Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

24/07/2017

Kịch về người di tản Việt Nam chinh phục khán giả Pháp

VOA tiếng Việt

Mt v kch cm đng v người t nn Vit Nam va ra mt ti liên hoan sân khu Avignon, min Nam nước Pháp, đã gt hái thành công mt cách đáng kinh ngc. Hãng tin AFP cho biết đêm din nào khán gi cũng đng lên v tay và xúc đng đến chy nước mt.

Résultat de recherche d'images pour "người di tản Việt Nam"

V kch Sai Gon đang trên sàn tp (nh chp màn hình t Yahoo)

Đo din ca v kch Saigon là Caroline Guiela Nguyen, 35 tui, con ca mt gia đình đã t Sài Gòn chy sang Pháp vào năm 1956.

V kch ly bi cnh là mt nhà hàng Vit Nam, được khen ngi là đã giúp khán gi hiu được nhng đau thương mt mát ca người di dân và t nn Vit Nam trong khi s phn ca h t lâu chìm trong im lng Hoa K và Pháp.

Ni dung v kch k v nhng người Vit di tn b ging xé gia nước Pháp và quê hương Vit Nam trong giai đon cui ca thi k cai tr thc dân ca Pháp Vit Nam. Đó là ni đau xé rut gan và ni nh nhung mãnh lit.

Phóng viên AFP nói v kch Saigon đã hoàn toàn chinh phc khán gi và các nhà phê bình, và khiến h phi rút khăn tay ra chm nước mt.

AFP dn li đo din Nguyn nói rng v kch được đóng khung trong hai mc thi gian : 1956 và 1996.

“1956 là năm mà người nhng người lính Pháp và nhng viên chc thuc đa cui cùng ri khi Vit Nam. Nhiu người Vit có quc tch Pháp cũng ra đi cùng vi h. nhng người này được gi là Vit kiu, theo bà Nguyn.

Phi đến năm 1996 tc 40 năm sau, khi Hoa K d b lnh cm vn đi vi Vit Nam thì nhng Vit kiu này mi tr v c hương. Mt vài năm sau đó, bà Nguyn, khi đó còn trong tui teen, đã cùng m tr v Vit Nam. Lúc đó bà mi cm nhn được ni mt mát ca mình sâu sc đến dường nào.

Nguyn k bà không th nhn cười khi nghe m tr giá vi nhng người bán trái cây mt ngôi ch thành ph H Chí Minh. Tiếng Vit ca bà sau bn mươi năm, hu như không còn na, mt vết tích ca quá kh.

Cũng ging như 17 người anh ch em h ln lên Pháp, Nguyn không nói được Tiếng Vit, vì cha m bà mong mun con cái hoàn toàn hi nhp vào xã hi Pháp, nên đi vi h, nói tiếng Vit là đi tht lùi. Caroline đ cp ti s chia r trong đi gia đình khi bàn đến vic có nên v li Vit Nam hay không.

“Mt s cô chú bác ca tôi không bao gi mun quay li trong khi nhng người khác thì đau đáu mun được nhm mt trên quê hương.

Đ viết được v kch này, Caroline Nguyn đã mt hai năm qua li gia Pháp và Vit Nam đ thu thp tư liu.

“Chúng tôi thu thp nhng li k, ghi li nhng hình nh, âm thanh và c bi cnh và t đó câu chuyn ca chúng tôi ra đi», bà nói vi AFP.

V kch din ra mt nhà hàng Paris vào năm 1996. Mt s người trong dàn din viên 11 người nói tiếng Vit còn nhng người khác nói tiếng Pháp. Tt c đu b kt trong mt thế gii không còn hin hu.

Caroline cho biết khi ln lên bà đã cm nhn được h sâu ngăn cách gia cha m Vit và con cái ca h sinh ra và ln lên Pháp. Khi thu thp tư liu cho v kch, bà nghe mt bà m Vit Nam nói rng : Con trai tôi là người ngoi quc s mt trong lòng tôi.

Cũng ging như nhân vt đip viên nh trùng trong tiu thuyết Sympathizer-Cm tình viên ca nhà văn Nguyn Thanh Vit đã đot gii Pulitzer năm 2016, các nhân vt trong v kch Saigon b ging xé gia các nn văn hóa, gia tình yêu và s hoài nghi.

Tuy nhiên khác vi tiu thuyết Cm tình viên, v kch Saigon” né tránh ch đ chính tr.

Caroline nói :

“Điu mà tôi quan tâm là nhìn vào nhng con người mà s phn được đnh đot bi thi k cai tr thc dân, đ xem cái gì còn li trong ni tâm và trong tim h.

“Đây là mt v kch không ging bt c v kch nào», t Le Monde bình lun. T nht báo này so sánh v kch vi ni nhung nh đy phin mun, va ngt ngào va xót xa trong tác phm đin nh kinh đin In the Mood for Love, tc Tâm trng khi yêu ca đo din Hong Kong Vương Gia V.

V kch kết thúc vi li thoi : “Đây là cách chúng tôi k chuyn Vit Nam vi rt nhiu nước mt».

Theo t Le Monde thì kiu k chuyn ly nước mt khán gi như thế là điu lâu nay không còn thy trên sân khu ca nước Pháp, và chính điu đó làm nên sc hút ca v kch “Saigon”.

Nguồn : VOA, 24/07/2017

Quay lại trang chủ
Read 642 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)