Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

12/03/2023

Không được bôi nhọ Vũ Hoàng Chương

Trần Huy Bích

Nhân chuyn câu ‘Lưỡi lê no máu ra Tây h’ được gán cho thi sĩ Vũ Hoàng Chương

Trần Huy Bích, VOA, 12/03/2023

Dùng nhng th đon xuyên tc hay ba đt, tuy ch có th la mi người mt thi gian, nhưng cũng đ đ nhng nhân vt như Trn Huy Liu, Trn Bch Đng... gây nên bao nhiêu ti ác.

vuhoangchuong1

Ta van cát bi trên đường

Dù nhơ, dù sch đng vương gót này

Trên Văn Vit ngày 16/2 va qua, Giáo sư Nguyn Văn Tun (University of New South Wales, Sydney, Úc) cho biếtmt s đc gi trên mng đã hiu mt cách sai lm rng câu "Lưỡi lê no máu ra Tây h" là thơ ca thi sĩ Vũ Hoàng Chương. T chuyn ng nhn y, nhiu v viết li bình lun rng Vũ Hoàng Chương là mt người st máu, chng khác gì T Hu ngoài Bc. Cũng qua câu trên, có người cho rng thơ văn min Nam thi Vit Nam Cng Hòa cũng "máu me" lm ch chng nhân bn, nhân văn gì.

Theo Giáo sư Tun, "Stht có lkhông phi vy, mà chlà mt sba đt trong mt cun tiu thuyết, cun Ván Bài Lt Nga ca tác gi Nguyn Trương Thiên Lý" (tc nhà văn, nhà biên kho, y viên Tuyên hun Trung ương Trn Bch Đng). Giáo sư Tun cho biết là câu y không có trong bài "La t bi" ca Vũ Hoàng Chương, và chp li bài thơ "T đây" trong tp thơHoa Đăng ca thi nhân h Vũ (Sài Gòn : Văn Hu Á Châu, 1959) đ chng minh rng câu thơ ghê gm y cũng không có trong đó.

vuhoangchuong02

Trong bài đim sách, Nguin Ngu Í cho biết tp Độc hành ca ca Lý Quc Snh do tác gi t xut bn ti Sài Gòn năm 1962.

Mt người bn yêu thơ, nhà phê bình văn hc Trn Mnh Toàn, lc tìm trong các s nguyt sanTin Sách còn gi được, và phát hin trongTin Sách s 3, xut bn tháng 9/1962, có mt bài đim sách ca Nguin Ngu Í (nhưng ch ký là Nguin), nhn xét v tp thơ Độc hành ca ca Lý Quc Snh. Theo Nguin Ngu Í, trongĐộc hành ca có câu thơ nói trên.Tin Sách là mt nguyt san do Trung tâm Văn bút Vit Nam xut bn, nhm lit kê và gii thiu nhng tác phm mi. S 3, phát hành tháng 9/1962 thuc "Năm th ba, B mi" ca nguyt san này. Trong bài đim sách, Nguin Ngu Í cho biết tpĐộc hành ca ca Lý Quc Snh do tác gi t xut bn ti Sài Gòn năm 1962.

Nh mt người bn, người viết nhng dòng này nhn được mt bn chp ca tp thơ y. Câu thơ được gán cho Vũ Hoàng Chương nm trong bài "Lưu vong khúc", in các trang 61-62. Toàn bài gm 16 câu, chia làm 4 kh, mi kh 4 câu, vi kh cui như sau :

Hn mt ngày mai v c đô,

Lưỡi lê no máu ra Tây H,

Châu thành bng n hoa nòng súng,

Ty mt xanh ru hn tái-nô.

(Trong tp Độc hành ca ca Lý Quc Snh)

Tuy cha câu "lưỡi lê no máu", đon thơ trong bài "Lưu vong khúc" ca Lý Quc Snh và nhng câu trongVán Bài Lt Nga ca Nguyn Trương Thiên Lý khác nhau rt xa.

vuhoangchuong05

Lá phiếu trưng cầu, một hiển linh.

Đốt lò hương gửi mộng bình sinh

Từ nay trăm họ câu hoan lạc

Đàn khúc đầm Dao, rượu chén Quỳnh.

Có một ngày ta trở lại Cố Đô

Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ

Trên tầng chí sĩ bàn tay vẫy

Đại định Thăng Long, một bóng cờ.

(Theo cun "Ván Bài Lt Nga" ca Nguyn Trương Thiên Lý)

Chúng ta thy trong cun tiu thuyếtVán Bài Lt Nga, Nguyn Trương Thiên Lý (tc Trn Bch Đng) đã ch ly mt câu t bài "Lưu vong khúc" ca Lý Quc Snh. Ông đi câu trước cho tr nên lng cng, trúc trc hơn, dn ra mt câu đích thc ca Vũ Hoàng Chương (Lá phiếu trưng cu, mt hin linh), ri ba thêm 5 câu khác, nht là 2 câu cui vi li mang v xu nnh, ghép li vi nhau thành 8 câu đ gán cho Vũ Hoàng Chương.

Câu "Lưỡi lê no máu…" ca Lý Quc Snh thc s gm ghiếc, nhc chúng ta nh đến mt bài quc ca đã khiến nhiu người kinh hoàng("Th phanh thây ung máu quân thù"). Khi nhn xét v tpĐộc hành ca, Nguin Ngu Í đã viết, "Nếu sau này, người tránh được nhng li quá thô, quá bo nhng li to ln, thì có l người s làm quà cho chúng ta nhng vn thơ điêu luyn hơn, d mến hơn" ¹ . ( mt s câu khác trongĐộc hành ca, Lý Quc Snh cũng dùng nhng t sng sượng như : "Hút cho a khói đêm nay nhé").

Lý Quc Snh là mt lut gia được nhiu người biết Sài Gòn trước năm 1975. Ông tng làm y viên công t, sau hành ngh lut sư. Nhưng tpĐộc hành ca ca ông không được nhiu người biết ti. Trn Tun Kit không nhc đến ông trongThi ca Vit Nam hin đi. Không có dòng nào v ông trong các tuyn tp vThơ min Nam do Thư quán Bn tho n hành. Võ Phiến và Nguyn Vy Khanh cùng không đ cp đến ông trong các b biên kho v Văn hc min Nam 1954-1975 ca các v.Độc hành ca do ông t xut bn, có l ch đ tng mt s người thân. Nguin Ngu Í biết đến và viết li gii thiu, có l vì ông đã gi mt bn tng Trung tâm Văn bút.

Th c tìm hiu ti sao Lý Quc Snh li đưa nhng t ng quá đáng như thế vào thơ, có l chúng ta có th thy gii đáp khi đc đến câu chót :

Ty mt xanh ru hn tái nô.

"Tái nô" là mt phn ca thành ng "dch ch tái nô" (đi ch nhưng li làm nô l). Bài thơ được làm năm 1955. Tp thơ được in ra ti min Nam năm 1962. Trong giai đon đt nước chia đôi, tác gi có v mun nói : Nhng người cm quyn min Bc lúc y tuy đi sang ch khác nhưng li tiếp tc làm nô l.

min Nam trong nhng năm 1954-55, nhng người mi lìa đt Bc cho biết các cuc đu t thm khc ngoài đó, k c vic x bn và chôn sng nhng người tng là ân nhân ca chế đ, là do ý mun và áp lc ca các c vn Trung Quốc. Dân min Bc bt buc phi treo hình các lãnh t Georgy Malenkov ca Nga và Mao Trch Đông ca Trung Hoa. Thanh thiếu niên min Bc được dy là phi "trn đi" nh ơn h. T Hu tng viết :

Yêu biết my nghe con tp nói

Tiếng đu lòng con giXta-lin.

Ơn này, nh đ hai vai

Mt vai ơn Bác, mt vai ơn Người.

Con còn bé di con ơi

Mai sau con nhé, trn đi nh Ông !

…Ông Xta-lin ơi !

Hi ôi Ông mt, đt tri có không ?

Thương cha, thương m, thương chng

Thương mình thương mt, thương Ông thương mười

Và nhng câu :

Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,

Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng

Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xta-lin... bất diệt.

Có l dưới mt Lý Quc Snh, như thế là "tái nô", đi tình trng nô l cho Pháp thành nô l cho Nga và cho Tàu. Theo ông, min Bc không còn do người Vit làm ch na. Trong mt bài thơ khác, bài "Lưu vong hn" (trang 63-65), ông viết"Ác qu đang v ng c đô". Vì lý do y, Lý Quc Snh mong rng khi tr v, lưỡi lê ca ông s "no máu" ca nhng k xâm lược t phương Bc.

Thơ ca miền Nam trong giai đoạn 1955-1960

Trong nhng năm 1955-1960, xã hi min Nam tương đi n đnh, đi sng người dân tương đi đy đ. Qua truyn thông, k c truyn thông quc tế, dân min Nam được biết rng ngoài Bc dân chúng sng thiếu thn và không có t do. Năm 1955, dân Qunh Lưu (Ngh An) ni dy chng li chế đ và b đàn áp tàn bo. Trong xã hi, nhiu cnh oan khc, nhiu ni thương tâm được hé l qua thơ ca Hoàng Cm :

Nào người quả phụ trắng khăn tang

Nào đứa em mồ côi khát sữa

Nào ai sống nhục, thác oan

Nào ai tan lìa đôi lứa…

Hay ca Trn Dn :

Tôi bước đi

không thấy phố,

không thấy nhà

Chỉ thấy mưa sa

Trên màu cờ đỏ.

Trong Nam cũng được biết rng ngoài Bc, nhng trí thc, văn ngh sĩ có khí tiết như c Phan Khôi, lut sư Nguyn Mnh Tường, các nhà thơ Hoàng Cm, Trn Dn, Phùng Quán b áp chế tàn nhn, rng Hu Loan, Quang Dũng, tuy có công vi kháng chiến và có trình đ hc thc khá cao, người phi đi th đá, người phi vá lp xe bên l đường Hà Ni và luôn luôn đói ăn. Trong thơ ca min Nam hi y rt nhiu bài hướng v min Bc vi tâm ý xót xa, như bài "Lá thư v làng" ca Thanh Bình :

T Tin Giang, thương qua đèo C thương sang,

Đêm đêm nhìn vng trăng sáng,

Thương nhng già hôm sm lang thang.

Em thơ ơi, có còn hc hành sm ti ?

Áo nâu tươi, gái làng còn che môi cười ?

Và đàn bò, còn nghe chim hót lưng đi ?

Nh nhung ri, thương quá lm bé thơ ơi !

Hay bài "Mưa Sài Gòn, mưa Hà Ni", thơ ca Hoàng Anh Tun, nhc ca Phm Đình Chương :

Mưa ngày nay

Như lệ khóc phần đất quê hương tù đày

…Năm cửa ô sầu hắt hiu trong ngục tù

Đau lòng Tháp Rùa

Thê Húc bơ vơ

Thành đô xác xơ…

Đc các tp báo Xuân ca mt s trường Trung hc min Nam trong giai đon y, chúng ta có th thy nhng vn thơ hc sinh vi nhn thc không xa nhn thc ca Lý Quc Snh. Tuy nhiên các tác gi, hc sinh Vit ti min Nam, không dùng nhng ngôn t st máu như ông.

Trên mt tp báo Tết ca hc sinh trường Nguyn Trãi (trong nhng năm 1954-60 là mt trường Trung hc Đ Nht cp - cp 2 Sài Gòn), mt hc sinh lp Đ T (lp 9) đã mượn li "Bình Ngô đi cáo" đ phê phán các nhà cm quyn min Bc như sau :

Vì họ Hồ chính sự phiền hà

Khiến trong nước lòng người oán giận

"Mao Tụt Lông" đã thừa cơ tứ ngược

"Phạm Khô Đồng" còn cắt nước cầu vinh…

Mt bài khác :

Đọc sử thời Trịnh Nguyễn

Em giận buồn Linh Giang

Mà nay dòng Bến Hải

Đôi bờ ngăn giang san.

Trách người sao dại thế ?

Nghe thù, hại nước ta.

Thương triệu người áo vải

Đau xót lìa quê cha…

Mt n sinh Đ Nh cp (cp 3) ca trường Trưng Vương ti min Nam có mơ ước :

Bâng khuâng nhặt lá tàn đông rụng

Mộng mấy lần Trưng Triệu giá voi

Mở lối hân hoan về xứ cũ

Theo nhau lớp lớp núi thay đồi.

Nhưng khi v ti min Bc vi khí thế đi núi lp lp chy theo (khiến"Lũ quân chàng Tôn sp cu trôi đy sông"), thì ước nguyn ca cô ch là : thy đt nước tươi sáng tr li :

Hoa đăng bừng nở vui mùa hội

Nắng sáng reo cười khoe nét tươi

Bảo nhau rằng, "Gái Trưng Vương đấy

Cung kiếm về xây lại hướng đời".

Trên mt đc san Xuân ca trường Chu Văn An, mt hc sinh Đ Nh (lp 11) coi nhng chàng trai min Bc lánh cng sn vào Nam năm 1954 như nhng chiến sĩ Lam Sơn tht trn, phi tm nương náu núi Chí Linh :

Chí Linh mấy tầng vây phủ

Chập chùng muôn đám mây đen

Run run tay gươm thất thế

Tài trai đâu chịu ươn hèn.

Thế rồi dưới trăng mài kiếm

Âm thầm uất hận bao đêm

Đoàn trai sống trong lao khổ

Mười năm vững một lời nguyền.

Nhưng khi thành công, v ti đt Bc, thì nguyn vng ca h ch là :

Nước Nam có rùa Hoàn Kiếm

Nước Nam sức sống vươn lên

Nước Nam cờ Nam ngạo nghễ

Dâu xanh lúa ngát dịu hiền.

Sau mười năm "mài kiếm", ước nguyn ca h không h có chuyn chém giết.

Nhng câu t mt tp đc san khác cũng ca trường Chu Văn An ti min Nam trong giai đon y mang ý hướng tương t :

Có những chàng trai qua bến sông

Vành môi cắn chặt, mắt sôi dòng

Hẹn mai trở lại, mai thề lại

Cho gió tan hờn, cho nước trong.

Chúng ta không h thy nhng ngôn t st máu.

Trên tp chí Quân Đica Quân Lc Vit Nam Cng Hòa, nhà thơ Vũ Ngc nói tht rõ đến ý hướng chiến đu, nhưng tuyt không dùng nhng t mang ý chém giết :

Đẹp làm sao giây phút các anh đi

Cứu giống nòi ra khỏi bước lâm nguy

Đem nhật nguyệt trả về sông núi cũ ².

Nhà thơ Thái Thy cũng viết tương t :

Em ơi dù cách vạn trùng

Còn sông còn núi xin đừng quên nhau.

Mặc ai chia đất, chặt cầu

Ngày về anh lấp sông sâu anh về³.

Trong bn nhc "Chuyến đò vĩ tuyến", nhc sĩ Lam Phương có nim mơ ước :

Rồi mai đây

Quân Nam về Thăng Long

Nhưng mc đích ca chuyến v ch là :

Đem thanh bình sưởi m muôn lòng.

Chúng ta có th nói mà không s sai lm là thơ ca, văn chương thi Vit Nam Cng Hòa có tinh thn nhân đo và nhân bn. Tính cht st máu, tàn nhn trong câu thơ ca ông Lý Quc Snh là mt ngoi l rt bt thường. Ngoi l y đã được ông y viên Tuyên hun Trung ương ca Đảng cộng sản Vit Nam tn tình khai thác khi đem gán cho mt nhà thơ hin hòa, rt được quý mến ti min Nam, thi sĩ Vũ Hoàng Chương.

Một khía cạnh trong thơ Vũ Hoàng Chương : Phản ứng trước thời cuộc trong giai đoạn 1954-1962.

Sng min Nam trong giai đon sau 1954, trong tâm thc Vũ Hoàng Chương có nim ngưỡng m vua Quang Trung Nguyn Hu. Qua "Bài ca bình Bc", mt bài trường thi dài đến 97 câu được in trongHoa Đăng, ông nhit lit ca ngi v anh hùng đã đem quân t Nam ra Bc đ đui ngoi xâm :

Người ra Bắc, oai thanh mờ nhật nguyệt

Khí thế kia làm rung động càn khôn

Lệnh ban xuống lời lời tâm huyết

Nẻo trường chinh ai dám bước chân chồn ?

Gươm thiêng cựa vỏ

Giặc không mồ chôn !

Voi thiêng chuyển vó

Nát lũy tan đồn !

Vũ Hoàng Chương cho biết người được ông ngưỡng mộ là người làm "tan vía cường bang" :

Chừ đây lại đã xuân sang

Giữa cố quận một mùa xuân nghịch lữ.

Ai kia lòng có chợt mang mang

Đầy vơi sầu xứ

Hãy cùng ta ngẩng đầu lên, hướng về đây tâm sự,

Nghe từng trang lịch sử thét từng trang.

Một phút oai thần rậy sấm

Tan vía cường bang

Cho bóng kẻ ngồi trên lưng bạch tượng

Cao chót vót năm màu mây chiêm ngưỡng

Dài mênh mông vượt khỏi lũy Nam Quan.

Vũ Hoàng Chương ca ngi Nguyn Hu vì theo ông, đó là người ra Bc vi mc đích đui quân xâm lược cho non nước thanh bình :

Nay cuộc thế sao nhòa bụi vẩn

Lũ chúng ta trên ngã ba đường

Ghi ngày giỗ trận

Mơ Bắc Bình Vương

Lòng đấy thôn trang hề lòng đây thị trấn

Mười ngả tâm tư hề một nén tâm hương

Đồng thanh rằng : Quyết noi gương !

Để một mai bông thắm, cỏ xanh rờn

Ca trống trận thôi lay bóng nguyệt

Mừng đất trời gió bụi tan cơn.

Mt trong nhng lý do khiến nhng người làm công tác Tuyên hun Hà Ni căm ghét Vũ Hoàng Chương vì trong khi h bưng bít lch s, không dám cho hc sinh min Bc biết là Hai Bà Trưng chng nhau vi ai thì ông công khai và minh bch – đưa lch s chng ngoi xâm ca dân Vit vào thơ :

Bài "Cm đ" trong tp thơHoa Đăng :

Hồ đã tan thây sóng Bạch Đằng

Minh còn mất vía ải Chi Lăng

Ấy gươm Trần tướng truyền Lê đế ?

Hay chỉ hồn thiêng nước Việt chăng ?

Bài "Tr ta sông núi" được sáng tác t năm 1944 nhưng được in li trongHoa Đăng :

Núi sông ấy của người dân Việt

Chống Bắc phương từng quyết thư hùng

Ngô Quyền đại phá Lưu Cung

Bạch Đằng Giang nổi muôn trùng sóng reo.

Cũng trong Hoa Đăng có nhng bài "Hát giang sóng v", "Vnh Hai Bà Trưng", "Chiến công đi Trn" vi nhng câu như :

Ngọn cờ Nương Tử Châu Phong

Ngàn thu núi Tản sông Hồng còn bay,

Nghe vang ngọn cỏ lá cây

Tiếng ai thét gió ngàn Tây còn truyền…

Đồng trụ tan tành lớp phế hưng

Miếu Đồng Nhân vẫn khói hương lừng

…Ngàn sau nhuệ khí con nòi Lạc

Mũi kiếm đầu voi đủ tượng trưng.

Trang sử Đông A nhược thắng cường

Đến nay càng đẹp ý treo gương

Hội Diên Hồng đó nền Dân Chủ

Sông Bạch Đằng kia hịch Đại Vương…

Nhng vn thơ tràn đy cm hng vn là nhng câu t bài "Tr ta sông núi" :

Chống ngoại địch gươm mài quyết chiến

Voi Quang Trung thẳng tiến kinh kỳ

Phá Thanh binh, trận Thanh trì

Sông Hồng khoảnh khắc lâm ly máu hồng.

Núi rậy sấm cho Sông lòe chớp

Cờ Tây Sơn bay rợp Bắc Hà

Xác thù xây ngất Đống Đa

Bụi trường chinh hãy còn pha chiến bào.

Tinh thần độc lập nêu cao

Sài lang kia, Núi Sông nào của ngươi ?

Chúng ta có th hiu lý do ti sao nhng người cm quyn Hà Ni trong giai đon y đã xn xang, nht quyết trit h tpHoa Đăng và gip vùi tên tui Vũ Hoàng Chương. Nhiu phn bài công kích và xuyên tc Chế Lan Viên đưa ra không nm bên ngoài ch trương y.

vuhoangchuong03

Bản chất giàu tình cảm và niềm khao khát, hướng về tuyệt đối của Vũ Hoàng Chương

Là mt thi sĩ giàu tình cm, Vũ Hoàng Chương có nhng xúc đng mnh theo tng cnh ng khác nhau. Trong nhng năm đu ca cuc kháng chiến chng Pháp, ông nhit thành ca ngi cuc kháng chiến y. Nhng câu sau t bài "Mơ v Hà Ni vàng son" :

Ai có nghe chăng t Kiếm h

Vng v trong my lp vi lô

Tiếng muôn trùng sóng đang gào thét

Đòi tr huy hoàng cho c đô ?

…Tr ngn c sao gng tiến lên

Quét loài lang sói khi Long Biên.

Trong giai đon đt nước mi chia ct vi tình trng min Bc đáng lo bun như va trình bày trên, ông ngưỡng m mt Quang Trung ra Bc đui quân xâm lược vi khí thế làm "rung đng càn khôn".

Năm 1963 trong hoàn cnh hn lon min Nam, trước nhng tin và hình nh nhiu n sinh Pht t t thiêu hay t cht tay, ông xót xa trong bài "La, la, và la", sau được in trong tp thơBút n hoa đàm(1967) :

Vừa mới hôm nào lửa Yến Phi

Bay lên nối cánh lửa Từ Bi

Giờ đây lại nỗi lòng dân Việt

Đau xé trời Nam lửa Nhất Chi.

Cuc chiến đưa ti chuyn môi sinh b tàn phá, nhiu nn lt ln liên tiếp xy ra min Trung, ông viết trong bài "Thm cnh bão lt", sau được in trongÁnh trăng đo lý (1966) :

Tiếng khóc hài nhi nước cuốn trôi

U ơ còn tưởng vẫn nằm nôi.

Sau năm 1968, chiến tranh tăng cường đ, hc sinh min Nam (trong đó có nhiu hc sinh ca chính ông) nếu thi trượt s phi nhp ngũ, ông li bun bã viết trong bài "Chơi xuân", sau được in trong tpTân thi (Nouveaux Poèmes, 1970) :

Bao nhiêu chàng trai ra đi

Bấy nhiêu cô gái đến thì hỏi xuân :

Hết quan tàn mấy miền dân

Cớ sao còn chẳng kéo quân vơ về ?

Cuc chiến tranh gieo thêm nhiu tang tóc, c hai min đt nước cùng b tàn hi, Vũ Hoàng Chương bun vì hai phía ca dân tc cùng b li dng, say mê nhng danh hiu hão, lao vào chém giết nhau vì mc đích và quyn li ca người ngoài. Ông viết trong bài "Nhâm Tý khai bút" đu năm 1972 :

Trường chinh mộng hậu tức phong yên

Thiên lý long câu, vạn lý thuyền

Hốt ngộ tiền thân nhất yển thử

Ẩm hà mãn phúc túy xuân thiên.

(Sau gic mng trường chinh, khói la đt đ làm hiu đã tt

Mt con "thiên lý long câu" [nga hay, mi ngày đi ngàn dm] và mt chiếc "vn lý thuyn" [thuyn tt, có th vượt vn dm].

Cht nhn ra tin thân ca mình : vn là mt con chut

Ung nước sông đy mt bng [ng ý ung tha thích], say vi tri xuân).

Ông đã t dch :

Giấc mộng trường chinh lửa ngút mây

Tỉnh ra ngựa đấy với thuyền đây

Nhìn nhau chuột nhỏ tung tăng dạo

Vừa uống sông xuân một bụng đầy.

Bài thơ trên sau được in li trongChúng ta mt hết ch còn nhau (1974).

Vũ Hoàng Chương nhìn nhn : S dĩ có nhng cm xúc "thế tc" như thế vì tm lòng ca ông khi sng gia cõi người :

Nhắn ra muôn dặm, về muôn thuở

Vì cái Tâm nên lụy cái Hình.

Hai câu trên t bài "Dư ba", được in ln th nht trongLa t bi (1963), và in li trongBút n hoa đàm (1967).

vuhoangchuong304

Bn cht tht ca Vũ Hoàng Chương là luôn luôn khao khát, hướng v cõi Tuyt Đi. Ông băn khoăn v ý nghĩa ca cuc đi như đã viết trong "Bài ca siêu thoát" (Rừng phong, 1954) :

Tri my hoang mang tìm kiếm

Lòng sao khát mãi chưa va

Đôi l Có Không mu nhim

Đêm đêm ta hi người xưa.

…Phi chăng muôn kiếp nng n

T Hư Không ti, li v Không Hư

L nào mng c thôi ư ?

Người ơi ! git b cha dư tang đin.

Mt trong nhng bài được ông ưng ý nht là bài thơ không đ :

Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người

Sên bò nát óc, máu thầm rơi

Chiều nay một dấu than buông dứt

Đinh đóng vào săng, tiếng trả lời.

Mt trong nhng bài được ông gi nhiu tâm ý là bài "Nguyn cu", bài thơ m đu tpRừng phong :

Ta còn để lại gì không ?

Kìa non đá lở, này sông cát bồi

Lang thang từ độ luân hồi

U minh nẻo trước, xa xôi dặm về

Trông ra bến hoặc, bờ mê

Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương

Ta van cát bụi trên đường

Dù nhơ, dù sạch đừng vương gót này

Ðể ta tròn một kiếp say

Cao xanh liều một cánh tay níu trời.

Ta van cát bi trên đường

Dù nhơ, dù sch đng vương gót này

Ông đã bc bch :

Thơ ta chẳng viết cho đời

Không vang nhịp khóc dây cười nào đâu

Tâm hương đốt nén linh sầu

Nhớ Quê dằng dặc ta cầu đó thôi.

Mt người coi nh thế tc, sng vi tâm linh và luôn luôn trm mc, suy tư như Vũ Hoàng Chương, khó có th thành mt người quá khích. Và mt khi không quá khích, khó có th giết nhng người không có nim suy nghĩ ging mình.

Vũ Hoàng Chương cũng đã t gii thiu khi đến thăm phế tích Acropolis Hi Lp mà ông gi theo tiếng Pháp là Acropole :

Thi sĩ Việt trong tay không tấc sắt

Chưa giết một ai trên nẻo luân hồi

Vàng-hoen-máu chưa một lần để mắt

Acropole, ta đã hiểu lòng ngươi !

Nhng câu trên t bài "Bí mt Acropole", sau được in trongCành mai trng mng (1968).

Năm 1965, k nim 200 năm ngày sinh ca Nguyn Du (1765) trong khi cuc chiến huynh đ đang tăng phn khc lit, ông xót xa viết trong bài "Ngn l trăng soi", sau được in trongCành mai trng mng (1968) :

Tiếng thơ từ buổi lên đường

Gươm đàn chắp cánh, đoạn trường ra khơi

Mang mang rốn biển chân trời

Quặn đau ruột đất, rã rời vòng sao

Mở hai thế kỷ nghe vào

Xương khô lỗi nhịp, máu đào còn căm…

Tha thiết tht lên nhng li thơ ai oán như thế, ông khó có th là mt người vui vi chuyn chém giết.

Trong bài "Đuc thơ" in trongHoa Đăng, tuy rt bun trước cnh :

Non sông một thuở nằm tanh máu

Lửa khét oan cừu đỏ bốn phương

và than th :

Có ai đau nỗi đau trời đất

Buồn nỗi buồn thiêng của núi sông ?

Ta nhớ thương hồn hoa cỏ mất

Theo làn mây nhẹ ánh trăng trong.

Ông đã minh xác :

Mặc cho những kẻ mài gươm sắc

Ta chỉ mài riêng ngọn bút này.

Ông cho biết vi ngn bút, ông s c gng :

Sao cho cái Đẹp, từng nhơ nhuốc

Vì lũ điên rồ, lại thắm tươi.

Bàn tay Nghệ Thuật nêu cao đuốc

Thiêu sạch lòng tham hộ Giống Người.

Vũ Hoàng Chương mơ ước :

Năm tháng rồi đây sẽ Thuấn Nghiêu

Đầy xuân đầy nhạc đắm tình yêu

Non sông trời đất khô nguồn lệ

Hoa cỏ mây trăng lại diễm kiều.

Khi nhm mt năm 1976, Vũ Hoàng Chương chưa đt được ước nguyn y. Nhưng ôm p nhng ước vng đp đ, hin hòa như thế, ông không th là mt người tàn bo, "khát máu" như nhng li không đúng s tht ca Trn Bch Đng.

Dùng nhng th đon xuyên tc hay ba đt, tuy ch có th la mi người mt thi gian, nhưng cũng đ đ nhng nhân vt như Trn Huy Liu, Trn Bch Đng... gây nên bao nhiêu ti ác.

Vũ Hoàng Chương không phi là nn nhân duy nht ca nhng người cng sn. Trong gn mt thế k qua, bao nhiêu người có chút danh tiếng hay tài sn, nhiu trí thc, văn ngh sĩ có khí tiết và lương tâm min Bc sau năm 1945, nht là sau năm 1954, đã là nn nhân đáng thương ca nhng th đon y. Đúng như tin nhân đã nói, "Cái kim bc trong gi lâu ngày cũng lòi ra", hay "Cát bay vàng li ra vàng". S ti mt ngày dân Vit Nam đ trưởng thành đ thy ân hn là trong quá kh, đã có lúc quá tin nhng con người di trá và vô tình đng lõa vi ti ác.

Trần Huy Bích

Nguồn : VOA, 12/03/2023

Chú thích

1. Nguin, "Nhng tp thơ trong tháng", Nguyt sanTin Sách s 3 (Trung Tâm Văn Bút Vit Nam, Sài Gòn), tháng 9/1962, trang 15-17.

2. Phm Văn Sơn, "Thuyết trình v văn ngh trong quân đi xưa và nay", trongĐi hi Văn hóa toàn quc 1957 (B Thông tin Việt Nam Cộng Hòa, Sài Gòn, 1957), trang 232.

3. Ibid, trang 236.

Quay lại trang chủ
Read 403 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)