Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

24/08/2017

Nữ Tổng Giám đốc gốc Việt điều hành đóng hàng không mẫu hạm hiện đại nhất thế giới

An Tôn

Ngày 24/8, tại hãng đóng tàu Newport News Shipbuilding đt bang Virginia, M, d kiến din ra l khi công đóng tàu sân bay USS Enterprise, còn gi là CVN-80. Trước đó, hôm 21/7, Tng thng Trump đã thc hin nghi l chính thc đưa vào s dng tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Đồng thi, đến cui tháng 8, quá trình đóng tàu sân bay USS Kennedy đã đt hơn 30%.

tgd1

Tàu USS Gerald R. Ford đã được Hi quân M chính thc đưa vào s dng (nh do Hi quân công b tháng 4/2017)

Cả ba con tàu k trên đu là hàng không mu hm lp Ford, lp tàu hin đi nht ca M và trên thế gii hin nay.

Đáng chú ý, vị tng giám đc điu hành chương trình đóng tàu sân bay mi ca M là mt ph n gc Vit, bà Giao Phan. An Tôn ca Ban Vit ng VOA phng vn bà v chương trình này và vai trò ca bà. Xin mi quý v theo dõi.

VOA : Xin bà cho biết hàng không mu hm USS Gerald Ford có nhng đc điểm gì nh đó tàu này tiên tiến hơn và mnh hơn so vi các lp hàng không mu hm trước đây ?

Giao Phan : Có thể nói tàu Gerald Ford, còn gi là CVN-78, là hàng không mu hm ti tân nht trên thế gii hin nay.

Tôi chỉ đ cp đến 5 th quan trng nht làm cho chiếc Ford này ni bt mà chưa mt quc gia nào khác trên thế gii có th làm được.

Thứ nht, ngoi tr Hoa Kỳ, chưa có mt quc gia nào trên thế gii có loi hàng không mu hm có h thng giúp máy bay ct cánh bng đin t - electro-magnetic aircraft launch system, gọi tt là EMALS ; và mt h thng hãm đà ti tân khi máy bay đáp li - advanced arresting gears, gi tt là AAG.

Cả hai h thng này thay cho h thng cũ chy bng hơi nước, nên giúp cho vic ct cánh cũng như h cánh được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Thứ hai là tàu được xây dng theo thiết kế mi nht chưa tng có trong vòng 40 năm qua. Chiếc Ford là hàng không mu hm đu tiên có h thng phát năng lượng ti cao nht, ti tân nht, có kh năng sn xut mt ngun lc đin gp 3 ln so vi loại Nimitz.

Vì lý do này, các chuyên viên xây dựng chiến hm mi có th loi b được h thng phát đin bng hơi nước thường được s dng trong quá kh và có chi phí bo trì cao.

Thứ ba, đ giúp tàu Ford có th hoàn thành nhiu phi v trong mt ngày hơn loại hàng không mu hm Nimitz, hay nói cách khác là có kh năng chiến đu vũ bão hơn các chiến hm khác, chúng tôi có mt s sáng kiến v phi đo.

Thí dụ như thay đi kích thước và v trí ca nhng khu vc trên phi đo bng cách ct bt s thang máy di chuyển máy bay, t 4 xung 3. Hoc là có thang máy chuyn vn khí gii đ có th di chuyn vũ khí t nhà kho đến khu máy bay đu và phi đo. Điu đó, cách di chuyn cũng làm cho nhanh hơn.

Một điu na chúng tôi hc phương pháp áp dng trong nhng cuc đua xe drift car, thì tập trung mi hot đng tiếp vn và h tr máy bay ngoài phi đo đ làm sao cho máy bay được di chuyn nhanh hơn.

Thứ tư là intergrated warfare system - h thng tác chiến hp nht - bao gm nhng k thut ti tân nht. Có radar 3 chiều, 3-dimension, rồi h thng thông tin, ri kim soát và ch huy đ có th nâng cao kh năng chiến đu được hu hiu hơn.

Cuối cùng, mt cái rt quan trng na là chúng tôi không quên chăm sóc cho hàng ngàn thy th làm vic ngày đêm trên chiến hm. Nên hệ thống máy lnh cũng ti tân được trang b trên chiếc Ford đ thy th có th có mt nơi ăn cho thoi mái, có th hít th không khí trong lành mà không b hi môi trường.

Với tt c s thay đi mi m này, chiến hm Ford có th hot đng hu hiu hơn, với ít nhân lực hơn.

So với chiếc Nimitz, chúng tôi tiết kim được 600 người vì bo trì và sa cha cũng gim. Điu này giúp cho ngân qu quc gia ca M có th tiết kim được khong 4 t đôla trong vòng 50 năm là thi gian hot đng ca chiếc Ford.

VOA : Xin hỏi bà tng nhân lc d kiến trên tàu Ford là bao nhiêu nghìn người so vi tàu lp Nimitz ?

Giao Phan : Khoảng 4.600, tng cng là va thy th ln air wing [đi ngũ nhân lc ca các hot đng bay].

Như chiếc Nimitz thì có khong 3.290 người [là thy th], thì chiếc Ford ch có 2.600 thôi.

Rồi cái air wing, chiếc Nimitz có khong 2.270 người, thì chiếc Ford khong 1.758.

VOA : Hiện nay, không có nước nào trên thế gii có th sánh ngang Hi quân M, và có th trong 1 thp k na cũng không có nước nào sánh bng được, ngay c khi nước M ch dùng các hàng không mu hm lp Nimitz. Vy, ti sao nước M li cn phi xây dng lp hàng không mu hm mi ?

Giao Phan : Câu hỏi này hay lm. Hàng không mu hạm là trng tâm ca vic tăng cường sc mnh ca Hi quân Hoa Kỳ trong thế k ti.

Tàu Gerald Ford được xây dng tht ti tân đ đi phó nhng th thách hin nay, hay nhng th thách mà chúng ta không biết trước.

Tôi cũng muốn nhc li Nimitz là loi được chế to trong thp niên 50 hay 60 [ca thế k trước]. Loi đó đã phc v tt và có kh năng điu khin máy bay kiu xưa ln hin nay.

Nhưng Hi quân Hoa Kỳ nhn thy Nimitz s không được ci tiến đ đi phó vi nhng th thách đòi hi trong tương lai.

Có một thí d là mình đi mua mt chiếc xe hơi cách đây 20 năm. Mình có săn sóc, bo trì rt tt, có hư gì thì mình sa, nhưng mà cái xe ca mình cũng là chiếc xe nghe cassette, ri dùng loa đ nghe âm thanh stereo thường thôi.

Bây giờ ai cũng mun nghe CD, ri dùng bluetooth đ nói chuyn không cm đin thoi xách tay, ri mun có máy navigation [ch đường trên bn đ đin t] thng trên xe mà không phi cm bn đ giy như xưa.

Thì dù xe mà tốt cách my mình cũng phi đi qua xe hoàn toàn mi đ có nhng tiện nghi như vy. Thì tàu lp Ford cái concept [khái nim] cũng ging như vy.

Tổng Tham mưu trưởng Hi quân Hoa Kỳ, ông John Richardson, đã tuyên b rng "Nhng li thế Hi quân Hoa Kỳ đang có hin nay t Thế chiến II s nhanh chóng biến mt nếu chúng ta không quyết tâm tn dng trit đ các tiến b tuyt đnh v k thut. Chúng ta không th ch 10 năm hay 15 năm sau, mà phi bt đu áp dng các sáng kiến ngay t bây gi. Chúng ta phi có chiến hm có nhiu kh năng v tác chiến, cn phi có h thng thám thính tối tân hơn, đn dược phi bn xa hơn, có các vũ khí, năng lượng đ Hi quân Hoa Kỳ tiếp tc gi v trí hàng đu thế gii".

VOA : Lớp hàng không mu hm mi này s có vai trò như thế nào trong vic th hin sc mnh ca M trên thế gii ?

Giao Phan : Hàng không mẫu hm như mt thành ph riêng ngoài bin c. Mi hàng không mu hm ra đi mang theo không ch nhng phn lc cơ, trc thăng, mà còn mang theo c các b phn phòng b vi nó. Tàu có th hot đng đc lp t hi phn quc tế.

Hàng không mẫu hm có th giúp các v tư lnh ti cao ca Hoa Kỳ có mt vũ khí tuyt đnh. H có th ra lnh cho nhiu phi v. Máy bay s được phóng ra liên tc, như Hoa Kỳ đã tng làm trong cuc chiến Iraq, khi mà chiếc CVN-75 Carl Vinson th bom xung Iraq.

Lúc đó, Hoa Kỳ không có nhiều căn cứ không quân Trung Đông, nhưng nh có hàng không mu hm, không quân Hoa Kỳ vn có th tung ra nhng v tn công đáng k t nhng hàng không mu hm.

Để biu dương sc mnh không quân trên thế gii mà không cn phi xin phép mt quc gia nào khác c, không cần xin phép đ h cánh trên lãnh th, hay là s dng không phn ca quc gia đó. Nói tóm li, đây là mt cách đ phô trương quyn lc ca Hoa Kỳ.

Nhưng còn mt đim na mà tôi mun nói là ngoài tác chiến, còn có mt nhim v khác là h tr các vic cứu nn nhân đo.

Chúng ta thấy gn đây các hàng không mu hm đã có mt trong vic cu dân Haiti lênh đênh trên bin, hay cu giúp các vùng đt b tai ha khác.

VOA : Là Tổng Giám đc Điu hành chương trình v hàng không mu hm ca Hi quân M, xin bà cho biết trong công vic giám sát vic đóng con tàu rt vĩ đi này, có nhng th thách gì ln nht mà bà đã tri qua ? Và vi thành tu là con tàu này đã ra khơi, đã được bàn giao cho Hi quân M, bà thy có điu gì bà hãnh din nht trong d án này ?

Giao Phan : Tôi làm cho Program Executive Office-Aircraft Carrier, tạm dch là Cơ quan Điu hành Chương trình Hàng không Mu hm. Đây là mt cơ quan trong Hi quân Hoa Kỳ.

quan ca tôi đm nhim tt c các vic liên quan đến hàng không mu hm, t A ti Z. Từ lp kế hoch, thiết kế, xây dng, bo trì, sa cha, tóm li, t đu chí cui.

Người lãnh đo cơ quan ca tôi là mt v tướng 2 sao ca Hi quân là Đ đc Brian Antonio. Tôi là v phó ca v này, đng v trí th hai, là quan chc dân s cao cp nht trong t chc, vi chc v tm dch là Tng Giám đc Điu hành. Chúng tôi có ngân sách 40 t đôla đ điu hành.

Thử thách khó khăn nhất đi vi tôi trên đon đường dài my năm qua là làm sao có th xây được mt chiến hm ti tân nht trên thế gii vi nhng h thng công ngh và máy móc mà vn gi được trong ngân qu được n đnh, mà phi bàn giao cho quân đi Hoa Kỳ đúng kỳ hn.

Hàng ngàn người làm vic vi nhau trong mt thi gian lâu, áp dng các k ngh ti tân nht đ thành hình mt chiếc tàu, chúng tôi phi đem ra khơi chy th coi máy móc chy có đúng như mình thiết kế không. Chúng tôi rt là mng là tàu thành công trên mi khía cạnh.

Máy chạy tt. Mi đây, máy bay được phóng ra và đáp li trên tàu vi dàn phóng đin t EMALS và AAG, đem li kết qu rt là m mãn như được mong đi.

Cho nên tôi rất hãnh din vi s chăm ch, tn ty, kiên nhn và bn b ca các nhân viên trong quân đội ln dân s, t k sư cho đến người th xây tàu trong my năm qua.

Tất c hi sinh rt nhiu v đi sng gia đình đ có kết qu m mãn như ngày hôm nay.

Còn riêng bản thân tôi, tôi cm thy rt hãnh din và được vinh d tham gia trong vic xây dng hàng không mu hm Gerald Ford.

Đây là một cơ hi cho tôi tr ơn Hoa Kỳ, nht là Tng thng Ford, vì tng thng này đã to cơ hi cho gia đình chúng tôi được vào M hơn 40 năm trước đây, năm 1975 đó.

Hàng không mẫu hm đi din cho Hoa Kỳ, là nơi cung cp nim hy vng và to cơ hi cho nhng người thiếu thn, không có điu kin.

Gia đình tôi qua Mỹ khi đó ch có vài trăm đôla trong túi. Cha m tôi phi làm mi công vic lao đng đ nuôi 9 người con đ hc hành thành tài.

duyên li đưa đy cho tôi phc v quân đi M, li được làm trong ngành chế to hàng không mu hm.

Cách đây 40 năm, cha tôi và bác tôi được hàng không mu hm Midway cu qua đây.

Ngày nay cách trả ơn quý báu nht là chiếc tàu Ford này tôi giúp đ thành hình, s tiếp tc tác chiến hay làm vic cu tr nhân đạo như ngày xưa giúp gia đình tôi. I’m very proud of that [Tôi rt t hào v điu đó].

VOA : Xin cảm ơn bà đã dành thi gian tr li đài chúng tôi !

An Tôn

Nguồn : VOA, 23/08/2017

Ghi thêm :

quan Điều hành Chương trình Hàng không Mu hm gm :

- Cơ quan lp kế hoch, thiết kế và xây dng nhng hàng không mu hm mi (hin là các tàu lp Ford)

- Cơ quan chuyên trách bo trì, sa cha nhng hàng không mu hm đang hot đng

- Cơ quan v lp kế hoch, điu hành vic bo trì và sa cha khi chiến hm đt 25 tui (Theo thiết kế, hàng không mu hm hot đng 50 năm. Nhưng đt 25 năm hot đng, tàu được đưa vào khô đ thay nhiên liu nguyên t, sa cha, hin đi tt c máy móc và hệ thng, đ tàu hot đng thêm 25 đến 50 năm na).

Trách nhiệm ca bà Giao Phan :

Bảo đm kh năng nhân viên trong cơ quan được tn dng trit đ, các nhu cu ca h được đy đ ; tuyển dng, hun luyn, giúp đ tt c nhân viên.

Giúp Đề đc Antonio lãnh đo mi hot đng ca tt c các giám đc điu hành chương trình ; h tr mi công vic, t ngân sách do giám đc tài chính chuyn giao, cho ti giao tiếp vi Quc hi và công chúng.

Điều khin mi chương trình hot đng, giúp đ các giám đc điu hành gii quyết nhng công vic phc tp.

Tiểu s bà Giao Phan

8/2013 đến nay : Tổng Giám đốc Điều hành, Cơ quan Điều hành Chương trình Hàng không Mẫu hạm, Hải quân Hoa Kỳ

11/2007-7/2013 : Phó Giám đốc, Các Chương trình Mua sắm Trang thiết bị, Tuần duyên Hoa Kỳ

2006-2007 : Phó Giám đốc Điều hành, Chương trình Hàng không Mẫu hạm Đang Hoạt động

2004-2006 : Trợ lý Giám đốc Điều hành về đóng hàng không mẫu hạm mới thuộc lớp Nimitz

Trước đó, bà là Giám đốc chuyên trách Hàng không Mẫu hạm và Tàu Đổ bộ, thuộc Văn phòng Trợ lý Bộ trưởng Hải quân (chuyên trách Nghiên cứu, Phát triển và Mua sắm Trang thiết bị)

Bà từng là Giám đốc về Hệ thống Điện tử cho Chương trình Tàu ngầm Tấn công Nhanh Seawolf

Bà Giao Phan bắt đầu sự nghiệp dân sự trong Hải quân Hoa Kỳ từ năm 1984 và được khen thưởng nhiều lần

Bà có bằng cử nhân kỹ sư công chính của Đại học Công nghệ Virginia năm 1981, bằng thạc sĩ quản lý của Viện Công nghệ Florida năm 1997

Quay lại trang chủ
Read 682 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)