Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

13/12/2020

Đối luận 1.2 : Tai ương chính sách, tai ách chính quyền

Lê Hữu Khóa

Một đất nước Việt tàn tạ hiện nay với bao tai ương từ giao thông tới y tế, từ đô thị tới nông thôn, từ giáo dục tới đạo đức, từ con người tới môi trường… kể ra không hết. Toàn bộ một xã hội vật vờ với đời sống ngày ngày bất an trong hoạn cảnh thù trong giặc ngoài, tất cả tới từ các chính sách sai lầm, sai từ thượng nguồn tới hạ nguồn, sai từ lý luận tới thực thi, đây là định đề của phạm trù tai ương chính sách. Mà chính sách mang bản lai diện mục của chính quyền với các quốc sách tật nguyền của đám lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, các chính sách hiện nay như một thân thể mang đầy những khuyết tật, tới từ bạo quyền công an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền tham tiền trị, quỷ quyền tuyên truyền trị, âm quyền ngu dân trị… hoạn cảnh tạo ra họa cảnh : công an trị chung lưng đấu cật với côn đồ, lưu manh, du đãng, tất cả âm binh này đang lúc nhúc trong âm giới của xã hội đen ; họa cảnh tạo ra nạn cảnh với các lãnh đạo mua quyền bán chức, vì tư lợi, có kẻ sẵn sàng phản nước hại dân, đây là định đề của phạm trù tai ách chính quyền.

viettoc1

Câu chuyện chính vẫn là câu chuyện có gốc, rễ, cội, nguồn tới từ lai lịch vô minh và lý lịch vô tri của giới lãnh đạo chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam, mà Việt tộc hiện nay đang phải chịu thảm cảnh vô phúc trong tuyệt lộ với một thể chế độc đảng toàn trị. Nguyên nhân cốt lõi này thì hai bộ phận học thuật là khoa học nhân văn và khoa học xã hội đã nhận ra từ lâu ; với khoa học nhân văn từ triết học tới chính trị học chủ trương nghiên cứu qua phân tích văn bản ; và khoa học xã hội từ nhân học tới xã hội học chủ trương nghiên cứu bằng điều tra thực địa. Cả hai bộ phận học thuật nhân văn và xã hội này đã giải thích để giải luận là tai ương chính sách tới từ các cá nhân lãnh đạo sự vận hành các chính sách ; và tai ách chính quyền tới từ các cá nhân chỉ đạo các định hướng cho bộ máy chính phủ. Như vậy, chiều sâu của câu chuyện nạn kiếp của Việt tộc hiện nay chỉ là câu chuyện của Đảng cộng sản Việt Nam nắm độc đảng để độc trị nhưng không biết quản trị để phát triển đất nước ; độc đảng để độc tài nhưng lại bất tài vì không biết đưa dân tộc về hướng tiến bộ. Độc đảng để độc quyền nhưng chỉ vận dụng bạo quyền công an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền tham tiền trị, qủy quyền tuyên truyền trị, âm quyền ngu dân trị… thì không sao đưa được giống nòi Việt về phía chân trời của văn minh.

viettoc2

Muốn làm kẻ lãnh đạo liêm chính thì phải xóa cho bằng được tai ương chính sách, thì phải diệt cho bằng được tai ách chính quyền, với sự sáng suốt trong quyết tâm, sự tỉnh táo trong quyết đoán, mà cụ thể là đặt cuộc sống dân tộc vào trung tâm của mọi quyết sách. Nơi mà nội dung của các quyết sách không phải là tuổi thọ của một thể chế độc đảng toàn trị đang là cực hình cho cả một dân tộc, với bất công xã hội tới từ sự bất chính của chính quyền. Ngược lại thì thượng sách của tri thức chính trị là sự thông minh biết sử dụng tinh chất nhân phẩm của tổ tiên để nhận ra đường đi nẻo về ngay trong nhân vị của dân tộc ; rồi vận dụng tinh hoa nhân tri của dân tộc để nhận ra đường đi nước bước vì nhân bản của giống nòi. Như vậy, muốn làm kẻ lãnh đạo liêm chính luôn tỉnh táo để sáng suốt thì phải biết tận dụng tinh nhuệ nhân nghĩa của Việt tộc để nhận ra đường ra lối vào của nhân đạo của kẻ lảnh đạo biết vì nước, vì dân.

Muốn làm kẻ lãnh đạo liêm chính luôn tỉnh táo để sáng suốt trước hết phải biết Việt tộc là ai ? Cụ thể là dân tộc nào ? Đó là một dũng tộc biết thắng mọi ngoại xâm để bảo vệ cho bằng được cơ đồ của tổ tiên vì giống nòi ; dũng tộc này còn là một minh tộc biết lấy ít thắng nhiều, biết lấy yếu thắng mạnh. Việt sử chính là sử tính của Việt tộc nơi mà bản sắc Việt là bản sắc luôn bảo vệ cho bằng được nhân phẩm Việt, biết bảo vệ độc lập cho đất nước như biết bảo vệ chính nhân cách Việt của mình. Nếu Việt tộc vừa là dũng tộc, vừa là minh tộc, thì chính trị học tri thức và xã hội học kiến thức đã thống nhất với nhau về một kết luận chung là : dân tộc này đã làm được ít nhất 50% đoạn đường phát triển-tiến bộ-văn minh, và 50% đoạn đường còn lại thuộc về những kẻ lãnh đạo liêm chính luôn tỉnh táo để sáng suốt để đến được 100%. Nên những kẻ lãnh đạo này muốn bắt đầu công việc này thì phải thấy-cho-thấu là Việt tộc luôn muốn bồi đắp nhân phẩm của mình, tức là dũng tộc này muốn bảo vệ nhân vị của mình ; nghĩa là minh tộc này muốn vun xới cho nhân trí của mình. Chính liên minh nhân phẩm-nhân vị-nhân trí của Việt tộc sẽ làm bàn đạp rồi giàn nhún để trợ lực cho những kẻ lãnh đạo liêm chính luôn tỉnh táo để sáng suốt biết đẩy lùi sự thất vọng đã ngày ngày ngự trị giữa não trạng của công dân Việt, để tẩy xóa nỗi tuyệt vọng hiện nay đang "ăn nằm ở dề" trong não bộ của cả một dân tộc.

Lê Hữu Khóa

(01/12/2020)

-------------------

Lê Hữu Khóa là Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học Châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 415 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)