Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

10/01/2017

Không sinh con ở đất Việt

Hoàng Giang

sinhcon1

Trẻ em Việt Nam - Ảnh minh ha.

Nếu bn là con gái, đến tui đôi mươi, đã lp gia đình, hn là đã và đang suy nghĩ hoc b hi thúc chuyn sinh con đ cái. Quan trng hơn, có mt nim mong mi thường được nhc nh là sinh được bé trai kháu khnh cho h nhà chng. Nguyên do thì đơn gin và dễ hiu là đ ni dõi tông đường, gia ph h hàng có người chăm sóc, cha m không lo s cô đơn khi đến tui gn đt xa tri. Nàng nào sinh con trai đu thì được khen là con dâu khéo. Các cô gái c đến tui cưới xin là nơm np lo s, nhưng liu rng đó ch đơn gin là ni phin mun b người đi đánh giá hay lo lng tn mn ca bn thân ? Liu có ai thc s quan tâm v môi trường, xã hi mà đa con mình sinh ra s ln lên và trưởng thành ?

Sáng sớm nay thc gic, ngay lp tc đp vào mt tôi là bn tin thi sự v mt cô bé gái 3 tui b mt ông c tui gn 80 xâm hi tình dc. V này được phát hin t tháng 3 năm 2015 nhưng cho đến nay, bước sang đu năm 2017, sau nhng c gng không ngng ca người cha cô bé, lão già kia mi chính thc b khi t. Trong sut cuộc điu tra, b cáo đã khước t đơn gi điu tra vi lý do bnh tt lit giường. Khi gia đình nn nhân sang tn nhà đ hi thăm thì li vin c đi vng. Thi gian t đó đến nay đ đ mt danh hài ni tiếng Vit Nam sang x tư bn bày trò u dâm, đã b bt gi và tr v quê hương kp ăn Tết. Còn nh mt v tương t ti Vũng Tàu mà người m cũng c hết sc mình đ giành công lý cho con gái 6 tui ca mình sau khi em b xâm hi bi mt người hàng xóm 76 tui nhưng không có kết qu. Ti nay gia đình đã chuyển sang nước ngoài sinh sng. Có th thy xã hi chúng ta vn còn hết sc coi nh vn đ xâm hi tình dc. Vic mt cô gái b đng chm gia chn đông người ngay lp tc b cáo buc rng do cô ăn mc quá mng manh, bt mt, không mt câu hi nào được nêu lên về nhân cách ca con yêu râu xanh kia. Trên thc tế, đây là mt vn đ xã hi chung trên toàn thế gii, nhưng s khác bit là ch xã hi nào đt vn đ và đu tranh đến cùng. Tôi dùng cm tu tranh đến cùng" đ nhn mnh vào s quyết lit bn b, không khoan nhượng, không tha th và lãng quên.

Tại Hàn Quc, các kênh truyn hình quc gia đã cho chiếu đi chiếu li Silenced, một b phim da trên mt câu chuyn có tht v mt s giáo viên lm dng tình dc các em hc sinh có khuyết tt ti mt ngôi trường ở thành ph Gwangju và che giu hành vi đó trong mt thi gian dài, làm dư lun hết sc phn n. Hope cũng là một b phim cùng đ tài, nhưng tp trung vào ni đau người cha dành cho cô con gái b xâm hi ca mình. Được biết trước khi bt tay vào làm b phim này, đo din Lee Joon-ik đã b nhiu người phn đi vì h cho rng không nên khơi li mt vết thương trong quá khứ. Hai b phim đu được sn xut trong thi gian gn đây, ngay lp tc được xem là mt trong nhng tác phm đin nh xut sc v đ tài hin thc xã hi ti Hàn Quc. Năm 2015, ti M, Brock Turner, mt sinh viên đi hc Stanford, đã b khi tố vì có hành vi đi bi vi mt n sinh khác khi nn nhân b bt tnh. Mc pht 6 tháng tù giam và 3 năm ti ngoi vì lý do là vn đng viên bơi tim năng ca đi tuyn quc gia đã gây nên mt làn sóng phn đi t người dân bang Calilornia cũng như toàn nước M.

Đó là cách mà người dân nhng xã hi tiên tiến phn ng vi nn xâm hi tình dc ph n và tr em - gay gt, quyết lit và không môt chút khoan dung mà không cn biết k phm ti là ông già l kh, nghèo nàn hay nhân tài tr sáng giá ca đt nước. Khi một vn đ xã hi được đánh giá có nh hưởng nhân văn, lut pháp không phi là hình thc gii quyết duy nht. Đin nh, báo chí, truyn hình, mng xã hi cùng các t chc quc gia và Liên Hip Quc đóng mt vai trò tích cc đ truyn ti thông tin đến công chúng. Thử ngm li v v Minh Béo khi danh hài này vĩnh vin b ghi tên trong s đen ca s xut nhp cnh M, b trc xut vĩnh vin khi quc gia này. Nhưng kỳ l thay, sau khi v ti Vit Nam, mt ti phm li được chào đón như minh tinh màn bc và được kêu gi tha th cũng như ng h hết mình, khiến anh này phn nào phn khi, ng li cm ơn sâu sc. Chúng ta, không h có mt ý nim đu tranh, thay vào đó là thái đ tung hê, thm chí là trc li khi các trang báo đói tin liên tc cp nht tng hình ảnh, tng li nói, ngay t cái bước chân đu tiên ca Minh Béo ti sân bay. T đó tôi cht ngm ra mt điu, không sinh con trên đt nước này là mt điu may mn, cho c nhng người ph n và c nhng đa tr, bi đ chúng ln lên trong mt xã hi bi hoại v nhân phm như vy là điu tàn nhn.

Hoàng Gian

Nguồn : VOA tiếng Việt, 10/01/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Giang
Read 597 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)