Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

17/09/2023

Cô gái gốc Việt bị khởi tố vì tham gia vụ tấn công Điện Capitol

VOA tiếng Việt

Cô gái người Vit b khi t vì tham gia v bo lon tn công Đin Capitol

Mt người ph n gc Vit bang Illinois ca M va b nhà chc trách liên bang khi t vì tham gia v bo lon tn công tòa nhà Quc hi M vào ngày 6/1/2021 làm gián đon vic vic chng nhn kết qu cuc bu c tng thng năm 2020.

baoloan1

Các công t viên liên bang Hoa K dn hình nh video cho thy cô Nhi Ngoc Mai Le tham gia v tn công Đin Capitol Hoa K vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. (nh : H sơ tòa án liên bang Hoa K)

Nhi Ngoc Mai Le, 26 tui, b bt vào ngày 8/9 v cáo buc xâm nhp trái phép tòa nhà b hn chế, có hành vi gây mt trt t và gây ri cũng như "diu hành, th uy hoc biu tình trong tòa nhà Đin Capitol," theoh sơ khi t liên bang.

Các cáo buc được đ trình sau khi có tin mt báo nc danh gi ti Trung tâm Hot đng Đe da Quc gia ca Cc Điu tra Liên bang (FBI) lưu ý nhà chc trách v Facebook ca cô Lê.

Ban đu cô ph nhn tham gia xâm nhp Đin Capitol Hoa K trong khi mt phiên hp chung ca hai vin Quc hi đang chng nhn kết qu ca cuc bu c tng thng năm 2020, dù cô tha nhn đã tham d mt cuc biu tình "Stop the Steal" ng h Tng thng Donald Trump vài gi trước đó.

Sau đó cô tha nhn đã xâm nhp Đin Capitol sau khi được cho xem chính nhng ni dung mà cô đăng lên Facebook và nhng tin nhn ca cô, nhà chc trách liên bang cho biết.

Trong mt bài đăng trên Facebook ngày 4/1/2021, cô so sánh vic nhng người ng h ông Trump M t tp biu tình phn đi kết qu cuc bu c mà trong đó ông tht c ging như vic người dân Vit Nam xung đường biu tình "chng đc khu, bo v Trường Sa, Hoàng Sa" và b nhà chc trách "đánh đp".

"Nhưng gi đây s vic tương t đang xy ra ti Hoa Kỳ, thiên đường và là quê hương th 2 ca mình. Mt đt nước t do đang b tn công bi nhng thế lc ngm," cô nói trong bài đăng.

"Hin gi ch góp mt phn nh, làm nhng điu ti thiu mình có th làm đ cu nước M. Tin có th kiếm li, nhưng nhng giây phút như thế này ch có mt ln trong đi thôi. Chiến đu ti cùng - t do hoc chết".

baoloan2

H sơ khi t dn ra nhng đon video t Đin Capitol Hoa K cho thy cô Lê ngi trên tay vn bên ngoài tòa nhà và kêu gi nhng người bo lon tiến vào Đin Capitol. Sau đó cô được nhìn thy bên trong tòa nhà.

H sơ cũng nêu chi tiết các tin nhn và video trên Facebook được gi gia cô và nhng người khác, trong đó cô nói là cô đã trèo tường đ vào Đin Capitol, đi vào bên trong tòa nhà và b xt hơi cay. Theo h sơ, nhng video mà cô gi trong cuc trò chuyn cho thy cô đang bên trong Đin Capitol.

Đài truyn hình đa phương ABC 7 Chicago cho biết khi phóng viên ca h liên lc vi cô hôm 13/9, cô nói cô không biết gì v v án hình s nhm vào mình, dù th Sáu tun trước cô đã b bt.

Mt lut sư bin h công chúng liên bang được phân công th lý v án ca cô không phn hi email ca ABC 7 yêu cu bình lun.

H sơ đăng ký cp tiu bang cho thy cô Lê qun lý mt tim làm móng Aurora nm khu vc ngoi ô Chicago, theo ABC 7.

Sau s kin 6 tháng 1, cô được nhp quc tch M, theo nhng hình nh mà cô đăng ti trên Facebook ca mình vào ngày 3 tháng 12 năm 2021, ABC 7 cho biết.

Theo B Tư pháp M, cô Lê là mt trong s hơn 1.146 b cáo đã b buc ti liên quan đến v bo lon Đin Capitol. Hơn 525 người đã tuyên có ti và hơn 65 người đã b kết ti, b cho biết

Phiên tòa đu tiên ca cô qua video d kiến din ra vào ngày 19 tháng 9 trước Thm phán Sơ thm Robin Meriweather ca khu vc th đô Washington.

Nguồn : VOA, 17/09/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 162 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)