Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

17/06/2022

Xếp hạng Tổng thống hay nhất, tệ nhất của nước Mỹ

VOA tiếng Việt

Các tng thng trong thi hin đi ca M như Barack Obama và Ronald Reagan v trí gn đu trên bng xếp hng các nhà lãnh đo xut sc nht trong lch s M, trong khi ông Donald Trump nm gn cui bng, theo cuc kho sát mi nht ca các nhà s hc chuyên nghiên cu v tng thng.

tongthong1

Tượng đài ca Tng thng Abraham Lincoln ti Washington, người được đánh giá là Tng thng gii nht nước M.

Năm tng thng được đánh giá cao nht, theo cuc kho sát C-SPAN, là Abraham Lincoln, George Washington, Franklin D. Roosevelt, Theodore Roosevelt và Dwight D. Eisenhower.

Năm người cui bng bao gm William Henry Harrison, Donald Trump, Franklin Pierce, Andrew Johnson và James Buchanan.

Đim chung ca các v tng thng đng đu danh sách là hu hết đu phi đi mt vi nhng thách thc to ln liên quan đến s tn vong ca quc gia. Tng thng Lincoln đi phó vi cuc Ni chiến và gi cho đt nước không b chia ct. Ông Washington, tng thng đu tiên ca Hoa K, giúp nuôi dưỡng nn dân ch chm n bng cách không tr thành vua và t chc sau khi làm tng thng. Ông Franklin Roosevelt lãnh đo nước M trong Thế chiến II và ông Eisenhower đàm phán chm dt Chiến tranh Triu Tiên.

"H đu là tng thng trong nhng giai đon quan trng trong lch s nước M", bà Cassandra Newby-Alexander, giáo sư lch s ti Đi hc Tiu bang Norfolk, người tham gia cuc kho sát, nhn xét. "Và tt c h, t John F. Kennedy (hng 8), cho đến Abraham Lincoln (hng nht) đã to ra mt s tm nhìn lý tưởng v nước M".

Các tng thng được đánh giá da trên tm nhìn ca h đi vi nước M, kh năng thuyết phc công chúng, kh năng lãnh đo khng hong, kinh tế, thm quyn đo đc, đi ngoi, k năng hành chính, mi quan h vi Quốc hội, theo đui công lý bình đng và hiu qu hot đng ca h trong bi cnh thi gian h lãnh đo đt nước.

Nhà khoa hc chính tr Robert Kaufman, giáo sư chính sách công ti Đi hc Pepperdine, người cũng tham gia cuc kho sát, nói rng điu quan trng là phi phân bit gia s vĩ đi và mt tng thng hiu qu.

Ông nói : "Không phi tt c các tng thng hiu qu đu có th tr nên vĩ đi, theo ước tính ca tôi, bi vì s vĩ đi cũng ph thuc vào mc đ ca th thách".

"Theodore Roosevelt, vào đu thế k 20, và Bill Clinton, vào cui thế k, đã hot đng hiu qu, nhưng chưa bao gi phi đi mt vi loi thách thc có th tr thành vĩ đi".

Người đng cui danh sách, James Buchanan, thường được xếp hng là mt trong nhng tng thng ti t nht ca Hoa K. Vic ông t chi có quan đim rõ ràng v vn đ nô l, trong khi đôi lúc li đng v phía các ch nô, được cho là đã gây chia r trong nước trước Ni Chiến.

Và, mc dù nói rng có th là mt ý kiến không được ph biến, nhưng ông Kaufman cho rng Tng thng Trump (hin xếp hng 41 trong s 44 tng thng) cũng s vượt lên trong các cuc kho sát trong tương lai. Theo ông, theo năm tháng, ông Trump s được ghi công vì đã đt mt s vn đ t lâu đã b pht l lên bàn - ch quyn, đc bit là Trung Quc, và vn đ đc lp v năng lượng.

"Tôi nghĩ rng Trung Quc, mi đe da chính sách đi ngoi thng tr trong thi đi ca chúng ta, theo ước tính ca tôi, là th mà ông Trump s nhn được nhiu tín nhim hơn, v cơ bn, ch không phi v mt tính khí, so vi nhng gì người ta đánh giá hin nay trong nhim k tng thng ca ông y".

Tng thng đương nhim, Joe Biden, không có tên trong danh sách, và các nhà s hc nói rng còn quá sm đ phán xét ông.

Nguồn : VOA, 17/06/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 296 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)