Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

31/03/2023

Bản cáo trạng là gì ?

VOA tiếng Việt

Bn cáo trng là gì ?

Bn cáo trng là li buc ti chính thc rng mt người đã phm ti. Văn bn này cha đng thông tin cơ bn v các ti danh b khi t.

caotrang1

Tr s B Tư pháp Hoa K th đô Washington

Vì sao cn đến cáo trng ?

Tu chính án th năm ca Hiến pháp Hoa K yêu cu chính quyn phi lp ra được mt bn cáo trng trước khi truy t ai đó v ti đi hình cp đ liên bang.

Khi t cp bang thì sao ?

Trong khi Tu chính án th năm ch áp dng vi vic khi t cp liên bang, nhiu tiu bang cũng đã thiết lp mt h thng tương t, yêu cu phi có các bn cáo trng khi khi t các v trng ti.

Trng ti là gì ?

Trng ti thường được đnh nghĩa là hành vi phm ti có th b pht tù ít nht 1 năm. Trng ti là các vi phm có mc đ nghiêm trng hơn các ti nh. Hu hết các ti nh đu không buc phi có cáo trng mi khi t.

Mt bn cáo trng bt đu như thế nào ?

Sau khi xem xét các d kin ca v án, công t viên s quyết đnh xem có đ bng chng đ tiếp tc theo đui v án hay không và nếu có, s trình v vic ra trước mt hi đng gm các công dân, gi là đi bi thm đoàn.

Đi bi thm đoàn là gì ?

Đi bi thm đoàn xem xét bng chng v mt v án và quyết đnh liu có lý do hp lý đ khi t hình s hay không. Bi thm viên trong đi bi thm đoàn không phán xét vic nghi phm có ti hay vô ti. Đi bi thm đoàn cp liên bang bao gm t 16 đến 23 người. Ít nht 12 bi thm viên phi đng ý trước khi bn cáo trng có th được ban hành.

Bn cáo trng có th được niêm phong ?

Bi vì bn cáo trng được đưa ra sau khi đi bi thm đoàn xem xét nhưng thường là trước khi tiến hành bt gi, nên công t viên có th niêm phong bn cáo trng hoc không công b bn cáo trng đó trong mt khong thi gian cn thiết đ ngăn b cáo hoc các nghi phm khác b trn hoc tiêu hy bng chng.

Điu gì xy ra sau khi có cáo trng ?

Sau khi đi bi thm đoàn đ ngh đưa ra cáo trng, nghi phm thường b bt và b khi t chính thc. V án sau đó được đưa ra tòa án, vi kh năng có nhng con đường pháp lý khác nhau, bao gm tha thun nhn ti hoc xét x.

Nguồn : VOA, 31/03/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 411 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)