Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

07/10/2020

Bộ máy nhà nước có 110 thứ trưởng, 4 bộ có số lượng cấp phó vượt quy định 50%

RFA tiếng Việt

Chính phủ Việt Nam cho biết, qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong nhiệm kỳ khóa XIV và Khóa XIII, cả nước hiện đang có 110 thứ trưởng và phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Trong đó có 4 bộ vượt con số được quy định theo luật pháp.

bomay1

Quang cảnh buổi gặp mặt của Bộ Quốc phòng với đại biểu Quốc hội ngày 7/10/2020. Bộ Quốc phòng Việt Nam

Truyền thông nhà nước đưa tin, trích nguồn báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị Quyết của Quốc Hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và Khóa XIII thuộc lĩnh vực nội vụ.

Theo đó, 4 bộ có số lượng cấp phó vượt quy định. Trong đó, Bộ quốc phòng và Bộ Công an mỗi bộ có 9 thứ trưởng, vượt 3 theo quy định. Bộ Nội vụ (vượt 1), Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (vượt 1).

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5, riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao không quá 6.

Lý do số lượng thứ trưởng vượt quy định được cho là do "sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ, như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về Trung ương".

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 462 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)