Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

07/07/2017

Lợi ích cho con đi học võ

Đồng Sĩ Hội

Tuổi nào, hc võ gì ?

Bất lun con bn tham gia tp luyn môn võ thut nào đi na, đó cũng là s la chn đúng đn. Các môn võ Thiếu lâm, Vovinam, Taekwondo, Karate, Hapkido, Judo, Aikido... đu có nhng phương thc rèn luyn k năng th cht và tinh thn, đu hướng thin, hướng ti võ đo, khác với các môn th dc th thao khác.

hocvo1

Trong một bui tp luyn ti võ đường Hip quyn đo, Virginia, Hoa Kỳ.

Tuổi bt đu cho con tr hc võ là t 6 tr lên. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong la tui con tr phát trin th cht và cũng là lúc các cháu bước đu đi hc, thói quen tp luyn võ thut giúp các cháu phát trin th cht, tăng cường h min dch.

hocvo2

Người có võ rt coi trng L và gi L. Trong thi đi ngày nay, khi các mi quan h xã hi tr nên mong manh, các giá tri văn hoá-truyn thng b lung lay, biến dng, văn hoá võ hc giúp lưu gi truyn thng ‘tôn sư trng đo.’ (Hình trên : môn sinh 6 tui gi L khi cui đu chào Thy ti võ đường Hip quyn đo)

Thế nào là mt võ sinh ?

Trong xã hội ngày nay, tình trng c hiếp, bo lc, bt nt khá phổ biến trong hc đường. Nếu con tr thiếu t tin, mc cm s d tr thành mc tiêu ca nhng k thích bt nt, tn công. Biết võ giúp tr t tin, khiến k bt nt phi dè chng. Con bn được tp luyn sc mnh qua nhng cú đm thường xuyên trong võ đường, chúng có thể t v. Mt qu đm tung tht mnh vào ch him khi b k khác qut xung s là cơ hi cho tr thoát thân khi đi phương to con, mnh m hơn.

Con bạn s được rèn tính k lut ngay t khi bước chân vào hc võ. Kh năng quan sát, tính kiên nhn, học cách giao tiếp, hc l phép, biết kính trng thy cô và người ln tui, biết chia s, có tinh thn đng đi..v.v.. Đó là nhng điu hay l phi mà các võ đường s đem li cho con tr.

Võ đường cũng là nơi con tr đến đ tp luyn võ thut, chng bnh tật, béo phì, giúp tiêu hao năng lượng, nhng vn nn sc khe trong thi đi công nghip ngày nay.

Tập luyn võ thut chc chn s đem đến cho con tr mt cơ th khe mnh, mt tinh thn minh mn, tránh nhng khong thi gian vô b các cháu vùi đu vào ci game hoc coi TV.

hocvo3

Tất c võ sinh quỳ đ lng nghe thy ging.

Võ đường khác vi trường hc ch ti võ đường, tinh thn k lut được đ cao. Các cháu hc cách tôn trng, giúp đ đng môn, tinh thân đng đội, trách nhim, nghĩa v ca môn sinh, phát huy kh năng lãnh đo, biết chia s, khiêm cung. Ngoài ra, võ đường cũng là nơi vui chơi cùng các anh ch võ sinh khác.

Hãy cho các cháu tập luyn võ thut thường xuyên đ các cháu được tiến b. Các bc ph huynh nên cố gng sp xếp thi gian đnh kỳ trong ngày hoc trong tun đ đưa các cháu đến vi các võ đường. Đó cũng là cách chun b cho các cháu hành trang đ khi trưởng thành, các cháu có th bước vào đi vi nim t tin trong xã hi. ‘Tp luyn võ thut ngày hôm nay, sẽ có ích cho ngày mai.’

Đng Sĩ Hi

Nguồn : VOA, 07/07/2017

Quay lại trang chủ
Read 826 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)