Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

03/06/2023

‘Làm cách nào viết để tồn tại’

VOA tiếng Việt

Hai tác gi người M gc Vit ni tiếng Nguyn Thanh Vit và Alexandra Hunh chia s v quá trình viết sách và sáng tác thơ ca h trong bui hi tho trc tuyến "Làm cách nào viết đ tn ti" do Hip hi Ngh sĩ Người Vit hi ngoi t chc cui tháng 5 va qua.

vietvan2

Alexandra Hunh

Nguyn Thanh Vit và Alexandra Huỳnh là nhng danh tài trong văn chương dòng chính ti M. Nguyn Thanh Vit là người M gc Vit đu tiên nhn gii thưởng danh giá Pulitzer văn chương. Alexandra Hunh Thu An là nàng thơ tr th 5 ca M được trao tng danh d Khôi nguyên Thi ca Quc gia 2021, khi cô tròn 18 tui.

Ti bui hi tho, h đã góp phn truyn cm hng cho nhiu thế h người M gc Vit và nhiu sc dân khác qua nhng th l v nhng khó khăn và trăn tr cũng như thành công trên con đường văn hc ngh thut mà h đang đi.

Alexandra Huỳnh, Khôi nguyên Thi ca ca M năm 2021

Alexandra, hin 20 tui, sinh ra trong mt gia đình Pht giáo vi bn anh em ti Sacramento, th ph tiu bang California. Alexandra là mt trong hai ch em sinh đôi.

T lúc 7 tui, Alexandra Hunh, hay Hunh Thụy An, đã bt đu đc sách và viết li nhc đ bày t cm xúc và phn nh đúng vi tâm trng ca cô.

"Tôi là con mt sách", Alexandra nói.

Dù được c nước M công nhn là Khôi nguyên Thi ca tr năm 2021 lúc Alexandra còn đang hc năm cui cp ba, nàng thơ người M gc Vit này cho biết cô đã giu gia đình v các sinh hot văn chương vi các t chc thơ văn mãi cho đến khi cô lt vào danh sách các thí sinh chung kết ca cuc thi Khôi nguyên Thi ca M năm 2020.

Nhng người Vit t nn ti M thường đem theo nhng gánh nng ca ký c đau thương mà h đã tri qua trong và sau chiến tranh Vit Nam. Tình cm và ý thc ca h nhiu khi bc l không đúng lúc đi vi các thế h đi sau.

Alexandra k : "Thnh thong cha m ca tôi t nhiên c chia s nhng câu chuyn vô cùng sâu sc và đau thương, và thnh thong h chia s nhng câu chuyn đó vào nhng dp đc bit". Nhng dp đc bit đó, cô nói, là vào ngày sinh nht th 18 ca Alexandra và cô em song sinh.

"Nên tôi không biết phi làm thế nào gii bày cm xúc và thông hiu hết, và thơ là cách mà tôi gii bày ni nim đó. Và đó là cách tôi nói vi m tôi rng, nhng gì bà đã tri qua là rt khó khăn, và bng chng bà đã vượt qua cũng là mt điu đáng chúc mng".

Nguyn Thanh Vit, nhà văn người M gc Viđu tiên nhn gii Pulitzer v văn chương

Ngòi bút ca nhà văn Nguyn Thanh Vit phnh nhiu thc tế v người M gÁ và người M thiu s trong xã hi M, bao gm người M gc Vit. Dùng ngòi viếđ làm công cđu tranh cho các quyn li ca người thiu s Mông tin rng văn thơ là cách mà cha ông người Vit, theo lch s, cũng tng dùng đ mưu cu quyn lc và hc thc.

vietvan3

Nhà văn Nguyn Thanh Vit

Khi đi sng đáp ng đy đ nhu cu thiết yếu v ăn mc, ng ngh, và an toàn, thì điu t nhiên tiếp theo con người mưu cu là s phát trin v mc tinh thn. Văn chương là mt trong nhng ngun lc giúp cho con người thăng tiến và phát trin ý thc v s mưu cu hnh phúc ca h.

Ln ranh hc thc và đa v xã hi khiến các bc ph huynh gc Vit luôn chú trng vào các ngành ngh hướng ti s nghip n đnh mà quên rng thành công trong lĩnh vc sáng to ngh thut ti M cũng vinh quang không kém.

Mt đin hình là hãng phim truyn hình ln ca M, HBO, đang sn xut mt lot phim t tiu thuyết "The Sympathizer" ca Nguyn Thanh Vit, vi nam tài t ni tiếng Robert Downey Jr. và hãng phim A24 là hai nhà sn xut chính ca lot phim truyn hình này.

Nhưng đây dường như ch là phn thưởng ph t s thành công trong nghip viết lách ca Nguyn Thanh Vit. Cái chính là ông đã đưa tiếng nói ca mt người M gc Vit vào văn chương dòng chính M mt cách thành công.

Hai tiu thuyết "The Sympathizer", "The Committed" và mt t truyn "A Man of Two Faces" cùng vi nhiu truyn ngn ca ông đu tp trung vào các đ tài nóng bng ca xã hi đương thi như danh tánh, thân phn, hu qu chiến tranh, chính sách thuc đa, k th chng tc, và đc bit là người t nn.

Ông nói : "Nhng người t nn b cho là mt vn nn vì chúng ta có quc gia và biên gii. Chúng ta có đu óc chính tr và đu óc cá nhân cho rng chúng ta đang sng trong mt thế gii vi nhiu gii hn v tài nguyên. Và chúng ta phi canh chng tài nguyên ca chúng ta và không cho người khác vào. Tôi nghĩ chúng ta nên hướng ti mt thế gii mà quc gia nên là mt danh tánh đ chúng ta t hào, ch không phi là mt danh tánh đ chúng ta có chiến tranh vi nhau. Và nhng biên gii quc gia mà chúng ta gìn gi mt cách bt kh xâm phm hôm nay s ch như là nhng ranh gii gia các thành ph. Mt khi chúng ta đt ti trng thái giác ng đó, thì vn đ t nn s không là mt vn nn bi vì con người nên có kh năng đi li t do gia các quc gia như là h t do đi li gia các thành ph ngày hôm nay".

Nguồn : VOA, 03/06/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 266 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)