson "đã tng lan truyn tin tc nói rng lý do ông Kennedy b ám sát là vì ông y đã cho giết Tng thng Ngô Đình Dim và đây là s công bng ca công lý".

Đây không phi là ln đu tiên cái gi là "thuyết Johnson" được nêu ra. Mt cun sách ca tác gi Max Holland, vi ta đ "Các đo n ghi âm v v ám sát Kennedy", có trích dn li ông Johnson nói rng ông Kenney đã chết vì "qu báo".

Theo AP, ông Johnson được cho là đã nói : "Ông y đã cho sát hi ông Dim và sau đó chính mình li b giết".

Theo ông Ken Hughes, nhà s hc Trung tâm Miller thuc Đi hc Virginia, vai trò ca ông Kennedy trong v ám sát ông Dim vn còn gây tranh cãi.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 69 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)