Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

17/02/2022

François Bibonne và ‘Once Upon a Bridge in Vietnam’

Đinh Yên Thảo

Đã có mt chàng thanh niên Pháp b 15 tháng tri, rong rui khp Vit Nam đ sưu tm, tìm hiu v âm nhc Vit Nam, t nhng làn điu dân ca sang nhc dân tc vùng cao nguyên cho đến nhng dàn nhc c đin phương Tây ca các ngh sĩ Vit Nam trình din. Đó là François Bibonne, mt thanh niên Pháp 26 tui, người mun ni nhp cu âm nhc Vit Nam ra thế gii.

once1

François trò chuyn cùng mt nhóm nhc Chu Văn (nh do Đo din François Bibonne cung cp)

Có bà Ni là mt người gc Vit ti Pháp, François Bibonne chưa bao gi nghĩ s sang Vit Nam cho đến khi bà Ni ca anh qua đi. Anh đã tng sang Vit Nam trong mt chuyến du lch ngn ngày sau khi bà mình mt đ biết v quê hương ca bà Ni ca anh, ri li quay li làm vic cho mt hãng du lch thêm ba tháng ca năm trước đó. Trong năm 2020, khi chn la vài đim đến như London, New York, Tokyo hay Seoul cho mt d án âm nhc, anh đã t hi mình ti sao không là Vit Nam ?

Ý nghĩ mun biết nhiu hơn v đt nước Vit Nam, đã thôi thúc mt thanh niên chơi nhc t nh và tt nghip song bng Cao hc v Lch S đương đi ti đi hc danh tiếng Sorbonne ca Pháp và Cao hc Âm Nhc và Xã Hi Hc ti đi hc EHESS hàng đu ca Paris, đưa François lên đường. Bi cho đến khi sang Vit Nam, François cũng chưa biết rng đt nước phương Đông nh bé tng là thuc đa ca Pháp cũng có nhng dàn nhc c đin phương Tây vi nhng ngh sĩ tài ba. Anh không biết gì nhiu v Vit Nam.

Vy là ch mt cái va ly nh và chiếc đin thoi iPhone, đu năm 2020 François nhn tháng lương cui cùng làm l phí cho chuyến đi dài ngày ca mình, mt hành trình mà chính anh cũng không nghĩ s làm thay đi cuc đi mình.

Trong sut 15 tháng tri vi máy quay phim cá nhân cm tay, François đã đi qua nhiu vùng đt Vit Nam, ngi nghe, trò chuyn, tìm hiu v nhng làn điu dân ca, các nhc c c truyn, mt nn âm nhc đc đáo và riêng bit ca Vit Nam cho đến vào nhng nhà hát ln vi nhng dàn giao hưởng Phương Tây. Chàng thanh niên tr b tin túi dành dm ln tin thù lao dy thêm tiếng Pháp và tiếng Anh trong sut thi gian thc hin d án công phu ca mình ti Vit Nam : Kết qu là cun phim tài liu "Once Upon a Bridge in Vietnam", tm dch là "Xưa có mt nhp cu Vit Nam", ra đi.

https://youtu.be/hpmBr-eEr74

François gp g nhng người dân tc, đến các lp hc nhc ca các em nh Vit Nam, trò chuyn cùng người sa kèn đng, gp g nhng nhc sĩ nhc c đin tr ca Vit Nam, nhiu người có th trò chuyn được vi anh bng tiếng Pháp hoc tiếng Anh. Anh khám phá nhng thú v, không ch âm nhc c truyn mà c âm nhc c đin phương Tây ti Vit Nam cũng khác bit vi loi âm nhc c đin mà François đã được hc, được biết. Tr trung, ci m và ít nhiu mang ý thc gn bó vi Vit Nam qua hình nh bà ni mình, François không còn thy ranh gii gia văn hóa, ngôn ng, con người... Có l vì vy mà anh đt c tình yêu ca mình vào trong cun phim đu tay này.

Phim thu hình xong nhưng k thut hu k là điu rt quan trng đ có th trình làng ra công chúng. B phim là công sc ca François cùng rt nhiu người thin nguyn mà không h có chi phí thc hin. François lp ra mt studio mang tên bà ni mình là Studio Thi Koan đ qung bá b phim và vn đng gây qu là 12.000 Euro, tc chưa đến 14.000 đô la đ thuê mướn studio chuyên nghip ca Pháp thc hin vic biên tp, cũng như các chi phí phiên dch, qung bá, cu chng bn quyn và gi d thi liên hoan quc tế... Mc gây qu khá khiêm tn nhưng anh còn trích li 10% đ tng li vic trng tre cho mt khu rng ti Yên Bái.

Công sc và s đam mê âm nhc ln lch s cùng tài năng ca François đã được đáp tr. "Once Upon a Bridge in Vietnam" va được Hip Hi Phim nh ti Los Angeles (LAFA), kinh thành ca Hollywood trao gii thưởng phim tài liu ngn hay nht trong tháng Hai này cho cun phim đu tay ca anh.

LAFA là liên hoan phim dành cho các nhà làm phim và biên kch phim khp thế gii nhm qung bá phim và các đo din nhm giúp h nhn được s chú ý t gii làm phim chuyên nghip và đi xa hơn trong s nghip ca mình. Cũng nói thêm rng, gii thưởng liên hoan phim LAFA trong tháng Hai này còn có mt nhà làm phim gc Vit ti Úc là Minhy (Minh) Hunh vi cun phim âm nhc Dead of the Night đã giành gii video ca nhc hay nht.

Gii thưởng LAFA là khích l ln cho cun phim đu tay ca François, dù anh cho biết là "Once Upon a Bridge in Vietnam" ch là khi đu cho mt d án nghiên cu và gii thiu âm nhc truyn thng lâu dài hơn mà anh đã mang ý đnh s tiếp tc thc hin.

Tr li qua email, François cho biết anh rt vui khi cun phim đu tay ca anh được đánh giá như mt phim chuyên nghip và nhn được gii thưởng quc tế, nht là vươn đến nước M. Anh thm chí đã phi biên tp cun phim ln th nhì sau mt vài góp ý chuyên nghip và mong mun cun phim được hoàn ho hơn. Thi gian cho cun phim kéo dài hơn hai năm tri nhưng xng đáng và là đim khi đu đ anh tiếp tc d án ca mình. Cun phim th nhì có th s được khi quay trong năm 2022 này.

Hình nh trung tâm trong phim ca François Bibonne là nhng chiếc cu, mt phép n d v cu ni gia Vit Nam và thế gii thông qua âm nhc. Bibonne bo rng, thế gii biết khá rõ v âm nhc truyn thng ca Nht Bn, Trung Hoa hay thm chí là Đi Hàn nhưng vi Vit Nam thì chưa đ. Nhng làn điu dân ca, nhng tiếng đàn bu, đàn sáo dân tc hay nh, nhng b gõ cao nguyên hay cung đình Huế mang nhng nét rt riêng ca Vit Nam, François s là mt trong nhng người gii thiu nó.

Vi mt s người Vit Nam, dường như vic cách tân, mun phá b nhng truyn thng tr thành mt suy nghĩ và xu hướng thi thượng. Và đã có mt chàng trai Pháp, người ln li t phương xa đ nghiên cu, tìm hiu trong mc đích gii thiu nét đc đáo, riêng bit ca nn âm nhc và văn hóa Vit Nam ra thế gii. Âu đó cũng là mt điu đáng suy nghĩ.

Đinh Yên Thảo

Nguồn : VOA, 17/02/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Đinh Yên Thảo
Read 340 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)