Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

12/12/2020

Não luận 6 : Đa

Lê Hữu Khóa

Đa

Đa nguyên vị nhân bản * Đa tri vị nhân trí

Đa dũng vị nhân quyền * Đa luận vì nhân phẩm

nao1

Đa nguyên vị nhân bản

Khi mong muốn đa nguyên thì mọi người thường nghĩ ngay tới đa đảng, nhưng đa đảng trong hỗn loạn định chế, trong bất an xã hội, thì đa đảng không triệu tập được sung lực của đa nguyên là tổng hợp được : đa tài, đa trí, đa dũng, đa năng, đa hiệu… Và khi xem xét lại các định chế tồn tại được với thời gian trong đa nguyên với kinh nghiệm của các quốc gia có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền, thì kinh nghiệm đa đảng chỉ là sự vận hành cụ thể của một đa nguyên bảo đảm được nhân bản (căn bản của nhân lý, nhân tri, nhân tính), luôn được bảo trì từ đạo lý tới luật pháp. Tại đây, đa nguyên nhân bản có :

- Gốc của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái).

- Nền của dân chủ (đa nguyên, bình đẳng, nhân quyền).

Từ vốn tri thức này, đa nguyên nhân bản trải qua những kinh nghiệm đã thành kiến thức đa nguyên rất đa dạng trong lịch sử nhân loại các thế kỷ qua :

- Kinh nghiệm lưỡng đảng của Hoa Kỳ

- Kinh nghiệm đa đảng của Anh quốc

- Kinh nghiệm đa đảng của Đức quốc

- Kinh nghiệm đa đảng của Pháp quốc…

Từ Bắc Mỹ tới Tây Âu, tính đa dạng của đa nguyên mang những đặc thù riêng tới từ văn hóa và giáo dục của mỗi quốc gia, các quốc gia Địa Trung Hải (Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp) sinh hoạt trong đa nguyên bằng đối lập ; nhưng các quốc gia Bắc Âu (Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển) có đa nguyên khi thì đối lập, khi thì liên minh, để cùng nhau quản lý đất nước. Tại đây, Đức quốc có truyền thống đa nguyên liên minh, phối hợp, hợp tác giữa các đảng rõ nét hơn Anh, Ý, Pháp… Khi công nhận về sự đa dạng này trong kinh nghiệm dân chủ của nhân loại, từ cổ sử văn minh dân chủ Hy Lạp của tới các thể chế đa nguyên đã hiện hình rất khác nhau qua các châu lục. Trong đó kinh nghiệm đa nguyên của các quốc gia láng giềng cùng nôi tam giáo đồng nguyên với Việt Nam : Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Sinpapour vẫn là những kinh nghiệm quý báo, vì tính thiết thực và cận kề của nó đối với Việt Nam.

Nhưng thảm trạng của bạo quyền độc đảng toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam từ thế kỷ XX qua tới thế kỷ XXI của Việt Nam là một trường hợp đặc thù đòi hỏi các chủ thể đấu tranh cho đa nguyên, dân chủ và nhân quyền phải có những phân tích sắc trong chính trị học, nhọn trong luật học và bén trong xã hội học. Tại đây, ta phải nhận ra đa hậu nạn của đa bản chất của bạo quyền độc đảng toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam, từ đó lập ra một hệ thống đa giải luận để thấy những thử thách lớn đang chờ Việt tộc trên con đường đa nguyên để đi tới văn minh của dân chủ, văn hiến của nhân quyền trước các hậu nạn của :

- Bạo quyền công an trị

- Tà quyền tham nhũng trị

- Ma quyền tham tiền trị

- Quỷ quyền ngu dân trị

- Cuồng quyền vô minh trị

- Cực quyền tuyên truyền trị…

Khi ba chuyên ngành này (chính trị học, luật học, xã hội học) liên minh trong học thuật, nghiên cứu để liên kết trong khảo sát, điều tra với các chuyên ngành khác (sử học, nhân học, tâm lý học…) để hợp tác sâu đậm và chặc chẽ thêm với các chuyên ngành mới xuất hiện như tội phạm học, kinh tế tri thức… những chuyên ngành mới này đã có các đóng góp với các khám phá chủ yếu về các bạo quyền độc đảng toàn trị (Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam). Khi các chủ thể lãnh đạo đa nguyên bắt đầu tháo gỡ các cấu trúc của bạo quyền độc đảng toàn trị, thì các móc xích của nó sẽ để lộ ra các khuyết tật trầm kha của nó là phản văn minh, ngược văn hiến :

- Bạo quyền công an trị thì bè phái cùng xã hội đen.

- Tà quyền tham nhũng trị thì sinh đôi với mua quyền bán chức.

- Ma quyền tham tiền trị thì có bè cánh là trọc phú sân sau.

- Quỷ quyền ngu dân trị thì gian trá trị qua mua bằng bán cấp.

- Cuồng quyền vô minh trị thì song hành cùng vô học trong vô hậu.

- Cực quyền tuyên truyền trị thì phải ăn gian nối dối.

Đây là bọn âm binh trong định đề của âm giới của sinh hoạt chính trị, cụ thể là chúng sẽ lẩn trốn để luồn lách, tránh đối thoại để né đối luận với xung lực của đa nguyên. Chúng sẽ không trực diện để trực luận mà chúng sẽ tiếp tục phá hoại đa nguyên để diệt dân chủ, để hủy nhân quyền. Vạn sự khởi đầu nan, mọi thay đổi về hướng tiến bộ, vế phía văn minh, đều gặp phải các trở lực, trong đó âm binh với ý đồ xấu sẽ khai thác mọi cơ hội để phá hoại dân chủ, quấy nhiễu đa nguyên. Nhưng phải thấy rõ thực chất của chúng :

- Bạo quyền độc đảng toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam là sinh hoạt phản chính trị tri thức, tại đây không có chính giới lẫn chính khách, vì chúng không có tri thức chính trị căn bản của hai hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) và hệ đối (đối thoại, đối luận, đối trọng, đối kháng, đối lập). Hai hệ này vừa giúp nhau trong phản biện đa nguyên, vừa tương trợ nhau để xây dựng dân chủ.

- Bạo quyền độc đảng toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam không có chính giới với quan hệ chính trị đối lập, với sinh hoạt chính trị đối kháng, với đời sống chính trị có đối thoại, biết vận dụng lý để luận, biết tận dụng luận để phân tích và giải thích, với dữ kiện của khoa học, với chứng từ của pháp lý.

- Bạo quyền độc đảng toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam không có chính khách với đối thoại qua kiến thức chính trị để đối luận qua tri thức chính trị, không có chính khách với đối trọng bằng giải luận chính trị để đối kháng bằng diễn luận chính trị.

nao2

Lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam vô minh nên có phản xạ của bạo lực với chính dân tộc, vô tri nên có phản ứng với bạo hành với chính xã hội. Lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam còn mang phản xạ tuyên truyền, phản ứng tuyên giáo, mà không tự có một hệ đủ trình độ tri thức để dẫn dắt một lý luận chỉnh lý tới một lập luận hợp lý để kết cuộc đi tới một giải luận toàn lý để thuyết phục đối tác hay đối phương. Các chính khách, các chuyên gia, các lãnh đạo của các đảng phái yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền của phương Tây biết rất rõ là các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, không có nội công chính trị của hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) cũng không có luôn bản lĩnh của hệ đối (đối thoại, đối luận, đối trọng, đối kháng, đối lập). Nên các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thường tránh họp báo với ký giả quốc tế, và nhất là lẩn trốn các trí thức và chuyên gia trên chính trường quốc tế.

Nhưng phương pháp đa nguyên để đấu tranh chống bọn lãnh đạo bất tài này sẽ ra sao ? Đó là quá trình áp dụng hệ liên (liên kết, liên minh, liên hiệp) từ trong ra ngoài, từ quốc nối tới quốc ngoại, trong đó có :

- Liên kết giữa cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) và dân chủ (đa nguyên, bình đẳng, nhân quyền) với "sân chơi, trò chơi, luật chơi" minh bạch nhất từ hiến pháp tới luật pháp ngay trên đất Việt.

- Liên minh với các quốc gia yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền trên toàn diện quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa vị đạo lý dân làm chủ từ đề nghị tới thảo luận, từ quyết định tới hành động.

- Liên hiệp với các quốc gia yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền trong cùng một khu vực, trong cùng một châu lục, nơi mà kinh nghiệm quý báu của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Sinpapour được nghiên cứu kỹ lưỡng, mà không quên khảo sát sâu đậm kinh nghiệm gần đây của Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan…

Ba hệ liên (liên kết, liên minh, liên hiệp) trên còn cần phải được cũng cố với một xã hội dân sự Việt có :

- Nông dân và công nhân vì dân chủ và nhân quyền.

- Trí thức với đầy đủ tri thức của dân tộc và nhân loại.

- Phụ nữ với các phong trào vì bình đẳng và bình quyền.

- Thanh niên với các cao trào vì văn minh và tiến bộ…

Khi bị sụp đổ thì bạo quyền độc đảng toàn trị phải ra đi, nhưng ý đồ phá hoại bằng bạo lực, thâm ý quấy rối bằng tà kế sẽ còn ở lại và ẩn nấp để sẽ lộ nguyên hình qua các sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội. Nên các chủ thể yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền không nên "rơi ngay" vào hai cạm bẫy của "ơn đền, oán trả" :

- Loại thứ nhất là bị ám ảnh bởi quá khứ tàn khốc, nên muốn "ăn miếng trả miếng" là đòi hỏi phải xét xử rồi hành quyết ngay các lãnh đạo của bạo quyền độc đảng toàn trị, muốn xét xử chúng như các tội đồ.

- Loại thứ nhì cũng bị ám ảnh nhân ái quá trớn, nên muốn"hòa hợp trong tức khắc, hòa giải trong tức thì", dễ dãi trong "huề cả làng", vì vội vã trong "đề huề ngay", nên vô tình đã trẻ dại hóa trong "giải tán để giải oan".

Nên từ dân tộc tới xã hội nên tỉnh táo trong sáng suốt, theo lời dạy của ông bà là : "chuyện đâu còn có đó", nếu muốn "trong ấm ngoài êm" thì phải có :

- Tâm bình trong cảnh bình, với đạo lý tổ tiên song hành cùng công luật nghiêm minh trong hệ công : có công tâm, trọng công bằng, quý công lý.

- Tâm an trong cảnh an, lấy gốc của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) cùng nền của dân chủ (đa nguyên, bình đẳng, nhân quyền) làm kim chỉ nam trong hành động phân xử, hành tác phán xét, với những kinh nghiệm quốc tế anh minh để tránh rơi vào cuộc nồi da xáo thịt một lần nữa.

Thảm họa kỳ thị của hai chủng tộc trắng và đen kéo dài trong sắc máu qua bao thế kỷ tại Nam Phi, vậy mà khi dân chủ xuất hiện thì minh triết chính trị của Mandela đã thắng. Ông vừa biết lập ra tòa án nhân quyền để tội phạm học cùng luật học làm rành mạch hóa mọi chuyện. Và khi mọi chuyện được minh bạch hóa thì chuyện hòa hợp hòa giải sẽ tới với lòng dân tỉnh táo, với lòng tin sáng suốt, mà tội phạm sẽ được xử đúng tội. Khi nền của dân chủ (đa nguyên, bình đẳng, nhân quyền) trụ được gốc của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) qua tiến bộ ngay trong xã hội và văn minh ngay trong giáo dục, thì nhân tâm sẽ mở cửa để nhân từ đón nhân tính và nhân lý, mà chọn chữ thái hòa để đi trên lưng mọi bạo quyền phi nhân, mọi tà quyền thất đức, mọi ma quyền bất nhân…

nao3

Đa tri vị nhân trí

Đa nguyên không phải là một hệ thống chính trị máy móc để các đa đảng có chỗ đứng ghế ngồi trong tam quyền phân lập, mà đa nguyên có thượng nguồn và hạ nguồn đều là đa tri. Nơi mà đa tri là sự hiểu biết trên nhiều phương diện, trên nhiều lãnh vực, trên nhiều sinh hoạt, trong đó sinh hoạt chính trị không hề là sinh hoạt độc nhất mà chỉ là một trong những sinh hoạt xã hội, nên xã hội dân sự sinh hoạt bằng đa tri. Nơi mà đa tri có thượng nguồn là đa phương và đa dạng, có hạ nguồn là đa năng và đa hiệu.

Nếu đa đảng là hùng lực của đa nguyên, thì đa tri là nội lực của đa kiến thức, sung lực của đa ý thức và là mãnh lực của đa nhận thức, toàn diện trên nhân sinh, chớ không hề tự giới hạn trong đa đảng của sinh hoạt chính trị. Các chủ thể Việt tộc yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền phải tâm niệm được điều này, khi nhận trách nhiệm mới với đất nước, bổn phận mới với dân tộc, nhiệm vụ mới với giống nòi vì một tương lai tiến bộ trên nhân lộ của văn minh.

Một đa tri thông minh là một đa nguyên được thiết thực hóa ngay trong bối cảnh hiện nay với thực trạng toàn cầu hóa, nơi mà biên giới và lãnh thổ giữa các quốc gia đã được rộng mở. Một đa tri sáng suốt là một đa tri được truyền thông hóa cấp vĩ mô toàn cầu nơi mà tự do thông tin cùng khoa học truyền thông biết trực tiếp chuyển tải tin tức thì mọi khám phá khoa học, mọi ứng dụng kỹ thuật để tiến bộ có mặt trong đời sống hàng ngày vì nhân sinh. Từ thực tế này, các giá trị và nội dung của đa tri phải được vận hành trong bối cảnh toàn cầu hóa với các khám phá hằng ngày của mọi chuyên ngành khoa học, nơi mà mạng xã hội trực tiếp tham dự và tham gia vào sinh hoạt đa nguyên.

Thực trạng toàn cầu hóa hiện nay, đòi hỏi đa tri luận phải thích ứng với thế giới hóa, tại đây một quốc gia đã có một chính thể đa nguyên và muốn bền trong dân chủ, muốn vững trong nhân quyền thì phải nắm được các quy luật của kinh tế luận tòan cầu :

- Rời bỏ phản ứng kinh tế trước mắt, sản xuất tức khắc, tiêu thụ tức thì.

- Buông đi phản xạ kinh tế bản năng, làm ngay ăn chóng, làm đâu ăn đó.

- Loại ra hành tác kinh tế sống còn, mai làm mai ăn, không nhìn xa trong rộng.

Từ đây, các phương án rộng, các đề án mở, xuất hiện ngay trong lý luận mới vì một não trạng mới, có tương lai luận cụ thể, có tương lai học thiết yếu :

- Nhập nội vào kinh tế vị nhân sinh, biết đầu tư vào giáo dục và y tế phục vụ dài lâu nhân loại, dự phòng sáng suốt trước mọi đại dịch, ô nhiễm, biến đổi khí hậu…

- Xây dựng kinh tế vị môi sinh, bảo vệ môi trường để bảo trì môi sinh, lấy môi sinh sạch song hành cùng môi trường sáng làm kim chỉ nam, biến thành quốc sách, để đi đường trường vì tiền đồ tổ tiên, và vì các thế hệ mai hậu của một Việt tộc, biết bảo trọng quê hương gấm vóc.

- Sáng tạo kinh tế vị giáo dục, trong đó khoa học không những phục vụ từ giáo dục lẫn y tế, mà cả môi trường, môi sinh, mà không quên phát triển truyền thông, lấy tiến bộ thông tin và tri thức, tất cả được giáo dưỡng để trợ lực cho đa nguyên, dân chủ và nhân quyền.

- Đầu tư vào kinh tế vị văn hóa, với ý thức của gốc văn minh, của cội văn hiến, lấy tinh hoa của văn hóa để phát triển du lịch và vận dụng văn hóa như cột trụ để chuyển hóa não bộ, chuyến biến não trạng để loại đi các kinh tế của công nghệ bẩn (luyện thép, nhiệt điện than, khai thác mỏ quặng…) mà Việt tộc đã phải trả những giá quá đắc từ Bốc xít tới Formosa… với bao cạm bẫy của Tàu tặc.

- Tạo dựng kinh tế vị nhân thọ, nơi mà nhân loại không còn lãnh chịu những nan bịnh như ung thư tới từ ô nhiễm nguồn nước, thực phẩm, không khí. Nơi mà nhân thọ có thể lực vững, có trí lực bền, cùng tâm lực sáng suốt để hữu ích cho dân tộc, cho đất nước. Nên nhân thọ không hề là tuổi già của sự lệ thuộc toàn bộ từ y khoa tới trợ cấp xã hội.

Năm định đề : kinh tế vị nhân sinh, kinh tế vị môi sinh, kinh tế vị giáo dục, kinh tế vị văn hóa, kinh tế vị nhân thọ làm nên định luận để chỉ đạo từ sản xuất tới tiêu thụ, từ xuất khẩu tới nhập khẩu… Nơi đây, tương lai học đề nghị ta phải có tương lai luận -có nền móng và có cơ sở- "biết phòng xa" vì đây là đường đi nẻo về của các chủ thể, các đảng phái, các lãnh đạo yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền :

- Dự án là dự phòng, để đối phó đúng lúc, kịp thời với các đại dịch, như đại dịch cúm Tàu tới từ Vũ Hán, năm 2020, cụ thể là không thiếu khẩu trang, không thiếu bịnh viện cùng các y cụ cần thiết…

- Dự phòng phải dự phóng, nhận định hiểm họa tới từ dịch bịnh, mà hiểm họa tới từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khi hậu, động đất, kể cả chiến tranh giữa các châu lục hay thế chiến. Nơi đây, một chính quyền đa nguyên sáng suốt biết đầu tư vào các khoa học trực tiếp nghiên cứu và đề nghị các phương án phòng chống, mà không dựa hoàn toàn vào tri thức khoa học quốc tế.

nao4

Tránh bi kịch hôm nay sẽ thành thảm kịch ngày mai, với một Đảng cộng sản Việt Nam chỉ có bạo quyền độc đảng toàn trị mà không hề có một vốn liếng khoa học cũng như các chính sách đầu tư vào các chuyên nghành khoa học phòng chống hiểm họa. Năm định đề : kinh tế vị nhân sinh, kinh tế vị môi sinh, kinh tế vị giáo dục, kinh tế vị văn hóa, kinh tế vị nhân thọ có khả năng loại trừ kinh tế man trá kiểu Tàu cộng hiện nay :

- Kinh tế độc tài gian lận từ sản xuất gian tới xuất khẩu lậu.

- Kinh tế độc trị biển lận trong trộm, cắp, cướp, giật trí tuệ khoa học kỹ thuật của người khác.

- Kinh tế độc tôn tráo lận từ nợ công trong nước tới tạo bẫy nợ ngoài nước.

Kinh tế man trá kiểu Tàu cộng hiện nay là loại kinh tế diệt đa nguyên, vì nó chỉ muốn truy cùng diệt tận văn minh của dân chủ và văn hiến của nhân quyền. Đây là loại kinh tế buôn gian bán lận của âm binh, và Đảng cộng sản Việt Nam đi theo loại âm giới của kinh tế kiểu Tàu cộng hiện nay thì chắc chắn sẽ trở thành âm binh trong điếm kiếp như Tàu, trong hệ Tàu (Tàu tặc, Tàu gian, Tàu tà, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn…).

Năm định đề : kinh tế vị nhân sinh, kinh tế vị môi sinh, kinh tế vị giáo dục, kinh tế vị văn hóa, kinh tế vị nhân thọ, sẽ đưa đường dẫn lối cho đa nguyên của Việt tộc, trong đó nhân tâm quý dân chủ, trọng nhân quyền sẽ tạo dựng được một não trạng mới vì nhân tri biết bảo vệ tự do, vì nhân lý biết bảo trọng công bằng, vì nhân tính biết bảo hành nhân phẩm.

Chính năm định đề : kinh tế vị nhân sinh, kinh tế vị môi sinh, kinh tế vị giáo dục, kinh tế vị văn hóa, kinh tế vị nhân thọ sẽ loại được loại kinh tế man trá kiểu Tàu cộng, vì nội chất chính trị của kinh tế kiểu Tàu cộng đã bị thế giới vạch mặt chỉ tên trong các quản lý dại dịch cúm Tàu do chính Tàu cộng gây ra :

- Lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc đã không quản lý đại dịch mà chỉ cai trị dân chúng giữa mùa đại dịch.

- Lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc bất tài trong quản lý đại dịch lại độc tài trong độc trị, nên không chấp nhận đa nguyên trong đa trí, đa tài, từ chính sách tới quản lý.

- Lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc không chấp nhận những sai lầm của chính mình nên không thấy được sức mạnh của đa nguyên trong đa tri, từ phản biện tới phê bình, để thay đổi từ não bộ thủ cựu tới não trạng bại liệt vì gian manh.

nao5

Đa dũng vị nhân quyền

Nhân quyền luôn là gốc của đa nguyên, là lõi của đa tri, làm nên đa dũng ngay trong quá trình có can đảm trong chuẩn bị hành trang cho não bộ quyết đoán trong chính sách, quả cảm trong chuẩn bị chuyển hóa não trạng ; biết dự phòng "ăn bữa sáng lo bữa tối" trong quyết đoán "giữ củi khô cho mùa mưa dầm". Từ đây không lập lại sai lầm trong thảm kịch thất bại toàn diện của Đảng cộng sản Việt Nam, chỉ vì không có tương lai luận với não bộ dự phóng, với não trạng dụ phòng :

- Thảm bại của Đảng cộng sản Việt Nam trong giáo dục đã điếm nhục hóa giáo khoa thật, giáo trình thật, giáo án thật ra thành quái thai trong học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả. Nó đã và đang gây hậu nạn cho bao thế hệ, cho cả xã hội hiện nay và mai sau phải nhận lãnh đa ung thư của kiến thức giả, tri thức giả, ý thức giả, nhận thức giả.

- Thảm bại của Đảng cộng sản Việt Nam trong y tế, đã đồi bại hóa y học thật, y khoa thật, y thuật thật, y sĩ thật, biến hóa cái thật thành quái tướng khám bịnh giả-phẩu thuật giả-y trị giả-thuốc giả. Với bịnh viện bị chuồng trại hóa súc vật giữa nhân sinh, một giường bịnh mà nhiều bịnh nhân, với điều kiện chữa trị phản vệ sinh, cộng với hệ lụy từ tham ô tới tham nhũng biến bịnh viện thành nơi moi móc để vơ vết tiền bạc của người bịnh và gia đình họ.

- Thảm bại của Đảng cộng sản Việt Nam về môi trường, đã rác rưởi hóa từ khai thác bừa bãi tài nguyên của đất nước tới ô nhiễm hóa quê hương gấm vóc của tổ tiên, từ nguồn nước tới đất đai, từ thiên nhiên tới không khí. Biến quê hương Việt thành một bãi rác khổng lồ, với công nghiệp bẩn của hệ Tàu (Tàu tặc, Tàu gian, Tàu tà, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn…). Không những ô nhiễm hóa toàn bộ đất nước mà còn ô uế hóa ngay trong nội chất của giống nòi Việt, ngày ngày bị nhiễm ô thâm nhập sâu đậm vào thể chất, với thực phẩm bẩn, với môi trường, không khí bẩn, biến cuộc sống thường nhật ngày càng nhớp nhúa.

Ba thảm bại này của Đảng cộng sản Việt Nam có gốc, rễ, cội, nguồn sâu xa trong các thảm bại khác rộng hơn, lớn hơn :

- Thảm bại của Đảng cộng sản Việt Nam độc tài nhưng bất tài, từ kinh tế tới thương mại, từ sản xuất tới tiêu thụ, từ xuất nhập khẩu tới đầu tư vào các cơ sở hạ tầng…

- Thảm bại của Đảng cộng sản Việt Nam độc trị nhưng không biết quản trị, từ văn hóa tới nghệ thuật, từ chủ trương sáng tác tới tổ chức sáng tạo trong văn học, âm nhạc, hội họa… cho tới định hướng bảo vệ thủ công nghệ tới quá trình đầu tư vào các chuyên ngành mũi nhọn từ thông tin tới truyền thông.

- Thảm bại của Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền nhưng độc đoán trong độc hại, tự tạo đặc quyền, đặc lợi, đặc ân trong nội bộ đảng, mà không hề có kiến thức gì về công ích xã hội làm chỗ dựa cho bình đẳng xã hội, tạo nên công bằng xã hội, với quyền lợi công dân song hành cùng bổn phận công dân.

- Thảm bại của Đảng cộng sản Việt Nam độc tôn và không biết tôn trọng tổ tiên và dân tộc, vô minh về văn hiến của Việt tộc, vô tri về văn minh của tổ tiên Việt, tạo ra vô giác trong thương nước yêu nòi, nên vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của Việt tộc, nên sẽ vô hậu trong tương lai, vì ăn ở không có hậu với tổ tiên, dân tộc, giống nòi.

Chính tương lai luận chuyển hóa não trạng dẫn tới tương lai học chuyển biến não bộ, sẽ đề nghị các chủ thể Việt tộc yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền phải phân biệt :

- Quỷ thuật của Đảng cộng sản Trung Quốc-Đảng cộng sản Trung Quốc, có nội công tổ chức lao động quốc gia để biến thành công xưởng cho cả thế giới. Từ đó có bản lĩnh học hỏi dù qua trộm, cắp, cướp, giựt các tri thức và trí tuệ khoa học kỹ thuật của phương Tây. Rồi sau đó có tầm vóc tự tái tạo và tự tạo khoa học kỹ thuật không những cho chính mình mà còn biết bán lại cho thế giới hiện nay.

- Tà dạng của Đảng cộng sản Việt Nam, trống nội công tổ chức lao động quốc gia, vắng bản lĩnh học hỏi các tri thức và trí tuệ khoa học kỹ thuật của phương tây, rỗng tầm vóc tự tái tạo và tự tạo khoa học kỹ thuật. Trống vì vô tri, vắng vì vô minh, rỗng vì vô trí, và quỷ quyền của các lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc đã biết rất rõ trình độ trống, vắng, rỗng của các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, nên chỉ xem các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam là đám lãnh đạo : lúc thì tự điếm nhục hóa nhân cách của chính mình trong cố đấm ăn xôi ; lúc thì ký sinh thể trong vị thế chờ sung rụng ; lúc thì ký sinh trùng trong tật nguyền não bộ gà què ăn quẩn cối xay ; lúc thì ký sinh cách trong não trạng thừa nước đục thả câu, lúc thì ký sinh dạng trong não trạng đục nước béo cò.

nao6

Khi nghiên cứu về nội dung truyền thông qua chính trị học tri thức được song hành với xã hội học quyền lực về các phát biểu, các nhận định, các phê bình, các đánh giá, thì các chuyên gia quốc tế đã thấy và thấy là các lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc đã nhìn thấu mọi nhược điểm cũng như khuyết tật của các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, chỉ là :

- Bọn bám gót ăn theo, dựa Đảng cộng sản Trung Quốc để dây máu ăn phần.

- Bọn ăn tàn phá sạch, dựa Đảng cộng sản Trung Quốc để ăn hôi uống bẩn.

- Bọn bám gót ăn theo, dựa Đảng cộng sản Trung Quốc để trây máu ăn phần.

- Bọn dựa hơi bám thế, dựa Đảng cộng sản Trung Quốc để bám theo dựa ké.

- Bọn qua sông lụy đò, lụy Đảng cộng sản Trung Quốc để cúi đầu ăn nhặt.

Đa dũng để bảo vệ đa nguyên, để bảo trị đa tri, để bảo hành đa đa đảng trong nhân cách biết tự trọng, với nhân dạng biết tự chủ, cùng nhân diện biết tự tin, tất cả làm nên dũng chất, tạo ra dũng cách hoàn toàn ngược lại với ma cách của lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là hèn với giặc, ác với dân. Xa hơn nữa chính đa dũng xác nhận nhân phẩm của mình, xác chứng nhân quyền của mình, xác định nhân vị của mình, có thông minh trong tương lai luận, có sáng suốt trong tương lai học.

Vì đa dũng không hề là sự liều lĩnh vô minh trong liều mạng vô tri, đa dũng khi được trợ lực bằng hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức), song hành cùng hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng chế, sáng tạo), và luôn được hành tác trong hệ tự (tự do, tự tin, tự chủ, tự trọng).Từ đây, đa dũng vị nhân quyền đặt các chủ thể Việt tộc yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền phải quyết đoán :

- Mạnh trong nội công tổ chức lao động quốc gia, vững trong bản lĩnh học hỏi các tri thức và trí tuệ khoa học kỹ thuật ; tầm vóc tự tái tạo và tự tạo khoa học kỹ thuật : biết người biết ta để luôn học người, với não bộ tích cực tầm sư học đạo, với não trạng cầu tiến tôn sư trọng đạo trên tất cả các chuyên ngành đang thống trị toàn cầu hóa hiện nay.

- Khử cho bằng được mọi cái bẩn : công nghệ bẩn, môi trường bẩn, thực phẩm bẩn, nhất là khử tới cùng phản xạ vô luân lý hèn với giặc, ác với dân, triệt tới nơi phản ứng vô đạo lý mưu hèn kế bẩn, từ mại quốc cầu vinh tới phản dân hại nước. Bọn bôi trơn lót tay chính là bọn ăn trơn nuốt trọn từ tài nguyên của đất nước tới nguyên khí của quốc gia, chính chúng đại diện cho cái hèn, ngược chiều vì nghịch lý với cái dũng.

Cái dũng luôn đứng về phía sự thật, về hướng chân lý, để tới với lẽ phải, khi Đảng cộng sản Trung Quốc-Đảng cộng sản Trung Quốc che lấp để che giấu đại dịch cúm tàu tới từ Vũ Hán, thì các quốc gia có đa dũng vì nhân quyền, đã có những quyết định, những chính sách, những hành động phong ngừa rất sớm như Đài Loan, Hàn Quốc, Đức Quốc… Vì họ đã đi guốc trong bụng loại Tàu tà quen thói ăn gian nói dối, nên khi chính cái dũng vì sự thật mà họ đã tự bảo trọng trước đại dịch cúm tàu tới từ Vũ Hán.

nao7

Đa luận vì nhân phẩm

Não bộ sáng suốt để não trạng được tỉnh táo trước đại họa, thì các chủ thể Việt tộc yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền phải thấy cho thấu nếu đại dịch giờ đây đã toàn cầu, thì lối ra từ chữa trị tới thuốc chích ngừa cũng sẽ là đường đi nước bước của toàn cầu, của đa phương, đa diện làm nên đa luận vì nhân loại và nhân phẩm. Não bộ sáng suốt không xé lẻ để chơi riêng, não trạng tỉnh táo không đi đêm để gian lận, như thế giới đã chứng kiến ma dạng trong quỷ mưu của Tàu cộng trong năm 2020, là nguồn gốc của đại dịch, và mượn đại dịch để buôn gian bán lận từ khẩu trang tới y cụ. Nếu định nghĩa đa dũng vị nhân quyền trong quá trình hình thành đa nguyên như một tổng lực của can đảm, can trường, quả cảm, luôn kiên cường vì một đạo lý chính trị loại cho bằng được bạo quyền, tà quyền, ma quyền, cuồng quyền, cực quyền, thì đa dũng vừa là nội công của đa nguyên, vừa là bản lĩnh của dân chủ, vừa là tầm vóc của nhân quyền. Tại đây, các chủ thể lãnh đạo mới phải vận dụng đa luận vì nhân phẩm để nhận ra hai ung thư vừa sâu đậm trong nội tạng chính trị, vừa rộng đại tràng trong xã hội :

* Xã hội đen, sinh sôi nẩy nở với bạo quyền độc đảng toàn trị, đã ăn cướp chia phần với một hệ thống công an trị, cùng lúc cặp kè với tà quyền tham nhũng trị, nơi mà bọn tham quan vì tham quyền và tham lam đã dựa vào côn đồ, du đảng để trộm, cắp, cướp, giựt đất đai, của cải của dân lành. Xã hội đen là loại ký sinh dựa trên bạo lực, nơi mà côn đồ, du đảng chỉ biết luật rừng của bạo động, chọn bạo hành làm phản xạ, dùng bạo lực để phản hồi. Nhưng đám âm binh này được nuôi dưỡng và giáo dưỡng trong một hệ thống bạo quyền độc đảng toàn trị, mà các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam vừa làm "ô dù", lại vừa "chống lưng" cho xã hội đen. Mà ngay trong bản chất các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cũng chỉ là những thành phần bạo-quyết-trong-vô-tri, chỉ biết phản xạ bằng hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo động, bạo hành). Khi bọn cầm quyền có phản xạ bạo lực lại ăn nằm với bọn có phản ứng bằng bạo hành, thì đa luận vì nhân phẩm phải lập cho bằng được liên hiệp giữa luật pháp, đạo lý, giáo dục cùng song hành với văn minh của dân chủ và văn hiến của nhân quyền. Và không quên công pháp quốc tế với các kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến đã trị được bằng kiến thức rộng, tri thức sâu, nhận thức rộng của rất nhiều chuyên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn.

* Quyền lực đen, đây là khu vực mà xã hội đen chỉ là âm binh, còn bọn nắm quyền lực đen là những âm tướng, mà có khi chúng tự vỗ ngực là âm chủ, mà hành động luồn lách trong tà quyền, với hành tác chui nhủi trong ma quyền, mà các chuyên gia đã nhận diện ra chúng ngay trong hệ thống bạo quyền độc đảng toàn trị hiện nay. Chúng có mặt trong não bộ đen của cực quyền, trong não trạng đen của cuồng quyền, đối với Đảng cộng sản Việt Nam, thì chúng là tác nhân ngay trong cột xương sống hàng dọc : Bộ Chính trị, Ban bí thư trung ương, Ban tổ chức trung ương ; cùng đồng điệu với bộ xương vai hàng ngang : Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Như vậy, trong hệ thống bạo quyền độc đảng toàn trị này, thì chúng không quá 50 tác nhân, vừa là thủ phạm, vừa là tội đồ của bạo quyền công an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền tham tiền trị, cực quyền bạo lực trị và cuồng quyền thanh trừng trị. Khi đi vào sâu trong khảo sát, để đi rộng trong điều tra, để đi xa trong điền dã, rồi leo ngược lên hệ thống quyền lực đen này, thì ung thư nội tạng ngay nội bộ buôn dân bán nước đã thành đại tràng qua mua chức bán quyền tràn lan ngay trong xã hội. Khi kết hợp được nghiên cứu giữa ba chuyên ngành : chính trị học quyền lực, xã hội học định lượng, tội phạm học chống tham nhũng, thì ta cũng cần sử học cận đại của Việt Nam để kiểm chứng lại là trong thế kỷ XX với hai cuộc chiến tranh do Đảng cộng sản Việt Nam khởi động là chống Pháp và chống Mỹ thì quân đội của Đảng cộng sản Việt Nam không quá 30 tướng, cho tới lúc hết chiến tranh 1975. Hiện nay, thống kê đã cho một số liệu là hơn 800 tướng, trong đó có chuyện là Bộ Công an lại có khoảng 400 tướng, chuyện lạ thấy được trong nghiên cứu là chức tướng phải mua với giá hơn 20 chục tỷ, và có thể lên rất cao tùy vào chỗ mà kẻ mua chức tướng được bổ nhiệm.

Một quân đội không biết bảo vệ đất nước, lại mua chức bán quyền để làm kinh tế quyền lực đen, thương mại quyền lực đen, biến đất quốc phòng thành đất riêng của các tập đoàn ma quyền tham tiền trị. Sẵn sàng mang hằng ngàn công an, cảnh sát giữa đêm truy diệt nông dân đang bảo vệ đất cảnh tác của họ. Giết một đảng viên đã 84 tuổi ngay trên giường ngủ, mà trước đó đã bị hành sát bởi công an, thành người tàn phế, cướp của ban ngày, giết người giữa đêm, lại phanh thây mổ bụng cụ Lê Đình Kình, rồi dùng hình ảnh bạo lực trong bạo quyền để đe nẹt dân tộc. Sau đó lại lập toà án "bỏ túi", mà bọn quan tòa chính là bọn tội phạm thô bỉ nhất đang ngồi đè lên công lý và công luật, để xử 29 nông dân nạn nhân bị cướp đất giờ đây lại mang tội giết người. Và bọn âm binh tà tòa trong tà án đã buộc án tử hình hai người con của cụ Lê Đình Kình là Lê Đình Công, Lê Đình Chức…

naoluan1

Quyền lực đen sẵn sàng cướp ngày, giết đêm mọi công dân nạn nhân đang đấu tranh giữ đất của mình. Bộ Công an ngày ngày có phản xạ cướp đất giết người, là trung tâm tập hợp bọn thích giết người để lấy đất, bọn thích tra tấn nhân dân trong nhục hình để ép cung. Một đất nước mà số tử vong trong đồn công an, trong các trại tù có thống kê cao bất thường bởi cách hành xử bất nhân, cách hành sát thất đức của chúng. Từ Thủ Thiêm tới Đồng Tâm, mọi vùng miền của đất nước đều có dân oan, nơi mà các chuyên gia gọi tên Việt Nam là một cường quốc dân oan. Khi nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã về quyền lực đen, thì các chuyên gia phải phân biệt ra hai thành phần, những kẻ mua chức tướng và bọn bán quyền tướng :

* Những kẻ mua chức tướng, chi tiền cho bọn nắm quyền lực đen, vì chỉ muốn mua chức bán quyền, như đầu tự vào đầu mối đen, để khi có chức thì qua tham ô mà trục lợi, với hy vọng sẽ lấy lại vốn từ một tới hai năm, cùng lúc có địa vị tướng cùng danh vị tướng, từ cơ chế bên trong của chính quyền tới danh xưng bên ngoài xã hội. Loại tướng giả này, thì rất dễ lột mặt nạ, không khó gì khi muốn vạch mặt chỉ tên chúng, mà không cần đầu tư vào các quốc sách phức tạp. Cụ thể là chỉ cần dẫn dắt chúng vào ba hệ : hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức) song hành cùng hệ giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án) của quân sự qua hệ chuyên (chuyên nghiệp, chuyên môn, chuyên khoa, chuyên nghành) trong quản lý binh sự. Chỉ cần hỏi trực tiếp chúng bằng các giáo trình, giáo án của các trường huấn luyện, huấn nghiệp quân sự của ba câu lục hiện nay là Á châu, Âu châu và Mỹ châu là chúng bị rơi mặt nạ ngay. Từ địa dư luận tới vũ khí luận, tự chiến lược quân sự tới chiến thuật tác chiến là bản chất âm binh của chúng sẽ lộ ra rồi tan biến giữa thanh thiên bạch nhật.

* Bọn bán quyền tướng, đây là bọn đầu sỏ trong âm quyền, có mặt tại các không gian âm giới đầy âm khí của mua bán đen song lứa cùng tham nhũng đen, nơi mà chỉ có tham quyền để tham ô, tham nhũng vì tham tiền. Tại đây, chuyện yêu nước thương nòi, không có chỗ đứng trong não bộ của lòng tham không đáy của bọn đầu sỏ này, không có ghế ngồi trong não trạng vơ vét "không chừa một thứ gì" của bọn đầu nậu này. Đầu sỏ của cột xương sống hàng dọc : Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ban tổ chức trung ương ; cũng là đầu nậu của bộ xương vai hàng ngang : Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, thì bọn đầu đàn của quyền lực đen này có âm diện mưu hèn kế bẩn, có âm dạng hèn với giặc, ác với dân, lại có luôn âm cách cao bay xa chạy, khi Tàu tặc chỉ cần đặt vài bước chân xâm lược trên đất nước Việt, là chúng sẽ tẩu tán của cải và tẩu tán như âm binh lánh mặt trời.

Đa dũng vì nhân quyền song hành cùng đa luận vì nhân quyền được chủ trị bởi các chủ thể Việt tộc yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền sẽ phải trực diện đối đầu để đối diện, đối kháng để đối luận, đối nghịch để đối lý với chúng. Nếu chúng là đại diện cho hệ âm (âm binh, âm tướng, âm chủ, âm phần, âm giới) nơi mà bản chất thâm, độc, ác, hiểm đã song sinh cùng bản sắc xấu, tồi, tục, dở của chúng ; thì các chủ thể Việt tộc yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền phải đại diện cho song hệ với hệ : hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức) song hành cùng hệ giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án) phải được trợ lực thêm bởi hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sỉ). Vì các chủ thể Việt tộc yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền không bao giờ chấp nhận "ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm" với các tội phạm của hệ âm này.

Lê Hữu Khóa

(29/11/2020)

---------------------

lhk0 Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học Lille

Giám đốc Anthropol-Asie

Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á

Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCOLiên Hiệp Quốc

Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris

Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Hội viên danh dự ban Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các công trình nghiên cứu việt nam học của giáo sư Lê Hữu Khóa, bạn đọc có thể đọc và tải qua Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-trang thầy Khóa.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 443 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)