Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

03/11/2021

Hacker 'yêu nước' tấn công VOA và các báo đài ở Mỹ, Châu Âu

VOA tiếng Việt

Báo Vit Nam ph nhn hacker 'yêu nước' tn công VOA và các báo đài M, Châu Âu

Ngay sau khi trang mng xã hi chính thc ca VOA và ba cơ quan truyn thông tiếng Việt khác có tr s M và Châu Âu b tn công, báo Quân đi Nhân dân ca Vit Nam lp tc lên tiếng ph nhn các hacker "yêu nước" hay các cơ quan chc năng ca Vit Nam đng sau v vic này.

hacker1

Các trang Facebook ca VOA, RFA, BBC và Thi Báo b hacker xâm nhp và đi tên trong mt thi gian ngn.

Trang Facebook ca VOA tiếng Việt b "hack" và b đi tên thành "Đông Lào Muôn Năm" vào khong 10 :30 gi ti ngày 29/10 gi min đông Hoa K. Cùng thi gian này trang Facebook ca RFA, cùng có tr s Washington DC ca M, và ca BBC tiếng Việt, có tr s London ca Anh, cũng đu b tn công tương t. Trang Facebook ca RFA b đi tên thành "Đảng cộng sản Vit Nam Muôn Năm" và ca BBC b đi tên thành "Ch tch H Chí Minh vĩ đi".

Tương t, trang Facebook ca Thi Báo, t báo tiếng Việt có tr s Berlin, Đc, cũng b các "hacker" đt nhp vào ngày 30/10 và đi tên thành "Vit Nam Muôn Năm 79".

V tn công din ra trong mt thi gian ngn khi VOA và hai đài tiếng Việt, RFA và BBC, trong cùng ngày đã có li được tên và tr li bình thường. Trong khi đó, theo người sáng lp Thi Báo Lê Trung Khoa cho biết, trang tiếng Việt ca t báo, thường b truyn thông nhà nước Vit Nam nêu tên, sau hơn 1 ngày mi có li tên chính thc.

T báo ca quân ủy trung ương và B Quc phòng Vit Nam hôm 30/10 lp tc ph nhn vai trò ca các hacker được gi là "yêu nước" cũng như cơ quan chc năng ca Vit Nam trong các v tn công mng này. VOA và các đài báo nói trên chưa đưa ra bt c cáo buc chính thc nào.

Bài báo trên trang đin tQuân đi Nhân dân vi tiêu đ "Nhiu fanpage chng phá Đng, Nhà nước b đi tên : Đng nên gán ghép suy din" cho rng nhiu người đã suy din rng "có nhng hacker yêu nước làm chuyn đó".

T báo, được xem là tiếng nói ca lc lượng vũ trang và nhân dân Vit Nam, cho rng nhng "suy din kiu đó là không có cơ s" và ph nhn "không có chuyn cơ quan chc năng liên quan đến vic này như mt s thông tin trên mng xã hi".

VOA, RFA, BBC và Thi Báo thường được xem là nhng cơ quan truyn thông "chng cng" hay "chng phá" Đng và Nhà nước Vit Nam vì có nhiu bài viết v nhân quyn và ch trích Đảng cộng sản mà truyn thông trong nước không được phép đ cp. Trang web ca các trang báo này do đó b chn truy cp ti Vit Nam nên nhiu người trong nước thường đc tin tc ca VOA và các t báo nói trên qua các trang Facebook chính thc.

Theo tìm hiu ca VOA, các cuc tn công hôm 29 và 30/10 vào các đài M và Châu Âu được thc hin t các tài khon "hacker" khác nhau. Đây là ln đu tiên trang Facebook ca VOA b đt nhp và đi tên. V vic đang được Facebook điu tra.

Ông Khoa, người sáng lp Thi Báo, cho VOA biết cơ quan an ninh điu tra ca Đc v tn công mng và Đài truyn hình Đc BR đang tìm hiu ti sao và ai là người xâm nhp trang Facebook ca t báo này. Theo nhn đnh ca ông Khoa, người điu hành mt công ty sn xut phn mm Đc, các trang Facebook ca VOA, BBC, RFA và Thi Báo nhiu kh năng b tn công "theo cùng mt cách xâm nhp", tc là hacker đã truy cp được vào các trang mng xã hi này đ đi tên ri sau đó tr li và đi li tên gc cho các trang đó.

Báo Quân đi Nhân dân cho rng "chuyn mt s trang fanpage b đi tên có lý do t l hng trên không gian mng thì không có gì mi m" và trích dn mt chuyên gia công ngh phn mm nói rng "đây không phi là hình thc tn công mng tinh vi" nhưng "khiến nhng người s dng mng xã hi lo lng v vn đ bo mt".

Chính ph Vit Nam gn đây b nghi là có mi liên h vi mt nhóm tin tc có tên Ocean Lotus, hay APT32, đng sau chiến dch tn công an ninh mng nhm vào các nhà hot đng nhân quyn Vit Nam, theo mtbáo cáo ca nhóm k thut an ninh ca T chc Ân xá Quc tế (Amnesty Tech) đưa ra hi tháng Hai năm nay. Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, các nhà điu tra an ninh mng ti Facebooktìm ra mt nhóm hacker t lâu b nghi làm gián đip cho chính ph Vit Nam, được biết là APT32 hay Ocean Lotus, tng b cáo buc trong nhiu năm qua v các hot đng theo dõi các nhà bt đng chính kiến, doanh nghip và quan chc nước ngoài.

Nguồn : VOA, 02/11/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 296 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)