Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

12/09/2017

Cậu bé gốc Việt trưởng thành từ nỗi đau khủng bố

VOA tiếng Việt

Ngày này 16 năm trước, mt cu bé gc Vit 4 tui vĩnh vin xa ri người b rut ca mình, khi ông Nguyn Ngc Khang, k sư đin làm vic cho Trung tâm Tư lnh Hi quân tại Ngũ Giác Đài, nm trong s 184 nn nhân thit mng vì mt trong nhng chiếc máy bay khng b lao vào tn công tr s B Quc phòng Hoa Kỳ.

an1

Em Nguyễn H Ngc An ti cuc phng vn studio đài VOA ngày 11/9/2017

Cậu bé Nguyn H Ngc An ln lên t nhng mt mát đó hin là sinh viên năm 3 ca trường đi hc ni tiếng George Mason, ôm ấp ước mơ bo v an ninh cho nước M.

Trà Mi : Chào An. Lúc mọi vic xy ra, em đang đâu ? Cm giác thế nào khi biết tin b mt ?

Ngọc An : Lúc đó em đang hc mu giáo. Hôm đó, b ch em đi hc nhưng ông li đến đón em v. My hôm sau em thc mc không biết b đi đâu, sao không v nhà. Ti khi các giới chc Ngũ Giác Đài chính thc báo tin b em mt, em lúc đó dù không hiu lý do sao b không v na, nhưng thy hoang mang và bun lm. Trong 16 năm qua k t ngày 11/9/2001, em đã vượt qua s mt mát đó bng c s can đm, tinh thn hy sinh, sc mnh tinh thần đ trưởng thành không có s dìu dt ca b.

an2

Nguyễn H Ngc An trong đám tang ca b

Trà Mi : Sau khi hiểu được nguyên c cướp đi sinh mng b mình, em có suy nghĩ gì v s mt mát ca gia đình em và ca nước M ?

Ngọc An : Em nghĩ chúng ta cần nhiu n lc hơn na đ m ra nhng mi quan h và hiu biết ln nhau, đc bit là gia nước M vi khu vc Trung Đông vì chúng ta không mun thy nhng điu tương t như v khng b 911 đó xy ra M hay bt kỳ nước nào khác na. Điu hết sức quan trng là phi có tinh thn nhân đo, đoàn kết, hiu biết ln nhau, quan tâm đến nhau và tôn trng ln nhau, và có mt cái nhìn toàn thế gii.

an3

Em An đang đọc trang lit kê tiu s ca b, k sư Nguyn Ngc Khang, trong nhà nguyn ti Đài tưởng nim nn nhân 911 Ngũ Giác Đài

Trà Mi : Là thế h tr người M gc Vit, em s góp phn thế nào đ s mt mát ca gia đình em nói riêng, và ca nước M nói chung, vì biến c 911 không là vô nghĩa ?

Ngọc An : Hàng ngàn người đã b cướp mng sng trong ngày khng b 911 đó, là công dân trong một xã hi t do như M này, em nghĩ điu hết sc quan trng là mình phi tôn trng và cư x t tế tt c mi sc dân và phi có tinh thn cng hiến, đóng góp li cho cng đng xung quanh, phi cư x làm sao đ duy trì xã hi này theo đúng nhng gì tt đẹp nhất ca nó.

an4

Nguyễn H Ngc An trước khuôn viên Ngũ Giác Đài sau v tn công khng b 911

Trà Mi : Em đang là sinh viên năm 3 sắp ra trường, ngành hc ca em, ngh nghip tương lai ca em có hướng ti mc đích đó không ?

Ngọc An : D có, em tin là ngành công nghệ thông tin em đang hc ti trường đi hc George Mason s giúp em theo đui con đường đóng góp và xây dng nước M, đc bit là trong lĩnh vc an ninh mng. Theo đui con đường s nghip này, em s có th góp phn giúp nước M ngăn chặn được các cuc tn công, không ch là các cuc tn công khng b trên thc tế mà còn là các cuc tn công an ninh mng, nht là khi thế gii đang ngày càng tr nên gn kết cht ch vi nhau thông qua mng internet và thông qua các d liu. Hàng ngày, có rất nhiu các cuc tn công như thế mun gây hi đến an ninh ca nước M, cho nên ngành an ninh mng hết sc cn thiết. Đó cũng là lý do em rt quan tâm ti ngành này.

Em nghĩ chúng ta còn rất nhiu vic cn phi làm. Hin nay vi s tri dy ca IS và al-Qaeda, chúng ta còn phải n lc ngoi giao nhiu hơn na, xem li các mi quan h vi khu vc Trung Đông gia bi cnh căng thng dâng cao, nhưng quan trng hơn là giáo dc mi người v lch s mt cách khác quan s giúp mi người t nhn thc được làm thế nào đ tránh đ tái din các cuc tn công khng b như 911.

Trà Mi : Cảm ơn An rt nhiu v bui nói chuyn ngày hôm nay.

Ngọc An : Em cm ơn chị.

Trà Mi thực hiện

Quay lại trang chủ
Read 618 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)