Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

04/11/2020

Châu Âu và Mỹ hỗ trợ Việt Nam trong vụ lũ lụt miền Trung

VOA tổng hợp

Anh vin tr Vit Nam 500.000 bng Anh đ khc phc hu qu lũ lt

VOA, 04/11/2020

Hôm 3/11, B Ngoi giao Anh cho biết chính ph Anh h tr người dân Vit Nam 500.000 bng Anh (khong 650.500 đôla, hay 15 t đng) đ khc phc hu qu lũ lt xy ra ti các tnh min trung. Cùng lúc, Liên Hiệp Quốc đang có kế hoch vn đng quyên góp 40 triu đôla đ h tr Vit Nam.

anh1

Anh h tr Vit Nam 500.000 bng Anh đ khc phc hu qu lũ lt. Photo Facebook UK in Vietnam

Khon vin tr 500 ngàn bng Anh này "s được chuyn đến Liên đoàn Ch thp đ Quc tế thông qua Hip hi Ch thp đ Anh và giúp m rng vic thu xếp nơi , cung cp nước sch, thc phm và h tr sinh kế cho 160 nghìn người b nh hưởng bi thiên tai ti Vit Nam", tuyên b ca B Ngoi Anh cho biết.

Khon vin tr được công b là mt phn trong gói vin tr tr giá 1 triu bng Anh cho Vit Nam và Philippines, quc gia cũng b nh hưởng nng n bi các trn bão lũ gn đây.

Phát biu công b gói vin tr, ông Nigel Adams Quc V khanh ph trách Châu Á ca B Ngoi giao & Phát trin Anh, cho biết : "Các cơn bão đ b vào Vit Nam và Philippines đã gây ra tác đng tàn phá cuc sng và sinh kế trên toàn khu vc. Gói vin tr tr giá 1 triu bng Anh ngày hôm nay s giúp cung cp thc phm, nước sch và nơi an toàn cho nhng người cn nht, đng thi h tr Vit Nam và Philippines phc hi sau nhng thiên tai tàn khc này".

Đi s quán Anh ti Vit Nam hôm 3/11 viết trên Facebook : "Vit Nam đã phi chu nh hưởng ca bn siêu bão gây nên lũ lt, st l đt và tàn phá cơ s h tng. Ti khu vc min trung Vit Nam, hơn 1,3 triu người đã b nh hưởng nghiêm trng, gn 300 ngàn ngôi nhà b nhn chìm, cuc sng ti đây, vn đã b nh hưởng bi các hn chế trong đi dch Covid-19, b gián đon đáng k".

Bên cnh đó, nhiu t chc và nhóm t thin ca Anh, bao gm Saigon Children Charity, Hue Help và Vietnam - UK Network, đang th hin s ng h và đoàn kết vi các cng đng ti khu vc chu nh hưởng ca bão lũ.

Trước đó, trong chuyến thăm Hà Ni vào cui tun va ri, Ngoi trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên b bng chính quyn Hoa Kỳ vin tr cho Vit Nam tng cng 2,1 triu đôla đ khc ph hu qu lũ lt.

anh2

Liên Hiệp Quốc công b kế hoch vn đng 40 triu đôla h tr Vit Nam khc phc hu qu lũ lt. Photo Vietnam.UN.org

Hôm 4/11, Văn phòng Điu phi viên thường trú Liên Hiệp Quốc ti Vit Nam cho biết, Kế hoch ng phó vi lũ lt Vit Nam năm 2020 đã được khi đng nhm kêu gi 40 triu đôla cung cp vin tr nhân đo cho các đa phương b nh hưởng.

Kế hoch ca Liên Hiệp Quốc nhm huy đng 40 triu đôla đ h tr 177.000 người dân thuc nhóm nhng người d b tn thương và chu nh hưởng nng n nht do lũ lt các tnh min trung Vit Nam. Kế hoch này được thiết kế trong khong thi gian 6 tháng nhm gii quyết c nhu cu nhân đo tc thi đng thi thc hin mt s hot đng phc hi sm.

Ông Kamal Malhotra, Điu phi viên thường trú Liên Hiệp Quốc cho biết : "Liên Hiệp Quốc cùng các đi tác cu tr nhân đo và Hi Ch thp đ đang tp trung vào vic đáp ng nhu cu ca nhng người d b tn thương nht trong nhng khu vc b nh hưởng bi lũ lt".

***********************

EU h tr Vit Nam 1,5 triu đôla đi phó lũ lt

VOA, 01/11/2020

EU cho biết rng rng khon tài tr tương đương khong 35 t đng này nhm "tr giúp nhng cng đng b nh hưởng".

hotro0

Người dân đi nhn đ cu tr Tha Thiên Huế.

 

"Gói h tr ca EU s cung cp các nhu yếu phm cn thiết ti nhng gia đình b tn thương nht, giúp h gii quyết được nhng nhu cu căn bn và duy trì cuc sng hàng ngày", EU nói trong mt thông cáo ra ngày 26/10.

T chc này cho biết thêm rng thông qua Hot đng Vin tr Nhân đo và Bo v Dân s Châu Âu (ECHO), Liên Hiệp Châu Âu "giúp đ trên 120 triu nn nhân ca xung đt và thm ha hàng năm".

Ít ngày trước khi công b khon h tr, Phái đoàn EU ti Vit Nam đã "bày t li chia bun chân thành ti chính ph và nhân dân Vit Nam vì s mt mát v người ca c lc lượng quân đi và người dân trong tình hình lũ lt và st l đt các tnh min trung Vit Nam".

"Chúng tôi xin gi li chia bun sâu sc và s cm thông ti gia đình ca nhng người đã mt, cũng như nhng người b thương và b nh hưởng nng n bi các thm ha thiên tai này", EU nói trong thông cáo. "Tâm trí và li cu nguyn ca chúng tôi xin được gi ti nhng người còn mt tích và chúng tôi hy vng h s sm được tìm thy an toàn và mnh khe".

Cơ quan đi din ngoi giao ca Châu Âu cho biết thêm s "sát cánh cùng chính ph Vit Nam trong thi đim khó khăn hin ti và chúng tôi tin tưởng rng người dân Vit Nam s sm vượt qua được thách thc này".

Tin cho hay, tình trng bão lũ và lt li thi gian qua các tnh min Trung ca Vit Nam ti nay đã làm ít nht 130 người thit mng và 20 người mt tích.

Trước EU, nhiu đi tác ln ca Vit Nam, trong đó có Nht Bn, cũng đã thông báo h tr khn.

Đi s quán Nht Bn hôm 15/10 cho biết rng chính ph nước này đã "quyết đnh cung cp hàng cu tr khn cp", trong đó có tm nha, máy lc nước, cho Vit Nam đ "ng phó vi nhng thit hi do cơn bão va qua gây ra thông qua Cơ quan Hp tác Quc tế Nht Bn (JICA)".

Cơ quan đi din ngoi giao ca Nht Vit Nam cho biết rng quyết đnh này được đưa ra "theo đ ngh" ca Vit Nam "trên quan đim nhân đo và mi quan h hu ho" gia chính quyn Tokyo và Hà Ni.

Sau đó hai ngày, Đi s Hoa K ti Vit Nam Daniel J. Kritenbrink công b mt khon vin tr ng phó thiên tai ban đu tr giá 100 nghìn đôla.

Cơ quan đi din ngoi giao này cho biết rng khon vin tr này s được Cơ quan Phát trin Quc tế Hoa K (USAID) trao cho Hi Ch thp đ Vit Nam đ "đáp ng các nhu cu nhân đo khn cp ti các cng đng d b tn thương các khu vc b nh hưởng nng n nht bi bão Linfa".

Mi nht, trong chuyến thăm Vit Nam, Ngoi trưởng Hoa K Michael Pompeo hôm 30/10 ng li chia bun v thit hi nhân mng do lũ lt nghiêm trng gây ra trong Bão nhit đi Linfa và Bão Molave đi vi nhân dân Vit Nam và thông báo h tr thêm 2 triu đôla đ giúp khc phc hu qu.

Cùng vi Nht và M, Đi s quán và Tng Lãnh s quán Anh ti Vit Nam cũng "bày t lòng cm thông sâu sc vi nhng tn tht v người và tài sn ca Vit Nam trong mùa mưa bão năm nay".

Cơ quan đi din ngoi giao ca Anh cho biết rng Cơ quan Khí tượng Vương quc Anh ang hp tác" và "s chuyn giao phương pháp và công c d báo da trên tác đng cho Trung tâm D báo Khí tượng Thy văn Trung ương ca Vit Nam".

Ngoài ra, tin cho hay, các trường đi hc và vin nghiên cu ca Anh và Vit Nam ang có 5 d án nghiên cu chung v các mt đa dng ca ng phó him ha, như hin tượng đa lũ, quy hoch h tng xanh đô th thun t nhiên, hay h thng vin thông trong điu kin thi tiết bt li ti khu vc min Trung và đng bng sông Cu Long".

*******************

M vin tr Vit Nam thêm 2 triu đôla khc phc hu qu lũ lt

VOA, 30/10/2020

hotro2

USAID hỗ trợ một nạn nhân tại diễn tập khắc phục thảm họa tại một địa phương của Việt Nam trước đó - Ảnh: USAID

Hôm 30/10, Ngoi trưởng Hoa K Michael Pompeo ng li chia bun v thit hi nhân mng do lũ lt nghiêm trng gây ra trong Bão nhit đi Linfa và Bão Molave đi vi nhân dân Vit Nam và thông báo h tr thêm 2 triu đôla đ giúp khc phc hu qu lũ lt,

Thông cáo ca B Ngoi giao Hoa K hôm 30/10 cho biết như trên sau cuc gp gia Ngoi trưởng Mike Pompeo và Th tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc ti Hà Ni.

Thông cáo cho biết s tin 2 triu đôla s được Cơ quan Phát trin Quc tế Hoa K (USAID) chuyn giao đ h tr phía Vit Nam trong các n lc ng phó hu qu lũ lt.

Trước đó, ngày 17/10, Đi s Hoa K Daniel Kritenbrink công b mt khon vin tr ng phó thiên tai ban đu tr giá 100 nghìn đôla cho phía Vit Nam.

Như vy, cho đến nay tng s tin tài tr t Chính ph Hoa K lên hơn 2,1 triu đôla trong vic giúp Vit Nam ng phó thit hi lũ lt ti các tnh min trung.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tổng hợp
Read 28 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)