Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

13/12/2020

Đối luận 1.3 : Nhân phẩm bồng hạnh phúc

Lê Hữu Khóa

Sống trong hy vọng trước hết là ý nguyện được buông bỏ sự tuyệt vọng trong hiện tại ! Nhưng trước hết con người phải biết đi về phía ánh sáng của lẽ phải, nghĩa là con người biết nhận diện đúng sự thật, biết thấy cho thấu chân lý, để chuẩn bị tiếp nhận hy vọng với nhân cách đẹp trong một nhân gian lành. Bi kịch của Việt tộc hiện nay thì hoàn toàn ngược lại với hy vọng phát triển đất nước Việt làm nên kỳ vọng tiến bộ cho dân tộc Việt, từ đó đặt giống nòi Việt vào ước vọng của văn minh, vì bạo quyền độc đảng toàn trị đang vùi hy vọng phát triển cho đất nước, đang lấp kỳ vọng tiến bộ cho dân tộc, đang xóa hoài vọng văn minh cho giống nòi. Cụ thể là bạo quyền độc đảng toàn trị đã sinh ra các âm binh của nó là bạo quyền công an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền tham tiền trị, quỷ quyền tuyên truyền trị, âm quyền ngu dân trị… ngày ngày vùi chôn chính sức sống của dân tộc, vụi lấp chính chất sống của giống nòi.

doiuan2

Lối ra sẽ làm nên lối thoát của Việt tộc là thay đổi chế độ, bứng độc đảng để lập lại các giá trị của cộng hòatự do, công bằng, bác ái ; tẩy toàn trị để lập ra dân chủ, dùng đa nguyên biết song hành cùng đa tài, đa trí, đa dũng, đa hiệu, đa năng để ngày ngày bảo vệ cho bằng được nhân quyền luôn biết nâng niu hy vọng phát triển cho đất nước, kỳ vọng tiến bộ cho dân tộc, ước vọng văn minh cho giống nòi. Vẫn chưa xong, dân tộc này phải tìm cho ra những kẻ lãnh đạo có thực tài trong liêm chính, sẽ là những kẻ được nhân dân cảm phục, rồi được giống nòi cảm ân, mặc dù kẻ lãnh đạo tài ba này cũng sẽ là nguồn cơn của các ghen tị trong chính giới, tới từ các tị hiềm trong não trạng của các chính khách bất tài. Nhưng sự cảm phục của nhân dân sẽ đi trên lưng các ghen tị, đi trên vai các tị hiềm, vì kẻ lãnh đạo có thực tài mà liêm chính thì đi trên đầu kẻ lãnh đạo bất tài.

Những kẻ lãnh đạo có thực tài mà liêm chính không bao giờ bị nhân dân khinh miệt, nếu họ không có các hành vi xấu, tồi, tục, dở. Những kẻ lãnh đạo có thực tài mà liêm chính không bao giờ bị đồng bào miệt thị, nếu họ không đày đọa đồng bào của họ bằng các chính sách thâm, độc, ác, hiểm vì tư lợi của độc đảng. Những kẻ lãnh đạo có thực tài lại liêm chính thì không bao giờ bị bài thị bởi các tiêu chuẩn của văn minh, các tiêu chí của văn hiến đã là gốc, rễ, cội, nguồn của dân chủ vì nhân quyền. Vì những kẻ lãnh đạo có thực tài lại liêm chính này đủ lương thiện để đối kháng lại quá trình ô uế hóa nhân tri của tổ tiên hiện nay ; vì họ có lương tâm đủ lập được đối trọng chống lại quá trình ô nhiễm hóa nhân trí của dân tộc hiện nay, vì họ có lương tri đủ lập được đối luận chống lại quá trình điếm lận hóa nhân kiếp của giống nòi hiện nay.

doiluan0

Mỗi công dân có thể thấy thỏa mãn về các tiện nghi vật chất mới tới để phục vụ cho ấm no của mình, nhưng những kẻ lãnh đạo có thực tài lại liêm chính chỉ thấy thỏa lòng khi tạo được các điều kiện mới để phục vụ cho đất nước thêm phát triển, dân tộc thêm tiến bộ, giống nòi thêm văn minh. Mỗi công dân được quyền chỉ đi tìm sự đầy đủ về quyền lợi cho mình, nhưng những kẻ lãnh đạo có thực tài lại liêm chính phải đi xa hơn nữa, cụ thể đi tìm nhân vị của các công dân của mình trong nhân quyền vì dân tộc, phải đi rộng hơn nữa là tìm nhân bản của các công dân của mình trong nhân tri vì giống nòi ; nơi đây có nhân trí của đồng bào biết chung để chia vì biết chia để chung, biết chung sống với nhau trong nhân nghĩa.

Bi nạn tới từ chế độ độc đảng toàn trị hiện nay đang là họa cảnh đục nước béo cò của tà quyền tham nhũng trị đã làm nền cho hoạn cảnh thừa gió bẻ măng của ma quyền tham tiền trị, với các âm binh do chính nó sinh ra là bạo quyền công an trị, quỷ quyền tuyên truyền trị, âm quyền ngu dân trị… Chúng lạm quyền để cực quyền rồi cuồng quyền trong mê sảng là chế độ của chúng sẽ sống bền với tuổi thọ cao. Nhưng một ngày kia, bỗng chốc chúng chết tức tưởi trước cơn sóng thần của cuộc đấu tranh của cả dân tộc vì tự do ; chế độ chế độ độc đảng toàn trị luôn mê hảo muốn sống hoài, bỗng nhiên tắt thở rồi chết đứng trước dòng thác dân chủ của cả dân tộc đã nhận ra nhân quyền của mình. Một chế độ mê hoạn muốn sống mãi theo tà kiếp của nó, nhưng chớp nhoáng -trong chớp mắt- nó chết bất đắc kỳ tử, chỉ vì khi nó đang sống nó chỉ biết chăm lo quyền lực vì quyền lợi của nó, vì khi nó còn sống nó chỉ biết chăm sóc đặc quyền vì đặc lợi của nó. Đây chính là sức hội tụ của học thuật từ phân tich tới giải thích của chính trị học tri thức và xã hội học kiến thức.

doiluan1

Ngược lại, những kẻ lãnh đạo có thực tài lại liêm chính biết hơn ai hết là trên thượng nguồn của hành động chính trịhoài bão chính trị nơi mà dựng xây hạnh phúc cho đồng bào và xây dựng nhân phẩm cho giống nòi chỉ là một chuyện chỉ có một rễ, một cội, một gốc, một nguồn. Những kẻ lãnh đạo có thực tài lại liêm chính, họ khác ngược với bạo quyền độc đảng toàn trị cứ mê liệt với âm binh trong âm giới là chúng là tà quyền tham nhũng trị, ma quyền tham tiền trị, quỷ quyền tuyên truyền trị, âm quyền ngu dân trị tự nghĩ để tự suy là chúng không bao giờ bị diệt. Nên chúng không bao giờ tự phân để tự giải là chúng phải chết, sẽ chết, vì vô tri trong vô minh nên ngay khi chúng tự chế để tự diễn về sự bất tử của nó, thì đó chính là giây phút khởi mào cho quá trình khai tử của chính chúng.

Lê Hữu Khóa

04/12/2020

-------------------

Lê Hữu Khóa là Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học Châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 429 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)