Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

10/01/2023

Tại sao 40% người Việt mang họ Nguyễn ?

Bí ẩn sử Việt

Giai thoại sử Việt

Họ Nguyễn của Việt Nam được xếp vị trí thứ 3 trong top 10 họ phổ biến nhất thế giới, chiếm 30% dân số và là dòng họ phổ biến nhất tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại, với ước tính 36 triệu người (hơn 1/3 dân số Việt Nam) mang họ Nguyễn. Trên thế giới ước tính họ Nguyễn có khoảng 90 triệu người.

Nguồn : Bí ẩn sử Việt, 10/01/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bí ẩn sử Việt
Read 125 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)