Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

05/11/2020

Việt Nam tự tin vào vị thế chiến lược của mình trên Biển Đông

VOA tổng hợp

Vit Nam : Tng thng M nào cũng s ng h tiến trình quan h Vit-M

VOA, 05/11/2020

Nhn đnh v cuc bu c tng thng Hoa K, mt s kin chính tr đang thu hút s chú ý ca toàn thế gii, đi din B Ngoi giao Vit Nam nói đây là "công vic ni b" ca nước M và ai làm tng thng cũng s ng h tiến trình phát trin mi quan h gia Vit Nam và Hoa K.

vietnam1

Phó phát ngôn viên B Ngoi giao Vit Nam Dương Hoài Nam.

Phát biu ca Phó phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Dương Hoài Nam được đưa ra trong cuc hp báo ngày 5/11, khi được đ ngh đánh giá v cuc bu c tng thng M và nh hưởng ca kết qu bu c lên mi quan h Vit-M.

"Trước hết, xin khng đnh bu c Tng thng M là công vic ni b ca nước M và ch nhân dân M mi có quyn quyết đnh", báo Người Lao Đng dn li ông Nam nói.

Đ cp đến mi quan h ngoi giao 25 năm vi "nhng bước tiến dài" gia Vit Nam và Hoa K, đi din B Ngoi giao Vit Nam nói thêm rng "Chúng tôi tin tưởng rng Tng thng M nào cũng s ng h tiến trình này".

Ông Dương Hoài Nam cũng lp li khng đnh ca các lãnh đo Vit Nam gn đây rng "Vit Nam coi M là mt trong nhng đi tác quan trng hàng đu trên cơ s tôn trng đc lp ch quyn, toàn vn lãnh th và th chế chính tr ca nhau, cùng có li".

"Vit Nam hoan nghênh vai trò cũng như sáng kiến ca M góp phn duy trì hòa bình, an ninh, n đnh, hp tác và phát trin ti khu vc, trong đó có ng h vai trò trung tâm ca ASEAN, hài hòa vi các cơ chế hp tác khu vc và phù hp vi lut pháp quc tế", Phó phát ngôn viên Dương Hoài Nam nói.

Phát biu ca B Ngoi giao Vit Nam được đưa ra hai ngày sau ngày bu c M (3/11) và kết qu bu c vn chưa được xác đnh, khi lá phiếu mt vài bang chiến trường chưa được kim đếm xong.

Ti Vit Nam, s kin bu c M đang rt thu hút s chú ý ca công lun. Ngoài nhng tác đng v chính tr, ngoi giao, s kin này cũng đang gây tác đng trên th trường chng khoán ca Vit Nam.

Theo tường thut ca báo Tui Tr, th trường chng khoán Vit "ging co" theo biến đng căng thng và hi hp ca cuc bu c M trong my ngày qua. Các nhà đu tư t ra thn trong vi dòng tin đ vào dè dt. VN-Index liên tc thay đi tri st, có lúc rơi xung sc đ, khi li tăng hơn 8 đim và nhp tăng không đu. Mt s chuyên gia cnh báo v "din tiến khó lường" ca th trường chng khoán trong vài ngày ti.

***********************

Quan sát t Vit Nam : Bu c M 2020 l ra nhng khiếm khuyết

VOA, 05/11/2020

Dù kết qu chung cuc bu c Hoa K 2020 chưa được công b, mt vài nhà quan sát chính tr Vit Nam nhn đnh rng cuc bu c này cho thy s chia r ln nht trong dân chúng M và l ra nhng khiếm khuyết trong nn dân ch được ngưỡng m nht trên thế gii.

vietnam2

Tng thng Donald Trump và ng c viên Joe Biden.

T Hà Ni, blogger ni tiếng Nguyn Hu Vinh, nói vi VOA :

"Cuc bu c Tng thng ln này ca Hoa K th hin s chia r còn ghê gm, cao đ hơn k bu c năm 2016".

"Như vy thì nguy cơ xung đt xã hi li càng tăng cao. C hai phe thng và thua đu có nguy cơ đáng lo ngi".

Ông Nguyn Hu Vinh nhn đnh rng dù Hiến pháp và lut pháp M đã thiết lp các cơ chế bu c được t hào là "văn minh", "nhìn được b sâu và xa" ca xã hi M, nhưng nhng xung đt gn đây và s chia r sâu sc trong cuc bu c này đã l ra nhng đim bt hp lý.

Ông nói :

"L ra các bt hp lý trong h thng bu c. Cho đến nay, dù chưa xy ra, nhưng có kh năng kin tng và kéo dài cuc bu c này".

"Trước đây, các xung khc xã hi chưa đến đ l ra. Nhưng nay qua báo chí tôi thy li hin ra tt c nhng điu bt hp lý đó, vì người ta có th tìm cách này hay cách khác đ gian di, và rt tinh vi c hai phe, c nhng đim b phiếu, đường bưu đin t vic dùng bút này bút kia đến vic b phiếu lúc rng sáng…"

"Điu này cho thy nn dân ch có khiếm khuyết ghê gm !"

Blogger Nguyn Hu Vinh, đng thi là mt nhà hot đng dân ch cho Vit Nam, nêu nhn đnh vi VOA v cuc bu c M đang din ra gia hai ng c viên Donald Trump ca đng Cng hòa và Joe Biden ca đng Dân ch :

"Dù cho ông Trump hay ông Biden lên làm tng thng thì mâu thun vn còn khc sâu và bc l thêm na nhng điu phi lý và khó cha lành trong nn dân ch ca M".

"Tôi hy vng rng người M dù phe nào cũng phi cn nhìn li và điu chnh li mình vì c hai phe đu th hin tt xu rt đáng trách vì h đt li ích ca phe nhóm lên trên rt ln, trong khi tính khách quan, trung thc và dân ch b đè bp".

T Nha Trang, Khánh Hòa, nhà báo đc lp Võ Văn To nêu nhn đnh vi VOA :

t bu c 2020 này quá đc bit ! Hai ng c viên ca hai đng quá khác nhau v quan đim, đường li và chính sách".

"Tng c tri đi bu cho c hai bên cao nht trong lch s nước M và s lượng c tri M đi bu cho ông Biden dn đu trong lch s nước M vì s trái ngược nhau này ca hai phe".

Nhà báo Võ Văn To nhn đnh v các khiếm khuyết ca bu c M 2020 :

"Kỳ này đã l ra mt s các nhược đim, mà trước đó cuc bu c 2016 dư lun đã ng ra mt phn : đã quy đnh cho mi người dân có quyn bu tng thng trc tiếp bng phiếu ph thông ri mà li còn quy đnh phiếu đi c tri. Đây là điu bt hp lý cn được ci tiến và quyn lc ca tng thng phi được hn chế bt đi".

Tính đến sáng ngày 5/11, gi min Đông Hoa K, ông Biden đang dn đu vi 253 phiếu đi c tri, trong khi ông Trump được 213 phiếu đi c tri. Tính đến chiếu ti ngày 4/11, v phiếu ph thông, ông Biden được hơn 71 triu phiếu, ông Trump được hơn 68 triu phiếu.

Phát biu hôm 4/11, ông Biden nói ông hướng đến chiến thng trong cuc bu c tng thng và điu rõ ràng là ông tiến gn đến s phiếu 270 đ giành chc tng thng.

Trong khi đó Tng thng Donald Trump nói s yêu cu Tòa án Ti cao can thip vào cuc đua vào Tòa Bch c. Ban vn đng tranh c ca ông Trump vào chiu ngày 4/11 cho biết h đã đ đơn yêu cu ngng kim phiếu bang Michigan và khng đnh rng h không được tiếp cn đy đ các đa đim kim phiếu đ quan sát vic m các lá phiếu.

Các thành viên đng Dân ch chế giu các thách thc pháp lý mà chiến dch vn đng ca ông Trump khi đng hôm 4/11 ti Pennsylvania, Michigan và Georgia. Bt chp đng thái thù nghch, mt lot v kin khó có th tác đng ti kết qu bu c chung cuc.

***************************

M áp thuế vi lp xe Vit Nam, cho rng tin đng 'b đnh giá thp'

VOA, 05/11/2020

B Thương mi Hoa K sp áp thuế chng tr cp sơ b đi vi lp xe hơi và xe ti nhp t Vit Nam, mt trong các lý do mà M đưa ra là tin đng ca Vit Nam "b đnh giá thp", mt bn tin ca Bloomberg cho hay. Đây là ln đu tiên B Thương mi M áp thuế chng tr cp đi căn c vào giá tr ca mt loi ngoi t, b cho biết trong mt tuyên b hôm th Tư 4/11, được Bloomberg dn li.

vietnam3

B trưởng Thương mi M Wilbur Ross ti mt cuc hp vi Tng thng Donald Trump, 19/5/2020, Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Mc thuế dao đng t 6,23% đến 10,08%, tin ca Bloomberg cho biết. Hoa K nhp khu lượng lp xe hơi t Vit Nam có tr giá khong 469,6 triu USD trong năm 2019, b cho biết, vn theo tin ca Bloomberg.

"Quyết đnh sơ b hôm nay th hin mt bước tiến quan trng đi vi ngh trình thương mi Nước M trên hết", B trưởng Thương mi Hoa K Wilbur Ross cho biết trong tuyên b. Chính quyn ca ông Trump "s tiếp tc gii quyết vn đ này đ đm bo ngành công nghip M cnh tranh trên mt sân chơi bình đng", ông nói.

Vit Nam nhiu ln ph nhn chuyn h s dng t giá hi đoái đ thúc đy thương mi. "Vit Nam đã theo dõi cht ch tình hình k t khi vn đ được nêu ra", Phó phát ngôn viên B Ngoi giao Dương Hoài Nam cho biết trong cuc hp báo ti Hà Ni khi được hi v vic M đánh thuế. "Chúng tôi đã gii thích cho Hoa K v các chính sách liên quan ca chúng tôi".

Trong cuc gp hi tháng trước vi ông Adam Boehler, người đng đu Tp đoàn Tài chính Phát trin Quc tế ca Hoa K, Th tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc cho biết chính ph không s dng đng tin quc gia đ "to li thế cnh tranh" cho các lĩnh vc sn xut ca Vit Nam.

Vic đánh thuế xy ra tiếp sau thông báo hi tháng 10 ca chính quyn ông Trump v cuc điu tra thương mi ca M đi vi chính sách tin t ca Vit Nam. Cuc điu tra cũng tìm tòi c v vic Vit Nam nhp khu g bt hp pháp.

B Thương mi M s hướng dn Cơ quan Hi quan và Biên phòng M thu tin tm ng t các nhà nhp khu lp xe du lch t Vit Nam da trên t giá sơ b. B s đưa ra quyết đnh cui cùng v mc thuế vào ngày 16/3 hoc khong đó, cũng là lúc y ban Thương mi Quc tế Hoa K d kiến s đưa ra phán quyết v v này.

Th tướng Vit Nam, trong cuc gp vi ông Boehler, đã đ ngh chính quyn ông Trump "có đánh giá khách quan hơn v thc tế Vit Nam" và nói rng vic s dng đng tin quc gia đ đt được li thế s "gây tn hi nghiêm trng đến s n đnh kinh tế vĩ mô, nim tin ca người dân và nhà đu tư" đng thi gây tn hi kinh tế ca Vit Nam.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tổng hợp
Read 55 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)