Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

18/03/2022

Nỗi luận

Lê Hữu Khóa

Tặng Thục Vy,

một người con tin yêu xứ Quảng

một phụ nữ quý yêu của nữ giới

một chủ thể yêu nước thương nòi

noiluan1

NỖI_LUẬN.pdf

Nỗi lo Việt tộc

Tới từ độc đảng toàn trị vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận đẩy Việt tộc vào độc lộ của vô cảm, vô giác, vô tâm, vô tình

noiluan02

Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc ở Cao Bằng. (Hình minh họa : Tienve.org)

Nỗi buồn Việt tộc

Tới từ độc đảng toàn trị với chính phủ bất tài, bất lực, cùng chính quyền bất chính, bất lương, bất đức, bất nhân 

noiluan3

Trẻ em miền núi đu dây qua sông để đến trường

Nỗi khổ Việt tộc

Tới từ độc đảng toàn trị tận dụng bạo quyền công an trị, sử dụng bạo quyền để bạo hành dân tộc, giống nòi, xã hội

noiluan4

Trẻ em dùng bè bằng tre qua sông đến trường

Nỗi đau Việt tộc

Tới từ độc đảng toàn trị biến âm giới đặc quyền, đặc lợi, đặc ân thành âm địa của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ-đồ đệ để truy cùng diệt tận trí tuệ Việt.

noiluan5

Trẻ em thiếu áo quần trong một lớp học ờ vùng cao Việt Nam 

Cảm ơn -từ đa tạ tới tri ân- các tác giả của những hình ảnh trên mạng xã hội đã song hành cùng khảo sát thực địa này, để cùng nhau thấy-thấu-thông-thấm-thương những nỗi khổ niềm đau của đồng bào. Những hình ảnh này đã làm móng, nền vì sự thật để tạo nên tường, mái vì chân lý về các thảm họa mà Việt tộc đang gánh chịu. Cũng những hình ảnh này đã trợ duyên rồi trợ lực để hiện tượng luận trực quan của điều tra thực địa được hạnh ngộ cùng hiện tượng học của lý trí và trí tuệ trong học thuật, cùng nhau xem-xét-xử trong tỉnh táo, sáng suốt, minh mẫn những tội phạm đã tạo ra những bất công ngất trời trong xã hội việt hiện nay.

NỖI_LUẬN.pdf

Lê Hữu Khóa

(18/03/2022)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 928 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)