Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

07/11/2020

Vụ ‘mất tích’ đơn hàng 5,2 triệu USD tại Việt Nam

VOA tiếng Việt

Công ty M khi kin v ‘mt tích’ đơn hàng 5,2 triu USD b cáo buc ti Vit Nam

ProPac, mt công ty có tr s ti North Charleston, bang South Carolina, Hoa K, đang khi kin v mt đơn hàng 1 triu hp găng tay phu thut tr giá hơn 5 triu USD qua mt công ty trung gian khai đã chi cho mt nhà máy ti Vit Nam.

mattich1

Nhu cu v găng tay phu thut tăng đt biến trong thi gian din ra đi dch Covid-19 trên toàn cu.

Thông tin pháp lý và t The Post and Courier cho hay vào tháng 6, công ty ca M thuê đã các nhà thu đ làm sao có được hàng triu găng tay phu thut cung cp cho mt khách hàng. Tuy nhiên, hp đng đã không được hoàn thành sau nhiu tháng, dn đến v khiếu kin đòi li s tin hơn 5,2 triu đô la được cho là đã chi và b tch thu ti mt nhà máy Vit Nam.

Người sáng lp và Giám đc điu hành ca ProPac, ông Gordon King, được The Post and Courier dn li cho biết công ty ca ông đã cung cp thiết b khn cp cho các nhân viên chăm sóc sc khe, các đi ng cu nhanh và doanh nghip tư nhân trong hơn ba thp niên, và nhu cu này đã tăng rt cao trong thi gian din ra đi dch Covid-19.

Ông King nói ông không có ý đnh đ đưa thương v găng tay ra tòa án liên bang. Nhưng ông cho rng nhà cung cp đã "li dng" tình hình khi không giao hàng và t chi tr li tin cho ProPac.

Trong đơn khiếu kin, ProPac nêu tên hai nhà thu có liên quan đến thương v đt hàng găng tay là Atlantic Group USA và Medical Biowaste Solutions.

"Chúng tôi rt tiếc phi dùng đến hành đng pháp lý, nhưng chúng tôi không còn la chn kh thi nào khác", The Post and Courier dn li ông King nói trong mt tuyên b bng văn bn trong tun này.

Các tài liu pháp lý cho thy v vic ch yếu tp trung vào vai trò ca Công ty Medical Biowaste Solutions có tr s ti California và Giám đc điu hành ca công ty này. H sơ tòa án cho biết công ty này ha có th cung cp s lượng găng tay mà ProPac cn. Tp đoàn Atlantic sau đó đã gi tin cho Medical Biowaste Solutions.

K t thi đim đó, không rõ điu gì đã xy ra. Nhưng sau nhiu tháng, ProPac vn chưa nhn được hàng và s tin đã chi hin không biết đang đâu.

Medical Biowaste Solutions không tr li các email mà The Post and Courier gi đến các lut sư ca h trong tun này. Trong khi đó, mt lut sư ca Tp đoàn Atlantic, cho biết tp đoàn này tin rng h cũng b la cùng vi ProPac.

Theo đơn kin, Medical Biowaste Solutions liên tc đưa ra li ha rng "găng tay đang được vn chuyn". Trong đó, Giám đc công ty này b cáo buc nói rng 322.000 chiếc găng tay s được vn chuyn bng đường hàng không và yêu cu thêm 722.000 đô la đ trang tri cho chi phí vn chuyn này.

Theo đơn kin, khách hàng ca ProPac đã rút khi hp đng, trong khi công ty này đang n lc đ thu hi 5,2 triu đô la.

Trong email gi lên tòa án, Giám đc ca Medical Biowaste Solutions cho biết s tin mà công ty nhn được đã b thu gi khi chính quyn Vit Nam đt kích vào mt nhà máy sn xut găng tay. Tuyên b ca ông này hin đang được điu tra, trong đó có c vic xác minh xem nhà máy được đ cp liu có thc s tn ti hay không.

Tin cho hay Thm phán khu vc Richard Gergel đã yêu cu Medical Biowaste Solutions cung cp bt k hp đng hoc liên lc nào vi nhà sn xut ti Vit Nam.

ProPac là công ty chuyên cung cp thiết b phc v thm ha cho nhiu t chc, bao gm Hi Ch thp đ Hoa K, Cơ quan Qun lý Khn cp Liên bang, các s y tế công cng và các trm cu ha đa phương.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 42 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)