Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

22/11/2021

Mượn tạm tiền để trả nợ thầu cao tốc Bến Lức - Long Thành

RFA tiếng Việt

y ban Qun lý vn Nhà nước ti doanh nghip (DN) va đng ý vi đ xut ca Tng công ty Đu tư phát trin đường cao tc Vit Nam (VEC), cho phép dùng tin ca DN đ tr n cho nhà thu d án cao tc Bến Lc - Long Thành đ tránh b nhà thu kin.

caotoc1

Một đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây do VEC quản lý, khai thác. Courtesy of cmsc.gov.vn

Truyn thông Nhà nước loan tin ngày 22/11, trích li ông Nguyn Hoàng Anh, Ch tch y ban Qun lý vn nhà nước, cho biết, VEC đ xut s dng khon tin tr giá 492 t đng t ngun thu phí bn tuyến cao tc do VEC làm ch đu tư đ tr n cho nhà thu Nht Bn thc hin d án cao tc Bến Lc – Long Thành.

Bn d án thu phí cao tc nói trên chưa đến hn tr n các khon vay, gm các tuyến : Cu Gi - Ninh Bình, Ni Bài – Lào Cai, Đà Nng – Qung Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Du Giây.

Đ xut trên ca VEC đáp ng được vic s dng vn hiu qu, không phát sinh khiếu kin, tránh tăng lãi đu tư d án, không gây thit hi cho VEC và ngun vn Nhà nước. Đc bit phương án này s không nh hưởng đến uy tín ca Chính ph Vit Nam.

T gia năm 2020, các nhà thu Nht Bn đã yêu cu VEC thanh toán khi lượng hoàn thành và chi phí phát sinh ti d án cao tc Bến Lc – Long Thành.

Tính đến tháng 4/2021, VEC cn phi thanh toán cho phía Nht Bn 33 triu USD nhưng không có tin đ tr vì nhng vướng mc cơ chế vn vay nước ngoài.

D án cao tc Bến Lc – Long Thành gm 3 gói thu xây lp s dng vn vay ca Hp tác quc tế Nht Bn (JICA). Trong đó, gói thu ln nht là J3 có tng kinh phí gn 3.600 t đng do liên danh Sumitomo Mitsui (Nht Bn) – Công ty c phn Tp đoàn CIENCO 4 (Vit Nam) thi công.

Theo d án, J3 có kế hoch thc hin trong 42 tháng t tháng 2/2016. Tuy nhiên đến tháng 9/2019, nhà thu dng thi công vì không được tr tin. Tin nói nhà thu đã có thư yêu cu thanh toán hp đng và thông báo s kin VEC ra Trung tâm Trng tài quc tế (SIAC).

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 80 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)