Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

20/09/2023

Không ai ngờ có ngày Mỹ-Việt trở thành đối tác cao nhất !

VOA - RFA

Tng thng Biden : ‘Không ai ng’ có ngày M-Vit tr thành đi tác cao nht

VOA, 20/09/2023

Ti din đàn Liên Hip Quc, Tng thng M Joe Biden hôm 19/9 đã ca ngi vic M-Vit thiết lp quan h mc cao nht là hình mu ca vic k thù tr thành đi tác.

biden1

Tng thng M Joe Biden đang phát biu trước Đi hi đng Liên Hip Quc hôm 19/9 năm 2023

Ông phát biu trước lãnh đo và đi biu các nước ti phiên hp cp cao ca Đi hi đng Liên Hip Quc New York rng không ai có th ng có ngày M-Vit thiết lp quan h cp đ cao nht.

Chính Tng thng Biden đã cùng Tng bí thư Nguyn Phú Trng ca Đng cộng sản Vit Nam tuyên b đưa quan h hai nước lên mc Đi tác Chiến lược Toàn din hôm 10/9 Hà Ni.

"Khong mt tun trước tôi đang phía bên kia thế gii, đó là Vit Nam, mnh đt tng đm máu chiến tranh", ông nói. "Và tôi đã gp mt vài cu chiến binh M và Vit Nam, và tôi đã chng kiến h trao đi các k vt ca h t cuc chiến đó th căn cước và mt cun nht ký".

Ông Biden đ cp đến cuc gp ngn ngi ca ông vi Ch tch Quc hi Vương Đình Hu ti Tòa nhà Quc hi Vit Nam mà khi đó hai nhà lãnh đo đã chng kiến các cu binh hai nước trao đi k vt chiến tranh.

"Tht xúc đng khi thy phn ng ca nhng cu binh Vit và M", ông nói.

"Đó là kết qu ca 50 năm n lc t c hai phía đ gii quyết nhng di sn đau đn ca chiến tranh và đ la chn - chn làm vic cùng nhau hướng ti hòa bình và tương lai tt đp hơn", Tng thng M khng đnh.

Khi thiết lp quan h cao nht vi M, các nhà lãnh đo Vit Nam đã đưa ra phương châm 16 ch là khép li quá kh, vượt qua khác bit, phát huy tương đng, hướng ti tương lai.

M và Đng cộng sản Vit Nam tng là k thù ý thc h trong mt cuc chiến đm máu trước năm 1975 và sau đó là hàng chc năm Hà Ni b Washington cm vn cho đến khi hai nước bình thường hóa quan h vào năm 1995.

"Không có gì trong hành trình này là không th tránh khi. Trong hàng chc năm qua, không ai có th hình dung được mt tng thng M đng Hà Ni bên cnh mt lãnh đo Vit Nam và tuyên b hai bên cùng cam kết thiết lp quan h quc gia cp đ cao nht", Tng thng Biden nói vi lãnh đo các nước t tu ti New York.

"Nhưng đó là li nhc nh hết sc thuyết phc rng quá kh không nht thiết quyết đnh tương lai", ông khng đnh.

Ông nói thêm rng vi s phi hp ca gii lãnh đo và n lc thn trng, k thù có th tr thành đi tác, nhng thách thc trùng trùng có th được vượt qua và nhng vết thương sâu có th hàn gn li.

"Bi vy, đng bao gi quên điu đó. Khi chúng ta chn đng cùng nhau và nhn ra nhng hy vng chung ràng buc toàn nhân loi, chúng ta nm trong tay sc mnh và vi sc mnh đó s thay đi lch s", ông nói.

Ông Biden cho rng trên cương v tng thng Hoa K, ông hiu s mng mà đt nước tôi phi lãnh đo trong thi khc quan trng này. Theo đó, ông nói M s hp tác vi các nước mi khu vc đ liên kết h trong lý tưởng chung ; hòa cùng các đi tác có chung tm nhìn v tương lai ca thế gii.

Tm nhìn đó là mt thế gii mà nơi con em chúng ta không b đói và mi người đu được chăm sóc sc khe cht lượng cao, nơi người lao đng được trao cho sc mnh và môi trường ca chúng ta được bo v, nơi các doanh nghip và nhng nhà đi mi khp mi nơi có th tiếp cn cơ hi, nơi xung đt được gii quyết mt cách hòa bình và các nước có th vch ra hướng đi ca riêng mình.

"M mun xây dng mt thế gii an toàn hơn, thnh vượng hơn, công bng hơn cho tt c mi người bi vì chúng tôi biết tương lai ca chúng tôi gn lin vi tương lai ca quý v. Cho phép tôi nhc li ln na : Chúng tôi biết rng tương lai ca chúng tôi gn lin vi tương lai ca quý v", ông Biden nói.

"Và không mt quc gia nào có th đơn đc đương đu vi nhng thách thc ca ngày hôm nay".

Th tướng Vit Nam Phm Minh Chính, hin đang có mt th đô Washington D.C., d kiến cũng s có bài phát biu trước Đi hi đng Liên Hip Quc.

Nguồn : VOA, 20/09/2023

***************************

Ông Biden : Không ai có thể tưởng tượng một Tổng thống Mỹ đứng ở Hà Nội để nâng tầm quan hệ !

RFA, 20/09/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt, RFA,
Read 372 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)