Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

21/02/2024

Việt Nam có kế hoạch xuất khẩu 125.000 người lao động trong năm 2024

VOA tiếng Việt

Vit Nam d kiến đưa 125.000 người lao đng ra nước ngoài làm vic theo hp đng vào năm 2024, tp trung vào các th trường truyn thng như Nht Bn, Đài Loan và Hàn Quc gia lúc nước này siết cht công tác qun lý, ngăn vic lao đng li bt hp pháp.

xkld1

Lao đng Vit Nam làm vic nước ngoài. Photo Cng thông tin Chính ph.

Thông tn xã Vit Nam hôm 20/2 dn li mt quan chc B Lao động, thương binh và xã hội nói rng trong năm nay Vit Nam s xut khu khong 48.000 lao đng đến Đài Loan, 63.000 lao đng đến Nht Bn và 8.500 người đến Hàn Quc.

Vit Nam ưu tiên đưa người lao đng các vùng min khó khăn và các đi tượng chính sách đi làm vic nước ngoài, ông Nguyn Như Tun, Phó Trưởng phòng Thông tin-Tuyên truyn, Cc Qun lý lao đng ngoài nước thuc B Lao động, thương binh và xã hội được TTXVN dn li cho biết.

Ông Tun cho rng vic đưa người lao đng đi làm vic nước ngoài không đơn gin là to vic làm, thu nhp cho người lao đng, xóa đói, gim nghèo mà còn là cách đào to, phát trin ngun nhân lc cho đt nước trong tương lai.

Năm 2023, s lượng lao đng Vit Nam đi làm vic nước ngoài theo hp đng đt đnh đim vi 155.000 người, trong đó, Nht Bn tiếp nhn hơn 80.000 lao đng ; Đài Loan đón hơn 58.000 lao đng, Hàn Quc đón hơn 11.000 lao đng.

Hin có khong 650.000 lao đng Vit Nam làm vic 40 quc gia và vùng lãnh th trên thế gii, theothng kê ca B Lao động, thương binh và xã hội. Trung bình mi năm Vit Nam xut khu 140.000 lao đng.

Ti Nht Bn, hin có khong 380.000 lao đng Vit Nam, chiếm 18% tng s lao đng người nước ngoài ti nước này, vn thng kê trên.

Ti Đài Loan, hin có 260.000 lao đng Vit Nam, chiếm 35% tng s lao đng nước ngoài, trong khi Hàn Quc đang s dng hơn 50.000 lao đng Vit Nam, chiếm hơn 11% lao đng nước ngoài ti nước này.

Tp chí Đin t Lao đng và Công đoàn cho biết tính chung hin có 46.600 người b trn và cư trú bt hp pháp ti các nước, chiếm 6% tng s lao đng đi làm vic nước ngoài theo hp đng.

Trong đó, s người b trn th trường Hàn Quc có t l cao nht, vi hơn 12.200 người, chiếm ti 26% tng s lao đng sang làm vic nước này. Con s này Đài Loan là hơn 24.000 người, chiếm 9% ; trong khi Nht Bn là gn 4.700 người, vn tp chí trên.

Như VOA đưa tin, vào tháng 8/2022, Vit Nam phi dng tuyn chn xut khu lao đng đi Hàn Quc đi vi cư dân bn tnh gm Hi Dương, Hà Tĩnh, Ngh An, Thanh Hóa theo chương trình H thng Cp phép Vic làm (EPS) do chính quyn Hàn Quc siết cht quy chế cp th thc sau khi xy ra tình trng lao đng cư trú bt hp pháp, b ra ngoài khi chưa hết hn hp đng hoc hết hn không v nước.

Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, chính ph Hàn Quc đã g b lnh cm này, nhưng nhng lao đng có thân nhân gm b m, v chng, con, anh, ch, em rut đang cư trú bt hp pháp ti Hàn Quc s không được tham gia chương trình EPS trên.

Truyn thông trong nước cho biết hin các cp chính quyn Vit Nam đang đy mnh hot đng tuyên truyn, "nâng cao nhn thc, ý thc, trách nhim" đi vi công tác đưa người lao đng đi làm vic nước ngoài, vi vic rà soát, hoàn thin chính sách, pháp lut liên quan.

Nguồn : VOA, 21/02/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 150 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)