Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

03/11/2021

Công viên Mê Linh, dự án sân bay Long Thành

RFA tổng hợp

Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến về chỉnh trang công viên Mê Linh, lư hương, tượng Đức Thánh Trần

RFA, 03/11/2021

Đi din y ban nhân dân (UBND) Qun 1 hôm 1/11 cho biết đang t chc ly ý kiến người dân đi vi phương án thiết kế, chnh trang công viên cng Bch Đng và công viên Mê Linh bao gm c vic đt lư hương Đc Thánh Trn ti đây. Truyn thông nhà nước loan tin va nói hôm 3/11.

sanbay01

Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở công viên Mê Linh khi vẫn còn lư hương. - Hình tác giả Phúc Tiến đăng kèm bài viết ở báo Người Đô Thị

Theo UBND Q1, người dân có th góp ý trc tiếp vào s góp ý trong khong thi gian t ngày 1/11 đến hết ngày 5/11.

Tính đến trưa 3/11, s góp ý ca Qun 1 được báo chí ghi nhn có sáu ý kiến đóng góp... Chính quyn cho rng nhiu người dân bày t s đng tình vi phương án mà Q.1 t chc ly ý kiến ; đng thi đ xut tăng thêm cây xanh, sm trin khai đ người dân có thêm không gian vui chơi, tp th dc.

Trong đon phim gii thiu phương án chnh trang công viên cng Bch Đng kéo dài t cu Khánh Hi vi đim nhn là Ct c Th Ng, chy dc b sông là mng xanh và mt s cu tàu, nhà ga bến thy ni đa.

Phương án chnh trang công viên Mê Linh có lư hương được đt phía trước tượng Đc Thánh Trn Hưng Đo hướng ra sông Sài Gòn.

Trước đó, vào ngày 17/2/2019, chính quyn Thành phố Hồ Chí Minhđã cho xe cu lư hương th Đc Thánh Trn Hưng Đo qung trường Mê Linh mang đi nơi khác... ngay trước khi mt s nhà hot đng d tính ti dâng hương dưới tượng đài Trn Hưng Đo đ đánh du 40 năm xy ra cuc chiến biên gii Vit Trung. Hot đng này b chính quyn cho là biu tình.

Vào ngày 17/9/2021, tác gi Phúc Tiến có bài "Nhân gi Đc thánh Trn : Cn đt li lư hương và tôn to tượng đài Trn Hưng Đo" được đăng trên báo Người Đô Th cho rng, vic di di lư hương t tượng đài Trn Hưng Đo đến đn Trn Hưng Đo trên đường Võ Th Sáu Qun 1, là vi phm các nguyên tc v kính l t tiên và anh hùng, lit sĩ. Bài báo ca tác gi Phúc Tiến sau đó đã b g b khi báo Người Đô Th.

******************

Nhiều vấn đề phát sinh quanh việc giải tỏa, bồi thường dự án sân bay Long Thành

RFA, 03/11/2021

Vic gii phóng mt bng cho d án sân bay Long Thành chm tr liên quan vic thu hi mt bng và bi thường cho dân.

sanbay0

Phối cảnh cảng hàng không quốc tế Long Thành. mt.gov.vn

Theo truyn thông Nhà nước hôm 3 tháng 11, UBND tnh Đng Nai có văn bn báo cáo gi Phó Th tướng Lê Văn Thành, nêu mt s khó khăn v tiến đ thu hi đt thc hin d án sân bay Long Thành. Trong đó có nhng điu không thng nht gia các cơ quan chc năng vi nhau, và vi người dân.

C th, hin có trên 1.000 h dân chuyn nhượng đt theo hình thc cho tng nguyên tha hoc mt phn din tích đt, nhưng chưa làm các th tc chuyn nhượng theo quy đnh. Mt khó khăn na là mt s chính sách h tr người dân mt đt chuyn đi ngh chưa có quy đnh rõ ràng nên quan đim mi nơi mi khác.

Chng hn, theo quan đim đa phương thì nhng người có công vic hưởng lương thường xuyên như cán b, công chc thì không được h tr chuyn đi ngh, còn các đi tượng khác thì được. Trong khi đó, theo quan đim ca Kim toán Nhà nước, nhng người không trc tiếp sn xut nông nghip như ni tr, sinh viênthì không đ điu kin được h tr.

Do đó, tnh Đng Nai đã có văn bn gi B Tài nguyên và Môi trường kiến ngh sm có hướng dn c th đ tnh có cơ s thc hin.

Đến nay, tiến đ thu hi đt ti d án sân bay Long Thành mi ch đt khong 50%. Nếu không gii phóng được toàn b mt bng sch ca giai đon 1 theo đúng tiến đ s nh hưởng đến bin pháp thi công tng th giai đon 1 d án sân bay Long Thành.

Tuy vy, theo báo cáo ca B Giao thông Vn ti, công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành s được khi công trong tháng 2 năm 2022, hoàn thành giai đon 1 trong tháng 6 năm 2025.

Sân bay Long Thành có tng mc đu tư hơn 100.000 t đng, được quy hoch ba giai đon đến năm 2040 bao gm : 4 đường ct h cánh, 4 nhà ga hành khách và các hng mc ph tr đm bo công sut phc v 100 triu hành khách và năm triu tn hàng hoá mi năm.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 234 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)