Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

18/05/2020

Biển Đông : Bộ Quốc phòng Việt Nam lên tiếng và sẵn sàng ra tay

VOA tổng hợp

Bộ Quốc phòng ‘sẵn sàng đấu tranh với các nhóm tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển’ (VOA, 18/05/2020)

Trả li câu hi ca c tri v vn đ Bin Đông, B Quc phòng Vit Nam hôm 18/5 tuyên b vi nhng đu tư nâng cao tim lc quc phòng trong nhng năm qua, các lc lượng ca Vit Nam "sn sàng đu tranh vi các nhóm tàu Trung Quc xâm phạm vùng bin".

bqp1

Tàu cảnh sát biển Việt Nam (phải) và tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông vào thời điểm Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 đến vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền vào năm 2014.

Nhắc li 4 ln Trung Quc đưa tàu kho sát và các tàu bo v xâm phm vùng bin Vit Nam t ngày 4/7 - 24/10 năm ngoái, B này nói hành đng ca Trung Quc "vi phm nghiêm trng" ch quyn, quyn ch quyn, quyn tài phán ca Vit Nam.

Bộ này khng đnh ch trương ca Vit Nam là "kiên quyết, kiên trì bo v ch quyn lãnh th quc gia vùng đc quyn kinh tế 200 hi lý, gi vùng 21 đo (33 đim đóng quân) qun đo Trường Sa, DKI ; kết hp cht ch đu tranh chính tr, đu tranh ngoi giao và pháp lý với chun b phương án quân s, kiên quyết bo v ch quyn bin đo", theo Dân Trí.

Trước thc tế Trung Quc "không t b tham vng đc chiếm Bin Đông", tăng cường cng c s hin din và kh năng kim soát trên thc đa, B Quc phòng cho biết thường xuyên ch đo các lc lượng tăng cường công tác nm tình hình trên các vùng bin, t chc lc lượng kp thi x lý các tình hung đ không b đng, bt ng và kp thi báo cáo, đ xut vi Thường trc Ban Bí thư, Th tướng.

Vẫn theo B này, Việt Nam trong những năm qua đã gia tăng mua sm các trang thiết b vũ khí hin đi, vũ khí công ngh cao đ nâng cao kh năng nm tình hình và qun lý các vùng bin, đng thi thường xuyên t chc tun tra, din tp… đ không b đng và x lý tt các tình hung din ra trên bin.

Nêu sự kin Trung Quc đưa tàu kho sát Hi Dương Đa cht 8 đến khu vc bãi Tư Chính vào năm ngoái, B Quc phòng Vit Nam cho rng nh "kiên trì x lý bình tĩnh, đu tranh kiên quyết vi Trung Quc, trin khai đng b, hiu qu các biện pháp đu tranh chính tr, ngoi giao, dư lun, pháp lý và gi vng trên thc đa", nên đã "buc Trung Quc phi rút tàu" khi vùng bin ca Vit Nam trong khi vn kim soát tt được tình hình an ninh và trt t xã hi.

Trong khi đó, theo nhận đnh của chuyên gia về Đông Nam Á ti Đi hc Tế Nam Qung Châu, Zhang Mingliang, vi t South China Morning Post, thì vic tàu Trung Quc rút lui "không chc là có liên quan đến nhng bình lun ca Vit Nam".

Theo chuyên gia này, "lý do chính là nó đã hoàn thành công việc", như tuyên b chính thc ca Bc Kinh v vic rút tàu Hi Dương 8. Nhưng cũng có th xem đng thái rút tàu ca Trung Quc "như mt n lc đ gim căng thng vi M", chuyên gia Zhang Mingliang nhn xét thêm.

Những tuyên b mi nht ca B Quốc phòng Việt Nam được đưa ra gia bi cnh Trung Quc gn đây liên tc thc hin các đng thái gây hn, ln áp Vit Nam và các quc gia láng ging nhm khng đnh ch quyn trên Bin Đông, bt chp tình hình đi dch Covid-19 đang din ra trên toàn cu.

Trả li c tri v vic cn có "bin pháp kiên quyết hơn na" vi hành đng xâm phm ch quyn ca Trung Quc, B Quc phòng Vit Nam cho rng đây "vn đ h trng, nhy cm, lâu dài".

"Do đó, quan điểm chung ca ta là quán trit tinh thn kiên quyết, kiên trì, ‘dĩ bất biến, ng vn biến’", Vietnamnet dn tuyên b ca B Quc phòng nói.

********************

Bộ Quốc phòng : Người Trung Quốc ‘lợi dụng kẽ hở’, nắm các khu đất ‘trọng yếu’ ở Việt Nam (VOA, 18/05/2020)

Người Trung Quc đang nm trong tay hơn 162.000 hectare đt ca Vit Nam, trong đó có nhng nơi trng yếu thuc vùng "biên gii" hoc "ven bin", B Quc phòng Vit Nam mi đây cho biết, theo báo chí trong nước.

bqp2

Một khu đt ven bin dài 1 km và rng 30 ha Đà Nng do người Trung Quc nm gi (nh tư liu, 2015)

Thông tin kể trên được đưa ra trong báo cáo của B Quc phòng gi ti Quc hi đ tr li c tri, sau khi có nhng người Hi Phòng bày t lo ngi v vic người Trung Quc thu mua đt ca Vit Nam, Tui Tr, Thanh Niên và VietnamNet tường thut trong các hôm 17 và 18/5.

Bộ Quc Phòng Vit Nam nói tính đến tháng 11/2019, có 149 doanh nghip 100% vn Trung Quc hoc liên doanh vi Trung Quc đu tư vào các d án khu vc biên gii hoc ven bin thuc 22 tnh ca Vit Nam.

Vẫn báo cáo ca b, được Tui Tr, Thanh Niên và VietnamNet trích đăng, cung cấp thông tin rng tình trng người Trung Quc "tập trung s hu đt đai" ni bt lên các tnh, thành là Đà Nẵng vi 22 trường hp, Quảng Ninh 17 trường hp, Hải Phòng 16 trường hp, Bình Định 9 trường hp, Hà Tĩnh và Bình Thuận mi tnh 5 trường hp.

Qua các trích dẫn ca Tui Tr, Thanh Niên và VietnamNet, dường như Đà Nng được B Quc phòng tp trung nhn mnh nht, khi báo cáo ca b nêu ra 2 cá nhân và 7 doanh nghip Trung Quc hoc "có yếu t s hu Trung Quc" đã "núp bóng" một s công dân hay doanh nghip Vit Nam đ s hu hoc thuê hàng trăm nghìn mét vuông đt ven bin, thm chí sát cnh sân bay Nước Mn, tng là sân bay quân s.

"Hầu hết các lô đt đu v trí các đường ln, ven bin, đc đa cho hoạt đng kinh doanh và có ý nghĩa quan trng trong khu vc phòng th", báo cáo ca B Quc phòng đưa ra nhn xét, đng thi khng đnh rng c tri và dư lun xã hi thy "đáng ngi" v vic cơ quan chc năng Đà Nng cp chng nhn quyn s dng 21 lô đt cho người Trung Quc là "có cơ s".

Mặc dù lut Vit Nam không cho phép công dân và doanh nghip nước ngoài s hu đt Vit Nam, song B Quc phòng ch ra trong báo cáo ca mình rng người Trung Quc da vào 2 cách chính đ s hu các lô đt Đà Nng.

Cách thứ nht, h thành lp doanh nghip liên doanh vi Vit Nam. Ban đu, người Trung Quc góp vn thp hơn người Vit Nam, trong khi phn góp vn ca người Vit ch yếu là giá tr ca đt. giai đon này, doanh nghip do người Vit điu hành. Sau mt thời gian, bằng nhiu cách, phía Trung Quc tăng vn và giành quyn điu hành doanh nghip, vì vy, phn tài sn góp vn là đt ca phía Vit Nam tr nên thuc quyn s hu ca phía Trung Quc.

Trong cách thứ hai, người Trung Quc đu tư tin cho công dân Việt Nam, chủ yếu là người Vit gc Hoa, đ mua đt. B Quc phòng đưa ra dn chng là có mt s trường hp công dân thuc din "kinh tế khó khăn" nhưng li đng tên s hu 10 đến 12 lô đt.

Giáo sư Đng Hùng Võ, nguyên Th trưởng B Tài nguyên và Môi Trường, khẳng đnh vi VOA rng vic người Trung Quc nm gi đt Vit Nam gây ra nhng ri ro :

"Trong hoàn cảnh tt c các nước nh cnh các nước ln, vi quan h mnh-yếu, chúng ta cũng biết rng b tin ra mua đt chng hn thì cũng là mt kiu gây tác đng nhất đnh đến kinh tế, đến đi sng xã hi ri thm chí k c vn đ an ninh".

bqp3

Các công dân Trung Quốc phm pháp b chính quyn Đà Nng bt gi hôm 6/6/2019. Photo Da Nang TV

Để cng c cho quan đim ca mình, giáo sư Đng Hùng Võ dẫn li mt lot nhng v vic tng được báo chí điu tra, đưa tin, bao gm vic mt s doanh nghip Trung Quc đưa đông đo công dân ca h vào Vit Nam lao đng bt hp pháp ; hay vic h thiết lp các khu dân cư, các đim kinh doanh tách bit, theo hình thức t tr, ch s dng ngôn ng và phương thc thanh toán ca Trung Quc, Vit Nam không thu được gì và ngay c công an Vit Nam cũng không th đi vào trong các khu đó.

Nguyên Thứ trưởng B Tài nguyên và Môi Trường cnh báo rng tình trng như vy một mặt gây ra bt công v kinh tế cho người Vit Nam, mt khác tim n nhng nguy cơ như đó có th là nhng nơi "cha chp vũ khí, súng ng", đe da đến trt t xã hi, an ninh, quc phòng ca Vit Nam.

Liên hệ ti tình hình Bin Đông, giáo sư Đng Hùng Võ cảnh báo vi VOA rng nhng "t đim" người Trung Quc trên đt Vit Nam có th b Trung Quc biến thành nhng cái c :

"Cách thức cư x ca Trung Quc Bin Đông, mi người Vit Nam rt khó chu, thm chí là phn ut vì chuyn bt nt Bin Đông. Thế thì trên đất lin thì sao ? Có th bây gi chưa xy ra, nhưng cũng có th s xy ra, thì cách thc nó s như thế nào ? Khi mà v tương quan lc lượng quân s và cách thc hành x, thì như câu chuyn trên Bin Đông, thì thy rt rõ".

Theo Tuổi Tr, Thanh Niên và VietnamNet, Bộ Quc phòng cho biết h đã báo cáo và đ xut chính ph ch đo các b, ngành, chính quyn các tnh, thành rà soát, đánh giá tng th các d án đu tư ca nước ngoài, nht là d án liên quan đến Trung Quc ti khu vc biên gii, bin, đo có vị trí chiến lược v quc phòng, an ninh.

Bộ cũng đ ngh cn "kp thi phát hin, điu chnh nhng bt cp" ca lut Đu tư, lut Đt đai và cơ chế qun lý, cp phép các hot đng đu tư nhm hn chế sơ h, không đ cá nhân, doanh nghip Trung Quc li dng hot đng.

Tuy nhiên, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đng Hùng Võ cho rng chính quyn Vit Nam có th "khó x lý" v mt pháp lý khi người Trung Quc "đi lt" người Vit đ nm gi đt Vit Nam. Ông nói vi VOA :

"Không thể dùng lut pháp, không thu hồi được, bi vì là không vi phm điu lut nào trong vic nhn chuyn quyn [s dng đt] khi cái người đó là người Vit Nam. Thế thì tôi cho rng gii pháp lúc này không phi là gii pháp pháp lut. Mà gii pháp lúc này tôi nghĩ đến cùng ch có mi mt cái là người Vit Nam đng ai làm chuyn này [tiếp tay cho Trung Quc]. Đó là gii pháp tt nht".

Báo cáo trả li c tri ca B Quc phòng được đưa ra thi đim hin nay cung cp mt bc tranh trái ngược vi nhng phát ngôn trước đó ca mt s quan chc cao cp.

Hồi tháng 6/2018, B trưởng Tài nguyên-Môi trường Trn Hng Hà nói trước Quc hi rng bộ của ông "chưa phát hin người nước ngoài mua đt" và mong đi biu Quc hi "thy đâu người nước ngoài mua đt thì báo cho b" đ nhà chc trách điu tra xem "bng cách nào h mua được".

Lâu hơn na, hi tháng 10/2015, Tổng bí thư Đng Cng sn Vit Nam Nguyễn Phú Trng khi gp c tri Hà Ni đã khng đnh : "Không có chuyn người nước ngoài vào Vit Nam mua đt".

https://youtu.be/FbVHOD2gQgI

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tổng hợp
Read 34 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)