Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

10/01/2023

Biến thể mới XBB.1.5 của COVID nguy hại cỡ nào ?

VOA tiếng Việt

Biến th ph XBB.1.5 ca Omicron đang gây lo ngi cho các nhà khoa hc sau khi nó lan rng nhanh chóng Hoa K vào tháng 12 năm ngoái.

omicron1

Biến th Omicron dưới kính hin vi đin t.

Đây là nhng gì chúng ta biết cho đến nay :

XBB.1.5 là gì, hot đng ra sao ?

Nhà dch t hc cao cp ca T chc Y tế Thế gii Maria Van Kerkhove cho biết XBB.1.5 là biến th ph Omicron d lây truyn nht đã được phát hin cho đến nay. Nó lây lan nhanh chóng do cha các đt biến, cho phép nó bám vào các tế bào và sinh sôi ny n d dàng.

Bà Van Kerkhove nói trong mt cuc hp báo hôm 4/1 : "Mi quan tâm ca chúng tôi là nó d lây ti mc nào".

XBB và XBB.1.5 được ước tính chiếm 44,1% s ca mc Covid-19 ti Hoa K trong tun l chm dt ngày 31 tháng 12, tc tăng t 25,9% trong tun trước, theo d liu t Trung tâm Kim soát và Phòng nga Dch bnh Hoa K . Nó cũng đã được phát hin 28 quc gia khác trên toàn thế gii, WHO cho biết.

XBB.1.5 là mt hu du khác ca Omicron, biến th d lây lan nht ca virus gây ra Covid-19 hin đang chiếm ưu thế trên toàn cu. Nó là mt nhánh ca XBB, được phát hin ln đu tiên vào tháng 10 năm ngoái, bn thân nó là s tái t hp ca hai biến th ph Omicron khác.

XBB.1.5 nguy him thế nào ?

WHO nói chưa có bt k d liu nào v mc đ nghiêm trng hoc bc tranh lâm sàng v tác đng ca nó. WHO nói không thy du hiu nào cho thy mc đ nghiêm trng ca biến th đã thay đi nhưng kh năng lây truyn gia tăng luôn là mt mi quan tâm.

Bà Van Kerkhove nói : "Chúng tôi d đoán s có thêm các đt lây nhim trên khp thế gii, nhưng điu đó không nht thiết là chuyn thành các đt t vong tiếp theo vì các bin pháp đi phó ca chúng ta vn tiếp tc có hiu qu".

Bà cho biết WHO hin không th quy s gia tăng s ca nhp vin vùng đông bc Hoa K là do biến th này, vì nhiu loi virus đường hô hp khác cũng đang lưu hành.

Các nhà virus hc đng ý rng s xut hin ca biến th ph mi không có nghĩa là có mt cuc khng hong mi trong đi dch. Thường ta có th d kiến có biến th mi mt khi virus tiếp tc lây lan.

XBB.1.5 có kh năng lây lan trên toàn cu, nhưng vn chưa rõ liu nó có gây ra làn sóng lây nhim trên toàn thế gii hay không. Các chuyên gia cho biết các loi vc-xin hin ti tiếp tc bo v chng li các triu chng nghiêm trng, nhp vin và t vong.

Giáo sư Andrew Pollard, giám đc Nhóm vc-xin Oxford nói : "Không có lý do gì đ nghĩ rng XBB.1.5 đáng lo ngi hơn bt k biến th nào khác xut hin và biến mt trong bi cnh luôn thay đi ca các đt biến Covid-19".

WHO làm gì vi biến th ph này ?

Nhóm tư vn k thut ca WHO ph trách vn đ tiến hóa ca virus đang đánh giá ri ro v biến th ph. Bà Van Kerkhove ngày 4/1 nói hy vng s công b điu đó trong vài ngày ti.

Giáo sư Tulio de Oliveira, mt nhà khoa hc người Nam Phi, thành viên ca y ban, nói tình hình rt "phc tp", đc bit là trong bi cnh toàn cu v s gia tăng các ca bnh Trung Quc sau khi nước này b chính sách zero-Covid vào tháng 12 va qua.

WHO cho biết đang theo dõi cht ch mi thay đi có th xy ra v mc đ nghiêm trng ca biến th ph vi s tr giúp ca các nghiên cu trong phòng thí nghim và d liu thc tế.

(Reuters)

Nguồn : VOA, 10/01/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Reuters
Read 238 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)