Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

12/12/2020

Não luận 4 : Thông

Lê Hữu Khóa

Thông

Thông minh biết trưởng thành * Thông thái biết văn minh * Thông thạo để tiến bộ

 

thong01

 

Thông minh biết trưởng thành

Khi bạo quyền độc đảng toàn trị ra đi, Việt tộc phải xây dựng một cơ chế có văn minh dân chủ và có văn hiến nhân quyền nơi mà sự thông minh của công dân, của hội đoàn, của đảng phái trong đa nguyên được sử dụng, vận dụng, tận dụng. Nhưng một loạt các hậu quả cùng các hệ quả của bạo quyền độc đảng toàn trị phải được giải quyết và phải mất thới gian cùng năng lượng để tẩy, xóa, bứng, nhổ đi các hậu nạn mà nó để lại, nhất là trong phản xạ của não bộ, phản ứng của não trạng mỗi người dân già, trẻ, lớn, bé. Đây là một thử thách lớn sẽ sinh ra nhiều thử thách khác khi não bộ cùng não trạng đã bị điều kiện qua nhiều thế hệ bởi tuyên truyền, nơi mà tuyên giáo mang bản chất man trá, nơi mà tuyên huấn mang nội chất gian xảo.

Trong giai đoạn chuyển biến này, một chính quyền có tỉnh táo trong quyết sách, sẽ sáng suốt trong chính sách, nhưng vẫn phải là thêm một giáo khoa luận xã hội để thuyết phục hai loại tâm lý tập thể. Tâm lý thứ nhất là của một cộng đồng đầy bi quan : "tình hình hỗn loạn quá !", "không thay đổi gì được đâu !", "tương lai sao tối tăm thế !"… Tâm lý thứ nhì là của một cộng đồng quá lạc quan : "tình hình chắc chắn sẽ khá hơn", "nhiều chuyện sẽ thay đổi theo hướng tốt", "tương lai sẽ đẹp hơn nhiều so với hiện nay". Cả hai loại tâm lý đều xa lạ với một chính quyền có bản lĩnh dân chủ, có tầm vóc nhân quyền, vì tâm lý bi quan hay khách quan là tâm trạng của những kẻ đứng bên lề, bên ngoại, không muốn dự cuộc, nên sẽ bị loại ra khỏi cuộc thay đời đổi kiếp trước chân trời dân chủ.

Các chủ thể lãnh đạo dân chủ không phải là kẻ đứng bên lề, cũng chẳng phải là người để bên ngoài tác động và ảnh hưởng với hai loại tâm lý ngoại cuộc, bi quan hoặc khách quan. Mà các chủ thể lãnh đạo dân chủ, khi dân bầu với chương trình của mình, thì quyết tâm tạo nên quyết sách của người trong cuộc, chủ động trước hậu quả và hậu nạn mà bạo quyền độc đảng toàn trị đã để lại. Các chủ thể lãnh đạo dân chủ này, tự chính quyền tới chính phủ phải là kẻ ở trong cuộc, thấy dòng nước đen đầy nhiễm ô của hậu quả và hậu nạn mà bạo quyền độc đảng toàn trị đã để lại, thì không đứng trên bờ, mà than vãn bi quan hoặc hô hào lạc quan. Mà phải nhảy xuống dòng nước đen này để bơi qua bờ bên kia.

Khi qua được bờ bên kia, sau khi vượt thoát hậu quả, thì phải tính tới chuyện vượt thắng hậu nạn, cụ thể là không rời dòng nước đen nhiễm ô này, mà phải tổng kết tất cả các kinh nghiệm cụ thể khi vượt dòng nước bẩn này, để tự đó sạch hóa dòng nước này. Trong sạch hóa một thảm kịch của đất nước, trong lành hóa một thảm trạng của một dân tộc bằng tri thức luận của dân chủ, luôn dựa trên tri thức học của nhân quyền. Nơi mà chỉ kiến thức về sự thật mới thoát được những tư tưởng bi quan "bàn lùi", nơi mà chỉ tri thức về chân lý mới thắng được những tư tưởng lạc quan "quá đáng", để cùng nhau đi về phía lẽ phải mà nhận nhân quyền một cách xứng đáng nhất của những kẻ trong cuộc, vì sự thật, chân lý và lẽ phải.

Kant ngay trong thế kỷ ánh sáng là thế kỷ XVIII là nhìn dân chủ và nhân quyền qua những thử thách của sự thật, chân lý và lẽ phải, khi triết gia này phân tích là luôn có hai tâm trạng rất khác nhau khi con người nhận lãnh chính số phận của mình và quyết định từ sinh mệnh tới tương lai của mình. Hai tâm trạng đó là : tâm trạng thứ nhất là lo âu, tâm trạng thứ nhì là giận dữ, hai tâm trạng thật khác nhau, xa lạ nhau, nhưng những kẻ lãnh đạo có thông minh của dân chủ, có thông thái của nhân quyền sẽ thấy đây là hai hùng lực có thể khai thác và khi khai thác được chúng thì nhân sinh sẽ khá lên.

Tâm trạng thứ nhất là lo âu sẽ giúp cho người ta cẩn thận hơn trong nhân thế, cẩn trọng hơn trong nhân gian, và sẽ phòng xa để phòng ngừa các biến nạn cho nhân sinh. Tâm trạng thứ nhì là giận dữ trước các bất công xã hội còn tồn tại, khi người ta bất nhẫn bằng giận dữ trước các hậu quả xấu còn tồn đọng trong xã hội, thì người ta phải chọn thái độ tích cực tham gia để loại bỏ các bất công còn tồn tại, các hậu quả xấu còn tồn đọng. Trực diện để chống lại với cái xấu, tồi, tục, dở, là bản chất của dân chủ, hoàn toàn khác với bạo quyền độc đảng toàn trị là luồn lách để bao che cho những cái cái xấu, tồi, tục, dở, để tiếp tục lũng đoạn xã hội, thao túng quyền lực.

Tocqueville, khi nghiên cứu đặc biệt về sự vận hành của dân chủ thì nhận ra hai giai đoạn của nhân loại : giai đoạn thứ nhất là phải sống dưới bạo quyền độc tài, và giai đoạn thứ nhì là được sống trong cơ chế dân chủ. Giai đoạn thứ nhất trong bạo quyền độc tài được xem như là giai đoạn bị ngu dại hóa bởi bạo quyền, và chính sách ngu dân của bạo quyền là sử dụng bạo lực lẫn tuyên truyền để ngây ngô hóa não bộ của một dân tộc, chính đây là giai đoạn mà bạo quyền độc tài cũng là tà quyền độc trị, với ý đồ tạo ra não trạng không cho phép một dân tộc trưởng thành, không cho phép một giống nòi lớn lên, không cho phép một đất nước phát triển một cách bình thường.

Và giai đoạn thứ nhì là dân chủ thì hoàn toàn ngược lại, dân tộc được ít nhất bốn cơ chế bảo đảm sự trưởng thành của một dân tộc. Một là kiến thức về cộng hòa có tự do, công bằng, bác ái làm dàn phóng giúp một dân tộc trưởng thành từ não bộ tới não trạng. Hai là tri thức về dân chủ, có dân làm chủ từ giáo dục kiến thức tới giáo dục luật pháp ; tự văn hóa tới văn minh. Ba là ý thức về đa nguyên, có đa đảng nên có đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu, đa dụng… bốn là nhận thức về nhân quyền, không chấp nhận bất công để bảo vệ nhân phẩm, không chấp nhận bạo quyền để bảo vệ nhân vị, không chấp nhận tà quyền để bảo vệ nhân bản.

Khi ta đi đào sâu hai tâm trạng lo âu và giận dữ mà Kant, cũng như khi ta khơi rộng hai giai đoạn trẻ dại và trưởng thành do Tocqueville, thì ta phải thấy buổi giao thời tranh tối, tranh sáng trong xã hội. Vì khi dân chủ thể thay thế bạo quyền độc đảng toàn trị, thì luôn còn lại những tàn tích của chế độ cũ, mà bọn bạo quyền, tà quyền, ma quyền giờ đã là âm binh trong thế giới người, chúng sẽ tìm mọi cách khai thác triệt để các bất an của xã hội, "chọc gậy bánh xe" trong mọi thời cơ để khuấy phá dân chủ, để lũng đoạn đa nguyên, để lật ngược nhân quyền.

thong02

Trong kinh nghiệm của ba thế kỷ vùa qua tại Tây Âu và Bắc Mỹ với văn minh dân chủ và văn hiến nhân quyền được trợ duyên và trợ lực bởi đa nguyên, thì các phe nhóm cực đoan, cùng các đảng phái quá khích luôn khai thác cái rộng của dân chủ, cái cao của nhân quyền và cái sâu của đa nguyên để quấy rối dân chủ, xáo trộn nhân quyền, lật ngược đa nguyên. Hiện nay, các chủ thể dân chủ cùng các chuyên gia chuyên nghiên cứu về dân chủ luôn xem chế độ, cơ chế, định chế của dân chủ là một bước tiến chủ đạo của nhân loại, nhưng lại luôn bị kéo lùi, giật lùi bởi các lực lượng độc đảng, độc tài, đã bị mất quyền lực lẫn quyền lợi trước dân chủ, cùng lúc mất luôn các đặc lợi, đặc quyền, đặc ân trong chế độ dân chủ. Thì não trạng bịnh hoạn trầm kha của chúng là : "ăn không được thì khuấy cho hôi".

Đâu là lối ra ? Đâu là chính sách liêm chính của dân chủ ? Đâu là quyết sách của nhân quyền ? Đâu là thượng sách của đa nguyên ? Lối ra có tên gọi là : chính sách tích cực tham gia vì tiến bộ trường kỳ nhân sinh ! Một cấu trúc luận có hai phần :

- Phần thứ nhất là chính sách tích cực tham gia với kinh tế tham dự lấy hợp tác là chất xúc tác để có thật nhiều về số lượng với mọi thành phần xã hội của một quốc gia, mà không quên chất lượng là phải quy tụ mọi nguyên khí, mọi tiềm năng để đóng góp cho tiến bộ và văn minh, bằng trí lực, tâm lực, thể lực, với não bộ tỉnh táo, với não trạng sáng suốt, tất cả đồng tình, đồng lực bảo vệ nhân phẩm của nhân quyền. Từ quốc nội tới quốc tế lấy nhiệt tình tham gia để tạo đoàn kết quốc tế, với hiệu nặng của đoàn kết quốc tế là tránh được chiến tranh, chung-chia từ thành quả các tiến bộ với chia-chung mọi bước tiến của văn minh, trên cơ sở của cộng hòa : tự do, công bằng, bác ái.

- Phần thứ nhì là tiến bộ trường kỳ vì nhân quyền, rời xa loại chính quyền bản năng đói ăn khát uống, như chính quyền độc đảng toàn trị hiện nay, tiêu xài tức khắc để đất nước phải lãnh nợ công tức thì rồi không có phương án giải quyết lại đẩy qua các thế hệ trẻ mai hậu phải trả nợ cho phản xạ hư ăn tục uống của loại chính quyền bản năng này. Rời xa luôn các phản xạ của các cơ chế chỉ biết xài ngay, xài liền mà không biết bao giờ mới trả được nợ công. Một chính quyền yêu dân chủ, quý nhân quyền, sẽ tỉnh táo khi có các quyết sách đường dài, các chính sách trường kỳ, nhìn xa trông rộng nhưng đi đường dài thì phải đi cho tới nơi, về cho tới chốn.

thong03

Thông thái biết văn minh

Khi các chính khách, các lãnh tụ cùng các chuyên gia đã "dạn dày", đã "lăn lộn", đã "từng trải" cùng dân chủ, khi ngồi lại trong hội nghị, hội thảo, hội luận với nhau đều công nhận các thực tế chính trị về dân chủ sau đây :

- Những chính sách tích cực tham gia vì tiến bộ trường kỳ nhân sinh phải rõ ràng trong chương trình vận động bầu cử, và khi thắng cử rồi thì khi đã hứa hẹn là phải thực hiện, nơi mà chữ tâm và chữ tín chỉ là một.

- Những chính sách tích cực tham gia vì tiến bộ trường kỳ nhân sinh phải thực hiện ngay tức khắc trong những ngày, tháng, năm đầu trong nhiệm kỳ, không dời lại, không trì trệ, không nấn ná, nơi mà chữ tâm, chữ tín, và chữ quyết chỉ là một.

- Những chính sách tích cực tham gia vì tiến bộ trường kỳ nhân sinh đòi hỏi can đảm, đòi hỏi quyết tâm, và đòi hỏi sức "chịu đòn" tới từ các thế lực chống đối, cùng như các thành phần ù lì trong xã hội, vững tâm và vững trí để vững tay chèo, nơi mà chữ tâm, chữ tín, chữ quyết và chữ nhẫn chỉ là một.

"Cây ngay không sợ chết đứng" là tầm vóc của các chính sách dân chủ," so ra mới biết ngắn dài" là bản lĩnh của các lãnh đạo dân chủ, và những chính sách tích cực tham gia vì tiến bộ trường kỳ nhân sinh trong thực tế sẽ loại ra được một loạt những chính khách âm binh đang sống bòn rút giữa nhân sinh, khi thì chúng "ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau", khi thì chúng quen trò "thừa gió bẻ măng", khi thì chúng quen thói "đục nước bèo cò", khi thì chúng quen tục "chờ sung rụng"… mà người miền Nam nói huỵch toẹt ra là đám"nhớt thây dầy cốt".

thong04

Khi quan sát các châu lục có kinh nghiệm dân chủ, khi so sánh giữa các quốc gia có thực thể dân chủ, thì các chuyên gia nhận ra một thành phần sống nhờ khai thác các trợ cấp xã hội, mà các chuyên gia gọi họ là "sống để xin", biến phản xạ "ngửa tay xin tiền" thành phản ứng thường trực là : "cúi đầu đi xin". Khi các chủ thể dân chủ có chính quyền, cầm chính phủ với quyết sách tích cực tham gia vì tiến bộ trường kỳ nhân sinh thì phải có một giáo dục cấp tiến, trong một giáo khoa dấn thân có giáo trình đạo đức với giáo án chỉnh lý mà giáo huấn rồi giáo dưởng đám người "sống để xin", "ngửa tay xin tiền", "cúi đầu đi xin" ra khỏi nhân kiếp "ăn bám" của chính họ.

Tại đây, ta thấy bi kịch của Viêt tộc hiện nay, trong tay bạo quyền độc đảng toàn trị sinh đôi cùng tà quyền tham nhũng độc trị do Đảng cộng sản Việt Nam chủ xướng. Khi tháng 8 năm 2020, đài truyền hình quốc gia VVT gọi những đồng bào buôn thúng bán bưng, trên các vỉa hè là ký sinh trùng. Nội chất của chế độ bạo quyền độc đảng toàn trị lấy tiền thuế của dân để tổ chức mọi chi phí cho đại hội Đảng cộng sản Việt Nam tháng Giêng năm 2021. Các lãnh đạo, quan chức của Đảng cộng sản Việt Nam đã bòn rút của cải, tài nguyên, chuyển tiền tài của dân tộc ra qua phương Tây.

Tháng 8 năm 2020, truyền thông quốc tế đã cung cấp đầy đủ mọi tin tức chính xác cho dân tình Việt Nam là có 26 quan chức cấp cao của Đảng cộng sản Việt Nam đã có quốc tịch của hòn đảo bé nhỏ của Âu châu là Chypre, cùng nhiều quan chức đã chuyển vào chỉ một ngân hàng Thụy Sĩ hơn 20 tỷ đô la. Bi kịch của ngữ nghĩa ký sinh trùng giờ đã là thảm kịch của cả một dân tộc ; với bọn "cướp ngày là quan", lại "vừa ăn cướp, vừa la làng", lại cùng lúc "dạy dân phải yêu nước" bằng tuyên truyền, "dạy dân phải yêu đảng" bằng tuyên huấn. Ai mới là ký sinh trùng ?

thong05

Những đồng bào buôn thúng bán bưng là ai ? Là những đồng bào "thức khuya dậy sớm", là những người "đội nắng dầm mưa", là những đồng loại "một nắng hai sương", vậy mà vẫn "đầu tắt mặt tối" trong một nhân kiếp mà Kant gọi là lo âu triền miên, Toqueville gọi là không được trưởng thành. Chính những đồng bào này đang là dân lành, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành dân đen, và thảm họa là một sớm một chiều, bị phá nhà cướp đất, trở thành dân oan, trong "màn trời chiếu đất", trong "đầu đường xó chợ".

Còn bọn quan tham ký sinh trùng, bọn lãnh đạo ký sinh vật, bọn cầm quyền ký sinh thể, chúng "ăn trên ngồi trốc", với nhân diện điếm đàng của Mã Giám Sinh : "mày râu nhẳn nhụi áo quần bảnh bao", với nhân dạng điếm chủ của Tú Bà : "đưa người cửa trước, đón người cửa sau", với nhân cách điếm hèn của Sở Khanh : "nói lời rồi lại nuốt lời như chơi". Chúng là bọn ký sinh trùng âm binh trong âm giới địa đạo ma bùn của chúng, chúng tham quyền để tham nhũng, tham ô để tham tiền, và khi bị ra tòa để nhận tội thì chúng mới lộ bản chất ký sinh trùng của chúng. Từ tướng trong quân đội tới tướng công an, từ bộ trưởng này tới ủy viên Trung ương kia, lạy van đảng trưởng của chúng hãy tha tội cho chúng. Loại ký sinh này không biết tự trọng, vì không có được giáo dục với chữ tâm, không hề được giáo dưỡng về chữ nhân.

Khi nhận tội chúng không biết nhân văn, vì chúng không có nhân tính, chỉ quen lân la lui tới trong âm giới để thanh trừng nhau, thanh toán lẫn nhau, vì tư lợi nên chúng không có nhân lý phục vụ nhân sinh. Khi nhận tội là chính chúng đã nạo vét tiền tài của dân, nhưng chúng không hề biết xin lỗi dân, mà chỉ van lạy đảng trưởng của chúng bằng bản chất thấp hèn, tới từ bản năng bầy đàn quy phục đầu đàn, mà chúng không có khái niệm gì về nhân pháp lẫn nhân luật. Chúng không biết gì về nhân quyền, nên đã tự phủ nhận nhân vị của chúng, nên dễ dàng chối bỏ luôn nhân bản của chúng. Vì là ký sinh trùng nên chúng không hề biết gì về nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa làm nên nhân phẩm của mỗi nhân vị biết quý trọng và tôn vinh nhân quyền.

thong06

Thông thạo để tiến bộ

Muốn thông thạo nơi hạ nguồn trong lao động, sản suất, sáng tạo, thì phải thông thạo từ hệ thống giáo dục tới thông minh trong giáo khoa, từ thông minh trong giáo khoa phải thông thái trong giáo trình, nơi mà huấn luyện và huấn nghiệp là chìa khóa để định vị ngữ pháp : thông thạo để tiến bộ. Khi những kẻ bi quân cúi đầu chấp nhận làm nạn nhân của bạo quyền độc đảng toàn trị thì họ có hai cách nói rất bi quan, cách thứ nhất là họ không tin vào tương lai, cách thứ hai là tương lai sẽ không đẹp hơn, không khá hơn, không tốt hơn…

Cả hai cách nghĩ và cách nói này đều không có một giá trị gì trong tương lai luận, không có một nội dung gì trong tương lai học. Vì tương lai luận bắt đầu bằng xây dựng các đồ án khả thi cho tương lai, tại đây tương lai học tạo tiền đề để sáng lập, sáng chế, sáng tạo ra tương lai mới. Tương lai luận là lý luận trong sự thay đổi thường trực của cuộc sống tới từ các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật bắt buộc chúng ta phải chuyển hóa não bộ, phải chuyển biến não trạng, từ chối sự thay đổi thường trực này là tự sát. Tương lai học không viễn vông tự trời rơi xuống, không mơ hồ từ đất trồi lên, mà nó chính là quá trình giải luận để diễn luận về tương lai luôn có hai chỗ dựa rất cụ thể, dựa trên hai câu hỏi của nhân sinh trước thử thách về nhân quyền và nhân phẩm :

- Giá trị nhân bản, nhân vị, nhân tính, của chúng ta là gì ?

- Ưu tiên nhân lý, nhân tri, nhân tri của chúng ta là gì ?

Khi biết giá trị và ưu tiên là gì rồi thì não bộ sẽ chuyển hóa theo hướng thăng hoa, não trạng sẽ chuyển biến theo hướng tích cực. Từ đây, tương lai học đề ra những định luận chính là những tiền đề cho não bộ chuyển hóa, não trạng chuyển biến, với ít nhất bốn giá trị :

- Trách nhiệm hóa công dân, chuẩn bị thành chủ thể để nhận các trọng trách với đồng bào, đồng loại ; xa hành vi ăn nhờ ở đậu, tránh hành tác gà què ăn quẩn cối xay, loại hành động ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau, cùng nhau đồng kham cộng khổ để có chúng nhân kiếp đồng hội, đồng thuyền, thì bọn ăn bám chờ sung rụng sẽ không có chỗ đứng, ghế ngồi trong tương lai luận.

- Sáng tạo hóa nhân sinh, liên tục trong thường xuyên có cải cách lao động vì năng suất mà cũng vì nhân quyền, có cải tổ giáo dục song hành cùng cải thiện nhân vị biết chia các sáng kiến, để chung các sáng chế, sáng lập, mà nhân cao lên hùng lực của sáng tạo tự khoa học tới kỹ thuật, từ văn hóa tới nghệ thuật, từ công bằng tới tự do, từ nhân quyền tới dân chủ…

- Chung chia trong nhân ái, công bằng trong chung hưởng, công tâm trong chung sức, có bác ái thấy, biết, hiểu tha nhân như đồng loại không thể thiếu trong một nhân sinh quan rộng, một thế giới quan xa, một vũ trụ quan cao. Có đoàn kết thì có tương trợ với miếng khi đói bằng gói khi no, biết chung đôi cùng lứa với thương người như thể thương thân.

- Chia chung trong nhân từ, trong đó có sự thống thái của biết người biết ta để tạo tiền đề cho sự thông minh biết tôn trọng lẫn nhau. Biết suy bụng ta ra bụng người, không phải để vụ lợi trong ích kỷ, mà ngược lại để thấy cho thấu nỗi khổ niềm đau của tha nhân với sự thông minh suy bụng người để thương người, nhận ra tha nhân không phải là kẻ xa người lạ, mà chính là đồng hành cùng nằm gai nếm mật với ta.

thong07

Với ít nhất năm ưu tiên :

- Dân chủ tham gia tích cực và toàn diện, mọi nơi, mọi cấp nơi mà mỗi cá nhân là công dân của đất nước và dân tộc của mình, cùng lúc nơi mà mỗi cá thể không còn bơ vơ, lạc lõng mà là chủ thể. Một chủ thể có sáng kiến để nâng trình độ của cộng đồng, có sáng tác trong nghệ thuật và văn hóa, có sáng chế trong lao động và sản xuất, có sáng lập các phong trào xã hội tiến bộ vì văn minh. Biết đấu tranh chống bạo quyền công an trị, chống tà quyền tham nhũng trị, chống ma quyền ngu dân trị. Chính hùng lực của khoa học kỹ thuật truyền thông được thể hiện qua sung lục của mạng xã hội là tiền đề của tương lai học vị dân chủ vì nhân quyền.

- Giáo dục toàn diện, mọi cấp, toàn dân tự dưới lên trên lấy hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức) làm gốc, rễ, cội, nguồn ; lấy hệ thông (thông minh, thông thái, thông thạo) làm nền, tường, mái, nóc ; lấy hệ sáng (sáng kiến, sáng tác, sáng tạo) làm giáo khoa, giáo trình, giáo án. Loại bỏ cho bằng được chuyện mua bằng bán cấp trong học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả để buôn chức bán quyền.

- Năng lực tái tạo, có liên minh giữa năng lượng gió và năng lực mặt trời biết vận dụng các khám phá mới của thông minh nhân tạo vừa sản xuất năng lượng sạch tự tái tạo này, vừa tận dụng khoa học liên đới để tồn trữ các năng lượng sạch, biết giữ củi khô cho mùa mưa trong sự vận não lấy bảo vệ môi trường, lấy bảo tồn môi sinh làm kim chỉ nam.

- Lương thực toàn diện vì toàn cầu, không chấp nhận cái bất công đến bất nhân là kẻ thì chết đói, người thì phung phí thực phẩm. Công bằng của tương lai luận là chia trong hợp lý để chung trong hợp tình, nơi mà kẻ của người có công, tất cả đều được nuôi dưỡng bằng thực phẩm với nhân bản vì nhân phẩm là nạn chết đói không chấp nhận được khi nhân loại sản xuất đủ lương thực, đủ thực phẩm cho mọi người được ăn, được nuôi. Không chấp nhận các tập đoàn buôn gian bán lận lương thực để làm giàu tức khắc, bằng cách luật hóa bằng công pháp quốc tế để bảo vệ thực lực cho nhân loại.

- Khoa học di truyền thông minh biết thích ứng với sinh hoạt con người, nơi mà các khám phá mới của di truyền học, của sinh học cho xuất hiện các kết quả về sự thích ứng linh hoạt của tế bào, của nội tạng, của thân thể theo nhu cầu sinh hoạt thông minh của con người không bị tâm thần vì sức ép xã hội, biết sống với tuổi thọ cao cùng sức khỏe vững bền, cùng lúc tránh được bịnh tật mà không hao phí bảo hiểm xã hội bởi các bịnh tật tâm thể lực.

Biết người biết ta, luôn luôn học người để tiến như người, bằng người và nếu hơn người thì càng hay cho nhân loại, đây là lý luận tỉnh táo để có lập luận sáng suốt. Cụ thể là những gì người đã thành công, thì ta học người tới nơi tới chốn để hiểu người, thấy người, thấu người và để biết rõ hơn về ta, từ nhược điểm, yếu điểm, khuyết điểm của ta cùng lúc khai quật và khám phá những tiềm năng và tiềm lực còn đang ẩn náu trong ta.

Hãy tỉnh táo và sáng suốt hơn nữa, khi biết công việc này đã có người làm hay hơn ta, thì ta nên để người này làm, mà ta nên đi tìm công việc khác, mà người khác chưa làm tới hoặc chưa tìm ra. Và tại đây ta đưa hết nội lực, sung lực, hùng lực song hành cùng các đặc tính, đặc điểm, đặc thù, đặc sắc của ta, để biến sáng tác thành sở quyền, biến sáng tạo thành chủ quyền. Tìm ra nhiều đồ án, phướng án, dự án trong kiếp người mà thành công trong các lãnh vực mới mà người khác chưa làm, cũng như tổ tiên ta chưa có dịp thành công.

Lê Hữu Khóa

(17/11/2020)

---------------------

lhk0 Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học Lille

Giám đốc Anthropol-Asie

Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á

Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCOLiên Hiệp Quốc

Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris

Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Hội viên danh dự ban Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các công trình nghiên cứu việt nam học của giáo sư Lê Hữu Khóa, bạn đọc có thể đọc và tải qua Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-trang thầy Khóa.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 612 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)